1100-1565

1565-1699

1700-1794

1795-1829

1830-1840

1841-1850

1851-1860

1861-1870

1871-1880

1881-1890

1891-1900

1901-1940

 

TEN GELEIDE

BRONNEN

 

Om verder te gaan naar een bepaalde periode, klik op het betreffende vak hierboven.

Om meer te weten over een bepaalde gebeurtenis, klik op de link naar het artikel in de laatste kolom

 

De kleine kroniek van Groot-Londerzeel

Periode 1795-1829

 

Jaar

maand, dag

Omschrijving

Link

1795

Februari

Steenhuffel: De schepenbank vergadert voor de laatste keer. Haar taak wordt overgenomen door de municipale raad. Joseph Alexandre François de Maldegem, de laatste graaf van Steenhuffel, verliest zijn privileges. Zijn dochter Henriette zal in 1807 trouwen met graaf de Lalaing, waardoor Diepensteyn in handen van deze laatste familie komt (echter zonder privileges).

 

1795

Juli 25

Steenhuffel: Peeter Meert wordt aangesteld als “maire”

 

1795

September

Steenhuffel: Het oude vervallen kapelletje met het waterputteken van de H. Genoveva, in de boomgaard achter de kerk, wordt op de eigendom van Jaak Van Acoleyen heropgebouwd, en daar staat het nu nog.

 

1795

 

Malderen: Malderen, tot dan met Lippelo en Liezele een bestuurlijke eenheid vormend onder de naam “de heerlijkheid van Liezele, Lippelo en Malderen” wordt door het Frans bestuur bij het departement van de Dijle ingedeeld; Lippelo en Liezele bij het departement de Twee Neten.

 

1795

December 20

Londerzeel: Eerste samenkomst van de municipale raad van het nieuwe kanton Londerzeel (Londerzeel, Ramsdonk, Kapelle-op-den-Bos, Humbeek, Malderen, Steenhuffel, Rossem en Impde). Opmerking: de archieven van al deze gemeenten zouden naar Londerzeel moeten komen.

 

1796

December 31

Steenhuffel: met nieuwjaarsnacht trekt een bende van 7 à 8 gemaskerde rovers door de gemeente. Rond 10 uur wordt boer De Greef met zijn familie een tijd lang in gijzeling genomen en wordt alles wat niet te heet of te zwaar is meegenomen.

Meer 12

1797

April 8

Steenhuffel: Er wordt een lijkje gevonden van een pasgeboren kind. De moeder blijft onbekend.

 

1797

April 25

Londerzeel: Onweer en hevige hagel richten in Londerzeel en omgeving veel schade aan aan fruitbomen en groenten.

 

1797

Mei 26

 

 

1797

September 15

Steenhuffel: Om 7 uur ’s avonds wordt er op de deur van de pastorie geklopt en krijgt pastoor Van den Eynde verbod om nog langer missen op te dragen.

 

1797

Oktober 15

Steenhuffel: Het kruis wordt van de kerktoren gehaald en de heiligenbeelden worden van het kerkhof verwijderd.

 

1797

Oktober 25

Steenhuffel: Pierre De Bleser heeft de uit de gevangenis van Brussel ontsnapte Boskantenaar Antoine Parmentier verstopt en wordt nu ook in de Amigo verwacht. Gelukkig kan hij gaan lopen voor men hem te pakken krijgt.

 

1797

November 2

Londerzeel: kruisweg vernield en kapelletjes afgebroken.

 

1798

Maart 2

Steenhuffel: De kerk wordt gesloten, de pastoor wordt uit zijn huis gezet en de parochieregisters worden aan agent municipaal L. Hiel overgedragen.

 

1798

Maart 20

Londerzeel: In al de gemeenten van de republiek moet het feest van de soevereiniteit worden gevierd. In Londerzeel gebeurt dat door: een artilleriesalvo in de ochtend, het luiden der klokken, het planten van een vrijheidsboom in het dorp, een loopkoers in de Mechelstraat, boogschieting op de wipweide, ’s avonds feest met bal bij citoyen Brion.

 

1798

Augustus 6

De kantonale raad van Londerzeel wijst onderwijzers aan, onder meer: H.F.J. Arnaerts voor Londerzeel, die les zal geven in de pastorie (op 11 maart 1799 vervangen door Hermans omdat Arnaerts vrederechter wenst te blijven), Guilliam Van den Broeck voor Malderen en Leclerc voor Steenhuffel (tevens voor Impde en Rossem).

Wellicht is hier weinig van in huis gekomen.

 

1798

Oktober 7

Londerzeel, zondag: Het kerkmeubilair, inclusief het orgel, wordt openbaar verkocht. Wat niet verkocht raakt wordt tijdelijk in het kasteel van Impde opgeslagen maar zal reeds in januari 1799 terugkomen.

 

1798

Oktober 18

Steenhuffel: De inboedel van de kerk wordt openbaar verkocht (voornamelijk aan stromannen van de pastoor).

 

1798

Oktober 20

De municipale agenten van het kanton beweren de nieuwe wetgeving aangaande de conscriptie niet uit te kunnen voeren omdat ze door de lotelingen worden bedreigd. Commissaris Josse zal zelf voor de uitvoering zorgen.

 

1798

Oktober 21

Londerzeel, zondag: Brigands vallen de republikeinse instellingen aan (o.a. het vredegerecht in de herberg de Kring). De vrijheidsboom in het dorp wordt omgehakt en de stormklok werd geluid (de brigands blijven baas in Londerzeel tot de avond van 23 oktober).

 

1798

Oktober 23

Steenhuffel: In het veld tussen Steenhuffel en Merchtem wordt in de namiddag gevochten door een 50-tal Franse ruiters, aangevoerd door de Merchtemse vrederechter Claret, en een leger van circa 500 boeren. Daarbij komen 24 brigands om het leven. Onder hen 3 uit Londerzeel en 4 uit Steenhuffel. 5 werden op  het kerkhof van Steenhuffel begraven, 1 in Londerzeel en 1 in Merchtem.

Londerzeel: In de late namiddag en de avond maakt het leger van Claret een excursie in Londerzeel, dan hoofdplaats van het kanton en zetel van het vredegerecht, om brigands te zoeken en te ontwapenen. Bij deze gelegenheid wordt het grootste deel van het archief van het vredegerecht verbrand. ’s Avonds trekt men met een aantal gevangenen, waarbij Anselm Van de Venster (beschuldigd van verdedigen van het koningdom) en Jan Verbelen, allebei uit Steenhuffel) naar Brussel.

 

1798

November 1

Londerzeel: Rollier bezet (even) Londerzeel met zijn leger van brigands.

 

1798

November 3

Steenhuffel: Tijdens een nieuw treffen in de kouter sneuvelen 2 opstandelingen uit Kapelle-op-den-Bos.

Londerzeel: Petrus Coorens, de 80 jarige weduwnaar van Catharina Janssens en man van Joanna Maria Gillisjans, wordt door de Fransen vermoord in de kerk. Petrus De Smedt, 40 jaar, man van Joanna Maria Janssens, wordt door de Fransen vermoord op het veld.

Ook Jan Nicolaes Dumoulin uit Rossem wordt dezelfde dag in Londerzeel door de Fransen vermoord.

 

1798

November 4

Steenhuffel en Malderen worden bezet door de troepen van Rostollant.

 

1798

November 4

Londerzeel en Steenhuffel: J.B. Van den Eynde, pastoor van Steenhuffel, Lodewijk Timmermans, onderpastoor van Steenhuffel, Jozef Van Zeebroeck, pastoor van Londerzeel, en Petrus Huserweel, onderpastoor van Londerzeel, worden, samen met nog 5 andere priesters van het kanton, veroordeeld tot verbanning buiten het grondgebied van de Franse Republiek.

 

1798

November 22

Londerzeel: De 4 klokken worden uit de kerktoren gehaald om naar Brussel te worden gevoerd en te worden geleverd aan de firma Lannoy.

Malderen: De 3 klokken worden weggehaald.

 

1798

November 28

Steenhuffel: de 3 klokken worden uit de kerktoren gehaald en naar Brussel gevoerd om gesmolten te worden. Op 3 januari 1801 wordt de kleinste klok teruggebracht. Het is wel de verkeerde, maar men besluit ze toch maar te houden

 

1799

Februari 5

Steenhuffel: Het schilderij van Caspar De Craeyer, dat boven het hoofdaltaar hangt, wordt uitgebroken en naar Brussel gevoerd.

 

1799

Maart 8

Steenhuffel: Anselmus Van de Venster, leerling brouwer uit Steenhuffel, wordt door de krijgsraad te Brussel veroordeeld tot 4 maanden opsluiting en een boete van de helft van zijn inkomsten, vanwege deelname aan een gewapende samenkomst.

 

1799

Juli 19

Londerzeel: Omdat de Bergkapel na 2 koopdagen geen koper heeft gevonden, beveelt de prefect van het departement van de Dijle om de kapel af te breken (dit gaat gelukkig niet door).

 

1800

April

Steenhuffel: Gillis Hiel wordt aangesteld als “maire”

 

1800

November 9

Een orkaan in Londerzeel en omgeving gooit veel huizen, kerken en windmolens tegen de vlakte.

 

1800

December 15

Steenhuffel: De 47 jaar oude Cornelis Van Auwenis uit Rossem wordt, volgens de parochieregisters “ellendig gedood” en onmiddellijk begraven. De omstandigheden van deze doodslag worden niet beschreven

 

1801

Januari 30

Steenhuffel: Nog nooit gezien, een echtscheiding. De primeur is voor Guillaume De Boeck en Catharina Van de Voorde.

 

1801

Mei 20

Steenhuffel: Het schilderij van Caspar De Craeyer, dat boven het hoofdaltaar hing en in februari 1799 naar Brussel was gevoerd, wordt teruggegeven omdat de kelders van het Louvre al vol zitten.

 

1801

December 22

Steenhuffel: Er wordt een onwettig kind gevonden. Het armbestuur is door de Fransen afgeschaft en nog niet door een ander systeem van openbare onderstand vervangen. Op 15 augustus 1802 weet het gemeentebestuur nog altijd niet wie de kosten voor de opvoeding moet dragen.

 

1802

Mei 16

Londerzeel: de kerk wordt herwijd.

 

1803

 

Malderen: Klokkengieter Andreas Van den Gheyn uit Mechelen giet en levert de Sint-Amandusklok (de oude klokken waren in 1798 door de Fransen weggehaald). In 1817 mag dezelfde firma ook de kleine klok (de Maria-klok) leveren. Pas in 1892 wordt een derde klok (de Sint-Jozefsklok) aangekocht bij Buelens in Leuven.

 

1804

 

 

 

1805

 

 

 

1806

November 27

Londerzeel: Jan Jozef Frans Van Dries is de eerste loteling uit Londerzeel die met zekerheid in het leger van Napoleon gestorven is. Hij overlijdt in het ziekenhuis van La Rochelle op 27 november 1806.

Van 28 lotelingen uit Londerzeel en 5 uit Steenhuffel (Malderen weten we nog niet) is bekend dat zij op veldtocht overleden zijn. Degenen die op een slagveld sneuvelden en achtergelaten werden, zijn nooit gekend geweest.

Meer

1807

 

Steenhuffel: Bouw van de Kwaadbeekmolen

Meer 9

1808

April 24

Steenhuffel: Simon Moortgat wordt aangesteld als burgemeester van Steenhuffel.

 

1809

Juli 1

Londerzeel: Inrichting van de waag en het weegrecht op de wekelijkse markt.

 

1809

Augustus 7

Steenhuffel: De gemeente krijgt van de prefect van het departement van de Dijle de opdracht om het feest van de heilige Napoleon te vieren en mag daaraan (weliswaar uit de eigen gemeentekas) 25 fr. besteden. Als gevolg daarvan worden – op 15 augustus – vanaf middernacht en de hele dag door om het uur de klokken geluid. Om 9 uur begeven meier, leden van de gemeenteraad en repartiteurs zich in stoet naar de kerk om er een processie en een te deum bij te wonen.

 

1809

September

Londerzeel: De marktplaats, tot dan onverhard, wordt gekasseid.

 

1810

 

 

 

1811

Juli 20

Steenhuffel: Jean Wouters, een vondeling en dus een “enfant de la patrie”, die bij Corneel Lombaert wordt grootgebracht, moet op 14 augustus, 9 uur ’s morgens, op de onderprefectuur in Brussel afgeleverd worden, voorzien van een bundeltje kleren, genoeg om in Versailles te geraken, waar hij zal worden ingelijfd bij het “Régiment des Pupilles de la Garde”.

 

1812

December 28

Malderen: Joannes De Schrijver neemt zijn dienst op als veldwachter.

Meer 10

1813

?

Steenhuffel: Jan Baptist De Mesmaecker wordt aangesteld als maire van Steenhuffel.

 

1814

Maart 2

Malderen: In Malderen wordt een Pruisische wachtpost ingericht.

 

1814

Mei 10

Steenhuffel: Pierre Peeters wordt tot veldwachter benoemd

Meer 10

1815

 

 

 

1816

Juni 8

Steenhuffel: Pierre Josse De Keersmaecker volgt De Mesmaecker (wiens ontslag op 26 mei door de koning aanvaard was) op als burgemeester van Steenhuffel.

 

1817

 

 

 

1818

Juli 16

Steenhuffel: Er worden 2 nieuwe grote klokken in de kerktoren gehangen en door landdeken J.S. Pletinckx gezegend en ingehuldigd. Ze waren in 1817 in Leuven gegoten door Andreas Van den Gheyn.

 

1819

 

 

 

1820

Januari 3

Malderen: De gemeenteraad keurt de plannen en het bestek goed voor de bouw van een gemeentehuis, schoollokaal en woning voor de onderwijzer. Alles is opgemaakt en getekend door bouwmeester Pierre Jean Meeus uit Puurs. De kosten worden op 3450 Nederlandse Guldens geschat.

 

1820

Juli 5

Malderen: eerste schepen Josse (Judocus) Willocx wordt voorgedragen om de overleden Ange Van Nuffel als meier op te volgen. Hij zal in functie treden op 8 december.

 

1821

December 13

Steenhuffel: In 1821 zal een kadasterkaart van Steenhuffel opgemaakt worden (de eerste na de kaart van Jan Van Acoleyen uit 1699). Als voorbereiding worden op 13 en 14 december 1820 door landmeter Sablon de gemeentegrenzen met Londerzeel, Malderen, Buggenhout en Merchtem vastgesteld (deze kadastrering gaat uiteindelijk niet door)

 

1821

Juli

Steenhuffel: een hevige hagelbui vernielt grote delen van de oogst.

 

1821

Oktober 13

Malderen: J.B. De Bock legt de eed af als gemeente-secretaris

 

1822

Maart 18

Malderen: De bouw van het gemeentehuis, school en onderwijzerswoning (zie 3 januari 1820) kan eindelijk openbaar aanbesteed worden. Het is aannemer Van Rompa uit Boom die het werk voor 2920 Nederlandse Guldens mag uitvoeren.

 

1823

Maart 11

Steenhuffel: In Steenhuffel en omstreken gebeuren de laatste tijd veel inbraken en diefstallen. Op verzoek van de arrondissementscommissaris wordt de nachtwacht terug in activiteit gesteld.

 

1823

Augustus 9

Malderen: De gemeenteraad keurt een reglement van brandpreventie goed maar kan nog geen brandspuit kopen.

Meer 6

1823

Augustus 19

Steenhuffel, dinsdag: Om 8 uur ’s avonds barst een hevig onweer los dat tot 3 uur de volgende ochtend zal duren. Hagelstenen zo groot als een kippenei vernielen een groot deel van de oogst.

 

1823

Oktober 24

Malderen: De gemeenteschool is af. De jury van middelbaar onderwijs stelt J. Van der Linden - assistent-onderwijzer aan de Vlaamse school van Brussel - als schoolmeester voor. Hij wordt door de gemeenteraad op 28 oktober benoemd. J. De Schrijver, die tot dan aan de kinderen in Malderen wat privaat onderwijs had gegeven, valt voorlopig zonder werk, maar krijgt bijles van Van der Linden en wordt hulponderwijzer. Hiermee is Malderen Londerzeel en Steenhuffel vele jaren voor met het inrichten van een gesubsidieerde gemeenteschool.

 

1824

Juni 30

Steenhuffel: Een zware hagelbui vernielt de veldgewassen en vele ruiten. De totale schade wordt op 68.000 Nederlandse Guldens geschat. Ook aan de glasramen van de kerk zijn voor 78 Guldens kosten.

 

1824

December 10

Malderen: De lessen in de gemeenteschool wordt door meer dan 150 kinderen bijgewoond, vooral in de winter. De nieuwe school is al te klein. De gemeenteraad beslist om ze in 1825 te vergroten.

 

1825

 

Steenhuffel: De tweede toren met bijgebouwen en ophaalbrug van Diepensteyn worden afgebroken.

 

1826

Maart 3

Malderen: Om 3u30 in de nacht begint het huis van slachter Frans Van Causbroeck op de Molenheide te branden. Gelukkig is er alleen (veel) stoffelijke schade en zijn huis en inboedel verzekerd.

Meer 6

1826

April 10

Malderen: Gemeenteonderwijzer Van der Linden krijgt een plaats in Brussel en geeft zijn ontslag. Op 21 april benoemt de gemeenteraad ondermeester Jozef De Schrijver tot gemeenteonderwijzer ad interim. Frans Lemmens – die ook al af en toe in de school had geholpen – wordt ondermeester. Deze aanstellingen worden op 20 december bekrachtigd.

 

1826

Mei 29

Steenhuffel: Maximilianus Joannes Gislenus, graaf van Lalaing etc., legt de eerste steen voor de verbreding van de kerk. In 1825 had Huygens hiervoor het plan getekend en had steenbakker Adrien Haverals (Over de Beek) ca 340.000 stenen gebakken.

De totale kosten voor de ruwbouw van de kerkvergroting zullen uiteindelijk 7354 guldens bedragen. De vernieuwde kerk wordt op 3de pinksterdag 1828 ingewijd.

 

1826

Juni 23

Malderen: Jan Baptist De Bock, die al gemeentesecretaris is, wordt nu ook tot notaris te Malderen benoemd.

 

1826

September 4

Malderen: De sedert mensenheugenis bestaande wekelijkse markt op zaterdag kent een groeiend succes. De gemeenteraad beslist om een stuk van het kerkhof rond de kerk af te nemen en bij de marktplaats te voegen. In ruil daarvoor zal de gemeente een muur rondom het verkleinde kerkhof bouwen. Alle betrokkenen (inclusief de blinde en al zwaar zieke pastoor Isaac Reyers en de aartsbisschop) zijn  akkoord, want het kerkhof is toch drie keer te groot.

 

1827

Maart 14

Malderen: De gemeenteraad keurt een nieuw plaatselijk reglement van politie goed.

 

1827

September 16

Malderen: De gemeenteschool van Malderen zal in 1828 eindelijk worden vergroot. Het had al eerder moeten gebeuren maar bij gebrek aan subsidie was het werk uitgesteld (ook 1828 zal een te optimistische schatting blijken).

 

1827

November 7

Steenhuffel: De gemeenteraad denkt in 1828 een stuk van de aarden weg van Steenhuffel naar Merchtem te kunnen kasseiden, dank zij de 178,74 guldens (oorlogsschuld) die van Frankrijk ontvangen werden voor een bierlevering voor de proviandering van Antwerpen in 1814.

 

1828

Februari 17

Steenhuffel: Landmeter J. Gulkens publiceert zijn kadastrale legger en kadasterplan van Steenhuffel.

 

1828

April

Steenhuffel: De gemeente keurt een plaatselijk reglement van politie goed. Het bevat 15 artikelen (meer was er toen nog niet verboden).

 

1828

Juli 5

Steenhuffel: Tussen 2 en 3 uur in de namiddag wordt Steenhuffel getroffen door een zeer felle storm die gepaard gaat met hevige hagelbuien die het grootste deel van de rijpende oogst (vlas, rogge, tarwe, gerst, boekweit en haver) vernielen. Ook 3 huizen, 5 schuren en een paar stallen worden omgeblazen of lijden grote schade.

199 gezinnen zijn rechtstreeks getroffen. De totale schade bedraagt meer dan 30.000 guldens (in latere rapporten spreekt men van 70.000 fr.) De gevolgen van deze orkaan (samen met die van 1824) zullen zich tot in 1836 laten gevoelen.

 

1828

Juli 5

Malderen: Dezelfde orkaan verricht zijn vernietigend werk ook in Malderen, maar daar blijft de schade vooral tot de Beekstraat beperkt (de strook tussen het Keeshof in Steenhuffel en de Herbodinnemolen). Toch wordt ook in Malderen ¼ van de oogst vernield evenals 1 huis, 4 schuren en 4 stallen.

 

1828

Juli 5

Londerzeel: Ook in Londerzeel is de schade die door deze orkaan wordt aangericht zeer groot. De Topmolen waait van zijn staketsel, maar de molenaar kan zijn leven redden door in een meelkist te springen. De schuur van Hendrik Reynkens aan het Lanckhuys stort in en daarbij komen Jozef Willocx en Petrus Joannes Van Baelen om het leven.

Meer 5

1828

September 23

Londerzeel: Guillelmus Theodorus Franciscus Crick, die in 1824 tot notaris was benoemd, verplaatst zijn domicilie van Grimbergen naar Londerzeel en zal er vanaf 18 november ook daadwerkelijk gaan wonen.

 

1828

November 15

Malderen: In een elzenbosje nabij de Beelaarsbrug en de grens met Londerzeel wordt, in een grote plas bloed en bedekt met droge bladeren en wat grond, het lijkje van een pasgeboren kind gevonden.

Meer 5

1828

November 17

Steenhuffel: De gemeenteraad keurt een reglement voor de nachtwacht goed.

 

1829

Juni 22

Malderen: De “gedenkwaardige overwinning bij Waterloo” wordt in Malderen herdacht met een gezongen Te Deum in de kerk. Al de gemeenteraadsleden en gemeentebedienden zijn daarbij verplicht aanwezig.

 

1829

Juli

Steenhuffel: De gemeente begint in het dorp met het kasseiden van de eerste 300 meters van de baan van Steenhuffel naar Merchtem. Daarvoor worden geen kasseistenen gebruikt maar witte stenen die afkomstig zijn van de afbraak van het oude kasteel van Impde.

 

1829

September 7

Malderen: In de gemeentebegroting voor 1830 wordt 600 fr. voor de aankoop van een brandspuit voorzien. Het Hollands bestuur heeft dat namelijk als een soort verplichting opgelegd. De Belgische onafhankelijkheid zal er evenwel voor zorgen dat de aankoop met vele jaren zal worden uitgesteld.

Meer 6

 

v Terug naar periode 1700-1794       Verder naar periode 1830-1840  w

 

vv Terug naar het begin van de website