STEENHUFFEL

 

VOLKSTELL1NG 1755

 

Overgenomen uit “De Geschiedenis van Steenhuffel” van Vertonghen, Verhasselt en t’Kint

 

 

 

Personaliteiten

 

- De pastoor, de onderpastoor, een meid.

- De drossaard Le Roy, met vrouw en dochter.

- Jaak Van den Eede, koster. met zijn vrouw, 1 zoon, 1 neef en 1 knecht.

- Gulielmus Moens, officier, (wellicht weduwnaar) met 1 zoon. 2 dochters en 1 knecht.

 

In totaal 16 personen.

 

Boeren

 

- Peeter Van de Voorde, met 2 zonen, 1 meid - 2 paarden.

- Jan Van de Voorde, zijn vrouw, 1 oude jongman als gast, 2 zonen en 1 dochter - 2 paarden.

- Jaak Moyson. met vrouw, 3 zonen, 2 dochters, 1 knecht, 1 meid - 2 paarden.

- Jaak Fassert, jonkman, woont met broer en zuster, 1 knecht, 1 meid - 3 paarden.

- Comeel De Maerschalck, met vrouw, 1 knecht, 1 meid. - 2 paarden.

- Frans Cornelis, met vrouw. 2 zonen, 1 dochter, 1 meid. – 2 paarden.

- Weduiwe Joost Puttemans, 2 zonen, 1 meid - 2 paarden.

- Adriaan De Boeck, vrouw, 2 zonen, 1 meid - 3 paarden.

- Pieter Van Aken, zijn vrouw. 2 zonen, 2 dochters, 1 meid - 3 paarden.

- Jan De Block, vrouw, 2 zonen, 2 dochters + 1 jongeman die inwoont. - 3 paarden.

- Weduwe Nikolaas De Maerschalck, 2 zonen, 1 knecht, 2 meiden - 3 paarden.

- Vincent Van de Perre, met vrouw, 1 dochter, 1 knecht, 1 meid. 2 paarden.

- Theodoor Van Hoymissen, met vrouw, 1 kind, 1 kozijn, 1 knecht, 1 meid. – 2 paarden.

- Jaak Van Acolaeyen, met vrouw, 1 knecht, 1 meid – 2 paarden.

- Karel Meert, met vrouw, 1 zoon,  1 meid - 2 paarden.

- Christiaan De Wachter (weduwnaar?), 1 zoon, 1 knecht, 1 meid – 2 paarden.

- Engel Comelis. (Weduwnaar ?),  1 zoon.  1 knecht, 1 meid. - 2 paarden.

- André Mertens, vrouw, 3 zonen, 1 dochter, 1 knecht. – 3 paarden

- Jaak Diedemaker, vrouw, 2 dochters, 1 knecht, 1 meid – 2 paarden.

- Weduwe Matthieu Van Assche, 1 knecht, 1 meid, 1 jongen - 1 paard

- Jan-Baptist Van den Broeck, vrouw, 1 meid. - 2 paarden.

- Gerard Van Doorslaer , 2 zonen, 3 knechten, 1 jongeling die gehospitaliseerd is - 3 paarden.

 

18 mannen, 17 vrouwen, 26 jongens, 12 meisjes, 16 knechten, 20 meiden, 6 inwonenden.

Samen 118 - - Aantal paarden: 40

 

Neringdoeners en handelaars.

 

- Jan-Baptist De Laet, brouwer, vrouw, 3 zonen, 1 knecht, 2 meiden.

- Gillis Robbrechts. herbergier, vrouw. 2 zonen, 1 meid.

- Filip Van der Vorst. herbergier. vrouw en 1 meid.

- Weduwe Jan Van Roy, 1 dochter, 1 knecht, 2 meiden, oudere broer.

- Jan Baptist De Hauwer, brouwer, vrouw, 3 zonen, 1 dochter, 1 meid, 1 knecht.

- Gilles Van Roy. molenaar, 1 zoon, 5 dochters, 1 knecht.

- Jan-Baptist Moortgat, handelaar, vrouw, 1 zoon.

- Joost Meert, herbergier en brouwer, vrouw en 2 dochters. 1nwonend: 1 jongeling.

- André Vereertbruggen, brouwer, vrouw, 1 zoon, 2 dochters, 1 knecht.  1 meid, 1 jongeling.

- Albert Brusselmans, handelaar (maar hij had slechts een “boutixken”, vrouw en 4 zonen.

- Jan Baptist ... herbergier, vrouw, 1 zoon. 4 dochters, 2 knechten en 1 meid.

- Jan Van Doorslaer, brouwer, vrouw, 1 zoon, 3 knechten, 2 meiden.

- Adriaan Smet, brandewijnstoker, vrouw, 1 zoon, 3 dochters. 2 knechten,

verleent onderdak aan ouderling van in de tachtig.

- François De Ridder, herhergier, vrouw, 3 zonen, 1 dochter.

 

13 mannen, 13 vrouwen, 21 jongens, 18 meisjes, 12 knechten, 12 meiden en 4 inwonenden.

Totaal: 93 personen.

 

Ambachtslieden

 

- Jaak Van Riet, kuiper, vrouw, 1 dochter, 1 knecht.

- Egied Van de Voorde, landmeter, vrouw, 5 kinderen, 1 meid.

- Frans De Borgher, timmerman, vrouw. 2 zonen en 1 arm kind.

- Jan-Baptist Moortgat, kleermaker, vrouw, 1 zoon, 3 dochters.

- Gerard Lauwers, schoenmaker, vrouw, 4 zonen.

- Pieter Van Praet, metsersknaap, vrouw.

- Jozef Van Riet, zadelmaker, vrouw, 2 dochters, 1 knecht.

- Nikolaas Brusselmans, vakman, vrouw.

- Wouter Kiekens, arbeider, vrouw, 2 zonen.

- Filip Moerenhout, klompenmaker, vrouw, 1 zoon en 1 dochter.

- Pieter Van Beken, arbeider, vrouw, 2 zonen, 2 dochters.

- Frans De Jonghe, vrachtvoerder, vrouw, 1 zoon, 1 dochter.

- Pieter Vertonghen, smid, vrouw, 3 zonen en 1 knecht.

- Pieter Van Meys, arbeider, vrouw, 1 zoon en 2 dochters.

- Jan-Baptist Vertonghen, smid, vrouw, 1 zoon, 1 dochter en 1 aangenomen jongen.

- Gulielmus Van Musleden, schoenmaker, vrouw, 1 dochter, 1 schoonvader en schoonmoeder, 1 knecht.

- Jan Van Riet, arbeider, vrouw, 2 zonen, 1 dochter.

- Alard Goossens, wever, vrouw, 3 zonen, 3 dochters.

- Gillis Segher, arbeider, vrouw en 1 dochter.

- Joost Cornelis, vrachtvoerder, zuster en broer, 1 meid.

- Jan Moens, voerman, vrouw, 2 kinderen en 1 jongeling.

- Filip Van Ingelgem, arbeider, vrouw.

- Jan Van Peyseghem, klompenmaker, vrouw, 3 zonen en 1 dochter.

- Gillis Willocx, rademaker, vrouw, 1 zoon en 2 dochters.

- Gilles Vastenavondt, arbeider, vrouw en 1 dochter.

- Adriaan Van Riet, speelman, vrouw.

- Gilles Van Hueyneghem, swingelier, vrouw, 2 zonen, 2 dochters.

 

27 mannen, 26 vrouwen, 61 kinderen, 3 knechten, 2 meiden,7 verwanten en inwonenden. 

Samen 126 personen.

 

Cossaerts

 

- Karel Deckers, vrouw, 1 zoon, 1 dochter.

- Pieter Van der Borcht, vrouw, 1 zoon.

- Weduwe Jan Geeroms, cossaerdinne, 1 zoon en 2 dochters.

- Pieter Lemmens, vrouw, 1 zoon, 3 dochters.

- Jan Van Heymbeke, vrouw, 1 zoon en 1 dochter.

- Pieter Moyson, 1 meid.

- Pieter Janssen, vrouw, 2 zonen en 4 dochters.

- Jan Vrancken, vrouw en 4 kinderen.

- Anselm Van Buyssel, 2 zonen, 1 meid, 1 jongeling. - 1 paard.

- Corneel Van Aasbroeck, vrouw, 3 dochters.

- Gilles De Jonghe, vrouw en 2 dochters.

- Jan ... ?, vrouw en 1 dochter.

- Jaak Van Ingelghem, vrouw, 1 dochter. - 1 paard.

- Antoon De Preter, vrouw, 2 kinderen, 1 knecht.

- Pieter Doom, vrouw, 3 zonen, 2 dochters.

- Alexander Verhaam, vrouw, 1 zoon.

- Pieter Rottier, vrouw en 1 dochter.

 

16 mannen, 15 vrouwen, 40 kinderen, 1 knecht, 1 meid, 1 gast.

Samen 74 personen. - 2 paarden.

 

Zonder (vermeld) beroep

 

- Hendrik Van den Bergh, vrouw, 1 zoon en 1 dochter.

- Jaak De Commer, vrouw, 1 zoon en 1 dochter.

- Gillis Van Wemmele, vrouw en 1 dochter.

- Jan Huyvaert, vrouw.

- Weduwe Gillis Stroobant, 1 zoon en 1 dochter.

- Gilles Verhulst, vrouw, 1 zoon en 3 dochters.

- Gerard De Boeck, vrouw en 2 kinderen.

- Jaak De Brabander, vrouw en 4 kinderen.

- Elisabeth Beyls, oude jongedochter.

- Gilles Van den Broeck.

- David ... ?, vrouw, 2 zonen en 2 dochters.

- Jan Verlinden, vrouw, 1 zoon.

- Hendrik De Poorter, vrouw, 1 kind, moeder.

- Jan de Greve, vrouw, 1 zoon en 4 dochters.

- Alexander De Hertoghe, vrouw, 1 zoon en 1 dochter

- Joost Van Ingelghem, vrouw, 2 zonen, 2 dochters.

- Corneel Moyson, vrouw en 2 zonen.

- Jan Van Gucht, vrouw, 3 zonen en 1 dochter.

- Christoffel Vermeiren, vrouw en 3 kinderen.

- Jaak Moerenhout, vrouw, 3 dochters en 1 vindelinck.

- Jan-Baptist Moyson, vrouw, 3 zonen en 2 dochters.

- Jan Vermeire, vrouw, 2 zonen en 3 dochters.

- Jan De Boeck, vrouw en 1 kind.

- Pieter Van Stappen, vrouw en 6 kinderen.

- Weduwe Filips Van Stappen, 1 dochter.

- Hendrik Verbesselt, vrouw en 3 dochters.

- Jan Van Acolayen.

- Joost Van den Broeck, vrouw, 1 zoon en 3 dochters.

- Frans De Maeyer, vrouw, 1 zoon, 3 dochters.

- Hendrik Kiekens, vrouw, 4 zonen en 1 dochter.

- Weduwe Pierre Verstappen, 6 kinderen.

- Guillaume De Greven, vrouw en 1 dochter.

- Hendrlk Goossens, vrouw en 3 kinderen.

- Jan Van Achter, vrouw.

- Renier Moerenhout, vrouw en 4 kinderen.

- Pieter Brusselmans, vrouw en 3 zonen.

- Gregoor De Strijcker, vrouw, 1 zoon, 1 dochter.

- Pieter Seghers, vrouw, 3 zonen en 1 dochter.

- Jan Baptist van Horenbeke, vrouw en 2 zonen.

- Joost Mertens, vrouw, 1 zoon.

- Gulielmus De Maerschalck, vrouw en 2 dochters.

- Frans Van Horenbeke, en zuster.

- Jan Maes, vrouw en 3 kinderen.

- Vrouw Gillis De Mesmaecker en zoon.

- Gillis Veylhoeck, vrouw, schoonmoeder, 1 zoon en 1 dochter.

- Pieter Gaubloem, vrouw en 2 kinderen.

- Peter Van Horenbeke, vrouw, 3 kinderen, 1 meid.

- Jan Moerenhout, vrouw, 1 zoon.

- Jan-Baptist Stroobant, vrouw en 1 kind.

- Karel Van Achter, vrouw en 2 dochters.

- Jeun (= Eugeen) Paels, vrouw en 3 dochters.

- Hendrik Van den Broeck, vrouw, 1 zoon en 1 dochter.

- Alard Kiekens, vrouw, 1 zoon en 1 dochter.

- Jan Van Asbroeck, vrouw, 1 zoon.

- Gerard Schelkens, vrouw en 1 kind.

- Joost Moens en vrouw.

- Frans De Bleser, vrouw en 2 dochters.

- Frans Heyvaert, vrouw en 2 dochters,

- Martin Verhaan, vrouw en 3 kinderen.

- Laurent Silverans, vrouw en 2 dochters.

 

55 mannen, 57 vrouwen, 140 kinderen, 2 inwonenden

te samen : 254 personen.

 

Totale bevolking: 681

 

Opgesteld door officier Moens

 

 

 

Terug naar het begin van de website