Waar zijn  deze boeken en Transcripties te vinden?

 

Boeken

 

De Digitale versies.

 

40 van de 43 originele boeken en boekjes, getoond op de Website LonderzeelVroeger, hebben (in hun nog niet helemaal definitieve vorm) jarenlang zonder enige lees- of kopieerbeperking en gratis online gestaan. Van mij mag dat zo blijven.

Ondergetekende is echter niet in staat om een website eeuwigdurend up-to-date te houden.

Er wordt gezocht naar de beste manier om ze toch digitaal aan te kunnen blijven bieden.

 

De digitale versies worden zeer spoedig ter beschikking gesteld van de archiefdienst van de Gemeente Londerzeel en zullen daar onder de voorwaarden van dat archief geconsulteerd kunnen worden. Voor digitale bestanden liggen die voorwaarden echter nog niet helemaal vast.

Zodra dat het geval is, volgt verder nieuws via het de gemeentelijke website en wellicht ook hier.

 

Opmerking: Het boek over de geschiedenis van Diepensteyn te Steenhuffel heb ik aan de NV Diepensteyn geschonken omdat ik van  oordeel ben dat het geen betere bestemming kan hebben. Het is online op de site van de NV Diepensteyn te lezen en wel onder volgende directe link:  https://kasteeldiepensteyn.be/

 

Gedrukte versies.

 

a.     Aankopen.

 

Omdat er vraag naar was en omdat het print-on-demand-systeem op dit moment een hoogstaande kwaliteit kan leveren, heb ik besloten om (de meest interessante studies) ook in boekvorm en dus op papier aan te bieden.

 

Bestellen of meer informatie vragen kan hier:

louis.debondt@telenet.be

 

Na prijsbevestiging en na ontvangst van de betaling op het door te geven rekeningnummer, worden boek of boeken binnen de 10 dagen rechtstreeks door de drukker op het door u opgegeven adres geleverd. De verzendingskost bedraagt, per zending, momenteel iets minder dan 5 Euro.

De op de website LonderzeelVroeger gegeven prijs is een richtingsprijs, inclusief BTW. Vandaag is die correct.

 

Opmerking: Het boek van Jozef Verheyden, Glasramen in de Beeldenstormen en de Glasramen van Steenhuffel kan ook direct bij de drukker worden besteld. De link staat op de site.

 

b.      Consulteren.

 

De volledige reeks gedrukte boeken is momenteel te vinden en te consulteren:

-          In de Openbare Bibliotheek van Londerzeel.

-          Op het archief van de Gemeente Londerzeel.

-          In de bibliotheek van het Documentatiecentrum Vlaams Brabant te Leuven (bij het Rijksarchief).

Transcripties

Al de originele bronnen die ik in handen kreeg heb ik bewerkt of (meestal) volledig digitaal getranscribeerd. Dat vergemakkelijkt het zoeken, en niet alleen voor mij. Hierna een (soort van chronologisch) overzicht van de bijzonderste transcripties die spoedig in de archieflokalen van de gemeente Londerzeel ter inzage zullen zijn. Dikwijls zijn ook de scans van de originele documenten aanwezig

Periode

Omschrijving

Volume

(blz. A4)

1321-1570

Cijnsboeken van het hertogdom Brabant, kwartier Overzenne, voor Steenhuffel en Malderen

95

1350-1496

Malderen, register van jaargetijden, extracten gemaakt door pastoor van Zuene in 1582

18

1362-1717)

Steenhuffel, de H. Geest (huisarmen), enkele akten uit het archief Vanderstadt

12

1372-1419

Londerzeel, cijnsboeken van het land van Grimbergen (Vianden en Nassau) voor Londerzeel

41

1389

Groot onderzoek van hertogin Johanna

40

1402

Charter in het parochiearchief van Vilvoorde in verband met Marselaer te Steenhuffel

6

1430-1480

Leenboek van het leenhof van Dendermonde (alleen Londerzeel en Steenhuffel, geselecteerd uit de bewerking van Willy Stevens

20

1440-1627

Malderen, Leendenombrementen bij het Land van Grimbergen

27

1448-1611

Steenhuffel, Leendenombrementen bij het Land van Grimbergen

16

1466-1570

Steenhuffel, leen- en cijnsboeken van Diepensteyn (6 registers)

162

1485-1522

Bijzondere lenen van het Land van Grimbergen in Malderen, Steenhuffel, Buggenhout, Lippelo, Liezele...

84

1508

Cijnsboek van Karel vander Noot van zijn cijnshof in Steenhuffel (2 bestanden)

36

1516-1536

Rekeningen van de stadhouder van het Land van Grimbergen voor Malderen en Steenhuffel

30

1520-1615

Leenboek van de heerlijkheid van Ophem in Steenhuffel

101

1524-1580

Londerzeel, leenboek van Hendrik, Philips en Jan van Ursene

       21

1530

Denombrement van Karel Vander Noot van zijn eigendommen in Steenhuffel en Malderen

15

1538-1566

Rekeningen van de stadhouder van het Land van Grimbergen voor Londerzeel

27

1540-1790

Leenboeken van het Land van Grimbergen voor de in 1540 overgenomen heerlijkheden Vilain en Voorspoel in Londerzeel en Steenhuffel (4 reg.)

159

1541-1795

Steenhuffel – Registers van de Schepenbank van Steenhuffel (19 registers, ook online te consulteren op de site van het Rijksarchief)

5172

1541-1795

Steenhuffel – Alfabetische index van de personen genoemd in de registers van de Schepenbank (met relevante genealogische informatie)

1630

1542-1652

Steenhuffel - Perrehof (later Brandewijnhoeve), 6 akten van overdracht

               17

1543

Bijzondere lenen, van het Land van Grimbergen in Londerzeel

95

1543

Door het Land van Grimbergen geheven Tiendenpenning in Londerzeel

28

1547

Steenhuffel, Diepensteyn, register van de cijns te delen met Bouchout en Zellaer

16

1553-1675

Personen vernoemd in de registers van de Schepenbank van Londerzeel

355

1563-1615

Steenhuffel, rekeningen van de meiers Alvaro en Jan Goossens (vooral ivm geïnde boetes), 6 rekeningen

69

1565-1797

Steenhuffel, kapelanieën van de Zielmissen (8 reg. 1565-1753), vd Cloote (1612-1979) en Diepensteyn (1440-1797)

112

1570-1839

Londerzeel, parochiearchief in het Rijksarchief (fragmenten)

81

1570-1797

Steenhuffel, inkomsten van de pastorij

35

1574-1619

Steenhuffel, leen- en cijnsboek van Diepensteyn (2 registers)

47

1589-1686

Leenboek van de Commanderij van Pitsemburg te Steenhuffel en Londerzeel

57

1601-1627

Cijnsboek van Philippote van Ophem (nà Karel vander Noot) van haar cijnshof in Steenhuffel

30

1611

Steenhuffel, Diepensteyn, denombrementen van Peeter Micault van zijn eigendommen in Steenhuffel

5

1615-1666

Steenhuffel, register van contracten van de laathoven Vander Noot, del Claira en Kieckens

107

1616-1790

Steenhuffel, recentelijk aan rijksarchief overgedragen parochiearchief, 5 (interessante) documenten              

20

1617

Cijnsboek van het hertogdom Brabant, kwartier Overzenne, voor Malderen

10

1622

Steenhuffel, recentelijk aan rijksarchief overgedragen parochiearchief, register 1

42

1626

Steenhuffel, cijnsboek van de Hoge Heerlijkheid (volgt op de cijnsboeken van het kwartier van Overzenne na de overdracht aan Diepensteyn)

6

1629

Malderen, Leendenombrementen bij het Land van Grimbergen

5

1631-1728

Steenhuffel, recentelijk aan rijksarchief overgedragen parochiearchief, register 2

18

1636

Londerzeel, testament van Cyprianus Feye van Jaersma (heer van Drietoren)

10

1639

Antonio Hooftman (eigenaar van het Perrehof in Steenhuffel) ziet af van zijn claim op de hoeve Rattepoele

6

1684-1690

Steenhuffel, cijnsboek van het laathof van Oyenbrugge onder Steenhuffel

7

1698-1615

Steenhuffel, recentelijk aan rijksarchief overgedragen parochiearchief, nota’s van diverse pastoors

38

1699

Kaartboek en parochiemeting van Steenhuffel (Jan van Acoleyen)

92

1702

Londerzeel, parochietelling

29

1704

Steenhuffel, rekening van de H. Geest (de huisarmen)

20

1709

Kaartboek en parochiemeting van Londerzeel (Jan van Acoleyen)

86

1702-1702

Londerzeel, een reconstructie van bewoning, grondbezit, grondgebruik en toponiemen

154

1719

Kaartboek en parochiemeting van Malderen (Jan van Acoleyen) (sterk samengevat)

10

1746-1796

Steenhuffel, cijnsboek van het Laathof Prevost en daarna Tervooren

140

1755

Steenhuffel, bevolking

3

1781-1805

Steenhuffel, recentelijk aan rijksarchief overgedragen parochiearchief, registers 5, 6 en 7 (zie ook Manuaal van pastoor vanden Eynde)

107

1792-1900

Steenhuffel, notulen gemeenteraad, college, correspondentie, klachtenboeken (volledig)

        2463

1795-1796

Steenhuffel, volks- en landbouwtelling

28

1796

Londerzeel, volkstelling

40

1796

Malderen, volkstelling

23

1798-1870

Londerzeel, historische (en andere) aantekeningen van onderpastoor J. Andreas Geboers

16

1813

Londerzeel, bevolkingsregister

186

1820-1900

Malderen, notulen gemeenteraad, college, correspondentie, klachtenboeken (volledig)

1396

1827-1900

Londerzeel, notulen gemeenteraad, college, correspondentie, klachtenboeken (volledig)

1648

1834-1921

Londerzeel, kadaster (6 bestanden)

987

1837-1840

Londerzeel, in- en uitwijking

15

1840-1846

Londerzeel, bevolkingsregister

        210

1860

Steenhuffel, reconstructie van bevolking en bewoning

48

1898-1937

Fragmenten uit het archief steenkapper Praille

22

1865-1951

Correpondentie over en vooral van juffer Jeanne Orianne van Londerzeel

217

1901-1920

Steenhuffel, notulen gemeenteraad, college, correspondentie, klachtenboeken (volledig)

474

1901-1920

Malderen, notulen gemeenteraad, college, correspondentie, klachtenboeken (volledig)

761

1901-1930

Londerzeel, notulen gemeenteraad, college, correspondentie, klachtenboeken (alleen voor oorlogsperiode volledig)

530

1905

Malderen, de Geschiedkundige Stoet

5

1905-1911

Steenhuffel, volkstelling (telling 1905 met wijzigingen tot 1911)

196

1914-1918

Eerste Wereldoorlog, Getuigenissen van Belgische militairen

105

1914-1918

Eerste Wereldoorlog, Getuigenissen van Duitse militairen

36

1914-1918

Eerste Wereldoorlog, Lokale getuigenissen

65

1920-1925

Steenhuffel, militairen met onbepaald verlof

9

1923-1937

Steenhuffel, vreemdelingenregister

17

1952

Steenhuffel, inventaris van kunstvoorwerpen (vooral in de kerk)

8

1970-1971

Steenhuffel, kiezerslijst

49

2002

Steenhuffel, inventaris archief parochie Sint-Genoveva, recentelijk overgedragen aan het Rijksarchief

22

 

Samen

19145