Waarom deze website? | Waarom geen windmolens in Nevele-Hansbeke? | Heb je vragen? | Links
beternevele.be | (C) 2012
Initieel was er een windturbineproject voorzien voor twee windturbines langsheen het kanaal Gent Brugge op het grondgebied Nevele-Merendree, dat een onderdeel vormde van een groter project Lovendegem-Zomergem. Door tal van bezwaren werd door het gemeentebestuur van Nevele hiervoor een negatief advies gegeven. Om diverse belangen, werd de locatie langsheen de E40 te Nevele-Hanbeke beter geschikt bevonden....

Op basis van de aanvraagdossiers van ELECTRABEL NV, zijn wij erin geslaagd een zo nauwkeurig mogelijke situatieschets te maken om één en ander te verduidelijken. De blauwe zone omvat een gebied tot 1500m rond de geplande windturbines

Project Electrabel: 7 grootschalige windturbines van elk 3MW, 150m hoog en 93m rotordiameterBeNe!
Beter Nevele
Geen 150m hoge windturbines langs de E40 op 250m van woningen in Nevele-Hansbeke!
>>> Update: Provinciaal Windturbineproject deel 3 - Bezwaar aantekenen tot 23 juni 2014  <<<
Provinciaal windturbineproject "Windakker Nevele-Hansbeke": PRUP zone

De provincie voorziet een zone voor inplanting van windturbines, 7 à 9 turbines, langsbeide zijden van de E40 vanaf op-en afrittencomplex tot Grote Heirenthoek.

PRUP-zone: eerste versie begin 2013:
PRUP-zone: tweede versie einde 2013:

Prup v2: kaart

De PRUP-zone versie einde 2013 is gewijzigd t.o.v. vorige begin 2013!
De zone is verkleind: gebied ten N van de E40 rond Lege Kouter tot aan Wulfhoek is weggelaten.

Voor de bewoners van Brouwerijstraat, Wulfhoek, Bosstraat, Peperhol…verandert er in wezen niets wat geluidshinder, slagschaduw, visuele hinder betreft. De zone is verkleind, maar het aantal toegelaten windturbines (10) is niet gewijzigd.

Kaartje pag 254 Def. Plan- Mer rapport (locatie turbines) website LNE PL0142: