Waarom deze website? | Waarom geen windmolens in Nevele-Hansbeke? | Heb je vragen? | Links
beternevele.be | (C) 2012
Sinds een 2-tal jaren is de Provincie Oost-Vlaanderen gestart met een eigen windturbineproject. Einde maart 2012 werd het voorgesteld aan de pers. De provincie voorziet op haar grondgebied verschillende locaties die voor inplanting van windturbines in aanmerking komen.

De zoekzone E40 tussen Aalst en Aalter is voor Nevele van belang. In die zoekzone voorziet de Provincie grote clusters windturbines) minimum 5  turbines per cluster in geometrische opstelling: bedrijventerrein Aalter, Windakker Nevele, bedrijventerrrein ’t Eilandje Zwijnaarde, Windakker Melle-Wetteren, Windkouter St. Lievens-Houtem, bedrijventerrein Erembodegem.

De gemeente Nevele maakte haar mening bekend in zitting van de gemeenteraad op 24 april 2012.(uit de notulen van de gemeenteraad dd 24/04/2012) Besluit: Art. 3 De gemeente Nevele wenst vooreerst een grondig inzicht in het rendement van windenergie. De gemeente stelt voor om eerst een kritische analyse te maken van de verschillende mogelijkheden wat alternatieve energiebronnen betreft en vervolgens de meest geschikte mix te kiezen. We moeten durven kijken naar alle slimme oplossingen om onze hernieuwbare energiedoelstellingen te behalen.

BeNe! Beter Nevele! heeft ook een flyer verspreid om de bewoners en omwonenden van de E40 te Nevele en te Hansbeke te informeren.

De provincieraad nam in haar zitting van 20 juni 2012 een princiepsbeslissing omtrent het verderzetten van het proces tot verfijning van de zoekzones voor windenergie.

Samenvatting van de princiepsbeslissing volgens de persdienst van de Provincie Oost-Vlaanderen:
In het voorjaar organiseerde de Provincie een communicatiecampagne rond de inplanting van windturbines in de zones 'Maldegem-Eeklo' en 'E40 van Aalter tot Aalst'. Daarbij werden diverse voorstellen gedaan, van de inplanting van windturbines op bedrijventerreinen tot de inplanting ervan in open ruimtegebieden (zone E40) en van een lijnopstelling langs de N49 tot een clusteropstelling van drie concentratiegebieden in de zone Maldegem-Eeklo. Het publiek debat leverde heel wat bruikbare info op, maar tot een definitieve keuze van scenario kon nog niet worden besloten. De provincieraad acht het noodzakelijk dat de scenario's verder worden onderzocht op hun milieueffecten en concrete haalbaarheid, en wil weten hoe zal worden omgegaan met de verdeling van de lusten en lasten van windturbineprojecten. Ten slotte besliste de provincieraad dat een inventaris moeten worden opgemaakt van de inspanningen die de Oost-Vlaamse gemeenten al deden op vlak van hernieuwbare energie en van de potenties die de gemeenten hebben voor andere vormen van hernieuwbare energie, zoals zonne-energie, biomassa en biogas.

BeNe! Beter Nevele! volgt dit verder op ... (zie deel 2)
BeNe!
Beter Nevele
Geen 150m hoge windturbines langs de E40 op 250m van woningen in Nevele-Hansbeke!
>>> Update: Provinciaal Windturbineproject deel 3 - Bezwaar aantekenen tot 23 juni 2014  <<<