Waarom deze website? | Waarom geen windmolens in Nevele-Hansbeke? | Heb je vragen? | Links
beternevele.be | (C) 2012
HOE BEZWAREN TEGEN DE INPLANTING VAN DE WINDTURBINES IN PRUP - ZONE NEVELE-HANSBEKE ?

Het dossier PRUP (Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan)  ligt op de gemeente ter inzage van 25 april 2014 tot 23 juni 2014. Iedereen kan schriftelijk bezwaar aantekenen tegen ontvangstbewijs tot 20 juni 2014.

Wij vragen om zoveel mogelijk te bezwaren: hoe meer burgers er bezwaren hoe meer kansen er zijn dat men  ernstig zal nadenken over de bouwzone voor windturbines en de impact van die grootschalige turbines op de mensen en hun omgeving.

Actiegroep BENE! informeert de burgers hierover via een flyer, huis aan huis bedeeld, in een ruim gebied: gans de strook langs het Schipdonkkanaal in Nevele en Landegem tot en met Veldeken en Karmenhoek en van aan het station van Hansbeke tot en met Biebuykstraat. 

Klik hier om deze flyer weer te geven.


Klik hier voor een modelformulier dat U kan gebruiken om bezwaar in te dienen.

Hieronder vindt U enkele voorbeelden van bezwaren die U mogelijks kunnen helpen bij het opstellen van Uw bezwaarschrift:

In de effectbeoordelingstabel in het plan-Mer wordt met deze landschapselementen onvoldoende rekening gehouden.


Hieronder vindt u alvast enkele sfeerbeelden van het nieuwe Nevele-Hansbeke als het van de provincie Oost-Vlaanderen afhangt:


 


BeNe!
Beter Nevele
Geen 150m hoge windturbines langs de E40 op 250m van woningen in Nevele-Hansbeke!
>>> Update: Provinciaal Windturbineproject deel 3 - Bezwaar aantekenen tot 23 juni 2014  <<<