Waarom deze website? | Waarom geen windmolens in Nevele-Hansbeke? | Heb je vragen? | Links
beternevele.be | (C) 2012
Afstand tot bebouwing

Allereerst het belangrijkste bezwaar, welk uiteindelijk de oorzaak is van de lange lijst van nadelige gevolgen die hiernaast opgelijst staan: de afstand tot woningen.

Tot voor kort was de minimum afstand tot de woningen 250m. De nieuwe regelgeving die vanaf januari 2012 in werking is getreden voorziet nu dat de afstand van windturbines tot woningen o.a. wordt bepaald door het toelaatbare geluid in de betreffende zone.

In principe blijft een minimum afstand van 250m behouden, maar wordt aangevuld met een max. geluidsniveau waardoor de gemiddelde afstand ± 300m zou moeten worden volgens de regelgeving ...
Hiervoor moet nagegaan worden in welk gebied de woning zich bevindt waaruit men dan het max. toelaatbare geluidsniveau kan bepalen.

Voor Nevele, omgeving van de E40, betreft het een agrarisch gebied, met als normwaarden 48dbA overdag (6u-18u) en 43 dbA 's avonds en 's nachts.

In het geval het omgevingsgeluid (zonder windturbines) de normwaarden overschrijdt, is het niveau van het omgevingsgeluid bepalend. Er wordt als bijkomende eis gesteld dat de afstand van een woning tot een windturbine meer bedraagt dan 3 maal de rotordiameter.

Voor het project van de 7 windturbines van Electrabel langs de E40 worden de normwaarden nu reeds overschreden door de aanwezigheid van de E40 en dit zowel overdag, 's avonds als 's nachts. In geval er een windturbine geplaatst wordt met een rotordiameter van 93m, zoals in de aanvraag staat, volstaat een afstand tot de bebouwing van
280m!

Er is geen enkel ander land ter wereld dat 280m als minimumafstand van windturbines tot woningen hanteert!

Enkele voorbeelden:

- Frankrijk: 1500m
- Duitsland: 1500m
- USA Californie: 3200m (2 mijl)
- Canada: 2000m (6500ft)
- Nederland: 4 x de masthoogte. In het geval van de geplande windturbines betekent dit 4x100m = 400m.
- Belgie / Wallonie: 350m

Dat in Wallonie een andere minimumafstand dan in Vlaanderen wordt gehanteerd doet al vragen rijzen.

Opmerkelijker is het feit dat bij een inplanting van nieuwe windturbines te Henegouwen SPE-Luminus heeft beslist deze voorschriften (350m minimumafstand) te overtreffen door de dichtstbijgelegen windturbine op meer dan 650m van de eerste woning te plaatsen, ver van het dorp zelf. Volgens SPE Luminus biedt deze voorzorg de beste garanties inzake veiligheid, geluidsimpact en schaduwvorming.

In het buitenland uitgevoerde studies

In tegenstelling tot in Belgie zijn in de ons omringende landen en de Verenigde Staten echter wel studies uitgevoerd die de impact van de exploitatie van windturbines op de menselijke gezondheid onderzoeken.

Deze studies wijzen één voor één uit dat een minimum afstand van 1500 à 2000m tot woningen moet gehandhaafd worden.

Enkele voorbeelden:

Franse Medische Academie: minimumafstand van 1500m
Klik hier voor meer info over deze studie

Noise Association, U.K.: minimumafstand van 1600m - 2400m
Klik hier voor meer info over deze studie

Trempeleau County Board (USA): minimumafstand 1600m
Klik hier voor meer info over deze studie

Rijksuniversiteit Groningen (Nederland):
Het WINDFARM perception project
Windturbines veroorzaken meer hinder dan verwacht
Geluidsregels voor windturbines worden aangescherpt


En wat zeggen de constructeurs van
windturbines zelf?

Van 1 fabrikant hebben we informatie teruggevonden:

Fabrikant: VESTAS (Deens producent)
Type Windturbine: V90 (gelijkaardig aan afmetingen en vermogen van het type windturbines die in Nevele gepland zijn)

Hier volgt een citaat uit het "Mechanische- en Onderhoudshandleiding" van deze windturbine: (vertaald uit het Engels) "
Verblijf niet binnen een straal van 400m van de turbine tenzij het noodzakelijk is. Als je een windturbine in werking moet inspecteren, verblijf niet onder de rotor, maar observeer de rotor aan de voorzijde."

Je kan dit alles in detail nalezen:
- Bron 1: "Safe setbacks: How far should wind turbines be from homes?"
- Bron 2: "Safety Regulations for Operators and Technicians"
- Vestas: Scan uit de onderhoudshandleiding
- Vestas: Pdf-versie van de onderhoudshandleiding

Deze fabrikant hanteert dus een minimum veiligheidsafstand van 400m !
Ja, dit enkel om de veiligheid van het eigen onderhoudspersoneel te garanderen. Factoren als geluidsoverlast of slagschaduw worden niet eens in rekening gebracht.
BeNe!
Beter Nevele
Geen 150m hoge windturbines langs de E40 op 250m van woningen in Nevele-Hansbeke!
>>> Update: ProvinciaalWindturbineproject deel 3 - Bezwaar aantekenen tot 23 juni 2014  <<<