Waarom deze website? | Waarom geen windmolens in Nevele-Hansbeke? | Heb je vragen? | Links
beternevele.be | (C) 2012
Meer informatie?

Heb je vragen in verband met:

- het windturbineproject van Electrabel in Nevele-Hansbeke

- het Provinciaal Windturbineproject

- de actiegroep BENE! BETER NEVELE!

... dan kan je ons bereiken via volgend e-mailadres:
Wil je ons steunen?

Alle giften zijn van harte welkom en dienen om onze actie verder te zetten: juridische procedures, informatiecampagnes, ...

Dank bij voorbaat.

BeNe!
Beter Nevele
Geen 150m hoge windturbines langs de E40 op 250m van woningen in Nevele-Hansbeke!
beter.nevele@gmail.com
Ons rekeningnummer: 103-0274005-48

IBAN: BE11 1030 2740 0548
BIC: NICA BE BB
>>> Update: ProvinciaalWindturbineproject deel 3 - Bezwaar aantekenen tot 23 juni 2014  <<<