Waarom deze website? | Waarom geen windmolens in Nevele-Hansbeke? | Heb je vragen? | Links
beternevele.be | (C) 2012
Vanuit de bekommernis om de gezondheid en de kwaliteit van het leefmilieu van de buurtbewoners en omwonenden van Nevele-Hansbeke is Actiegroep BeNe! Beter Nevele! ontstaan.


Wij willen benadrukken dat we NIET TEGEN hernieuwbare energie zijn! Wij vinden dat de nadelige gevolgen van windturbines op zulke korte afstand tot woningen door de projectontwikkelaars geminimaliseerd worden. Wij zijn dan ook van mening dat de invoering van hernieuwbare energiebronnen niet ten koste kan en mag gaan van de levenskwaliteit, veiligheid en gezondheid van de omwonenden.

Vlaanderen is te dicht bevolkt en de weinige “open ruimtes” (kouter, bukengebieden, weilanden, akkers) en bosgebieden moeten we beschermen en instant houden voor de leefkwaliteit van alle mensen en volgende generaties.

Windturbines kunnen dan ook best geplaatst worden in industriegebieden, bedrijventerreinen en op zee !


Op deze website trachten we om op een objectieve manier alle medeburgers informatie te verstrekken en bewust te maken van de impact op mens en milieu van grootschalige windturbineprojecten.

Geen 150m hoge windturbines langs de E40 op 250m van woningen in Nevele-Hansbeke!
>>> Update: Provinciaal Windturbineproject deel 3 - Bezwaar aantekenen tot 23 juni 2014  <<<
BeNe!
Beter Nevele