Urbain Van Asch
 

 

Hij studeerde muziek aan het Lemmensinstituut te Mechelen en werd in 1958 organist aan de Sint-Katelijnekerk. Hij dirigeerde diverse koren waaronder het gemengd koor Dennegalm uit Keerbergen en het Arenbergkoor uit Leuven. In 1969 was hij medestichter en dirigent van het mannenkoor “De Mechelse Liedertafel”.

Tussen 1976 en 2006 dirigeerde hij het O.-L.-Vrouwkoor. In 1990 richtte hij mede het vocaal ensemble Viermaliks op.

In 1980 werd hij voorzitter van de ANZ-Koorfederatie Stuurgroep Brabant en in 1994 voorzitter van de nationale Koorfederatie van het ANZ. Bij de oprichting van de Koorfederatie Vlaanderen werd hij ondervoorzitter.

Als koorconsulent werkt hij met vele koren over het ganse land. Als lid van de Raad van Bestuur van de Europese Koorfederatie AGEC (Arbeitsgemeinschaft Europäische Chorverbände) en van de Muziekcommissie blijft hij in contact met de internationale koorcultuur.

Sinds 1983 is hij vast jurylid bij koortornooien van de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen en verder jurylid bij diverse koorwedstrijden: Koor van het Jaar, Internationale Koorwedstrijd van Vlaanderen, World Youth Choir, Deutschsprachige Gemeinschaft in Eupen, enz.