Left Arrow: terug naar startpagina

     
 Marnixring Gaston Feremans

  De Gaston Feremans-prijs
 

 

 

 

 


De Gaston Feremansprijs maakt deel uit van het project van Marnixring Gaston Feremans om de componist Gaston Feremans en zijn oeuvre te promoten door het te laten uitvoeren en het op die manier in de belangstelling te houden van alle muziekliefhebbers.
We willen tevens de mens Gaston Feremans herdenken, die uitermate getalenteerd was, maar verhinderd werd om op het voorplan te treden door de politieke en maatschappelijke omstandigheden (en daaruit volgende tegenwerking).

De Gaston Feremansprijs is een tweejaarlijkse prijs die in 2001 in het leven werd geroepen door Jan Feremans, de bezieler van het Gaston Feremansfonds die vorig jaar overleden is, en door Ward Steffens, toenmalig voorzitter van het Guldensporenkomitee Mechelen.
Later kwam Marnixring Gaston Feremans de originele organisatoren vervoegen.

Na het ontbinden van het Gaston Feremansfonds in 2008 wordt de prijs toegekend en uitgereikt door Marnixring Gaston Feremans.

De prijs wordt toegekend aan een verdienstelijke persoon uit de sociale, culturele, politieke of wetenschappelijke wereld.

De criteria om in aanmerking te komen voor deze prijs zijn:

  1. de laureaat moet een aanzienlijke verdienste hebben in het kader van het verspreiden van de Nederlandse taal en cultuur of voor de uitstraling van Vlaanderen op cultureel, sociaal, politiek of wetenschappelijk vlak.
  2. de laureaat heeft voor zijn of haar verdienste (nog) niet voldoende waardering gekregen.

De vorige laureaten waren:

  • de Maya-expert Antoon Vollemaere: internationaal vermaard, in Vlaanderen onbekend.
  • De redactie van “De Zes”, het tijdschrift van het Komitee der Randgemeenten dat over de partijgrenzen heen en zonder subsidies het Vlaams karakter van de zes faciliteitengemeenten in de rand aankaart en beklemtoont.
  • Philibert Mees (†), de onvolprezen Mechelse pianist die in de hele wereld middels pianorecitals de Vlaamse romantische muziek promootte, van Benoit over Feremans tot Mortelmans.
  • Luc Famaey, bezieler en directeur van Phaedra Records, die zonder subsidies er in slaagt kwalitatieve opnames van Vlaamse klassieke muziek te maken en internationaal te verspreiden.

 Voor de 5-de Gaston Feremansprijs viel de keuze op Urbain Van Asch.

Zijn hele leven zette hij zich in voor de koormuziek en het Vlaamse koorleven. Hij dirigeerde diverse koren waaronder het gemengd koor Dennegalm uit Keerbergen en het Arenbergkoor uit Leuven. In 1969 was hij medestichter en dirigent van het mannenkoor “De Mechelse Liedertafel”. Tussen 1976 en 2006 dirigeerde hij het O.-L.-Vrouwkoor Mechelen. In 1990 richtte hij mede het vocaal ensemble Viermaliks op.
In 1980 werd hij voorzitter van de ANZ-Koorfederatie Stuurgroep Brabant en in 1994 voorzitter van de nationale Koorfederatie van het ANZ. Bij de oprichting van de Koorfederatie Vlaanderen (nu Koor & Stem) werd hij ondervoorzitter. Hij is nog steeds bestuurslid van Koor & Stem.
Als koorconsulent werkt hij met vele koren over het ganse land. Als lid van de Raad van Bestuur van de Europese Koorfederatie AGEC (Arbeitsgemeinschaft Europäische Chorverbände) en van de Muziekcommissie blijft hij in contact met de internationale koorcultuur.

Motivatie van de toekenning van de 5-de Gaston Feremansprijs aan Urbain Van Asch

 Marnixring Gaston Feremans heeft beslist Urbain Van Asch de 5-de Gaston Feremansprijs toe te kennen omdat:

1. hij op volhardende wijze de Vlaamse koormuziek heeft gepromoot door het met grote regelmaat uit te voeren en op te nemen. Voorbeelden hiervan zijn het oeuvre van componisten als Jules Van Nuffel, Vic Nees, Staf Nees en Gaston Feremans.

2. hij het Vlaamse koorleven sterk heeft bevorderd, door zijn eigen koren op inspirerende wijze te leiden en andere koren op professionele en enthousiasmerende wijze en te begeleiden.

3. hij deze verdienste heeft opgebouwd ondanks een gebrek aan respect voor en zelfs tegenwerking van zijn initiatieven.

4. hij met grote regelmaat koorwerken van Gaston Feremans heeft uitgevoerd.