Magnolia Federation vzw

Magnolia Federation vzw

Welkom bij Magnolia Federation vzw (of kortweg "Magnolia"), uw partner voor FEET opleidingen.

Contact »

Cursussen FEET gegeven door Nand Van Ouytsel de grondlegger van FEET

FEET is de afkorting voor fysio- emotionele- energetische therapie.

Om degelijk te kunnen meten en testen werd een grondig en proefondervindelijk gefundeerd systeem op punt gesteld.

Deze cursus gaat naar de oorsprong van elke ziekte en gezondheid.

Heeft U er ooit al over nagedacht hoe het mogelijk is dat één ziekte op zoveel verschillende wijzen kan worden benaderd? Naast de methode van schoolgeneeskunde (welke op zich zeer waardevol is) zijn er ontelbare alternatieve en/of complementaire methodes. Al deze therapieën lijken wel telefoontoestellen die op dezelfde lijn zijn aangesloten naar een centrale biocomputer (ons onderbewuste), alle met hetzelfde indringende verzoek “wordt eens wakker a.u.b., en genees dit lichaam!” Het is uiteindelijk die centrale biocomputer die beslist “doe ik het of doe ik het niet”.

In onze cursus werken we rechtstreeks met deze centrale biocomputer.

Met elegante methoden die allen via het stress-antwoord-mechanisme van ons autonome zenuwstelsel werken (de O-test, de asymmetrie in de armlengte, de zelftest) gaan we op zoek naar DE oorzaak die ons blokkeert. We gaan op zoek naar de emotionele trauma’s uit het al dan niet verre verleden die er onder andere voor verantwoordelijk zijn dat we bvb.:

  • Ons minderwaardig voelen bij bepaalde types van mensen ook al kennen we die niet persoonlijk,
  • Sommigen huwen hun pseudo-moeder of –vader, met alle nefaste gevolgen nadien,
  • Sommigen maken wel 100 maal de deurklink schoon uit vrees anders besmet te geraken,
  • Sommige mensen blijven alsmaar ziek ondanks alle welgemeende inzet van dokters en therapeuten, en ga zo maar door….

De cursus werpt licht op deze verscholen mechanismen. FEET tracht het irrationele in deze onbewuste wegen te harmoniseren.

In feite is deze methode veel meer dan de aanzet naar gezondheid. Men komt tot de volledige geestelijke bevrijding van de mens op weg naar het eeuwigdurende, bewust beleefde gelukkige “zijn”. De lesgever hoopt ten zeerste dat hij de klik kan maken op weg naar een betere wereld in en om je heen.

In de cursus FEET, welke uit 3 delen bestaat, maken we o.a. een korte reis door de geschiedenis van de verschillende geneesmethoden door de eeuwen heen. Uit ieder van de verschillende benaderingen destilleren we de essentie om in de methode FEET te gebruiken.

Onze reis leidt ons verder langs een hele reeks actuele wetenschappelijke disciplines welke ons de mogelijkheid bieden via deze kennis emoties en blokkades te verwijderen.

De cursussen FEET worden herwerkt!

Deel 1 van nieuwe FEET wordt verwacht in het najaar van 2020
en zal plaats hebben op 6 woensdagavonden.

Verdere informatie zal volgen.


© 2020 Magnolia Federation vzw