Magnolia Federation vzw

FEET 2

Inhoud

We bekijken alle mogelijke bronnen van emotie en hoe we ermee moeten (kunnen) omgaan.

(5 tweedelige lesavonden – deel 1 theorie + deel 2 praktijk)

De lesgever is Nand Van Ouytsel. Hij is de grondlegger van deze methode.

Gegevens

Data 5x Wo (19u30-22u30) op 20 en 27 februari en 13, 20 en 27 maart 2019.
Plaats TPC, Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen
Lesgever N. Van Ouytsel
Prijs 300 Euro, waarvan 100 Euro voorschot
Wie FEET2 al gevolgd heeft, kan refreshen voor 200 Euro. Het voorschot is 100 Euro

Hoe Inschrijven

FEET2 kan men enkel volgen als men FEET1 reeds gevolgd heeft.

Door een e-mail te zenden aan het secretariaat met uw gegevens: naam, voornaam, BTWnr, adres, e-mailadres, tel./GSM en tegelijk het voorschot te storten op rek van Magnolia Federation vzw. IBAN BE15 7895 3408 3230 BIC GKCCBEBB. Op voorhand inschrijven is noodzakelijk.


© 2018 Magnolia Federation vzw