Magnolia Federation vzw

FEET 3

Inhoud

We brengen alle kennis samen in een alles overkoepelend systeem.

Een methode voor kwantumhealing

(5 tweedelige lesavonden – deel 1 theorie + deel 2 praktijk)

De lesgever van deze cursus is Nand Van Ouytsel. Hij is de grondlegger van de FEET methode.

Gegevens

Data Nazomer 2019
Plaats TPC, Groenenborgerlaan 149, 2020 Antwerpen
Lesgever N. Van Ouytsel
Prijs 300 Euro, waarvan 100 Euro voorschot
Wie FEET3 al gevolgd heeft, kan refreshen voor 200 Euro. Het voorschot is 100 Euro

Hoe Inschrijven

FEET3 kan men enkel volgen als men FEET2 reeds gevolgd heeft.

Door een e-mail te zenden aan het secretariaat met uw gegevens: naam, voornaam, BTWnr,  adres, e-mailadres tel./GSM en tegelijk het voorschot te storten op rek van Magnolia Federation vzw. IBAN BE15 7895 3408 3230 BIC GKCCBEBB. Op voorhand inschrijven is noodzakelijk.


© 2018 Magnolia Federation vzw