Wapenstilstand 2018 - Woord van de ondervoorzitter


Op 11 nov, herdenken wij zoals  ieder jaar het einde van WOI.
Op 11 nov 1918 werd de wapenstilstand gesloten in een bij het Franse stadje Compiègne, ongeveer 80Km ten noorden van Parijs in een treinwagon.
Naar traditie herdenken wij al onze gesneuvelde kameraden van alle oorlogen. Zowel burgers als militairen lieten het leven bij deze gruwelijke oorlogen. Nog steeds heeft men er niets uit geleerd want 100 jaren later voert men nog steeds oorlog over de hele wereld. Zelfs wij, als beschaafde maatschappij voeren oorlog. Het is misschien niet rechtstreeks onze schuld want het is een provocatie van IS die onze samenleving wil ontwrichten en zoveel mogelijk onschuldige slachtoffers wil maken.
Wij moeten ons daar ongewild tegen wapenen. Terrorisme is een gevaarlijk wapen in al zijn hoedanigheden omdat men nooit weet waar of wanneer het zal plaats vinden.
Alle slachtoffers die reeds zijn gevallen moeten we blijven herdenken.
Nu natuurlijk in het bijzonder de gesneuvelden van de eerste wereldoorlog.
NSB Hamme had het idee om alle scholen van Hamme en zijn fusiegemeenten te betrekken bij de herdenkingen, en iets te organiseren op don 08 en vrij  09 nov 2018 juist voor 11 nov.
Wij zijn alle scholen gaan bezoeken en ons idee meegedeeld. 
Het werd een groot succes. Bijna alle scholen namen deel.
Op 08 Nov gingen we naar de scholen buiten het centrum van Hamme, zoals : Hamme – St ANNA, Hamme – Zogge, Kastel en Moerzeke.
Op 09 nov bezochten we de centrum scholen.
Gedurende deze 2 dagen organiseerden wij een ceremonie met bloemenhulde aan de dichtst bij zijn de monumenten, gedenkplaten of begraafplaatsen, zodat de scholen geen verre verplaatsingen dienden te maken.
Onze delegatie van NSB Hamme bestond uit onze voorzitter Michel Smet, twee militairen op rust in uniform, een vlaggendrager in uniform, twee trompetters en een militair in Amerikaanse uitrusting met zijn militair voertuig, een Dodge uit de tweede wereldoorlog.
Er was ook een afvaardiging van het gemeente bestuur met burgemeester en schepenen.
Onze voorzitter gaf een korte toespraak over het begin en einde van WO1 en drukte er op dat we onze gesneuvelde kameraden nooit mogen vergeten. Er werden door enkele leerlingen bloemen neergelegd en de trompetters speelden dan “ The Last Post” en de “ Brabançonne”. 
Daarna mochten de leerlingen een kijkje nemen bij het legervoertuig met een deskundige toelichting van Eduard Van Goethem.
In Kastel werd er zelfs een winterlinde geplant die symbool staat voor de vrede. De leerlingen mochten daar dan hun steentje bijdrage of liever een beetje aarde.
Nadien was er veel positieve kritiek en dus voor herhaling vatbaar. Het ultieme doel van deze ceremonie met de scholen is dat zij ook later onze gesneuvelde makkers blijven herdenken op dezelfde wijze.

Dan was er 11 nov. Ook hier naar jaarlijkse gewoonte de 11 nov- viering die uitgaat van het gemeente bestuur.
NSB Hamme stuurt de ganse ceremonie om alles in goede banen te leiden. Zowel op organisatorisch vlak als op het vlak van protocol, leiden wij met actieve en militairen op rust deze plechtigheid. Eerst is er steeds de  misviering. De genodigde waardigheidsbekleders en oud gedienden van de verbroedering van het tweede Jagers te Paard worden ontvangen op het gemeentehuis waar nog een koffie wordt aangeboden. Om 0930Hr begint de viering. Rond 1030Hr wordt er dan colonne gevormd voor de kerk met alle deelnemende verenigingen. Rode Kruis, Brandweer, Politie, leden van de vaderlandslievende verenigingen enz  gaan dan stoetsgewijs naar de twee te bezoeken monumenten. Deze optocht wordt zoals steeds opgeluisterd door de Flanders Red Cross  Pipers. Met hun doedelzakken, trommels en aangepaste kledij zijn zij de enige rode kruis band ter wereld. En daar zijn we fier over. Aan het vredes monument is er de eerste bloemenhulde voorafgegaan door een toespraak van de Heer  Theo Wijnen,  Generaal op rust, oud-korpscommandant en voorzitter van de verbroedering van 2 JP. Hamme is de Peterstad van het toenmalige 2 Jagers te Paard. Zij waren gekazerneerd in Lüdenscheid (BSD). Door het terugtrekken van de eenheden uit de BSD werden er ook eenheden ontbonden en nieuwe gevormd. Door deze fusies werden nieuwe namen en eenheden geboren. Het 2 Jagers is gelegen in Heverlee bij Leuven onder de naam Bataljon Jagers te Paard. Het vredesmonument werd onthuld in 2009 tijdens het  40 jarig bestaan van de verbroedering 2JP. . Dit monument bestaat uit drie beelden. Een kind dat tussen twee soldaten staat en waarvan 1 soldaat het kind een hand geeft. Het beeld is gecreëerd door Mevr Denise Lanotte.
Hierna gaan we dan naar het heldenmonument aan het Koning Albertplein. Ook hier een bloemenhulde voorafgegaan door een toespraak van onze voorzitter Michel Smet.
Tijdens de bloemenhulde speelt de Koninklijke Katholieke harmonie “ Kunst na Arbeid” de “Last Post”. Iedere ceremonie wordt dan protocolair afgesloten met de “Vlaamse Leeuw”  en als laatste de “ Brabançonne” .
Dit jaar werd er door de UNESCO school Sterrebos, die ook ieder jaar deelnemen aan de 11 nov viering,  een kunstwerk gemaakt ter gelegenheid van de herdenking van WO1.
Na de plechtigheid werd iedereen ontvangen op het ID+ center waar een tentoonstelling plaatsvond over WO1.
Als afsluiter van deze prachtige dag hadden we onze maaltijd in restaurant “Den Otter” in den Bunt.

 

Je kan alle originele fotos van 08 en 09 november op Google bekijken


Je kan alle originele fotos van 11 nov op Google bekijken