ORC-Logo
Oldies Research Center


                                                                                NIEUWS/NEWS                     ARTIESTEN/PERFORMERS                     POPCORN                    DISCO


DISCO

DISCO is voor de een het mooiste wat er op de wereld bestaat en voor de ander een gevaarlijke afstomping. Vast staat: Disco is de omschrijving van een nieuwe, andere wijze van le­ven. Wat jaren geleden in de New Yorker Studio 54 begon, veroverde in een snel tempo al spoedig de hele wereld. Na rock and roll, Punk en New Wave schenen de specialisten op het gebied van de pop geen nieuwe ideeën meer te hebben. Niets gaat meer, werd er overal verkondigd. Totdat uit Mun­chen een zekere meneer Moroder met nieuwe frisse ideeën daar verandering in bracht: Disco-ko­ningin Donna Summer werd in een nacht beroemd.
Tegelijkertijd ontwikkelde in Amerika zich de Disco-kultuur, die vanaf het begin alles met zich meetrok: de mode, cosmetica, omgangsvormen. Het bleef niet bij doffe ritmes van bassen, bij lichtor­gels, bij de kleurrijke kleding van de disco-gangers. Voor de eerste maal in de popgeschiedenis werden maatschappelijke waarden doorbroken. Wanneer gebeurde het ooit dat een portier tegen een Mister Rockefeller de opmerking kon maken: «Als was U de keizer van China, dan nog werd U niet binnen­gelaten »'.
Nog maar nauwelijks had de Disco-koorts zich vanuit New York verspreid, of psychologen en so­ciologen sloegen aan het werk om te ontdekken hoe dit alles zo kan gebeuren - en juist niet anders.
Het resultaat was meer dan verblufIend: Disco is een welkome afleiding voor de spanningen en moeilijkheden van het dagelijkse leven, het voort­durende gevoel van eenzaamheid, voor de kleur­loosheid in het dagelijkse werk. Zonder enige be­perking heeft iedereen de mogelijkheid, zich een andere rol aan te meten, en zich daarin volledig uit te leven zonder gevaar voor herkenning.
Sharon Lee, die de eerste maanden na de ope­ning in Studio 54 werkte: «Wij bieden de mensen op de dansvloer meer als alleen maar de mogelijk­heid de benen te bewegen. We maken er een show van, waarin iedereen in de zaal zijn eigen rol kan spelen, of hij nu in een hoek zit of als een wilde door de zaal heendanst. Wij bieden iedere gast de gelegenheid rustig rond te kijken en vast te stellen wat er die avond verwacht kan worden. Het hangt van mij af, van de man die het licht bedient, hoe het die nacht zal verlopen. En als je het zo bekijkt is alles wat met Disco te maken heeft, fascine­rend ».
Wat deze blog betreft: Het is om te beginnen trachten alles bij elkaar te bren­gen wat met het Disco-gebeuren te maken heeft. Dat zijn hits, stars, opkomende sterren en alle ver­halen daar omheen. We zullen het hebben over de artiesten en de makers, die alles aan het rollen brachten. Disco is een industrie, een winstgevend bedrijf. Maar achter dit alles staat toch de bereidwilligheid van miljoenen mensen om het mee te maken, om zich te laten onderdompelen in de roes van licht en ge­luid, om een paar uur alles om zich heen te ver­geten.
Dante Arrigo, ontwerper van veel be­kende winkels zoals « Infinity», « Studio 54 » en in Duitsland « Trinity»: «In het begin werden wij volkomen verkeerd begrepen. Het is nooit onze be­doeling geweest de mensen te confronteren met een inferno, waardoor ze zich ongelukkig zouden gaan voelen, omdat ze zich er niet tegen konden verwe­ren. Niemand wordt gedwongen een disco binnen te gaan, of daar tot diep in de nacht te blijven.
We gaan alleen bij onszelf na wat we de mensen kunnen bieden. Want voor de toegangsprijs die ge­woonlijk betaald moet worden, heeft men het recht het een en ander te verwachten. Dan zijn een paar gekleurde lampen aan het plafond, een lichtorgel en de volumeknop helemaal open, niet meer vol­doende. Na hoogstens een uur weet iedereen in de zaal wat er de volgende minuut gaat gebeuren. Met deze onzin zijn we gestopt. Bij ons wordt bijvoor­beeld geluid en licht niet gescheiden, maar in ie­dere fase op elkaar afgestemd. Dat is echter maar een van de weinige dingen van onze bedoelingen. We schrijven ook niet voor wat iedereen aantrek­ken moet, we willen wel vermijden dat er op een avond een paar honderd smoking-types op de dans­vloer staan te dringen, of omgekeerd net zoveel in hot pants en strakke T-shirts. Disco mag nooit gaan vervelen, het mag nooit een gewoonheid worden. Ieder uur moet weer een nieuwe verrassing zijn ».