01. BPSK 31 – 63 en 125

Het vervelende is steeds van hoe moet dit en dat en dan te weten dat men nog verschillende Baudrates kan gebruiken. Wel hier zijn dan een paar Macro’s van de meest gangbare PSK (BPSK) Baudrates.

Let op! Sla deze Macro’s op als “For this mode” en NIET als “Default for all modes”

Macro: F10

Label: PSK63

Text : <BAUDRATE:62.5>

Om terug in PSK31 te gaan ga als volgt te werk:
Ga naar menu MODE en klik op BPSK63, ja het is juist BPSK63 en je zult terug in BPSK31 komen hoe raar het ook klinkt.
Of maak gewoon een nieuwe Macro aan als volgt:

Macro: F11

Label: PSK31

Text : <BAUDRATE:31.25>

Macro: F12

Label: PSK125

Text : <BAUDRATE:125>

Denk eraan dat de teksten in de mode BPSK63 en 125 zeer snel verzonden worden, dus zul je weinig tijd hebben om het een en ander te veranderen aan uw momenteel uitgezonden tekst, wat in BPSK31 wel nog goed mogelijk is

02. BPSK62 in plaats van BPSK63
Regelmatig gebeurt het dat we in ons logboek BPSK62 zien verschijnen dit ondanks we onze macro gedefinieerd hebben als <BAUDRATE: 62.5>

Wel dit is heel simpel op te lossen

Vervang de “punt” in een komma en je zult zien dat het werkt hierna wordt het duidelijk op de tekeningen.

 

03. De “geavanceerde waterval” optie.

De “advanced waterfall” optie zal je toelaten om uw zender- ontvangerfrequentie te veranderen via CAT. Je kan klikken op de waterval en dan QSY doen door te draaien aan het middelste “wiel” van uw computermuis.

Ga naar de menu View, klik op
Spectrum en vink dan
Advanced waterfall aan

 

04. Online QRZ.COM Callbook raadpleging en LOTW gegevens in MixW automatisch aanvullen.

Deze DLL werd geschreven door K1PGV                                                                            Vrije vertaling en verwerking door ON2AD

Bij het schrijven van deze info waren er twee modules klaar, enerzijds de online raadpleging in de QRZ.Com databestand en anderzijds de raadpleging van de LOTW databestand en dan deze info’s  automatisch te laten invullen in het logboek van MixW.

Online Callbook DLL voor MixW
Voert online Callsign raadplegingen van binnen MixW uit

Ga naar http://www.k1pgv.com/downloads.html l en download daar de laatste DLL versie voor het QRZ.com  callbook.

Deze “add-in” voor het digitale mode programma MixW zal automatisch een “Callsign” roepteken raadpleging doen in QRZ.com’s publiek toegankelijke webpagina’s en zal de geselecteerde informatie invullen in uw Mixw logboek (enkel als je online verbonden bent met het internet), er is ook een optionele controle om te zien of een station een geregistreerd LOTW (Logbook Of The World) gebruiker is, en zal dit vermelden door in de kolom “Mgr” van uw MixW logboek een [L] te plaatsen.

De velden (kolommen) die automatisch ingevuld zullen worden door deze DLL zijn:

Name, QTH, Loc, en de Mgr. Voor US contacten, wordt in het QTH veld de”City”en “State” ingevuld.
Voor de niet-US contacten wordt het QTH veld ingevuld met het land Vb. ON2AD = BELGIUM.

Installatie instructie:

Download en pak het gearchiveerd bestand uit die staat op de bovenstaande link. MixW moet afgesloten zijn. Plaats het uitgepakt bestand, welk de naam mixcallbook.dll, heeft in uw MixW map. Deze is normaal te vinden in c:\Program Files\MixW, bij mij staat die in E:\HAM\MixW. Je hebt dit bestand in de juiste map geplaatst heb als je in dezelfde map MixW2.exe in ziet staan.

Na het plaatsen van de DLL in de juiste map (directory) moet je nog twee handelingen doen om de Callboek raadplegingen te activeren in MixW

1.

Start MixW ga naar de MixW menu balk en selecteer Configure en dan Callbook.
Er opent zich een nieuw venster waarin je in het vak Callbook type het volgende selecteer
MixW custom DLL.  In het vak Database path vul je in --- QRZ:"UW CALL/PASWOORD" zie beeld hieronder. In de huidige QRZ.Com moet met zich registreren om toegang te hebben tot alle info's. Het is gratis (07 Jun 2010)

 

 

2.

Schakel “"Auto seach in callbook" in via de MixW “Options” menu.
Dit kun je als volgt instellen: ga naar de menu Options in MixW en klik op
Auto search in callbook zodat er een vinkje te voorschijn komt.

Je moet beide hierboven vermelde handelingen / bewerkingen uitvoeren om de Callbook lookup te laten functioneren.

Hoe de LOTW raadpleging inschakelen
Om de LOTW raadpleging te gebruiken, moet de de juiste lijst met al de gekende LOTW gebruikers downloaden van http://www.hb9bza.net/lotw-users-list . HB9BZA heeft verschillende versie’s van deze lijst, dus wees behoedzaam zodat je de juiste lijst hebt afgehaald van zijn website. De versie die je moet afhalen is:
"
All known users, for RXCLUS -- Text (1 call/line, no rem's)" hernoem deze file in lotwusers.dat en plaats of kopieer dit bestand in de map van MixW (dus dezelfde map waarin je de “mixcallbook.dll” hebt geplaatst).
Start MixW pas nadat je het “LOTW users” bestand in deze map geplaatst hebt. De DLL controleert enkel bij het opstarten van MixW om na te zien of dit bestand bestaat

Het testen van de installatie en het vaststellen van problemen:
Het eenvoudigste om weg om na te zien of je alles juist hebt geïnstalleerd en of het werkt is dat je MixW opstart en gewoon een roepteken ingeeft in het logboek van MixW. Je kunt bijvoorbeeld zoals de auteur van deze DLL schrijft zijn roepteken ingeven “K1PGV” en binnen een paar tellen zijn er verschillende velden ingevuld in het logboek. Probeer nu eens ON2AD en ON4ANL dit om het verschil te kunnen zien. Vergeet wel niet om steeds het ingegeven roepteken te deleten door op het rode kruisje te klikken.
Je ziet tevens in het veld Mgr [L] staan wat beduid dat deze HAM een LOTW gebruiker is.
Weet dat als je twijfelt aan de versie van de DLL je doodgewoon het roepteken van de DLL auteur “K1PGV” ingeeft in het logboek van MixW en in het veld “DOM” zie je de versie van de DLL verschijnen.

Veel plezier met dit “features”

05. Betekenis van de symbolen in de DX-Cluster van MixW.

Velen vragen zich af wat die symbolen betekenen in de standaard DXcluster van MixW.
De ster is een nieuwe DXCC

De ster met een B is nieuw op deze band
De ster met een BM is nieuw in deze mode en band
De M staat voor nieuw in deze mode
De MB staat voor nieuw in deze mode en band
En een rood vinkje beduid dat je deze niet meer nodig hebt.

DXSummit is veranderd van adres en dus werkt het niet meer in de DXCluster van MixW.
Open de Settings van de MixW DXCluster en vul in:
Server: new.dxsummit.fi
Port: 80
Page: /text/dx100.html
Spots kun je nog NIET versturen dus laat steeds een Telnet draaien in MixW bijv. deze van ON0NOL dan kan men ook de Spots versturen.

UPDATE:
Er is een nieuwe dll voor MixW om dit probleem te verhelpen.
Download de WebCl.zip van:
 
http://www.digitalrus.ru/Files/MixW/WebCl.zip
of van:
https://groups.yahoo.com/neo/groups/mixw/files/1.Webcluster/

06. Macro voor direct versturen van een QSO naar eQSL.
Het is heel eenvoudig om op het einde van uw QSO deze gegevens te versturen naar eQSL in MixW. Daarvoor heb je wel een internet verbinding nodig en voeg gewoon <SENDEQSL> & <SENDEQSLNP> in uw einde QSO macro bij, en klaar is kees.

Macro : F6
Label : Bye
Text:
<TX> <CALL> <CALL> de <MYCALL> <MYCALL>
Many thanks for nice QSO dear <NAME>,
Best whishes to you and your family
QSO's in <MODE> <QSONR:MODE>
PSE QSL via Bureau, my QSL is sure via Bureau
End logged:
  <DATE> <TIME>
<CALL> DE <MYCALL> SK..
<SENDEQSLNP><SENDEQSL><SAVEQSO><RXANDCLEAR>

07. ALC en de betekenis ervan.
Het antwoord:

 

ALC "Automatic Level Control" is een „Automatische Niveau Controle“ en het helpt de mic input op het juiste niveau te houden.

De meter helpt u om te controleren dat het behoorlijk werkt, en dat u niet bij de bovenkant of de bodem van de het bereik bent.
A
LC is belangrijk voor SSB omdat als het niveau te laag is, de leesbaarheid wordt verminderd en als het niveau te hoog is zal het overgebrachte signaal worden vervormd en „splatter“ op aangrenzende frequenties kunnen veroorzaken.

Weet dat de ALC bij PSK steeds zo laag mogelijk moet staan
Bij RTTY terug hoog mag staan.

 

08. Hoe kan ik de “default” (standaard) frequentie in de “CAT bar” veranderen.

(Vb: als ik in de mode RTTY sta en ik klik op de “CAT bar” op  de 20 meter indicatie dan springt mijn frequentie naar 14.078 kHz) maar het zou 14.080 kHz moeten zijn als “default” standaard frequentie)?
Je zult hiervoor in de file “Band.ini” in de MixW map (directory)
  het een en ander moeten aanpassen.
           Verander de voorkeurs frequentie kolom voor iedere mode en band zoals je het wenst.

9. Een eenvoudige “Macro”. Het online opzoeken van “callsigns” voor MixW.

Een eenvoudige MixW macro zal je helpen om een nieuwe Internet verkenner te openen voor het opzoeken van de momenteel “geldige” callsign “ variabele <CALL> in MixW.

Macro

:

Druk Ctrl+Shift +F5

Label

:

QRZWeb

Text

:

<EXEC:cmd /C start http://www.qrz.com/db/<CALL>>

Maar misschien vind je deze MS-DOS box niet geschikt voor je, bekijk dan eens de volgende macro, die ook mijn voorkeur heeft:

Macro

:

Druk Ctrl+Shift +F6

Label

:

QRZWeb

Text

:

<EXEC:rundll32.exe url.dll,FileProtocolHandler http://www.qrz.com/db/<CALL>>

Maar het volgende bevel gaat ook

Macro

:

Druk Ctrl+Shift +F6

Label

:

QRZWeb

Text

:

<EXEC:"C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE "http://www.qrz.com/db/<CALL>>

Deze laatste Text moet wel op één en dezelfde lijn staan, zie voorbeeld hierna
<EXEC:"C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE "http://www.qrz.com/callsign?callsign=<CALLL>>

Besluit:

Er zijn verschillende manieren om naar QRZ.com te gaan en ieder zal wel een voorkeur hebben voor het een of ander, dus de keus is aan U.

10. Back-ups.
     a. Automatische Backup
Deze backup heeft mijn voorkeur en is heel simpel te maken.
Ga naar
http://users.telenet.be/ON2AD/MixW/MixW%20Automatic%20Backup.htm
en volg de info op deze pagina en iedere keer dat je MixW sluit dan wordt er een automatische backup genomen van al uw belangrijkste bestanden in MixW.

   b. Manuele Backup met behulp van een Macro
MixW2.log.bak is een back-up kopie van de Mixw2.log voor iedere log bewerking.
Telkens je iets veranderd in het Log (bewerking van gegevens of records hebt verwijderd) wordt MixW2.log.bak aangemaakt of overgeschreven.
Maar als je een nieuw QSO invoert dan veranderd er niets aan de MixW2.log.bak

Als je denkt een back-up kopie nodig te hebben van uw MixWlog, dan kun je volgende Macro gebruiken. Zorg er wel voor dat je een directory (MAP) BACKUP hebt aangemaakt op uw harde schijf (HD) in de MixW directory bijv: C:\HAM\MixW\Backup\MixW\

Bij staat deze op de D schijf

Indien je maar enkel één HD ter beschikking hebt verander dan  D:\HAM\MixW\Backup\MIXW2log.bak in C:\HAM\MixW\Backup\MIXW2log.bak

voor Windows 2000 en XP en Win7

Macro

:

Druk Ctrl+Shift +F6

Label

:

Backup

Text

:

<EXEC:CMD /C COPY /Y MIXW2.LOG D:\Backup\MIXW2log.bak>

voor Windows 95/98/SE/ME

Macro

:

Druk Ctrl+Shift +F6

Label

:

Backup

Text

:

<EXEC:COMMAND /C COPY /Y MIXW2.LOG D:\ Backup \MIXW2log.bak>

Dit kan ook automatisch gebeuren door deze gegevens in te voegen op het einde van de OnEndMixW macro, of door dit geheel periodiek te laten uitvoeren door gebruik te maken van de Scheduler.

11. Macro’s (Vertaling door ON7UZ, Dominique)

Macro's in MixW 2 - Regels  en mogelijkheden (en "HET WAAROM?")

Er zijn 2 hoofdprincipes voor de macro's
Simple weg - single set of macros.
MixW 2 is voorzien van een reeks standaard macro's. Deze macro's worden automatisch geladen bij het opstarten van het programma en deze staan in de MixW directory, deze file noemt” MixMacros.mc “ .
Deze settings noemt men de
  "Default for all modes" ( standaard voor alle modes"en dat betekent dat deze dezelfde zijn voor ALLE gebruikte modes.
Je kan en mag uiteraard ook een andere file kiezen om als "default " te laten fungeren.

Dit doe je als volgt:
Configure - Default macros menu (full list).
Je kan toevoegen, verwijderen of bewerken en dit voor iedere macro afzonderlijk.
Je kan eveneens deze aangepaste lijst wegschrijven onder een andere naam en later terug oproepen om te gebruiken.

Nog even dit.
Voor iedere mode kan je een gepersonaliseerde macro maken of gewoon de standaard macro gebruiken.
We adviseren om voor
IEDERE mode een gepersonaliseerde macro te maken.

Het waarom is simpel:
Een verbinding in PSK 63 gaat aan 62.5 tekens per seconde
Dat is snel en je kan het je veroorloven om wat meer informatie door te sturen.

Bijvoorbeeld:

<CLEARWINDOW><TX> <CALL> <CALL> de <MYCALL> <MYCALL> <GAL> dear <NAME>  and thanks for the Call
Ur RST is <RSTS> <RSTS>
My name is <MYNAME> <MYNAME> 47 years of age and ham since 1981
My QTH is <MYQTH> <MYQTH>
 70 km south of Antwerp in the north east part of Belgium
WW locator: <MYWWLOC> <MYWWLOC>
  about 33 meters above sea level
How copy <CALL> de <MYCALL> PSE k <RX>

Maar indien ik een QSO maak in THROB en dan bvb: aan 4 Trobs per seconde dan neem ik deze wat kortere macro

<CLEARWINDOW> <TX> <CALL> <CALL> de <MYCALL> <MYCALL>
Hello thanks for call your RST is <RSTS> <RSTS>
My name is <MYNAME> <MYNAME>
QTH <MYQTH> <MYQTH>
WW loc <MYWWLOC> <MYWWLOC>
BTU <CALL> de <MYCALL> K
  <RX> 

Een qso zou anders veel te lang duren moest men meer info doorsturen ...
Nu even een analyse van het THROB QSO want er werd weeral iets teveel Engels gebruikt.

De vertaling staat tussen ( ).

<CLEARWINDOW>(maak het venster proper) <TX (ga in uitzending)
<CALL> <CALL> de <MYCALL> <MYCALL> ((zijn call)(zijn call) van (mijn call)(mijn call))
Hello thanks for call your RST is <RSTS> <RSTS> ((hallo bedankt voor het aanroepen (ofwel) uw roepteken uw RST is (RSTS =
  RST SEND (of gezonder) rapport uit logboek))
My name is <MYNAME> <MYNAME> (Mijn naam is (uw naam) (uw naam))
QTH <MYQTH> <MYQTH> (Woonplaats (mijn woonplaats) (mijn woonplaats)
WW loc <MYWWLOC> <MYWWLOC>
 (WW locator (mijn locator) (mijn locator)
BTU <CALL> de <MYCALL> K
  <RX>  (terug naar jou) zijn roepteken van (mijn roepteken) K (ga over op ontvangst)

Dit QSO even in klaartekst

ON2AD ON2AD de ON7UZ ON7UZ
Hello thanks for call your RST is 579 579
My name is Nick Nick
QTH Lummen Lummen
WW loc JO21OA JO21OA
BTU ON2AD de ON7UZ k

Voor RTTY heb ik zelfs een macro-tje dat superkort is voor DX verbindingen.

Een dx-QSO is in principe een superkorte verbinding, met als gevolg dat er een grote toeloop zal zijn van andere HAM’s om dat station te werken. Dus moeten we het QSO kort maar volledig maken.
De macro kan er als volgt uitzien:
 

<CLEARWINDOW><TX>

 

<CALL> <CALL> de <MYCALL> <MYCALL>

PY5RX  PY5RX de ON7UZ ON7UZ

UR RST is <RSTS> <RSTS>

UR RST IS 589 589

Name is <MYNAME> <MYNAME>

Name is Nick Nick

BTU <CALL> de <MYCALL> TU?  <RX>

BTU PY5RX de ON7UZ TU

Het tegenstation komt dan meestal terug met: 

73's TU ON7UZ  QRZ? de PY5RX

Je hebt dus niet de kans om een tweede keer in uitzending te komen.
Hij bevestigd gewoon dat jou Call gelogd is en “that’s it”, meer hoeft het ook niet te zijn, want de verbinding is geslaagd en de
qsl kaart komt eraan (hopelijk).

PS: De ervaring heeft ons geleerd dat het niet verstanding is om een <CLEARWINDOW> te doen, want ingeval je ontbrekende gegevens wilt nakijken van het gedane QSO, zijn deze met dit bevel voor altijd verloren.
Wel is het aangeraden om op het einde van het QSO (in de Macro) het volgende bevel in te geven <SAVEQSO><RXANDCLEAR> in plaats van enkel <RX>

Vertaling: <SAVEQSO><RXANDCLEAR> = opslaan QSO en het TX scherm opruimen, zodat je het volgende QSO met een nieuw en opgeruimd TX- scherm kunt beginnen.

Hier dan hetzelfde QSO met boven vermelde raadgevingen

<CALL> <CALL> de <MYCALL> <MYCALL>

PY5RX  PY5RX de ON7UZ ON7UZ

UR RST is <RSTS> <RSTS>

UR RST IS 589 589

Name is <MYNAME> <MYNAME>

Name is Nick Nick

BTU <CALL> de <MYCALL> TU?  <RX>

BTU PY5RX de ON7UZ TU

Het tegenstation komt dan meestal terug met:

73's TU ON7UZ  QRZ? de PY5RX

Maar als de verbinding goed is kan deze macro ook korter zijn zoals hierna:

<TX><CALL> de <MYCALL>

PY5RX de ON7UZ

UR RST is <RSTS>

UR RST IS 589

Name is <MYNAME>

Name is Nick

BTU <CALL> de <MYCALL> TU? <SAVEQSO><RXANDCLEAR>

BTU PY5RX de ON7UZ TU?

12. Even een Macro onderzoeken:

Als je op een knop gaat staan in de "KNOPPEN BALK" en je drukt op de RECHTER muisknop dan kan je een macro bewerken en hoef je niet in een overladen lijst zitten te knoeien.

Je kan zelfs een kleur geven aan de knop (bvb rood voor alle TX  toetsen ) en een sticker op je toetsenbord plakken met de benaming van de toets. De knoppen staan per 4 gegroepeerd zoals op je toetsenbord en knop 1 = F1 toets enz

Bovendien kan je nog een andere set macro's laden  "on-the-fly" door dit te gebruiken
<MACRO:filename> macro.
Bijvoorbeeld, Je wil een andere macro set gebruiken voor een andere taal ? Language,
Je kan op de F5 toets (de standaard macro MixMacros.mc voor de Engelse taal) gebruiken
Voorbeeld   (Zoals steeds kun je dit opslaan voor deze mode of voor alle modes)

 

In Spaans MixMacrosSpanish.mc, je F5 toets doet dan dit :

Macro

:

F5

Macro

:

F5

Label

:

Name

Label

:

Nombre

Text

:

My name is Eugene

Text

:

Mi nombre es Eugenio

en zo voort.
Hoe kun je snel een van deze bestandjes kiezen ?

Gebruik English MixMacros.mc, en plaats deze bij de ongebruikte toets (e.g. Ctrl-Shift-F1)

En in de  Spaanse set (e.g. MixMacrosSpanish.mc)

Macro

:

Ctrl-Shift-F1

Macro

:

Ctrl-Shift-F1

Label

:

Spanish

Label

:

Spanish

Text

:

<MACROS:MixMacrosSpanish.mc>

Text

:

<MACROS:MixMacros.mc>

En als je Ctrl-Shift-F1 drukt wanneer je de Engelstalige macro gebruikt , dan zal de Spaanse Macro geladen worden ( en omgekeerd )
En het is maar normaal dat deze enkele “standaard” settings niet bruikbaar zijn voor ALLE modes die werkten voor alle situaties. (PSK, THROB, HELL
versus Packet Radio).
  Soms bij het wisselen en gebruik makend van de <MACROS:filename> helpt de macro je niet ver vooruit.
Bij een volgende Flash zullen we het hebben over:

Gebruik maken van macro's die verschillend zijn voor IEDERE MODE/ TNC / CONTEST

13. Dan hier nog wat maar aan info:
      Calibration - my way
                                      
http://www.irkutsk.com/radio/tis.htm

Station RWM

:

 

Main characteristics

:

 

Location

:

Russia, Moscow

 

:

55 degr. 44' North , 38 degr. 12' East

Standard frequencies

:

4996, 9996 and 14996 kHz

Radiated power

:

5kW on 4996 and 9996 kHz; 8kW on 14996 kHz

Period of operation

:

24 hours per day,  except 08.00-16.00 msk

 

:

for maintenance as below:

 

:

on 4996  kHz :

:

1st wednesday of the 1st month of quater;

 

:

on 9996  kHz :

:

2nd wednesday of the 1st month of the quater;

 

:

on 14996 kHz :

:

3rd wednesday of each odd month;

Coverage

:

20 degr. - 120 degr. East

 

:

35 degr. - 75 degr. North

Time signals A1X are given every second of 100 ms duration with a frequency of 1 Hz. Minute pip is extended to 500 ms.

Hourly transmission schedule

 m : s

-

 m : s

-

MON signals (no modulation)

00:00

-

07:55

-

MON signals (no modulation)

08:00

-

09:00

-

transmitter is signed off

09:00

-

10:00

-

station's identefication is sent by Morse Code

10:00

-

19:55

-

A1X signals and identefication of DUT1+dUT1

20:00

-

29:55

-

DXXXW signals

30:00

-

37:55

-

N0N signals (no modulation)

38:00

-

39:00

-

transmitter is signed off

39:00

-

40:00

-

station's identefication is sent by Morse Code

40:00

-

49:55

-

A1X signals and identefication of DUT1+dUT1

50:00

-

59:55

-

DXXXW signals

14. Telnet van ON0NOL

Van ON4VLM, Leon kreeg ik mail met de gegevens van de NODE van ON0NOL, dus was het tijd om deze in te voegen in het Telnet systeem dat MixW aankan.
Hoe maak je deze script aan en waar komt hij dan te staan,:

Open Notepad en type het volgende:
timeout 25
command "echo off"
command "autolf on"
;command "logging off"
command "connect nolcluster.dyndns.org:9000" wait for "login:"
sendmacro "MYMAINCALL"
send "^M"
close

 

Sla dit script op in de MixW directory als ON0NOL.tsc
Dan open je MixW en open je een Telnetsessie via View/Telnet Window
Dan klik je op Run Script, ga naar de MixW directory en dubbelklik op ON0NOL.tsc
Vul de eventuele gevraagde gegevens in en je zult zien dat hij heel goed samenwerkt met de in MixW geïntegreerde DX-Cluster.

 

15. MFSK en foto’s doorsturen.

In MSFK kun je volgende text inbinden in bijv de macro “INFO” waar je uw gegevens doorgeeft
Ook weer opslaan in deze MODE alleen

I SEND YOU NOW A PICTURE <PIC?N> :is zwart wit foto
I SEND YOU NOW A PICTURE <PIC?N%C> :is een kleur foto
Maak deze foto niet te groot bijv 94x131 of iets in deze grote.

Hier dan zo een volledige macro:

<TX> <CALL> <CALL> de <MYCALL> <MYCALL>
Thanks for the Call dear <NAME>
your RST is <RSTS> <RSTS>
<IMD>
my name is <MYNAME> <MYNAME>
QTH is <MYQTH> <MYQTH>
Locator <MYWWLOC> <MYWWLOC>
Age is 53 years
More info see QRZ.com
I send now a picture <PIC?N%C>
BTU <CALL> <CALL> de <MYCALL> <MYCALL>  PSE QSL <RXANDCLEAR>

16. OLIVIA

Een detail voor in te voegen voor OLIVIA en alleen op te slaan voor deze mode:
S/N= <GET SN> OFFSET= <GET OFFSET> RATE= <GET RATE>
Hoeft waarschijnlijk geen commentaar??

17. Help Files voor MixW (UPDATE voor de versie MixW2.19 en hoger)

Indien deze Links niet werken dan hier de URL waar ze te vinden zijn:
 
http://groups.yahoo.com/group/mixw/ en ga naar de Files end daar naar MixW Help Files

Module Name

File Name

Comments

Overview of MixW

MixWMain.chm

Required Module Must be in MixW Folder

Configuration and Set Up

MixWConfig.chm

Covers the most important MixW features

Operation

MixWOps.chm

Menu descriptions and operations that are common to all modes

Digital Modes

MixWModes.chm

Basic theory and operating specifics for each of MixW's modes

Appendices

MixWApndx.chm

More detailed and less frequently used information

18. MODES.ZIP

Dit zijn twee” modes” te kopiëren in de MixW Directory

a.

OLIVIA3.ZIP

Nieuwste versie van Olivia, te kopiëren in de MixW Directory

 http://www.mixw.net/files/ModeOlivia3.zip

b.

Q15x25dll.dll

Een nieuwe Packet mode te kopiëren in de MixW Directory

http://www.mixw.net/files/q15x25dll6.zip


19. Veranderen van het Menu aanzicht

In MixW kun je 2 verschillende layouts maken namelijk Lay-ou 1 en 2 .  

”Ga naar de Menubalk open View en dan selecteer beide dezelfde Lay-out bijv. Lay-out 1.

Zie hierna de beelden
Hier het aanmaken van de Lay-out 1

Zo ziet het eruit
.
Nu gaan we naar de Lay-out 2


Zie je het verschil tussen de Lay-out 1 en 2 ??

20. OLIVIA Macro
Een detail voor in te voegen in een OLIVIA macro en alleen op te slaan voor deze mode:
 S/N= <GET SN> OFFSET=  <GET OFFSET> RATE=  <GET RATE>
Hoeft waarschijnlijk geen commentaar??

21. Twee “watervallen” is er soms eentje teveel. 

 

Het kan gebeuren dat er plots op uw scherm MixW twee watervallen komen te staan, en met ene heb je genoeg.
Twee watervallen worden gebruik in DUAL-RX in MixW.
Nu dit los je op door het volgende te doen.
Start MixW op met de parameter “/1” (zonder de “” tekens)
VB:
  e:\ham\mixw\mixw2.exe /1
Heb je een Pictogram (Icoon) op uw desktop dan klik er één keer op met de rechter muistoets en dan klik je op de linker muistoets op “Eigenschappen” en hier verander je het doel zoals hierboven vermeld en zichtbaar is in het voorbeeld hiernaast vergeet ook niet het vakje “Beginnen in” aan te passen. Het doel kan ook
C:\Program Files\MixW\MixW2.exe dan moet in “Beginnen in “ het volgende staan:
  C:\Program Files\MixW
Dit in analogie waar je MixW hebt geïnstalleerd.

Of ga naar de MixW2 map en open de MixW2.ini file maar vooreerst moet je MixW afsluiten
Zoek naar TwoSpectrums = 1
  en verander die in
TwoSpectrums = 0 de waarde “0” (nul) zegt aan MixW om niet de tweede waterval te openen.
Maar waarschijnlijk heeft de auteur van MixW gedacht dat er problemen konden komen met de mogelijkheid om het starten met verschillende opstartmethodes en heeft zodoende een eenvoudige methode ontwikkeld. Na installatie van MixW in XP
  ga naar Start\Alle programmas\Mixw\ en nu kies je welke versie je wilt opstarten “Mixw 2.18” of “Mixw 2.18 dual- channel version”.
En om het nog eenvoudiger te maken kun je van de laatste methode een snelkoppeling aan te maken en naar het bureaublad of de snel starten werkbalk slepen

 

22. MixW logboek na ADIF import staan de Callsigns achter-voor??
Bij het importeren in MixW van een zo pas in ADIF geconverteerde file van een ander logboek stelt men vast dat de eerste QSO’s als laatste staan in MixW??
Het probleem is hier simpel op te lossen zeker als je uw log van het niet MixW programma in een andere volgorde geconverteerd hebt. Zoals van Z naar A of omgekeerd ofwel de verkeerde sortering van de datum.
Dus gewoon de verkeerde import uit MixW halen en dan de betere convertering importeren in MixW.

23. QTC’s.
Wat betekend een QTC en hoe we een QTC gebruiken in een Contest.
QTC = Hoeveel berichten hebt u voor mij?
Zie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Q-code
In sommige contesten en zeker in de WAE (Worked All Europe) DX Contest leveren QTC’s punten op.
Uit wat bestaat een QTC nu eindelijk voor bijvoorbeeld de WAE contest:
Een QTC bestaat uit:
Het Tijdstip (uur), het roepteken en het QSO nummer van de vorige gewerkte stations
Voorbeeld:
1307 ON2AD 008 betekend dat ON2AD om 13:07 uur UTC gewerkt werd en daarbij het serienummer 008 gaf.

24. QTC’s en MixW.
      a. Vernieuwde versie:
QTC's ontvangen en versturen is niet eenvoudig.
Daarom heeft Victor, R3BB het een en ander aangepaast om dit eenvoudiger te maken.
Volg gewoon de handleiding die hij geschreven heeft en die te vinden is op zijn website op:
http://www.digitalrus.ru/ en klik op de Full instuction en dan op de Short instruction  voor verdere uitleg.
      b. Oudere versie:
We beginnen eerst met het aanmaken van twee Macro namelijk
QTC-G voor het genereren van de QTC’s
QTC-R voor het versturen van de laatste QTC’s
In de vorige Flash zagen we hoe een Macro aan te maken was dus hier dan de Macro’s zelf
Kleine verduidelijking:
Ctrl-F7 maak je aan door de CTRL toets in te drukken en tegelijkertijd de funktietoets F7

Macro: Ctrl-F7
Label: QTC-G
Text:
<STATS:GENERATEQTC>


Macro: Ctrl-F8
Label: QTC-R
Text:
<STATS:REPEATQTC>

Nu we voor deze contest in MixW de Macro’s aangemaakt hebben dan moeten we eerst nog de eventuele voorhanden QTCTX.log en de QTCRX.log verwijderen of verplaatsen in een andere “map” (directory).
Dan zetten we de StatsWAE.dll file die te vinden is op
http://mixw.net/index.php?j=contests in de submenu PLUGINS

 

QTC’s opnemen: Om QTC’s op te nemen van een ander station, type het tegenstation zijn Call (roepteken) in de WAE dialoog box (hier is het ON7UZ), selecteer de ontvangen QTC’s in het RX- venster, rechter-klik de selectie en kies "Add to statistics" van het menu.

QTC’s verzenden:
Om QTC’s te zenden, type het tegenstation zijn roepteken (Call) in het WAE Dialoog venster en dan druk op de reeds voorbereide Macro

Macro: Ctrl-F7
Label: QTC-G
Text:
<STATS:GENERATEQTC>

 

QTC’s opnieuw verzenden:
Het kan gebeuren door storingen dat het tegenstation niet alle QTC’s
heeft kunnen opnemen dan moet je deze nogmaals versturen
(lees zenden).
Daarvoor gebruik je de Macro

Macro: Ctrl-F8
Label: QTC-R
Text:
<STATS:REPEATQTC>

en nu worden de zo even verstuurde QTC’s terug verstuurd aan uw correspondent (QSO partner)

Logfile opmaken

 

Om Logfiles aan te maken ga naar File-Search in de Logfile menu   (klik op het “blauw brilleke of klik de toetscombinatie ALT+R in).
Selecteer nu de WAE contest.

Selecteer al de gevonden QSO’s en klik nu op de toets "to Cabrillo" beantwoord de vraag met “Yes” als het programma de logfiles omzet in een Cabrillo format

Vul de nodige gevraagde info in de vakjes in klik op OK

en dan krijg je het volgende venster te zien

Nu zul je volgende files terugvinden in de map (Directory) van MixW
WaeRtty.sum - summary sheet
WaeRtty.all – al de contacten in chronologische volgorde
WaeRttyXXm.txt - contacten voor band XX
QTCTX.log en de QTCRX.log – QTCs

25. Logger32 en Mixw.
Bestaat er een manier om MixW te linken aan Logger32?
Ja, namelijk heeft Victor N. Kosobokov (RA3BB) het programma MixWLogger32 geschreven die dit aankan.
Het programma is te downloaden via:
http://www.digitalrus.ru/
Start eerst Logger32 (in Logger32 moet de CAT en de andere poorten die MixW zelf gebruikt uitgeschakeld zijn anders de nodige conflicten), dan MixW en enkel na MixWLogger32. Nu zal ieder gelogd QSO in MixW
  ook gelogd zijn in Logger32. Daar ik momenteel nog geen gebruik maak van Logger32 heb ik dit programma nog niet kunnen uittesten. En ware het misschien interessant als iemand dit eens kon uitproberen en het ons eens meedeelde. Deze info verscheen pas op 03 Dec 2006 als nr 25349 in de MixW Yahoo Groups.

26. Macro’s kiezen in MixW.
Er zijn in totoaal 48 verschillende Macro’s die men kan gebruiken in MixW, zijnde:

a.

Deze die men ziet bij het opstarten van MixW;

b.

Deze die men krijgt door de shift toets in te drukken;

c.

Deze die men krijgt door de CTRL toets in te drukken;

f.

Deze die men krijgt door de combinatie van de Shift toets tezamen met de Ctrl toets.

 

 

27. Macro’s kiezen met de scrolmuis.
Volgende manier is gewoon om met uw muis over de macro’s te zetten en te scrollen met de wieltje van uw scrollmuis. Na het drukken/kiezen van een macro keert die automatisch terug naar de basis instelling.

28. Beelden versturen in MFSK.

In MSFK kun je volgende tekst inbinden in bijv. de Macro INFO waar je uw gegevens doorgeeft
Ook weer opslaan in deze MODE alleen
I SEND YOU NOW A PICTURE <PIC?N>                :is zwart wit foto
I SEND YOU NOW A PICTURE <PIC?N%C>         
:is een kleur foto

mede door het bevel PIC?N opent zich het venster   “Load bitmap picture” en nu kun je die foto of tekening versturen die je wenst.
Maak deze foto niet te groot bijv. 94x131 of iets in die grote.

l

Ik beschrijf nu eens hoe dit eventueel in te binden is in een macro zoals deze van “Info”

 

Macro: F4
Label: Info
Text:
Thanks for the Call dear <NAME>
your RST is <RSTS> <RSTS>
my name is <MYNAME> <MYNAME>
QTH is <MYQTH> <MYQTH>
Locator <MYWWLOC> <MYWWLOC>
I SEND YOU NOW A PICTURE <PIC?N%C>    (voor een kleuren foto)
I SEND YOU NOW A PICTURE <PIC?N>    (voor een zwart-wit foto)
BTU <CALL> <CALL> de <MYCALL> <MYCALL>   PSE QSL<RXANDCLEAR>

Maar als je steeds dezelfde foto of afbeelding wilt versturen dan is er wel een eenvoudiger manier om dit op te lossen namelijk door de juiste locatie en foto/afbeelding rechtstreeks in te geven in de macro zoiets als: <PIC:1.ON2AD-001.jpg%C> vergeet dan niet dat deze foto in de MixW map moet staan.
De Macro van daarjuist zal er dan zo gaan uitzien:

Macro: F4
Label: Info
Text:
Thanks for the Call dear <NAME>
your RST is <RSTS> <RSTS>
my name is <MYNAME> <MYNAME>
QTH is <MYQTH> <MYQTH>
Locator <MYWWLOC> <MYWWLOC>
I send now a picture <PIC:1.ON2AD-001.jpg%C>
BTU <CALL> <CALL> de <MYCALL> <MYCALL>
  PSE QSL<RXANDCLEAR>

 

29. Verschillende logboeken aanmaken.
Sommige HAM’s wensen om de één of andere reden te beschikken over meerdere logboeken.
Zijnde één voor de contesten of voor het normaal gebruik enz…

Nu met MixW is dit op te lossen:
Ga naar de Menu “Configure” en dan klik op “Personal Data”. Klik nu op (zie de tekening hier) en zoek nu het logboek dat je wenst te gebruiken.

 

 

En zoals men kan zien in bijgevoegd voorbeeld heeft men de keus uit drie logboeken:
MixW2.log
ON2AD.log
ON4ANL.log

 30. Friend MACRO.

Sommigen wensen voor alles en nog iets een speciaal bestand aan te maken zijnde met QSL managers, Clubleden en zo verder. Zo ook kwam men op het gedacht om eens een Friend Macro of in het Vlaams een Vrienden Macro aan te maken. Dus al wie in deze Macro staat zal dan herkent worden als een “vriend”.

Deze Macro wordt ook soms gebruikt bij contesten en kan ingelast worden bij de uitgifte van het rapport en serie nummer zoals men kan afleiden van onderstaande Macro: 

Macro: F3
Label : TU
Text : <TX> <CALL> QSL TU (INIFILE:friends.ini,HI,?C> <RSTS> <NRS>
          <MYCALL> BK
<RXANDCLEAR> <SAVEQSO>

Nu gaan we met bijvoorbeeld “Notepad” de Friends file aanmaken want deze is de eigenlijke sleutel van het gebeuren hier. Open bijv. Notepad en geef om te beginnen het volgende in (Enkel de info in de kader):

[HI]

3A2MW=Frank

3B8CF=Pat

4J9NM=Denis

ON7UZ=Nick

ON2AD=Patrick

[endoffile]

En “save” dit bestand als “Friends.ini” in de MixW directory (map) en niet in de Sub-directory’s

De Macro hiernaast initialiseert de Friends bestand, bij het zenden van HI en dan zal het zoeken met “?C” (zonder “” ) naar het roepteken (Callsign) in de Friends lijst.

Als het gevraagde roepteken (Call) in de lijst staat dan wordt automatisch de naam weergeven, maar als het roepteken zich niet in deze lijst staat   wordt er geen naam verzonden.

PS: Deze hiernaast vermelde lijst is maar een beperkte weergave van een eigenlijke lijst.

 

31. Gebruik maken van macro's die verschillend zijn voor IEDERE MODE/ TNC / CONTEST

Waarom hebben we specifieke macro's nodig ?
Ja zal het zeker niet leuk vinden om een macro met de tekst "RYRYRYRYRYRYRYRY" op het scherm in SSB mode evenals "CQ CQ ... in PSK 31 of RTTY ...... of niet ?
Je zal natuurlijk ook graag hebben dat bij het overschakelen naar een andere mode bvb CONTEST je ook automatisch kan terugkeren naar je instellingen zoals ze stonden toen je configuratie optimaal was.
En het zou ook leuk zijn dat al je tnc parameters kunnen geladen worden wanneer je naar packet overgaat.( hiermee
  bedoel ik de baudrate en zo ... )

Bijvoorbeeld, indien je verschillende instellingen wenst voor BPSK 31 selecteer je de BPSK 31 macro in de menu mode, je klikt Configure - Macros for this mode menu. Vul de naam van het bestandje in dat je wil gebruiken voor deze mode (b.v. BPSK.mc).
Nu wanneer je BPSK31 start, heb je deze BPSK.mc op het scherm (indien merge macro's in het Confugure menu is uitgevinkt).
Maar indien je het Merge macro vinkje laat aanstaan , dan zal je alle samengevoegde macro's te zien krijgen in je standaard macro.
Merge macros zijn zeer nuttig indien je enkele knoppen hebt bijgemaakt en deze ook wil ter beschikking hebben in andere modes .
Bijvoorbeeld , indien de  F2 toets van je standaard macro het volgende bevat

Macro: F2
Label: Info
Text:
<TX> CQ CQ CQ de <MYCALL> <MYCALL> <MYCALL> pse K> <RXANDCLEAR>

en je wil voor RTTY de volgende tekens toevoegen “ RYRYRYR “

Macro: F2
Label: Info
Text:
<TX> RYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRYRY CQ CQ CQ de <MYCALL> <MYCALL> <MYCALL> pse K><RXANDCLEAR>

Het is alvast geen slecht idee om dezelfde macro's te gebruiken voor BPSK31, QPSK31, FSK31 en waarschijnlijk ook RTTY alhoewel ik RYRYRYRY leuk vind vanwege de nostalgie. Deze is typerend voor RTTY. De SSB, AM and FM macros kunnen onder dezelfde noemer geplaatst worden.
Je kan deze locale macro's configureren via  Configure - Macros for this mode (full list).

Indien je verschillende macro's gebruikt voor iedere mode (of mode groepen),
  klik met de rechter muistoets op een knop op de Control Bar en je zal dezelfde Edit user macro dialoog terugvinden, je kan op dat ogenblik alles uithalen met die macro die je nu gaat editeren.

"Default for all modes"

als je hiervoor kiest zal deze macro voor ALLE modes gebruikt worden

“ONLY for this mode”

wil zeggen dat deze macro enkel van toepassing zal zijn voor de mode die jij er aan toewijst

RYRYRYRYRYRY toevoegen aan een macro:
Veronderstel dat je een afzonderlijke macro's hebt voor RTTY , en je wil er “RYRYRYRY” aan toevoegen dan ga je als volgt tewerk:

1.

Schakel over op RTTY in het programma (MENU MODE ).

2.

Ga naar Configure - Macros for this mode menu, en hernoem deze macro naar  RTTY.mc.
Er is geen RTTY.mc voorhanden , je drukt EDIT bij de Filenaam voor RTTY macros dialog, en er zal gevraagd worden of je echt een nieuw bestand wil aanmaken.

Bevestig dit.

Bij RTTY macros dialoog, je kan de F2 macro toevoegen, sluit de dialoog box druk op OK in de filenaam voor de RTTY macros dialoog.

3.

Indien Merge macros menu van Configure is uitgeschakeld, zal je enkele   blanco knoppen op de control bar zien   (dit komt omdat je aparte macro's gebruikt voor RTTY maar er op het ogenblik geen macro's gedefinieerd zijn.
Schakel Enable Merge macros in. Nu toont de control bar de standaard macro's.

4.

Klik rechts op de F2 toets en selecteer  "For this mode" in de "Edit user" macro dialog. Voeg dan de RYRYRYRYRYRYRYRY line toe en druk op OK. Vanaf nu heb je RYRYRYRYRYRY achter de F2 toets in RTTY de mode, maar geen RYRYRYRY in alle andere modes.
Om deze locale macro te verwijderen (de RTTY macro ) met RYRYRYRY, open Edit User Macro dialog voor de F2 toets (nu aangeduid voor deze mode  "For this mode"), verwijder de macro met de clear knop en druk op Ok, vanaf nu is in de F2 toets met de macro
  RYRYRYRY weg voor de RTTY instelling .

TNC ( terminal node controller )
Wanneer je een TNC gebruikt en je gaat in TNC mode worden de TNC parameter geladen uit een TNC macro (local macro) file. Merge Macros wil ook hier zeggen dat je de TNC 's macros gaat laten samensmelten met de standaard macro's.

Contest macros
Het kan zijn dat je ook graag extra korte macro's wil hebben, ik gebruik ze onder andere om een DX oproep te beantwoorden en mijn macro ziet er als volgt uit

TX>   <CALL> GA <RSTR> OP Pat   TU de <MYCALL> sk. <SAVEQSO><RXANDCLEAR>

In klaartekst:

YU3ABC GA 599 OP Pat TU de ON2AD

 

GA = Good Afternoon

 

GE = Good Evening

het tegenstation wil zoveel mogelijk radioamateurs de kans geven om hem te werken en heeft geen interesse met welk materiaal je werkt of waar je woont. Allen jou naam is gewenst voor de log ....

Doe je mee aan contesten dan ga je ook afwijken van de dag dagelijkse macro's, doorgaans worden in de meeste contesten een signaalrapport gevolgd door het volgnummer

Voorbeeld
ON2AD de ON7UZ  TNX TU 599 599 020 020 020 TU ON2AD de ON7UZ   k
waarop er geantwoord wordt
ON7UZ de ON2AD TU 599 015 015 015 TU ON7UZ de ON2AD  QRZ ?
elke contest is iets wat anders, soms volgnummers, soms de CQ zone, soms de ITU zone  soms de zone en het uur je begrijpt al snel dat we van een standaard QSO afwijken

Contest Setup
Lees ook de info die ik specifiek voor de contesten geschreven heb op:
http://users.telenet.be/ON2AD/MixW/MixW-Contesthulp-infos.htm
Voor de setup van een contest ga je als volgt tewerk:

Ga naar View - Contest mode – en dan krijg je de “List of contests” en kies daar de contest waaraan je wenst deel te nemen

En klik op “Edit” zo kom je in de “Contest settings” en activeer ook de “Merge macros” en bekijk dan eens de Macros voor deze contest die je manueel kunt aanpassen. Niet aan te raden voor beginners.

Er zijn sommige Macros die niet in de “Control Bar” staan.

Men kan verschillende sleutels “keys” gebruiken voor een Macro als voor een functie sleutel. Deze zijn welliswaar niet te zien in de “control Bar”, zo zijn deze sleutels enkel en alleen maar te editeren in de volledige lijst (default list, macros for this mode, TNC macros or contest macros)

 

Bij de “Edit Macro” dialoog, selecteer (of Enter) de “hot key” sleutel naam in het Macro veld.
Er zijn enkel 5 bijkomende supported sleutels nu
Ins
Gray+
Gray-
Gray*
Gray/
Voorbeeld:
Gray+ en men schrijft in de Macro
Label: Save
Text:
<SAVEQSO>
en dan op OK enz...
Als men een QSO maakt en dan drukt men op de AltGr toets en op de + dan wordt het QSO opgeslagen dus (AltGr+) save uw QSO
Zo kan men de Gray-, Gray* en Gray/ gebruiken voor andere functies.

De onderstaande macros worden geactiveerd als je start of beëindigd een bepaalde mode.

OnStartMode
OnEndMode
Noteer weld at deze namen hoofdletter gevoelig zijn.

Voorbeeld

Als je een aparte set macros hebt voor SSB, kun je het volgende definieren:

OnStartMode voor de Notch filter aan te zetten, en OnEndMode om deze uit te zetten. Nu als je SSB start, zal de filter automatisch actief worden.

AutoCqText deze macro wordt gebruikt om de Auto CQ text te herdefiniëren (Zie Options - Auto CQ -
Text menu) voor iedere mode

Een macro oproepen van een andere macro.
Het is mogelijk om een macro van een andere macro op te roepen.
Bijvoorbeeld als je hebt:

<TX>  CQ CQ CQ de <MYCALL> <MYCALL> <MYCALL>
op de F2 functietoets, kun je de zelfde tekst gebruiken voor een “Auto CQ” zet gewoon:

<F2> in de plaats van de “Auto CQ” tekst en dit  zal de macro afspelen die achter de F2 funktietoets staat als je de Auto CQ start

Natuurlijk is het niet aan te raden om een macro op te roepen van hem zelf, daarom zal je ook gewaarschuwd worden als je het toch doet.

Meer erover, je hebt een macro met gelijk welke naam:
Als voorbeeld, kun je een macro als volgt definiëren:

Macro: POWER
Label: label does not matter
Text: 40

(Dit is natuurlijk niet zichtbaar in de “control bar”

En dan gebruik de volgende macro:

Macro: F6
Label: Brag
Text: <CR>The power is <POWER> <POWER> watts.<CR>

Om de waarde te gebruiken vermeld in de “POWER macro”
Om heel snel de “power” te veranderen gebruik bijvoorbeeld een ongebruikte funktietoets zoals bibvoorbeeld Ctrl-Shift-F2 en vul het aan met de <EDITMACRO:name>
  zoals volgt:

Macro: Ctrl-Shift-F2
Label: myPWR
Text: <EDITMACRO:POWER>

Dan druk je de “Ctrl-Shift-F2” toetsen tezamen in en nu komt het dialoog scherm met de waarde 40 tevoorschijn.
Verander de waarde 40 in 20 of 10 druk op OK.
Druk nu op de F6 funktietoets en deze zal je nu vertellen of weergeven dat uw gebruikt vermogen 20 of 10 watt is

Het gebruik van macros met TNC’s – verschillende ideeën.
TNC operatie’s in MixW2 zijn gebaseerd op twee basis principes:

1.

De TNC werkt in terminal mode (geen host mode);

2.

De TNC status (mode, baudrate, TX/RX status enz…) wordt gecontroleerd door gebruik makende van   macro’s.

Als gebruikelijk zul je twee verschillende sets van macro’s hebben voor de verschillende modes vanaf de zelfde TNC, en er zijn verschillende stappen te doen voor iedere set.

Als eerste moet je macro’s definiëren voor uw TNC te initialiseren en zet het in de mode dat we willen gebuiken (en de-initialiseer het op het einde van de mode)
In dit geval zijn er twee macro’s die er voor kunnen gebruikt worden:  

OnStartMode
OnEndMode

Bijvoorbeeld, om het werken in PACTOR met gebruikmakende van de KAM + TNC kun je hem als volgt definieren:

Macro: OnStartMode
Label: Start (label does not matter)
Text:
<HIDETEXT><AUDIOFQ:2200><SHIFT:200>
<CTRL-C>X
PACTOR
<SHOWTEXT>

En

Macro: OnEndMode
Label: End (label does not matter)
Text:
<HIDETEXT><CTRL-C>X
<SHOWTEXT>

De eerste macro zet de center audio frequentie en verschuift de cursor op de Waterval/Spectrum venster, dan zend het de "Ctrl-C" en de "X" karakters naar de TNC (om zeker te zijn dat het in de commando mode is geplaatst) en dan wordt "PACTOR" verstuurd om de TNC in de PACTOR mode te zetten.

De tweede macro zet enkel de TNC in de commando mode

Na het definieren van de OnStartMode en de OnEndMode macro’s, herdefinieer de TX en RX macro’s die worden gebruikt voor de TNC uitzending/ ontvangst.

Voor PACTOR van uit de KAM + TNC kan deze er als volgt uitzien:

Macro: TX
Label: tx (label does not matter)
Text: <HIDETEXT><CTRL-C>T<SHOWTEXT>

 

Macro: RX
Label: rx (label does not matter)
Text: <HIDETEXT><CTRL-C>E<SHOWTEXT

De eerste macro zend de "Ctrl-C" en de   "T" karakters om te zenden en de volgende macro zend "Ctrl-C" en "R" om te ontvangen.

En nu als de <TX> of <RX> macro is gebruikt in een andere mode zoals F2 met de "<TX>CQ CQ CQ...<RX>" tekst dan zal als je de F2 funktietoets drukt het volgende worden uitgezonden "CQ CQ CQ..." en gaat dan terug in de RX staat.

PS: thanks to Griff NB6Z voor deze prachtige uiteenzetting van het gebruik van deze macro’s

32. Files en sommige extensie verklaringen. Voor MixW

-

MixW2.log bevat al uw QSO’s (de belangrijkste file)

-

mc files bevatten macros

-

ini files bevatten de settings

-

dat files bevatten data

-

dll .sys, .exe files bevatten de program code

-

txt files bevatten te lezen tekst

-

wav files bevatten sound recorded

-

jpg en .bmp files zijn tekeningen (pictures) voor SSTV of VideoID

-

dom files bevatten de domain lijsten voor de contesten

-

scr files bevatten scripts

-

doc.files zijn voorbeelden voor de DDE interface en QSL uitprint

-

sdw files zijn voorbeelden voor de DDE interface en QSL uitprint

33. De Cutom1.dat en Custom2.dat files

Met deze files kan men het logboek aanpassen naar persoonlijke smaak.
op te merken is dat als men een ";" zonder "" dus een punt komma plaatst voor de tekst datgene dat erachter staat niet zal verschijnen in het logbook. Hier een voorbeeld van de Custom1.dat file en de uitwerking op mijn logboek.

Custom1.dat

 Zo ziet dan het logbook eruit

1 MODE
;2 FQRX
3 FQTX
4 DATE
5 TIME
;19 ENDTIME
6 CALL
;8 EXCHSNT
;9 RSTRCV
;10 EXCHRCV
11 NAME
12 QTH
14 DOM
15 COUNTY
16 IOTA
17 MGR
20 LOC
7 RSTSNT
13 NOTES
;18 ENDDATE

 

Zoals je kunt zien is dit verschillend van wat standaard is.
Deze bestanden zijn eenvoudig te bewerken met notepad

Dus eens deze file voor je in orde is dan bewaar deze op een veilige plaats als copy voor later als er eens iets verkeerd zou gaan

Ook kun je de Custom2.dat file bewerken.

De Custom logbook is in te stellen via Menu/View/Log bar/ Custom 1 of 2 aanvinken dit voor de Layout 1 en 2

34. De geluidskaart calibratie

(Werd niet vertaald om eventuele vertaalfouten te vermijden)

Calibration of the Sound Board.   Re: SSTV Slant
Some sound cards have a separate crystal for TX and RX and others do not.
It is possible when the RX is calibrated, the TX is as well.
The following instructions treat RX and TX separately, so everything is covered.

RX Calibration

1

Tune your receiver to WWV in AM

2

Start MixW

3

Go to Configure/Sound Card Settings and set TX & RX to 0

4

Go to Mode/SSTV

5

Mode/Mode Settings and change TX & RX frequency to 1000 Hz

6

Clear All check marks under the Auto section

7

Set TX & RX Slant Correction each to 0 ppm if it isn't 0 already

8

Select from SSTV Modes WWV, click on the RX button and receive for 2 minutes

9

Adjust the Thin Vertical or Slanted Line using the <-<<-->>--> keys on either side of the Slant button until the Line is Perfectly Vertical

10

Go to Mode/Mode Settings and note the number in RX

11

Press the Sample Rate Correction Go button

12

Go To Configure/Sound Card Settings and enter RX number if it's not there

13

Keep TX at 0

14

Go to Mode/Mode Settings and set TX & RX frequency to 1900 Hz

15

Go to Mode MFSK

TX Calibration

1

Turn Off your rig

2

Go to Configure/Sound Card Settings and click on Full Duplex

3

Note the RX number

4

Make sure TX number is 0

5

Go to Mode and select FAX (this may not be necessary)

6

Press Control/Shift/T

7

At the top of the pop up Window numbers are changing

8

Keep the slider at 100 or a level where the numbers are fairly consistent

9

Tx is the first number

10

Leave everything alone until the changing numbers are consistent in narrow range

11

Subtract the TX number (the first 0ne) at the top of the screen from the earlier noted RX number

12

Write down the difference

13

Click OK answer Yes to the first screen and No to the next

14

Go to Configure/Sound Card Settings and enter the the TX number ("-" if it is negative)

15

Unclick Full Duplex

16

Make sure the RX and the TX numbers are in their respective fields ("-" if it is negative)

17

Go to Mode and select MFSK

18

Turn on the Rig

19

Get on the air and with a station that has a correctly calibrated sound card (at least in RX) and send a B/W picture

20

If he says the Top of the slant is to the Left Reduce the TX number (on tested cards)

21

If he says the Top of the slant is to the Right Increase the TX number (on tested cards)

22

To do this, while Receiving go to Configuration/Sound Card Settings and change the TX number

23

Send another B/W picture and adjust it until it is Not Slanted

24

After it is right on B/W, send a Color picture and following the above method make fine adjustments to any slant

25

When it is Perfect, Write down the RX and TX numbers In Stone and Don't Lose Them

35. QRZ.com niet meer bereikbaar in logboek

Als je een Callsign ingeeft klik dan via de rechtermuisknop op dat roepteken opent zich een nieuwe menu zoals hierboven, en kon men een QRZ.com venster openen met de info van dat roepteken.
Maar door een verandering bij QRZ.com kreeg men steeds een 404 pagina. Dit probleem kan opgelost worden door volgende hint:
Maak eerst een copy van uw MixW2.ini file en bewaar die op een veilige plaats:

Open uw MixW2.ini file en zoek de volgende tekst:
QrzPage=http://qrz.com/db/ en verander die in:
QrzPage=http://www.qrz.com/db/
Save nu uw MixW2.ini file en start MixW, en nu zal de QRZ.com opvraging werken.

36. Het weerbericht weergeven in MixW
Jempi (Jean-Pierre) OR7S heeft een klein programma terbeschikking gesteld en is volledig vrij te gebruiken.
Soms is het handig om het weerbericht door te sturen naar het tegenstation, daarom heeft Jempi dit programma geschreven.

Ga naar http://users.telenet.be/ON2AD/MixW/MixW-My-Macros-for-everyday-use.htm en klik op:
Click here for Download the free Weather program of ga rechtstreeks naar:
http://users.telenet.be/ON2AD/MixW/DIR/Weather.zip ontzip het bestand in de MixW directory en volg de info die vermeld staat op
 http://users.telenet.be/ON2AD/MixW/MixW-My-Macros-for-everyday-use.htm om het programma automatisch te laten opstarten.

BELANGRIJK:
In de Macro Info moet de volgende lijn instaan
 <TEXTFILE:1-WX.txt>
anders zal uw weerbericht niet verschijnen

Veel van deze tips komen uit de diverse Yahoo Groups.

 If you find a typographical error or misinterpretation, let me know please
Als je fouten of iets anders vind dat zou verbeterd moet worden dan graag een seintje

 

 

 

 

 

 

Close Window