Moorsel

Nieuwsbriefje

Speciale  editie

OKRA neemt deel aan initiatieven die leiden tot betere levensomstandigheden voor de gepensioneerden en/of tot een betere samenleving voor iedereen.

OKRA krijgt ook een stevige ondertitel mee: trefpunt 55+.

 

OKRA is de plaats waar 55+ elkaar vindt, elkaar ontmoet.

 

 

OKRA behartigt je belangen !

 

 

 

 

OKRA biedt je toegang tot sociale en culturele activiteiten !

OKRA: van, voor, en door gepensioneerden !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okra?

        

Allereerst is de okra een pittige, kruidige vrucht.

Een mooi symbool!

 

Openheid en ontmoeting

Bron van inspiratie en motivatie

Voor alle ouderen en andere generaties

Actief in het leven staan.

Actie voeren voor rechtmatige ouderenbelangen

Bestand:Bucket of raw okra pods.jpg

 

OKRA?

 

Open…         

Kristelijk…   

Respectvol…

Actief…                          

OKRA wil zoveel mogelijk gepensioneerden optimaal betrekken bij een democratische vereniging en beweging die gedragen wordt door de gepensioneerden zelf.  Bij OKRA, de grootste ouderenorganisatie in Vlaanderen, zijn 18 regio’s aangesloten, die op hun beurt ruim 1.215 trefpunten verenigen met liefst 218.000 leden.

OKRA  wil zoveel mogelijk gepensioneerden kansen geven en motiveren om deel te nemen aan sociale en culturele activiteiten die bijdragen tot hun persoonlijke ontplooiing en/of hun deelname aan het maatschappelijke leven door het zelf aanbieden van activiteiten of het toegankelijker maken ervan.