Onbegaanbare voetwegen te Herent

in het bijzonder de voetwegen op private wegzate die in de Atlas der Buurtwegen in dubbele punt-streeplijn werden getekend. Dit zijn wegen met een publiekrechtelijke erfdienstbaarheid van doorgang. Het gaat hier dus niet over feitelijke voetwegen of voetwegen op grond in eigendom van de gemeente. De studie is gebaseerd op geo.vlaamsbrabant.be/mobiliteit, Overzichts-,  Detail- en Wijzigingsplannen.

Oorspronkelijk waren er 77,3 km voetwegen of “sentiers” op het grondgebied van het huidige Herent volgens de Atlas der Buurtwegen.

Elke voetweg werd opgedeeld in segmenten waarbij elk segment in principe tussen twee kruispunten ligt en dus afzonderlijk kan opgenomen worden in een wandel-of fietsroute. Op deze indeling in segmenten zijn enkele uitzonderingen om praktische redenen. De lengte werd opgemeten op de detailplannen van de Atlas.

Resultaat:

 

Lengte in m

 

Type voetweg

Herent

Veltem-Beisem

Winksele

Totaal

%

1: Veilige voetweg

7025

10693

11661

29379

38

2: Straat geworden waar auto's rijden

3718

1599

1125

6442

8

3: Voetweg aan rand van straat waar auto's rijden

1869

2647

1758

6274

8

4: Voetweg niet open

6084

9031

7875

22990

30

5: Afgeschaft

2876

4255

5025

12156

16

Totaal

21572

28225

27444

77241

100

 

 

 

 

 

 

 

Aantal

 

Type voetweg

Herent

Veltem-Beisem

Winksele

Totaal

%

1: Veilige voetweg

32

52

38

122

41

2: Straat geworden waar auto's rijden

22

9

1

32

11

3: Voetweg aan rand van straat waar auto's rijden

5

8

7

20

7

4: Voetweg niet open

19

33

28

80

27

5: Afgeschaft

14

13

19

46

15

Totaal

92

115

93

300

100

 

Er zijn op het grondgebied van Herent dus 80 onbegaanbare voetwegen van het hiervoor beschreven type. Deze hebben een totale lengte van 23 km. Al deze voetwegen zouden kunnen in een wandelroute worden opgenomen indien ze opengemaakt worden.

Gelukkig zijn er mogelijkheden voor de burger bij stilzitten van het bestuur zoals auteur en dorpsgenoot  Anne Mie Draye schreef in “Onze buurtwegen juridisch bekeken”. Wij willen deze mogelijkheden benutten.

Om er mede voor te zorgen dat deze voetwegen kunnen opengemaakt en nuttig gebruikt worden werd een volledige inventaris gemaakt van alle voetwegen van het hiervoor beschreven type. Een deel van de inventaris vind je hier in een digitale versie van de “Onbegaanbare Voetwegen van Herent”. Dit is een dynamisch document dat regelmatig zal worden bijgewerkt. Hierin staan deze 80 voetwegen met telkens:

-          een referentie

-          de referentie van IGO met de nr. op de overzichtskaarten “Trage wegen Herent - Noord” en “Trage wegen Herent – Zuid” die op de website van de gemeente staan. Deze kaarten zijn te downloaden op Trage wegen Gemeente Herent. Deze kaarten werden bewerkt zodat de onbegaanbare voetwegen blauw gekleurd en gecodeerd zijn.

-          het advies van IGO van 2013. Aan dit waardevol advies hebben verschillende Herentse verenigingen enkele jaren meegewerkt en dit advies is dus het resultaat van een openbaar onderzoek.

-          twee foto’s van de voetweg

-          twee uittreksels uit de Atlas der Buurtwegen van Herent, Winksele en Veltem-Beisem, een uit het overzichtsplan en een uit het detailplan

-          een weergave van de wijzigingsplannen indien er een officiële wijziging werd goedgekeurd door de deputatie. Veel voetwegen werden gewijzigd, verbreed of verhard zonder goedkeuring door de deputatie en zijn dus officieel nog steeds een voetweg op private wegzate.

Een eerste vereiste om deze voetwegen open te krijgen is een bestuurlijke handeling van erkenning van de buurtweg. De gemeente heeft dit reeds gedaan door:

-          het publiceren op de website van de gemeente van de kaarten Trage wegen Gemeente Herent en op het stratenplan dat aan iedere inwoner van Herent werd bezorgd in “Wegwijs in Herent”.

-          het plaatsen van gele borden met vermelding van de nr. van de voetweg

-          het vermelden van de voetwegen op inplantingsplannen e.d.

De provincie Vlaams-Brabant heeft een bestuurlijke handeling van erkenning gedaan door het publiceren van de Atlas der Buurtwegen met de aanpassingen op de website geo.vlaamsbrabant.be/mobiliteit.

Een tweede vereiste is dat de voetwegen ooit door het publiek gebruikt werden. Om dit te bewijzen is bewijsmateriaal nodig. Iedereen kan meehelpen om deze voetwegen open te krijgen door een ondertekende verklaring op te stellen en op te sturen naar

Patrick Trio

Karrestraat 21

3020 Herent

Deze verklaring mag met de hand geschreven zijn. Vraag ook aan oudere familieleden of kennissen om een verklaring op te stellen.

Tekst van deze verklaringen (nummers voetwegen volgens Atlas der Buurtwegen, nummers trage wegen volgens de kaarten van IGO. Men kan verschillende voetwegen of trage wegen opgeven):

Datum

Ondergetekende verklaart dat [hij of zij] gedurende minstens [10 of 20 of 30] jaar gebruik heeft gemaakt van voetweg [nr. voetweg] te [Herent of Winksele of Veltem-Beisem] en dit tot … jaar geleden.

Of

Ondergetekende verklaart dat [hij of zij] gedurende minstens [10 of 20 of 30] jaar gebruik heeft gemaakt van trage weg [nr. trage weg] te Herent en dit tot … jaar geleden.

Of

Ondergetekende verklaart dat voetweg [nr. voetweg] te [Herent of Winksele of Veltem-Beisem] gedurende minstens [10 of 20 of 30] jaar door verschillende personen werd gebruikt en dit tot … jaar geleden.

Of

Ondergetekende verklaart dat trage weg [nr. trage weg] te Herent gedurende minstens [10 of 20 of 30] jaar door verschillende personen werd gebruikt en dit tot … jaar geleden.

Naam

Adres

Handtekening

Zelfs een korte verklaring waarin staat dat je een bepaalde weg ooit gebruikt hebt is nuttig om de weg opnieuw open te krijgen. Aangezien er ook vragen worden gesteld over trage wegen die niet als voetweg getekend staan op de Atlas der Buurtwegen kunnen hiervoor ook verklaringen worden ingediend. Deze zullen in een afzonderlijk dossier worden opgenomen.

Klik op de foto om verder te gaan of neem ook eens een kijkje op Geďllustreerde Atlas der Veilige Voetwegen te Herent

Lees ook Kafkaiaanse toestanden bij het verleggen van voetwegen