PukkelPoP 2013
AUGUSTUS 15 - 16 - 17 Laatst bijgewerkt: 07/08/2013 - 23:35

Nieuws:


07/08/2013 - 23:29 BA parkings Pukkelpop: IC Verzekeringen NV - Contract 995085400405.
07/08/2013 - 23:29 Vrijwilligerswerk Pukkelpop: IC Verzekeringen NV – AG Insurance Contract nr.: 99101920371.
07/08/2013 - 23:29 BA parkings RimpelRock: IC Verzekeringen NV - Contract 995085400404.
07/08/2013 - 23:29 Vrijwilligerswerk RimpelRock: IC Verzekeringen NV – AG Insurance Contract nr.: 99101920372.
11/07/2013 - 12:29 Inleveren van de verzekeringsdocumenten uiterlijk op 09/08/2013.
10/07/2012 - 22:45 Iedere vereniging stuurt per mail volgende zaken door naar de RVA:
  • aanvraagformulier_vrijwilligerswerk_aangepast
  • Collectieve lijst van alle vrijwilligers inclusief een algemene taakomschrijving (taakomschrijving niet per persoon, enkel een oplijsting van de verschillende taken)
  • Van iedere vrijwilliger: naam, voornaam en rijksregisternummer.
  • De aanvraag moet ingediend worden bij:
    • luc.ceyssens@rva.be
    • rosita.luyck@rva.be
Er moet GEEN aparte aanvraag meer gedaan worden voor de werklozen, bruggepensioneerde,… behoudens de op de vergadering vermelde uitzonderingen (uitkering via de mutualiteit, leefloon). Elke vrijwilliger moet nu een goedkeuring krijgen. Elke verantwoordelijke krijgt van de RVA per mail een administratieve toestemming voor zijn vereniging.
10/07/2013 - 17:29 Model wijziging verzekering PP2013: PP-verzekering-wijziging-template.
10/07/2013 - 17:26 Model verzekering PP2013: PP-verzekering-template.
De namen van je medewerkers invullen in elke kolom die overeenkomt met de dag(en) waarop ze werken!
10/07/2013 - 17:26 Model verzekering RR2013: RR-verzekering-template.
10/07/2013 - 17:24 Sinds de herziening van de vrijwilligerswetgeving is het verplicht om al je vrijwilligers goed te informeren over je organisatie. De organisatie moet kunnen bewijzen dat elke vrijwilliger de informatie heeft ontvangen vb. via brief, mail of website. Het is echter niet noodzakelijk dat elke vrijwilliger een organisatienota wordt overhandigd en tekent zoals aanvankelijk werd gesteld.
In het kader van jullie medewerking aan Pukkelpop is het heel belangrijk dat jouw vrijwilligers weten dat ze voor jullie organisatie aan het werk zijn. Ze zijn dus niet als vrijwilliger voor Pukkelpop aan het werk. Pas dus op als je in laatste instantie nog een, bijvoorbeeld, ver neefje van iemand laat meekomen. Die personen weten vaak echt niet in welk verband ze vrijwilliger zijn. Zij moeten dus kunnen zeggen: “Ik ben hier aanwezig als vrijwilliger voor de Sjotters, een organisatie die elke zaterdag in Leopoldsburg op het Geleeg voetbalt. De Sjotters werken als organisatie aan Pukkelpop mee.

 

Richtlijnen


Richtlijnen medewerkers: ONDERRICHTINGEN RR en PP 2013

Voor de medewerkers van vzw kiewit - Organisatienota:


Informatieplicht in het kader van de vrijwilligerswetgeving: Medewerkers VZW Kiewit .