Hier worden alle verbeteringen bijgehouden met foto's en tekst

(klikken op foto's voor groter beeld)

 

All improvments of  my layout  will be showned and explaned here

(clicks on thumbnails to see a larger picture)

 

exotisch station // exotic station

exotische station met trein die aankomt 25/11/2003

 

The train makes his arrival at an exotic station on 25/11/2003

treinen wachten // trains waiting

iedere trein kan nu starten en stoppen vannop afstand gecontrolleerd 28/11/2003

every train can start en stop now, distance controlled 28/11/2003

groot station // large station

groots station meer afgewerkt 24/12/2003

The grand station has more details than ever before 24/11/2003

 

 

nieuwe sporen // new tracks

nieuwe sporen aangelegd in groot station 3/1/2004

more tracks ore made in the grand station on 3/1/2004

nieuwe sporen // new tracks

nieuwe sporen aangelegd in het rangeerstation 3/1/2003

more tracks ore made in the cargo station on 3/1/200

nieuwe sporen // new tracks

nieuwe sporen aangelegd juist voor het grote station 3/1/2003

more tracks ore made just for the large station on 3/1/200

nieuwe sporen // new tracks

nieuwe sporen aangelegd in het werkstation 3/1/2003

more tracks or made in the workstation on 3/1/200

nieuw gebouw // new bldg

nieuw gebouw geplaatst in het werkstation

gebouw gezien tijdens de dag 4/3/2004

new train repair an maintenance building

added, vieuw during the day 4/3/2004

nieuw gebouw // new bldg

nieuw gebouw geplaatst in het werkstation

gebouw gezien tijdens de nacht 4/3/2004

new train repair an maintenance building

added, vieuw during the night 4/3/2004

nieuw gebouw // new bldg

nieuwe kraan geplaatst in werkstation 19/3/2004

new cargo crane added 19/3/2004

werkstation // workstation

werkstation is afgewerkt op 29/08/2004

workstation finished on 29/08/2004

exotische station // exotic station

exotische station mooi afgewerkt met groen en vijver 29/8/2004

exotic station more finished en vieuw on top 29/8/2004

park

in een van de hoeken is een park neergeplant /29/8/2004

new planted park in the corner of the layout 29/8/2004

communicatie toren // communication tower

eigen creatie (moc) foto genomen op 10 oktober 2004

own creation (moc) foto taken on 10/10/2004

communication centrum // communication center

eigen creatie (moc) foto genomen op 10 oktober 2004

own creation (moc) photo taken on 10/10/2004

water toren // watertower

eigen creatie (moc) water reservoir voor stoomtreinen 3/1/2005

own creation (moc) steam loc's water supplay tower 3/1/2005

elektrische centrale // high voltage central

eigen creatie (moc) elektrische centrale 3/1/2005

own creation (moc) Caution: High Voltage 3/1/2005

begraafplaats // cemetrie

eigen creatie (moc) kleine begraafplaats 3/1/2005

own creation (moc) Small grave yard 3/1/2005

windmolens // wind mills

eigen creatie windmolens voorzien de layout van elektricitet

(moc) 3/1/2005

own creation (moc) wind mills for elektricity on layout 3/1/2005

nieuwe overweg // nieuw bldg

Nieuwe overweg set nummer 10128 3/1/2005

new cross road nr 10128 3/1/2005

nieuw station // new station

het mooi oude station 4554 is bijgeplaatst 3/5/2005

old station nr 4554 is placed 3/5/2005

exotisch station // exotic station

exotisch station nog meer afgewerkt 26/12/2005

exotic station more finished 26/12/2005

verstelbare brug // movibel bridge

verstelbare brug afgewerkt op 4/11/2005

movibel bridge finished on 4/11/2005

grot // cave

nieuwe kleine berg met grot aan exotisch station 16/6/2006

new small mountin with cave on exotic station 16/6/2006

berg1// mountain1

grote berg geplaatst ter vervanging van het vroegere park

afgewerkt op 15september2007

large mount placed in substitution for the former park

finished 15/9/2007

berg2 // montain2

berg2 afgewerkt op 4 novenber 2010

montain2 is finished on 4/11/2010

 

films.htm fotocollage.htm index.htm improvements.htm own-engines.htm all-kinds-off.htm sporen-tracks.htm mocs.htm links.htm treinbandjes.htm gastenboek.htm i want to bay.htm geen_lego_houdende_links.htm disclaimer.htm forum.htm