Leuvense gezinsbeelden op basis van de parochieregisters

Deze documenten geven een overzicht van de verschillende aktes in de Leuvense parochieregisters die aan een familie zouden kunnen toegewezen worden. Onderzoek van de betreffende aktes en bijkomend bewijsmateriaal is nodig om te kunnen concluderen dat de aktes effectief bij elkaar horen. Deze documenten zijn bedoeld ter inspiratie voor het reconstrueren van gezinnen en kan geenszins als effectieve bron worden gebruikt. Bron: elektronische klapper van de Leuvense parochieregisters opgemaakt door VVF-Leuven.

2014 De Backer/De Becker en varianten Leuven 16de - 18de eeuw 52 pagina's
2014 Backx en varianten Leuven 16de - 18de eeuw 9 pagina's
2014 Beecken (Van der) en varianten Leuven 16de - 18de eeuw 47 pagina's
2014 Bruggen (Van der)/Pont (Du) en varianten Leuven 16de - 18de eeuw 36 pagina's
2014 Crombecq en varianten Leuven 16de - 18de eeuw 5 pagina's
2014 Hout (Van) en varianten Leuven 16de - 18de eeuw 5 pagina's
2014 Marneffe en varianten Leuven 16de - 18de eeuw 6 pagina's
2014 Merckx/Marckx en varianten Leuven 16de - 18de eeuw 29 pagina's
2014 Moelants en varianten Leuven 16de - 18de eeuw 1 pagina
2014 Passel en varianten Leuven 16de - 18de eeuw 2 pagina's
2014 Peelanders en varianten Leuven 16de - 18de eeuw 1 pagina
2014 Schutteput en varianten Leuven 16de - 18de eeuw 10 pagina's
2014 Sips en varianten Leuven 16de - 18de eeuw 2 pagina's
2014 Stroobants en varianten Leuven 16de - 18de eeuw 29 pagina's
2014 Villeers en varianten Leuven 16de - 18de eeuw 22 pagina's
2014 Vorst (Vander) en varianten Leuven 16de - 18de eeuw 25 pagina's
2014 Vuchelen en varianten Leuven 16de - 18de eeuw 1 pagina
2014 Wiggers en varianten Leuven 16de - 18de eeuw 4 pagina's

Uitgewerkte webgenealogieŽn

Deze uitgewerkte genealogieŽn overspannen ettelijke generaties en kunnen worden geraadpleegd op het web. Ze zijn uitgebreider dan diegene die in artikels werden uitgewerkt omdat ook de niet naamdragende afstammelingen en voorouders hierin voorkomen.

De genealogie van Geeraert Stuckens Duisburg en omstreken 16de - 19de eeuw 13 generaties
De genealogie van Peeter Verhaert Antwerpen 18de - 19de eeuw 7 generaties
De genealogie van Louis Crombecq Leuven en Antwerpen 17de - 20ste eeuw 8 generaties
De genealogie van Franco Leunckens Leuven 14de - 20ste eeuw 18 generaties
De voorouders van Lientje Vandenborne Leuven, Grobbendonk, Antwerpen 14de - 15de eeuw 7 generaties
Van Hendrik van Leuven naar Hendrik De Vadder Gaasbeek, Brussel, Leuven 12de - 16de eeuw 12 generaties
De genealogie van Jan T'Santels Leuven 16de - 18de eeuw 8 generaties
De genealogie van Pieter Moreels Tiegem, Kerkhove, Elsegem, Eindries Gijselbrechtegem, Kaster, Berchem 15de - 20ste eeuw 15 generaties
De genealogie van Wauther Van Dieve Leuven 14de - 17de eeuw 10 generaties
De genealogie van Henricus De Vadder Leuven 16de - 18de eeuw 6 generaties
De genealogie van Simon Van der Mueren Noord-West Brabant 16de - 20ste eeuw 10 generaties
De genealogie van Willem Herthals Leuven 14de - 18de eeuw 12 generaties
De genealogie van Servaes van Sassen Leuven 16de - 18de eeuw 8 generaties
De genealogie van Willem Crobeck Gent 18de - 20ste eeuw 5 generaties
De genealogie van Franco Willemaers Leuven 14de - 19de eeuw 14 generaties
De genealogie van Jan Van Gobbelschroy Leuven 15de - 20ste eeuw 14 generaties
De genealogie van Laurens Cansmans Leuven 16de - 18de eeuw 8 generaties

 

Artikels

Artikels zijn uitgewerkte, gedetailleerde en afgewerkte genealogische analyses met een inleidende omkadering en gedetailleerd bronmateriaal.

2005 De genealogie van Louis Crombecq (Oudenaarde 1670 - Leuven 1739). (v1.0) Leuven, Antwerpen 17de - 20ste eeuw 8 generaties © Verschenen in: Vlaamse Stam nr. 2005-3 mei-juni (Antwerpen: Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, 2005).
2005 Het Leuvense Geslacht Leunckens. Zes eeuwen geschiedenis. (v1.0) Leuven 14de - 20ste eeuw 18 generaties © Verschenen in: Vlaamse Stam nr. 2005-6 nov-dec en nr. 2006-1 jan-feb (Antwerpen: Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, 2005).
2006 Fonds Goethals. Manuscript 834. (v4.0) Leuven 16de - 18de eeuw tot 9 generaties Inspiratiebron voor genealogen met Leuvense voorouders in de volgende families: Cansmans, Claes, De Bruyn, De Vleeschauwer, Hannaert, Leunckens, ít Santels, Vander Buecken, Vanderhaert, Vanderveken, Vranckx, Waegemans en Willemaers. © Peter Crombecq.
2006 Wat overkwam Lientje Vandenborne? (v5.1) Leuven, Grobbendonk, Antwerpen 14de - 15de eeuw 7 generaties Met een genealogiefragment uit de 14de en 15de eeuw van de kunstenaarsfamilies Massys, Beyaert en Vandenborne.© Verschenen in: Vlaamse Stam nr. 2007-4 juli-augustus (Antwerpen: Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, 2007).
2007 Het Tiegemse geslacht Moreels. (v2.1) Tiegem, Kerkhove, Elsegem, Eindries Gijselbrechtegem, Kaster, Berchem 15de - 20ste eeuw 15 generaties Met aandacht voor 3 Tiegemse geslachten en hun mogelijke voorouders in de omringende parochies.© Peter Crombecq.
2007
V2.1

2010
V3.0
Van Hendrik van Leuven (hertog van Brabant) naar Hendrik (De Vadder) van Leuven. (v3.0)
 
Gaasbeek, Brussel, Leuven 12de - 16de eeuw 12 generaties In dit artikel wordt een pad door de 12de, 13de, 14de, 15de en 16de eeuw beschreven dat de Leuvense De Vadders, via de families Grimberghs, Van den Heetvelde, Van Heelbeke verbindt met de heren van Gaasbeek waarvan Godfried van Leuven de stamvader is. Godfried is de jongste zoon van Hendrik I, hertog van Brabant. Hendrik I is een afstammeling van Karel de Grote.© Peter Crombecq.
2007 Genealogiefragment van de afstammelingen van Wauter van Dieve. (v1.1)

 

Leuven 14de - 17de eeuw 10 generaties De bedoeling van deze publicatie is vooral de ontsluiting van een manuscript van Jean-Baptiste Houwaert  zodat andere genealogen informatie kunnen vinden over de voorouders van de Leuvense Van Dieves, een familie van universitairen, stadssecretarissen en vorstelijke ambtenaren waaronder Franco van Dieve, burgemeester van Leuven in 1457, Gregorius van Dieve, oprichter van het College van Dieve te Leuven en Petrus ĎDivaeusí van Dieve, geschiedschrijver en humanist. © Peter Crombecq.
2007 Het Brabantse geslacht Van der Mueren (v1.1) Noord-West Brabant 16de-20ste eeuw 10 generaties Een beschrijving van de ontwikkeling van dit Noord-Brabantse geslacht met aandacht voor niet gekoppelde kleinere Van der Mueren dynastiŽn in Antwerpen, Herent en Erps-Kwerps
2007 Het verdwenen Leuvense beenhouwersgeslacht Herthals (v1.1) Leuven 14de-18de eeuw 12 generaties Een uitdieping van invloedrijk Leuvens geslacht dat in de 18de eeuw plots geen naamdragende afstammelingen meer heeft
2008 De Leuvense stadsbestuurders van 1600 tot 1794 (v2.03). Boek van 266 pagina's in .pdf formaat, 20 Mb. Leuven 17de-18de eeuw n.v.t. Het alfabetisch register van alle 838 Leuvense stadsbestuurders met genealogische nota's per bestuurder.
2010 De Leuvense stadsbestuurders van 1187 tot 1794 (v1.0). Boek van 369 pagina's in .pdf formaat, 4 Mb. Leuven 12de-18de eeuw n.v.t. Het alfabetisch register van alle 2970 Leuvense stadsbestuurders met genealogische nota's per bestuurder.

 

 

Werkhypothesen

Een werkhypothese is een genealogische analyse op basis van 1 of meerdere bronnen maar waar op sommige plaatsen veronderstellingen werden gemaakt die nog bijkomend bewijsmateriaal vereisen en dus mogelijk verkeerd zijn.

2007 De Leuvense tak van het geslacht Tsantele. (v1.0) Leuven 16de - 18de eeuw 8 generaties
2007 De Leuvense afstammelingen van Henricus De Vadder. (v1.0) Leuven 16de - 18de eeuw 6 generaties
2008 De afstammelingen van Servaes van Sassen. (v2.1) Leuven 16de - 18de eeuw 8 generaties
2008 De afstammelingen van Willem Crobeck. (v1.0) Gent 18de - 20ste eeuw 5 generaties
2008 Het Leuvense beenhouwersgeslacht Willemaers. (v1.2) Leuven 14de - 19de eeuw 14 generaties
2008 Het Leuvense geslacht Van Gobbelschroy. (v1.0) Leuven 15de - 20ste eeuw 14 generaties
2008 Het geslacht Cansmans te Leuven. (v1.0) Leuven 16de - 18de eeuw 8 generaties
2010 De afstammelingen van Lambert 'de grote' De Bastaert te Leuven Leuven 15de - 18dr eeuw 7 generaties

 

Genealogische databanken

Geneanet (update: 13 december 2008)
Peter Crombecq's Genealogische databank (update: 13 december 2008)

 
Van alle data worden enkel de jaartallen weergegeven.
Op eenvoudige vraag per mail kunnen detailgegevens bezorgd worden.

Personen geboren na 1900 werden evenmin opgenomen om privacyredenen.

De genealogische databanken werden opgeladen op 13 december 2008 en bevatten ca 22.000 personen

Peter Crombecq is te bereiken op


De genealogische pagina's werden gemaakt met John Cardinal's Second Site.
Ontwerp van deze pagina door Pure Fire Designs van Sanne Crombecq.
Andere Crombecq-sites: www.crombecq.be.