• [S1] Gemeente-, stads- of rijksarchief, Burgerlijke Stand, geboorteakte, hierna geciteerd als GSRA, BS, geboorteakte.
 • [S2] Gemeente-, stads- of rijksarchief, Burgerlijke Stand, huwelijksakte, hierna geciteerd als GSRA, BS, huwelijksakte.
 • [S3] Gemeente-, stads- of rijksarchief, Burgerlijke Stand, overlijdensakte, hierna geciteerd als GSRA, BS, overlijdensakte.
 • [S4] Gemeente-, stads- of rijksarchief, Parochieregisters of Burgerlijke Stand, huwelijksakte, hierna geciteerd als GSRA, PR of BS, huwelijksakte.
 • [S5] Privé archief, document van de Burgerlijke Stand onderhevig aan de wet op de 'bescherming van de persoonlijke levenssfeer'. Hierna geciteerd als BS-documenten onderhevig aan de wet op de privacy.
 • [S6] Onbekend cd1, Bevolkingsregisters, onbekend cd2 hierna geciteerd als onbekend cd1, BR, onbekend cd2.
 • [S9] VVF Leuven, Leuvense Klappers 1540-1796, (Leuven: SVVF, 1997), de originele begrafenisakte in de parochieregisters is te vinden in het Stadsarchief van Leuven, hierna genoemd SAL, PR, begrafenisakte, cfr. Leuvense Klappers.
 • [S10] Rijksarchief Beveren, parochieregisters, doopakte, hierna genoemd RAB, PR, doopakte.
 • [S11] Rijksarchief Beveren, parochieregisters, huwelijksakte, hierna genoemd RAB, PR, huwelijksakte.
 • [S12] Rijksarchief Beveren, parochieregisters, begrafenisakte, hierna genoemd RAB, PR, begrafenisakte.
 • [S21] Stadsarchief Mechelen, Fonds Octave Le Maire, Doos 26, bundel IX: Handgeschreven aantekeningen betreffende de familie Crombecq, hierna geciteerd als O. LE MAIRE, Aantekeningen Crombecq.
 • [S23] B.W. VAN SCHIJNDEL, "Fragment généalogique de la famille Vranckx de Louvain la branche de Roosbeek", L'Intermediaire, n° 143, 1969, pp. 354 et sqq, hierna geciteerd als B.W. VAN SCHIJNDEL, "Généalogie Vranckx/Roosbeek."
 • [S26] J. CALUWAERTS & L. ELSEVIERS, Zeventiende-eeuwse poorters van Leuven in Poortersboeken van het hertogdom Brabant IV (Leuven: J. Caluwaerts, 2003), hierna geciteerd als J. CALUWAERTS & L. ELSEVIERS, 17de-eeuwse Poorters van Leuven.
 • [S29] L. VANHERREWEGEN, Genealogisch onderzoek, persoonlijk archief.
 • [S31] M. LINTS, "Généalogie de la famille Lints de Louvain", L'Intermediaire, n° 211, 1981, pp. 1 et sqq, hierna geciteerd als M. LINTS, "Généalogie Lints."
 • [S34] D. MILLER, Genealogisch onderzoek, persoonlijk archief.
 • [S35] Stadsarchief Dordrecht, uit Het Grote Voorouderboek online op http://d-compu.dyndns.org/genbook/…
 • [S36] Persoonlijk archief, Overlijdensbericht of bidprent.
 • [S38] Gemeente-, stads- of rijksarchief, Wijkboek.
 • [S43] Koninklijke Bibliotheek Royale Albert I, Handschriftenkabinet, Fonds Goethals Felix-Victor, hierna geciteerd als KBR, Fonds Goethals, hs onbekend cd1, f° onbekend cd2.
 • [S46] Bevolkingsregisters.
 • [S47] A. MEULEMANS, Huizen en straten van het Oude Leuven. Deel 1: Patrimonium (Leuven: Leuvens Historisch Genootschap, 2004), hierna geciteerd als A. MEULEMANS, Huizen en straten Oude Leuven.
 • [S49] E. VOLBACH, Genealogisch onderzoek, persoonlijk archief.
 • [S50] Interview met Crombecq Raymond (Aalst), door Crombecq Peter afgenomen op onbekend cd1, persoonlijk archief (BE-Edegem).
 • [S52] Onbekend cd1, te vinden op het webadres onbekend cd2 en geraadpleegd op onbekend cd3.
 • [S58] Interview met onbekend cd1 (onbekend cd2), door P. CROMBECQ afgenomen op onbekend cd3., persoonlijk archief (BE-Edegem).
 • [S88] J. NEYSEN, Genealogisch onderzoek online op http://users.skynet.be/julien.neysen/, geraadpleegd op 28 februari 2006.
 • [S95] Stadsarchief Leuven, Archiefstuk onbekend cd1 hierna genoemd SAL, onbekend cd1.
 • [S100] G. LEUNCKENS, Cronycke der stadt Loven, bewerkt door E. VAN EVEN en opgenomen in: Geschiedenis van Leuven, geschreven in de jaren 1593 en 1594 (Leuven: Fonteyn, 1880) hierna geciteerd als G. LEUNCKENS, Cronycke der stadt Loven.
 • [S130] Office Généalogique et Héraldique de Belgique, Fonds Bosmans samengesteld door Adrien Bosmans, Nota's onbekend cd1 hierna geciteerd als A. BOSMANS, Nota's onbekend cd1.
 • [S132] Stadsarchief Hoogstraten, Archiefstuk onbekend cd1 hierna genoemd SAH, onbekend cd1.
 • [S134] Privé archief, Familiedocumenten. Hierna geciteerd als Familiedocumenten.
 • [S143] [CD1], Réponses, in: L'Intermédiaire des Généalogistes (Schaarbeek: Service de Centralisation des Etudes Généalogiques et Démographiques de Belgique) hierna geciteerd als [CD1], Réponses, [CD2], p. [CD3].
 • [S156] Y. VAN DORMAËL, Genealogisch onderzoek online op http://www.geneanet.org/contact.php3?source=yvette150001, geraadpleegd op 20 januari 2007.
 • [S157] P. DE CLERCK & E. WILLEMS, Gezinsreconstructie (1800-1833) parochie Sint-Geertrui te Leuven (Leuven: Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, 2005), hierna geciteerd als P. DE CLERCK & E. WILLEMS, Gezinsreconstructie Sint-Geertrui Leuven.
 • [S158] R. BROEREN, Genealogisch onderzoek online op http://members.home.nl/mcmbroeren/stamboom/Broeren/…, geraadpleegd op 14 februari 2007.
 • [S163] Stadsarchief Oudenaarde, onbekend cd1 hierna genoemd SAO, onbekend cd1.
 • [S168] Digitale Stamboom van het Gemeentearchief Rotterdam , te vinden op het webadres http://www.gemeentearchief.rotterdam.nl/content/index.php en geraadpleegd op onbekend cd1.
 • [S170] Het Rijksarchief in België , te vinden op het webadres http://arch.arch.be/index.php?lang=nl_BE en geraadpleegd op onbekend cd1.
 • [S190] [CD1], te vinden op het webadres [CD2] en geraadpleegd op onbekend cd3. Hierna geciteerd als onbekend cd1.
 • [S192] Onbekend cd1, te vinden op het webadres onbekend cd2 en geraadpleegd op onbekend cd3. Hierna geciteerd als onbekend cd1.
 • [S205] Onbekend cd1, "Genealogisch onderzoek", e-mail bericht aan P. CROMBECQ en ontvangen op onbekend cd2.
 • [S224] E. LOOS, Genealogisch onderzoek online op http://users.online.be/eric.loos/index_bestanden/…, geraadpleegd in 2003, hierna geciteerd als : E. LOOS, Genealogisch onderzoek.
 • [S225] I. PUELINCKX, Genealogisch onderzoek, onbekend cd, hierna geciteerd als onbekend cd, cfr. I. Puelinckx.
 • [S226] Office Généalogique et Héraldique de Belgique, Fonds Bosmans samengesteld door Adrien Bosmans, Nota's onbekend cd1, met detailinformatie "onbekend cd2", hierna geciteerd als: onbekend cd2, cfr. A. BOSMANS.
 • [S227] C. LOUWETTE, Genealogisch onderzoek, persoonlijk archief.
 • [S228] Office Généalogique et Héraldique de Belgique, Kwartierstaat van Marc Van Overbeke hierna geciteerd als OGHB, Kwartierstaat Marc Van Overbeke.
 • [S229] L. CROMBERGE, Genealogisch onderzoek, persoonlijk archief.
 • [S231] P. CROMBECQ, Genealogisch onderzoek, persoonlijk archief.
 • [S232] E. VERHAERT & P. CROMBECQ, Genealogisch onderzoek, persoonlijk archief.