Archief NL preken OT
(Teksten + Video)

Archief NL preken NT
(Teksten + Video)


Archive translated sermons
English
     (Text only)  


(For English speaking visitors go to the upper right button entitled 'Sermons' for a few attempts at translated sermons!)

De preken die u op de bovenstaande pagina's (zie knoppen) aantreft zijn zonder copyright.
De enige die copyright bezit, is God zelf zou je kunnen zeggen (zo simpel is dat).
Het is aan u om verantwoording af te leggen hoe u deze preken gebruikt.

Preken zijn niet bedoeld om voor te lezen, maar om te 'brengen' in een gemeenschap.
Daarom mag u (ja moet u!) deze teksten aanpassen aan uw eigen persoonlijkheid : eigen voorbeelden, toevoegen, weglaten... Of met andere woorden : maak de preek eigen voor u hem brengt.
In hun huidige vorm duren ze ongeveer 20-25 minuten (naargelang uw tempo).

Via bovenstaande 2 knoppen kan u naar OT/NT preken gaan. Een aantal preken kan reeds beluisterd worden dankzij het gebruik van Youtube-videos opgesplitst in 2, 3 of 4 delen (Youtube liet vroeger maximaal 10 minuten toe per filmpje. Nu is dat max 15 minuten).
De derde knop 'Sermons' leidt naar een pagina met enkele vertaalde preken naar het Engels.


Indien u vragen hebt of opmerkingen :

OT39NT27@hotmail.com

We bidden u Gods zegen toe.
Rafael S.


Link naar mijn thuisbasis : Protestantse kerk Roeselare