Website van Betty

             

    

 

 

 

Reiki is een eeuwenoude kunst van genezing door aanraking, die werd herontdekt aan het einde van de 19 eeuw door een Japanse leraar, Dr. Mikao Usui. Het Usui Systeem voor Reiki     Healing onderwijst de techniek om kanaal te zijn voor de subtiele Reiki-energie.
Reiki is een Japans woord dat als universele levensenergie kan vertaald  worden. 


Rei betekent universeel en Ki is de levenskracht.

De helende Reiki-energie werkt in op de energiecentra van ons lichaam en dat op alle niveaus: het lichamelijke, het mentale, het emotionele en het spirituele niveau. Hierdoor stimuleert Reiki de algemene gezondheid van de mens alsook zijn persoonlijke ontwikkeling. Ons zielewezen wordt als het ware aangesproken in haar verlangen naar innerlijke groei, we worden aangespoord ons leven in handen te nemen. Reiki wordt bewust of onbewust, in meer of mindere mate opgenomen door alle levende wezens, van planten en bomen, tot dieren en mensen.

Bij klachten en ziektes kan Reiki goed ondersteunend werken bij het genezingsproces en dit proces ook vaak versnellen. Reiki kan medicatie ondersteunen en nevenwerkingen verzachten en zelfs neutraliseren.

Ook bij kinderen kan Reiki in allerlei situaties toegepast worden:
. het kan een kind meer zelfvertrouwen geven
. het kan een kind helpen bij het zoeken naar zijn/haar weg in deze drukke, spannende wereld: wie ze zijn, wat ze willen en hoe ze met hun eigen ik en wil om kunnen gaan
. het kan een ondersteuning zijn bij het leren omgaan met allerlei gevoeligheden
. en andere ontelbare toepassingen zijn mogelijk.

Kinderen staan hier zeer zeker voor open en kunnen ook heel gemakkelijk leren hoe ze zelf met deze helende Reiki energie kunnen omgaan omdat ze het als het ware al 'in hun vingers' hebben, ze denken nog op een natuurlijke wijze, begrijpen gemakkelijker de samenhang tussen henzelf, de natuur en de energie.

Reiki houdt geen speciaal geloof of religie in.  
            

mailto:bettyvansant@pandora.be