[http://www.vab.be/nl/viavab/routeplanner/map.aspx?address=382108%5F5114668%5FMendonkdorp%5F%5F9042%5FGent%5FMendonk%5FB%5F]
[http://www.vakov.be/]
[http://www.beeldexpressie.be/]
[http://www.limburgse-videofilmers.be]
[http://www.provac.be]
[http://www.bracina.be]
[http://www.wevac.be]
[http://www.unica-web.com/]
[./home_.html]
[./home_.html]
[./intro.html]
[./welkom.html]
[./een_herkenbare_situatie.html]
[./wie_zijn_wij_2.html]
[./wat_doen_wij.html]
[./clubkalender_2015.html]
[./onze_producties_2.html]
[./tips_26_weetjes.html]
[./links.html]
[./menu_mijn_eerste_film__1._inleiding_____2._welk_onderwerp.html]
[./onze_locatie.html]
[./gezocht.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
  
Wie zijn wij ?
  
 • Videoclub Spotlicht Lochristi en staat open voor iedere man/vrouw die niet-professioneel bezig is met video. Momenteel telt de club 15 vrijetijdsfilmers uit Lochristi en omliggende gemeenten. Ze ondersteunen elkaar in hun gemeenschappelijke hobby en passie: mooie videobeelden maken en ze monteren tot een genietbare familiefilm, een reisverslag, een documentaire film, een kortfilm of een heuse speelfilm. Soms werkt men op individuele basis, soms in groepsverband.
  
 • Dit behelst het schrijven van scenario's, schrijven van draaiboeken, camerawerk, schrijven en inspreken van teksten voor de ondersteuning van gemonteerde filmopnamen, geven van filmkritiek, enz.
  
 • We treffen elkaar elke 2de en 4de maandag van de maand op de onderhoudende clubavonden in het clublokaal van onze collega-filmclub "Moervaart en Zuidlede" gelegen in Mendonk.
           Zaal Moerlede Mendonkstraat 32 9042 Mendonk


Het bestuur:
De werking van de club wordt verzkert door het bestuur samengesteld uit:
         Voorzitter:Jan Van Hecke
         Secretaris: Rik Umans
         Penningmeester:Erik De Groote
         Afgevaardigde Cultuurraad en VAKOV : Jos Maes
         

De club is aangesloten bij de volgende overkoepelende verenigingen.

VAKOV: Vereniging van Amateur-cineasten uit Oost-Vlaanderen
VAKOV vzw is een vereniging die de belangen van de niet-professionele cineasten in Oost- Vlaanderen behartigt. VAKOV organiseert ook provinciale wedstrijden, cursussen en workshops. Het bestuur is samengesteld uit de leden van de aangesloten Oostvlaamse filmclubs.
De vereniging vertegenwoordigt de locale clubs bij het Centrum voor Beeldexpressie en op die manier ook bij de Vlaamse en Federale overheid.  

CVB: Centrum voor Beeldexpressie
CVB is de overkoepelende vereniging van de aangesloten Vlaamse provinciale groeperingen. Naast het OostVlaamse VAKOV erkent het CVB nog 4 andere provinciale koepelorganisaties:
 • CvB Antwerpen               :Prov.Antwerpen Amateurcineasten             www.provac.be
 • CvB Vlaams-Brabant       :Brabantse Cineasten Amateurs                   www.bracina.be
 • CvB West-Vlaanderen     :De West-Vlaamse Amateurcineasten            www.wevac.be
Het CVB verzorgt de contacten en contracten met SABAM en organiseert wedstrijden en cursussen.

         UNICA:UNION INTERNATIONALE DU CINÉMA.
In de zin van vreedzame samenwerking en vriendschap tussen de volkeren bevordert UNICA internationale begrip en samenwerking, met name op het gebied van kunst, cultuur, onderwijs en wetenschap, en dit overeenkomstig de beginselen van de UNESCO. In dit kader organiseert UNICA de volgende activiteiten:
 • congressen en algemene vergaderingen;
 • internationale wedstrijden voor film- en video,
 • internationale uitwisseling van niet-commerciële films,
 • internationale seminars,
 • debatten over nieuwe concepten en theorieën over kunst en cultuur, filmvoorstellingen en uitwisseling van ervaringen tussen landen
 • verschillende publicaties.

  
 Videoclub Spotlicht Lochristi