Drie Koningen (Straffe H)

Toen gingen zij

Geladen met goud

Met wierook en mirre

En zakken vol zout

Hun tocht was moeilijk

En door de woestijn

Geleid door een ster

Die eeuwig moest zijn

 

Drie Koningen (2x)

 

Het zand was heet

Hun voeten zo zwaar

Zo stapten zij verder

Zij volgden elkaar

De zon brandde hevig

Zij zagen geen ster

Na elke heuvel

Bleef Hij even ver

 

Drie Koningen (2x)

 

Geen druppel water

Hun hoofden zo heet

Verblind door wanhoop

En zwoegend zweet

Zij vielen neer

Hun monden vol zand

Hoe kwamen zij

Uit dit dorre land

 

Drie Koningen (2x)

 

Toen sprak het licht

En koelde hun hoofd

Met water des hemels

Voor hij die gelooft

Hun geest werd helder

Hun blik naar omhoog

Nu scheen boven Hem

Een regenboog

 

Drie Koningen (2x)