Especially in our workshop culture, people work hard. It is modern to go out and display some new learned tango figures. Yet, the central part of "social" dancing is dancing together. In a couple dance it is crucial to have fun dancing together. People play more easily when the other person is able and free to be playful. Playing is a creative, communicative experience where subjects meet, it is not wholly the domain of either participant, it is an experience between people. Humor, being able to be funny, has the power to evoke laughter, joy. As the dancers are playing and enjoying it, the dance contact and the music are coming more alive. Good dancers make you see the music, they are dancing the music from inside out. Improvisation and playing are key elements in dancing tango. When there is not a provocative element, there is no play. Being able to do that in a funny way, is a gift that makes a difference.    "Elegance is refusal", Coco Chanel once said... Today, we are not in "Les années folles". The contemporary "timespirit" expresses a certain “language” to act like the others in society. Sameness or similarity tend to be perceived as belonging together, making it a safe unit. But it is more than a drive or tendency to uniformity, it is self-objectification, a form of self-consciousness that is characterised by constant self-monitoring of one's outward appearance to a prescribed ideal image, creating a paradoxical and artificial web of frustration and desire. It has created a completely new form of behavior which Ariadne von Schirach calls "Der Tanz um die Lust". Esthetic withdrawal, wrapped up in desirability. The gaze and the exhibition are one and the same, as bound in a looking mirror. Strangely, nothing happens, they do not move, becoming an example of Samuel Beckett’s famous play "Waiting for Godot", belonging to what is classified as the theatre of the absurd.

YouTube illustrated tangopages:
Dance interpretations on Gallo Ciego
Tangodance interpretation on Francisco Canaro's Poema
Walking the tango rhythm
Walking Seduction
Dance is a physical need
Tangowals tangovals Milena Plebs Ezequiel Farfaro and other clips
Online Tangolessen videoclips videolessen updated
Carlos Gavito and Maria Plazaola
Showclips Forever Tango - great milongueros

Provocative Tango,

    Provocation can be a way to stimulate genuine contact and in a world of competition, doing nothing is very provoking.
There is an assumption that people change and grow in response to a stimulation. In this, the self-image and the choice to respond plays a major role. One can choose to have an significant dance experience, a living theater and not a reproduction of dancefigures. It changes the habitual patterns and makes the moment more alive.

Is it allowed ?
Homo sum, et nihil humani generis a me alienum est. (Cicero)

The most important messages between people are nonverbal.

(Inspired on Frank Farrelly - NLP*)

* Neuro-Linguistic Programming (NLP) is defined as the study of the structure of subjective experience and what can be calculated from that and is predicated upon the belief that all behaviour has structure.
People such as Virginia Satir, Milton Erickson and Fritz Perls had amazing results with their clients. They were some of the people who's linguistic and behavioural patterns Richard Bandler built formal models of.

NLP was specifically created in order to allow us to do magic by creating new ways of understanding how verbal and non-verbal communication affect the human brain.
As such it presents us all with the opportunity to not only communicate better with others, but also learn how to gain more control over what we considered to be automatic functions of our own neurology.

An analogue is found in dance.
Every dancer has to find his own rotational axis and own place and on that basis, a common axis and expression can be developed. Only then are men and women a dancing couple and the playful element of the Argentinean Tangodance starts.

(scroll for NLP-links met toelichting Nederlands)
click for tangoclip 3MB (can take a moment):

Toelichting :

NLP is uitermate bruikbaar voor het modelleren van tangohoudingen en bewegingen, en dit op de verschillende logical-levels, evenals voor het afstemmen op de danspartner (leiden = volgen).
Gestalt richt zich naar de kontaktgrens, gewaarzijn in het hier en nu, de focus is energie.

Het NLP-modelleringsmodel werkt via gedachten naar het lichaam, de input/aanzet van de beweging is eerder cerebraal. Lichaamstaal is echter de taal van het lichaam, het is nodig de aangeleerde dansfiguren te vertalen zodat het lichaam ze begrijpt als eigen en zinvolle handelingen. Hierdoor worden ze tevens opgenomen in het lange termijn geheugen, zonder deze verwerking vergeet men ze... ze hebben geen betekenis gekregen.

De methode van Feldenkreis (Feldenkrais) herstelt deze harmonie tussen hoofd en buik, dit via een geleidelijke ontwikkeling van een meer accuraat lichaamsbewustzijn-lichaamsbeeld. Dit brengt een bewuste herontdekking van het eigen lichaam en verfijnt het lichaamskontakt. Men leert de beleving bewust waarnemen en ermee omgaan.

Feldenkrais : "Pas als ik weet wat ik doe kan ik doen wat ik wil".
Men leert dansen met het gehele lijf.

Door een steeds meer evenwichtige verdeling van onze aandacht over ons gehele lichaam, krijgen we een completer lichaamsbeeld. We worden we ons bewuster van elke inspannig/verandering die elk lichaamsonderdeel apart doet, langzaam beseffen we wat er gebeurt en hapert.
Dit laatste komt vaak door overbodige spierinspanningen die de effectiviteit van een beweging hinderen.
De leidraad is een minimum aan inspannig en een maximum aan effect. Dit bereikt men via skeletbeweging en spierontspannig. Het geeft een vloeiende energetische doorstroming.
Met dit zelfonderzoek veranderen we bewust bewegingspatronen en het zuivert tevens onze denkwijze.

Dit is een hele reis, de waarneming van het eigen lichaam en reacties is kompleet verstoord. Bewegingsmodaliteiten en mogelijkheden worden niet waargenomen, er is weinig keuze en weinig bewustwording van de eigen creatieve vermogens. Dit smoort het improviseren, de ziel van tangodans.

Het fysieke aspect in de danscommunicatie maken dit konkreet voelbaar. Dit stimuleert groei-topics zoals: incongruentie in lichamelijk gedrag, harmonie van het lichaam en emotionele uitingen , gevoelig maken voor bewegingsruimte, emoties en impulsen. Voorts het losmaken van spieren (ontspanning), spiertonus verhogen (activeringsniveau), blokkades bewustmaken en weghalen, almachtsideeën frustreren, zelfvertrouwen opbouwen, grenzen leren kennen en verleggen, ontmantelen van dubbele boodschappen die de ander blokkeren, onvoorspelbaarheid van andermans reacties tolereren en leiden.

In kontakt met de danspartner worden zo de eigen vaardigheden en vooral de beperkingen tastbaar. Dit kan boeiende conflicten geven die zich in het lichaam en het gedrag manifesteren. Negatieve reactiepatronen zoals boosheid en agressie kunnen door positieve worden vervangen indien het ego van de danser dit toelaat. Men kan met de ander leren omgaan zonder omnipotentie ideëen en de eigen mogelijkheden realistisch erkennen. Men kan dan het samenspel in het hier en nu met alle zinnen beleven en in zich opnemen hoe het aanvoelt, als men zich volledig aan de ander kan geven en toevertrouwen. Het schept de basis om met de dans te groeien.

En Français:
Pas jouer est aussi un jeu, des mannequins intouchables.
La provocation peut être une manière de stimuler le contact véritable et dans un monde de la concurrence, ne faire rien est très provocant.
L'intimité peut donner un choc, aussi à d'autres... c'est une confrontation avec l'exclusion. La douleur est une réaction possible, derrière la jalousie... Ne notez pas l'évident. Tango Argentin choquait, intimité intense est toujours ...
Oui, une danse silencieuse avec une certaine excitation est très bien... cela est le but. Ainsi dans la sûreté d'une intimité, on peut faire le jeu de passion.
Mais être trés près de l'autre ne fait pas encore un embrassement, l'autre personne n'est pas un objet. Le respect est l'âme du rituel. À l'intérieur de ce jeu dansant, la provocation joue un rôle. Des effets spéciaux peut faire un spectacle, ou à moins. Peut-être le choc du tango était un choc de culture, la manière intime que nous avions l'habitude d'être.
Peut-être nous pouvons le provoquer.
Il y a une prétention que les gens changent et se développent en réponse à une stimulation.
En cela, l'ego et le choix de répondre est important. On peut choisir d'avoir une expérience de danse significative, un théâtre vivant et pas une reproduction des figures. Ce change les modèles habituels et rend le moment plus vivant.
Et la permission?
Nihil humani alienum est ...
Les messages les plus importants entre les gens sont non-verbaux.

  Le regard des autres et perception du mouvement propre. Les psychologues américains Fredrickson et Roberts introduisaient la notion d'objectivation, puis d'« auto-objectivation » du corps : le fait que les femmes adoptent le regard évaluateur et critique de leur entourage sur leur propre corps réduit à la fonction d'objet. Le regard des autres serait la source d'une anxiété permanente. La frustration engendrée par l'impossibilité d'atteindre les canons de la beauté et le sentiment de ne pouvoir exister hors de ceux-ci préparant alors le terrain à un état dépressif. Les chercheurs ont passé cette perception du corps-objet au crible des cinq traits spécifiques de la personnalité définis en psychologie. Il semble qu'un tempérament plus masculin préserve les femmes de ces exigences de forme. L'énergie dépensée à surveiller son apparence nuirait, à l'inverse, tant aux performances intellectuelles qu'à la qualité des relations amicales et affectives. Les critères de féminité imposés par les médias semblent donc à l'origine de troubles psychologiques réels. Le cinéma, les médias ou la mode contribuent à la sexualisation précoce des filles. Autrement dit, quand la valeur d'une personne se fonde exclusivement sur son sex-appeal. Cette sexualisation des habits a commencé il y a vingt-cinq ans, avec la publicité pour un jean Calvin Klein : la jeune Brooke Shields, alors âgée de 15 ans, y déclarait «il n'y a rien entre moi et mon jean».
  Les dernières années du XXe siècle accueillent un véritable phénomène lingerie. Les dessous doivent séduire, par leur beauté mais aussi par leur efficacité sur la silhouette. Une autre raison guiderait ce retour des femmes vers des dessous érotiques, à savoir l'urgence du réveil du désir masculin confronté à la montée en puissance des femmes dans le monde du pouvoir. En même temps, le temps des jeunes filles est venu. Les années 90 B rassurent ces inquiètes qui peuvent voir dans le succès grandissant du string et de la lingerie dite seconde peau, l'affirmation d'une féminité sensuelle et indépendante, défendue par des femmes de plus en plus jeunes, sûres de leur élégance, de leur confort et de leur liberté. Cette liberté paraît aujourd'hui acquise, en témoignent les comportements actuels des adolescentes qui s'exprimeraient dans des attitudes variées, nouvelle forme de féminité complexe et multiple. Validant cette hypothèse de la féminisation des adolescentes par une conscience du corps et des apparences.

En Español:
El provocation puede ser una manera de estimular el contacto genuino y en un mundo de la competición, no hacer nada muy está provocando.
La intimidad puede dar un choque, también a otros... que es una confrontación con la exclusión. El dolor es una reacción posible, detrás de los celos... No note el obvio.
Tango Argentino daba una sacudida eléctrica, intimidad intensa sigue siendo. Sí, una danza reservada con un cierto entusiasmo es muy buena... que sea la meta.
Dentro de la seguridad de un abrazo, hay el juego. Pero el estar en contacto completo no le hace un abrazo, la otra persona no es un objeto.
El respecto es el alma del ritual.
Dentro de este juego de bailar, el provocation hace una parte. Los efectos especiales pueden hacer le un espectáculo, o menos.
El choque del tango era quizá un choque de la cultura, la manera íntima que éramos. Hay una asunción que la gente cambia y crece en respuesta a un estímulo.
En esto, el ego y la opción a responder juegos un papel importante. Uno puede elegir tener una experiencia significativa, un teatro vivo y no una reproducción de figuras. Cambia los patrones habituales y hace la danza más viva.
¿Permiso?
Nihil humani alienum est ...
Los mensajes más importantes entre la gente son nonverbal.

In Italiano:
Il provocation può essere un senso stimolare il contatto genuino ed in un mondo di concorrenza, non fare niente molto sta provocando.
Il intimacy può dare una scossa, anche ad altre... che sia un confronto con l'esclusione. Il dolore è una reazione possibile, dietro la gelosia... Non noti il evidente.
Tango ha usato scuotere, intimacy intenso ancora è. Sì, un ballo calmo con un certo eccitamento è molto buono... che è l'obiettivo.
All'interno della sicurezza di un abbraccio, ci è il gioco. Ma essere in contatto completo gli non rende un abbraccio, l'altra persona non è un oggetto.
Il rispetto è l'anima del rituale.
All'interno di questo gioco di ballare, il provocation fa una parte. Gli effetti speciali possono rendere esso uno spettacolo, o di meno. Forse la scossa del tango era una scossa della coltura, il senso che intimo abbiamo usato essere.
Ci è un presupposto che la gente cambia e si sviluppa in risposta ad uno stimolo. In questo, nel ego e nella scelta da rispondere giochi un ruolo importante. Uno può scegliere avere un'esperienza significativa, un teatro vivente e non una riproduzione delle figure.
Cambia i modelli habitual e rende il ballo più vivo.
Permesso?
Nihil humani alienum est ...
I messaggi più importanti fra la gente sono nonverbal.

Auf Deutsch:
Provokation kann eine Weise sein, echten Kontakt anzuregen und in einer Welt der Konkurrenz, erregt das Tun nichts sehr.
Intimacy kann einen Schlag, auch zu anderen geben..., das es eine Konfrontation mit dem Ausschluß ist. Die Schmerz sind eine mögliche Reaktion, hinter der Eifersucht... Beachten Sie nicht das offensichtliche. Tango verwendete zu entsetzen, intensiver Intimacy ist noch.
Ja ist ein ruhiger Tanz mit irgendeiner Aufregung... sehr gut, die das Ziel ist. Innerhalb der Sicherheit umfassen, gibt es das Spiel. Aber Sein im vollen Kontakt bildet es umfassen nicht, die andere Person ist nicht ein Gegenstand.
Respekt ist die Seele des Rituals.
Innerhalb dieses Spiels des Tanzens, spielt Provokation eine Rolle. Spezielle Effekte können es ein Schauspiel bilden oder kleiner. Möglicherweise war der Schlag von tango ein Kulturschlag, die vertraute Weise, die wir pflegten zu sein. Es gibt eine Annahme, daß Leute in Erwiderung auf eine Anregung ändern und wachsen. Diesbezüglich, das Ego und die Wahl, zum zu reagieren Spiele eine Hauptrolle.
Ein kann beschließen, eine bedeutende Erfahrung, ein lebendes Theater und nicht eine Wiedergabe der Abbildungen zu haben. Es ändert die gewohnheitsmäßigen Muster und bildet den Tanz lebendiger.
Erlaubnis?
Nihil humani alienum est...
Die wichtigsten Anzeigen zwischen Leuten sind ohne Worte.
Seit der Jahrtausendwende hat sich einiges verändert...
Ob Schockwerbung wie bei Benetton oder "Sex sells"-Kampagnen wie bei Sisley: die Werbung seit den Achtzigerjahren ist gerne mal provokativ, manchmal auch revolutionär gewesen. Mit Benetton fing es an, neu an dieser Werbestrategie war nicht nur die Provokation des Konsumenten durch schockierendes Bildmaterial, sondern auch, dass auf Werbeplakaten erstmals mit redaktionellen Bildern gearbeitet wurde. Doch während die Bilder in Zeitungen kaum Beachtung fanden, lösten sie auf den Plakaten einen Proteststurm aus, der sogar soweit ging, dass sich Magazine weigerten die Anzeigen abzudrucken und zahlreiche Händler Benetton-Produkte aus ihrem Sortiment nahmen. Das Unternehmen zog im Jahr 2000 die Konsequenzen und wechselte nicht nur den Art Director, sondern auch die Werbestrategie. Die neuen Kampagnen thematisierten zwar immer noch die Missstände in der Welt, allerdings mit versöhnlicheren und weniger polarisierenden Bildern.
Neben Benetton starteten in den 80er und 90er Jahren aber auch andere Firmen Kampagnen, die zu heftigen Diskussionen führten. Die Modefirmen Calvin Klein und Sisley sind beispielsweise durch ihren "Porn chic" weltweit bekannt geworden. Die provokanten Modefotos, die die Plakate und Anzeigen der beiden Firmen zierten, waren echte Hingucker und des Öfteren Anlass für Kritik. Eine Kampagne von Calvin Klein für Kinder-Unterwäsche aus dem Jahr 1999 musste sogar über Nacht zurückgezogen werden, weil die Anzeigen, auf denen kleine Jungen nur mit CK-Unterhosen bekleidet zu sehen waren, für heftigen öffentlichen Protest sorgten.

Em Português:
O provocation pode ser uma maneira estimular o contato genuíno e em um mundo da competição, não fazer nada está provocando muito. O intimacy pode dar um choque, também a outro... que é um confrontation com a exclusão. A dor é uma reação possível, atrás do jealousy... Não observe o óbvio. Tango usou-se chocar-se, intimacy intenso é ainda. Sim, uma dança quieta com algum excitamento é muito boa... que é o objetivo. Dentro da segurança de um embrace, há o jogo. Mas estar no contato cheio não lhe faz um embrace, a outra pessoa não é um objeto. O respeito é a alma do ritual. Dentro deste jogo de dançar, o provocation faz uma parte. Os efeitos especiais podem fazer a lhe um espetáculo, ou a menos. Talvez o choque do tango era um choque da cultura, a maneira que intimate nós nos usamos ser. Há uma suposição que os povos mudam e crescem em resposta a um stimulation. Nisto, no ego e na escolha a responder jogos um papel principal. Um pode escolher ter uma experiência significativa, um teatro vivo e não uma reprodução das figuras. Muda os testes padrões habitual e faz a dança mais viva. Permissão? Nihil humani alienum est ... As mensagens as mais importantes entre povos são nonverbal.

Home:Tango-E-Vita
TANGOŌSTE
Sensualidad y Dramatismo