King Roodzilver geband King_Donker Gekrast King Bruin

V.A.K.C.

Vlaamse "American King" ClubWelkom op de site van de
Vlaamse "American King" Club


De speciaalclub die op 17 maart 1996 is opgericht door ?, ? en ? Nog verder aan te vullen............