De Verboederingskelder is tijdens de Druivenfeesten 2017 opnieuw open! Dit jaar zorgen we bovendien dat de Klingende Mösellander uit onze verbroederde gemeente Bruttig-Fankel en de Wijnkoningin en haar eredames aanwezig zullen zijn voor een optreden en tijdens de Druivenstoet!

Allen op post ! Meer info over onze openingsuren en onze wijn vindt je op deze pagina "De Kelder"

 

 

Geschiedenis van het verbroederingscomité.

 

Door de voormalig voorzitter Jules Peeters.


50 jaar Verbroederingen

  • Bruttig-Fankel aan de Moezel - Duitsland
  • Bacharach aan de Rijn - Duitsland
  • Mâcon aan de Saône - Frankrijk


Avant la lettre… was Overijse een voorloper van het Europese gedachtegoed!

Het ontstaan en de geschiedenis van onze Verbroederingen lopen inderdaad gelijk met het ontstaan van de Europese Unie:

1951: Zes landen richten de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal op.
1957: Het Verdrag van Rome creëert een gemeenschappelijke Europese markt.


Het ontstaan van de verbroederingen draait allemaal rond de jaren 1958, 1959 en 1960.
De verbintenissen met Bruttig-Fankel en Bacharach ontstaan bijna in dezelfde periode. Alleen het toeval en de omstandigheden hebben ertoe geleid dat eerst Duitse steden aan de beurt kwamen. De verwevenheid van de toenmalige wijncoöperatieve Isca en haar bestuurders, ook met de lokale politiek, waren niet vreemd aan het ontstaan van deze verbroederingen.

De achterliggende gedachte, onze eigen Iscavallei een grotere bekendheid te bezorgen, het gamma van onze eigen voortbrengselen uit te breiden met onze specialiteiten, om aldus in het kader van de toenmalige Europese Gemeenschap door de “groten“ niet als concurrent, maar wel als collega te worden beschouwd, was een vast gegeven.

Spelers in die beginperiode waren burgemeester Guillaume Depré, schepen Raymond Luppens (en eveneens bestuurder van de Isca-Coöperatieve ), Albert Michiels (afgevaardigde-beheerder van de Isca-Coöperatieve ) en gemeenteraadslid René Delange.


Even kort de geschiedenis overlopen:

Bruttig-Fankel 16-08-1958

12 juli 1958 : een artikel in “Das Weinblatt” trok de aandacht van Albert Michiels…
Samen met een jong koppel, een zekere familie Bries uit Werchter, trokken ze samen naar het Bruttiger “Winzerfest” waar zij onthaald werden door de familie Ostermann. Dezelfde avond maken ze kennis met de toenmalige burgemeester, de heer Horn, voorzitter van de Verkehrsverein, de leden van de gemeenteraad en van de … Blaskapelle, enz…
Vroeg in de ochtend werd er over een “Verbru¨derung” gesproken; men zou dat in Bruttig snel met een spoedvergadering beslissen!

De beslissing was positief en reeds op 8 augustus 1958 werd dit schriftelijk vanuit Bruttig bevestigd.

Op 16 augustus 1958 werd de verbroedering met Overijse opgeluisterd door de Weinteufel Blaskapelle en de dansgroep Winzerinnen, samen met de heer Otto Lens, voorzitter van de Verschönerungsverein. Bijna tegelijk, tijdens het tweede weekeinde van augustus 1958, woont een delegatie uit Overijse met o.a. Albert Michiels, afgevaardigde-beheerder van Isca, het Winzerfest in Bruttig bij.

Net geen jaar later, op 13 augustus 1959 , werd een uitgebreide delegatie van 38 gasten, onder leiding van burgemeester Guillaume Depré en schepen Raymond Luppens in Bruttig door Bu¨rgermeister Herr Jacob Horn verwelkomd.
Deze eerste officiële reis was belangrijk, ze had een tweeledig doel: enerzijds het verbroederingsfeest met Bruttig, en anderzijds een eerste (vluchtige en voorafgaande) kennismaking met het wijnstadje Bacharach waarmee we reeds einde juni van datzelfde jaar een akkoord sloten voor deelname aan de Overijsese Druivenoogst- en wijnfeesten.

Op 11 & 12 augustus 1979 , naar aanleiding van 20 jaar verbroedering, begeeft een delegatie van Overijse zich naar Bruttig voor het bijwonen der wijnfeesten.
Op zaterdag 11 augustus wonen schepen en mevrouw Louis Dewilder de inzet der feesten bij, wanneer Bacchus de Moezel oversteekt. Overijse ontvangt een prachtige kleurenfoto ‘Panorama van Bruttig' dat nu is gefusioneerd met Fankel. Op zondag 12 augustus 1979 treedt de Koninklijke Harmonie St.-Martinus met majorettes op in de stoet.

Op 15 en 16 augustus 1984 : Viering van 25 jaar "Verbroedering" met Overijse.
Officiële plechtigheid in de Turnhalle met bevolking en autoriteiten, toeristische uitstap naar Beilstein, tochtje op de Moezel.
Door de jaren heen werden de verbroederingen met Bruttig zeer levendig bestendigd door diverse initiatieven, vooral door en met het verenigingsleven. De vendeliers “De IJsezwaaiers”en afwisselend verschillende harmonies zijn al jaren een vaste waarde, het zangkoor, de motorclub, diverse sportieve ontmoetingen met voetballers & wielertoeristen,
jeugdverenigingen, druivenkoninginnen, (“Bitte eine Britt”, 1987), Bacchus en Weinköniginnen volgen elkaar op. Op de handelsfoor in Overijse worden wijnstanden opgezet. Het toenmalige Unizo organiseert een reis; Overijsese telers gaan hun druiven ter plaatse met groot succes verkopen. Kortom: de Overijsenaar leerde Bruttig-Fankel door de jaren heen kennen als ‘the place to be' in augustus. Zou men er niet meer Vlaams spreken dan Duits… tijdens hun Winzerfest!?

Bacharach 05-09-1959

De heer Albert Michiels neemt in juni 1959 contact met de Duitse dienst voor Toerisme.
Het zou het Duitse stadje Oberwesel worden. Zij weigerden. Er werd uitgekeken naar een ander naburig stadje en zo viel de keuze via de Verkehrsverein op Bacharach, dat wel inging op de geformuleerde voorstellen en akkoord ging. Maar voor alle zekerheid werd er tegelijkertijd onderhandeld met Oppenheim en Mâcon, allemaal in dezelfde periode! Het gevolg was dan ook dat de heer L. Panneels, zaakvoerder van het Isca-chalet, op zijn beurt een principiële verbintenis had aangegaan… wat de aanleiding gaf tot de verbroedering met Oppenheim.

Op 9 augustus 1959 , terwijl de autocar terugkeerde van het Winzerfest in Bruttig, via Bacharach, maakte burgemeester G. Depré kennis met zijn ambtgenoot de heer H. Stamm.
Na een rondgang in de stad vergezelde burgemeester H. Stamm de autocar tot in Ru¨desheim waar het hele gezelschap de nacht doorbracht.

Reeds de maand daarop, op zondag 5 september 1959, had de officiële verbroedering plaats met Bacharach (20), en 's anderendaags de verbroedering met Oppenheim. Een deel van de genodigden vond logies bij burgers, de overigen werden ondergebracht in de "Prince Leopold" te Hoeilaart. Een voorstel van het menu, evenals een afrekening (stoprecht) van de 76 flessen Isca die er gratis werden gedronken, getuigen ten volle dat er geen moeite werd gespaard om de verbroederingen te doen slagen.

Op 30 juni en 1 juli 1979 : 20 jaar verbroedering. Een 25-tal personen begeven zich met autocar naar Bacharach voor het bijwonen van Weinblu¨tefest, dat "20 Jahre Partnerschaft Bacharach-Overijse (Belgien)” als thema heeft.

  •  Groene Kring verkoopt "Brusseler Trauben" - 200 trossen.
  •  Wandelen van wijnstand tot wijnstand.
  • Bijwonen op 30 juni van typische Rheinabend in de Mittelrheinhalle met optreden van Winzer Trachtengruppe, Musikkapelle en Sangverein.
  • Schenken van druiven, tinnen schotels en boeken van Albert Michiels.

Burgemeester Renaat Brankaer ontvangt houten schild met daarin de wapens gebrand van Bacharach en Overijse. In toespraken wordt de nadruk gelegd op belang van menselijke toenadering in Europa.

Op 24, 25 en 26 augustus 1984 : 25 jaar verbroedering.
Ter gelegenheid van de druivenfeesten viering van 25 jaar Verbroedering Bacharach-Overijse.
Bu¨rgermeister Frau Brigtte Wasum met echtgenoot en de heer en mevrouw Petry, Schleis, Pietsch, Scherp en Harpel en acht brandweermannen onder wie de zoon oud-burgemeester Bastian vieren mee.

Ook hier leert de geschiedenis ons dat door de jaren heen er ook met deze partnerstad ups en
downs waren. Ook hier scoren de vendeliers hoog, samen met de harmonies en de brandweer van Overijse, legendarische avonden en nachten in Overijse en Bacharach.
De jeugdclub Hartenaas, de motorclub “De Vondel”, het St.-Ceciliakoor, het Tijl Uilenspiegelkoor, de wijk “Zavelenborre”, uitstap van het gemeentepersoneel o.l.v. secretaris Luk Stouffs, BKO en de kunstenaars van Overijse & Bacharach, de petanqueclub, de wielertoeristen, het liefhebbersvoetbal, de technische school van Overijse, enz, enz. Tientallen initiatieven die uitgroeiden tot ongeëvenaarde wederzijdse sympathieën, het Europese gedachtegoed waardig!

Mâcon - 27 augustus 1960

Met Mâcon werd uit een ander vaatje getapt.
Uit het idee: “Wij hebben Belgische wijn en die moet bekendheid worden gegeven” groeide de verbroedering met Mâcon. Hoe het gebeurde?

Op maandag 20 juni 1960 neemt afgevaardigde-beheerder van Isca Albert Michiels (ook hij hier weer!) afspraak met de uitbater van het Café-Restaurant ‘Napoléon' te Waterloo met het oog op de overhandiging van enkele proefstalen der Iscaspecialiteiten en om deze langs het gehemelte aan een exact onderzoek te onderwerpen. De proeverij was maar amper gestart of een zekere Monsieur Charmont uit Mâcon betreedt het restaurant. Er wordt gepraat en deze laatste maakt bekend dat hij een groot vriend is van Maurice Chervet, Grand Mâitre de l'Ordre de St.Vincent en stichter van de folkloristische groep ‘Matisconia'. De heren Michiels en Charmont menen dat er stof in zit voor een verbroedering tussen beide wijnsteden.

Achtereenvolgens werden de heren Raymond Luppens, voorzitter van de Isca-coöperatieve en burgemeester Guillaume Depré voor het idee gewonnen. Op de hoopvolle vooruitzichten werd het glas geheven. Het licht kwam op groen.
Er werd voorgesteld dat een delegatie van Overijse naar Mâcon zou afreizen.

01-07-1960 : Voorzitter Isca Raymond Luppens, afgevaardigde-beheerder Albert Michiels, gemeentesecretaris Auguste Stabel en Raymond Vandenput begeven zich naar Mâcon en worden er eervol ontvangen. Maire de Mâcon, Escande, is vol lof over het initiatief. De delegatie wordt door hem ontvangen evenals door de heren Chervet en Charmont.

23-07-1960 : Marcel Vitte, premier adjoint au maire, bezoekt Overijse voor een eerste kennismaking. Burgemeester Depré verstrekt gegevens over de geschiedenis en de naam van Overijse, ‘Isca superior', leterlijk gemeente aan de bovenloop van de IJse en licht de gemeentelijke problemen toe.

Marcel Vitte bezoekt met Albert Michiels de druivenstreek en beweert nog nooit zulke heerlijke druiven te hebben gezien als de Belgische. "Ze zullen me te Mâcon niet geloven", verklaart hij. En ter bevestiging voor Mâcon worden druiven meegegeven uit één der vierseizoen-oogsten van tafeldruiven.

27 en 28-08-1960 : Bezoek aan Overijse van een stadsdelegatie van Mâcon, twee adjoints-au-maire, Abate en Gras, vergezeld van de heer Humblot, Président du Comité de Jumelage.
Officiële realisatie der verbroedering.
Optreden tijdens de druivenfeesten van de folkloristische groep "Matisconia" in de wijnhal naar aanleiding van deze verbroedering.
Werden opgenomen in de "Orde des Vignerons de St.Vincent" burgemeester Guillaume Depré, schepenen Raymond Luppens en mevrouw Doret en de heer Gaston Maeschalck, voorzitter der Unie der Belgische Druiventelers en Albert Michiels, afgevaardigde-beheerder van Isca. De tweede dag zouden ook de heren Escande, Maire de Mâcon en Vandenbranden, adjunct-secretaris-generaal der Europese gemeenten de verbroedering meemaken.

24 en 27-05-1980 : 20 jaar verbroedering Mâcon. Een delegatie van het Schepencollege samengesteld uit burgemeester en mevrouw Brankaer, schepen en mevrouw Jules Peeters, schepenen Marcel Boon, Louis Dewilder en Paul Bennekens, reizen naar Mâcon om er de "Foire Nationale des Vins" te bezoeken. Op deze "Foire des Vins" was er een stand van de gemeente Overijse en de laatste dag volgt de delegatie de "Dauphiné Libéré", omdat er een aankomst was van deze rittenwedstrijd in Mâcon. Druiven werden geschonken aan de Standsoverheden en aan de ritwinnaar, de Fransman Friou. Mâcon
wordt er officieel uitgenodigd om aan te treden als peter en meter voor de geplande verbroedering met Lecco, einde augustus 1980.

Tijdens het tweede weekeinde der druivenoogstfeesten 1980 woont een delegatie uit Mâcon de feesten bij en was zij als peter aanwezig bij de officiële verbroederingsplechtigheid met Lecco die plaats had op 30 augustus 1980 tijdens een academische zitting op het gemeentehuis.

23 en 25-08-1985 : 25 jaar verbroedering Mâcon. Tijdens het tweede weekeinde van de druivenfeesten, viering van 25 jaar verbroedering Overijse - Mâcon, finale wedstrijd Druivenkoningin, academische zitting in het Cultureel Centrum De Bosuil, officiële opening verbroederingsmuseum, Verbroederingsdiner in feestzaal Den Eik. Avondbezoek aan Brussel.
Mâcon, een 630 km ten zuiden van Overijse, is altijd een voortrekker geweest van de verbroederingen. Ook hier lieten de uitwisselingen niet op zich wachten :
De folkloristische groep ‘Matisconia' verzorgde op onze feesten jaren lang graag geziene gastoptredens, Leerlingen uit Mâcon bezochten Overijse en Brussel, hun jaarlijkse ‘Foire des Vins', zwemontmoetingen, zangkoren, het muziekconservatorium van Mâcon, wijnkelders, wijnvelden, ze werden ondertussen bijna allemaal bezocht. Denken we ook aan de voetbaltornooien, ingericht door ZSVO, het bezoek van Chiro Overijse en van de volksdansgroep ‘De Koerp'. De wijnkelders van Soniën en de druivenserres van Urbain Dewit werden vaste stopplaatsen, Postzegelclub ‘Justus Lipsius' organiseerde regelmatig uitwisselingen, enz.


Dit is maar een kleine greep uit tientallen initiatieven die nog verder doorgaan.
De indirecte gevolgen van deze verbroederingen met onze drie zustersteden zijn onovertroffen. Hierbij denk ik o.a. aan de huwelijken die tot stand kwamen, menige zakelijke overeenkomst die werd afgesloten, de impact op het toerisme, en vooral de eeuwige vriendschapsbanden die werden gesmeed tussen zoveel families en het verenigingsleven. Vele initiatieven zijn een eigen leven beginnen leiden tot op vandaag.