Wat is geweest ...

Bacharach : in mei 2012 kregen we een uitnodiging voor onder meer 10 burgers en het project De Kerselaar (schenking cheque van 99 euro).  
Mâcon : In juni 2012 verwelkomde voorzitter Raymond Lamur een afvaardiging van het gemeentebestuur – er was speciale belangstelling voor “Macon”, in de Amerikaanse staat Georgia. De dag nadien waren de Ijsezwaaiers dé speciale gasten voor het défilé t.g.v. de Franse nationale feestdag met vermelding op eerste blz. van 'Le Journal' van 15-7-2012. Misschien zijn zij de speciale gasten op de 'Foire du vin” van volgend jaar.  
Bruttig-Fankel : de Overijsese reuzen (enkele weken gestald in Kröv an der Mosel) en de IJsezwaaiers vertegenwoordigen Overijse in de 'Winzerzug' op 12 augustus 2012. Schepenen Leo en Pieter zullen aanwezig zijn.  
Lecco : ZSVO was dit voorjaar in Lecco en blij met de ontvangst.  
Modra : Op 14 tot 16 september 2012 zullen Pieter, Dirk en Martine Overijse vertegenwoordigen.  
Op 1-2 september zijn De Treffers uit Overijse te gast in Barcelona! Samen met onze verbroederingsgemeenten Macôn en Lecco namen ze daar deel aan een badmintontornooi.
 
De jongeren van de VJO waren te gast in Bacharach tijdens de wijnfeesten in 2006!
 
De kunstenaars van Overijse waren te gast in Bacharach van 29 september tot 15 oktober 2006. De kunstenaars van onze verbroederingsgemeente stelden in Den Blank tentoon van 10 tot 19 november 2006.
.
In de zomer van 2006 vertrokken 10 badmintonners naar Macon voor een ritje van 6 uur. De tien spelers waren Xavier, Erik, Steven, Kevin, Gertjan, Martine, Elke, Celine, Laura, Inge. Hoe ze speelde, dat kom je hier te weten maar zij werden in ieder geval bijgestaan door hun supporters Nele en Ellen.
Verslag
Op zondag 1 oktober werd een delegatie van de verbroederingen en de gemeente ontvangen in Bacharach ter gelegenheid van het afsluiten van de festiviteiten van 650 jaar stadsrechten. De kunsttentoonstelling van Den Blank was een 330 km oostwaarts opgeschoven en kon er door het indrukwekkend hoog artistieke gehalte menige toeschouwer raken tot in het diepst van zijn gemoed.
Verslag

Naar goede traditie nodigde het gemeentebestuur van Overijse de Burgemeesters en leden van het plaatselijke VVV uit naar de druivenfeesten van Overijse.Ook dit jaar waren alle zustersteden aanwezig op de tweedaagse.Burgemeester Dirk Brankaer en Jules Peeters –voorzitter van het Verbroederingskomitee ontvingen vrijdagavond de delegatie's uit Bacharach, Bruttig-Fankel, Lecco, Macon en Modra uit Slovakije. De leden van Verbroederingskomitee hadden hun best gedaan een zo gevarieerd mogelijk programma aan te bieden..In het kader van de Justus Lipsiusfeesten werd Leuven uitgekozen , waar een meertalige gids op deskundige wijze het gezelschap rondleidde en dit zonder regenbui

Verslag

Wijnfeesten Bruttig Fankel 2006:

Wie verleden week het weder consulteerde kreeg overal nul op zijn rekest: geen zon alléén regen, ook over Cochem/Bruttig-Fankel aan de Mosel ….

De wijnoogstfeesten zouden er aldaar toch doorgaan, dus met wat optimisme toog de delegatie van de zustergemeente Overijse naar ginder. Zware regenval met windvlagen inbegrepen onderweg voorspelden weinig goeds.En toch…het onmogelijke geschiedde ; éénmaal Cochem voorbij klaarde het al wat op bij het dorp Ernst , de brug over de Mosel aangekomen in  Bruttig scheen de zon. Hoe Burgemeester  Manfred Ostermann dat klaar speelde was dat weekend de meest gehoorde vraag enerzijds en het best bewaarde geheim anderzijds…

Verslag

Op uitnodiging van de stad en het Verbroederingscomité van Bacharach werd door een delegatie uit Overijse deelgenomen aan de herdenking van de overhandiging 650 jaar geleden van de stadsrechten aan Bacharach en nog drie omliggende gemeenten Steeg, Diebach en Manubach. 

www.stadtmauerrundweg-bacharach.de

Verslag

Bezoek van  een delegatie van het gemeentebestuur van  Overijse en  het verbroederingscomité aan Lecco ter gelegenheid van de "Festa del Lago" van 24 juni tot 26 juni 2005.

Verslag

Bezoek van IJsezwaaiers aan Mâcon

Verslag

Op 29 en 30 oktober 2004 was Bruttig-Fankel eregast op de handelsbeurs in Overijse. (Ook Bacharach stuurde een afvaardiging!)

Verslag

Van 17/09/2004 tot 19/09/2004 werden wijnfeesten georganiseerd in onze zustergemeente Modra! Proef ook eens van hun gekende burciak.

 

Van 6 tot 8 augustus 2004 waren het opnieuw "winzerfesten" in Bruttig-Fankel. Een officiële delegatie van Overijse is naar onze verbroederingsgemeente afgereisd, begeleid door de IJsezwaaiers en de Lanezonen.

Verslag