Bamboe in onze tuinen

Eén van de belangrijkste pluspunten die bamboe te bieden heeft voor onze tuinen is het immergroene aspect, een hoogwaardig alternatief op rododendrons, sparren, Taxus- en Skimmia soorten.

Onbekend = onbemind

Het is goed dat er eens een lans wordt gebroken om meer bamboes in onze tuinen te voorzien. De laatste jaren zijn grassen enorm in de belangstelling gekomen. Gerenommeerde tuinarchitecten plannen grassentuinen. Bamboes daarentegen hebben nog veel aan populariteit in te halen. De achterliggende oorzaak daarvan is er een van onbekendheid in de materie. En die heeft mijns inziens alles te maken met het simpele feit dat bamboes in onze flora niet natuurlijk voorkomen. In een lang vervlogen tijd hebben bamboes in West-Europa gegroeid, dat weten we via het onderzoek dat paleontologen verrichten. Aan de hand van gefossiliseerde afdrukken, en van de studie van pollenkorrels heeft men kunnen aantonen dat er vroeger bamboes in onze tuinen hebben gestaan. Tot de ijstijden hun gletsjers uitstrooiden, en planten en dieren tot over de Alpen en de Pyreneeën hun toevlucht moesten zoeken. Wie zich niet snel genoeg aan de koude kon aanpassen verdween. Bamboes hebben sindsdien niet meer het Oude Continent op een natuurlijke manier kunnen koloniseren.

Bamboe is een plant die een typische tropische,exotische atmosfeer oproept. Een klimaattype dat onmogelijk naar het schijnt hier kan overgeënt worden. Dat verkeerde beeld heeft er voor gezorgd dat bamboe in West-Europa een zeer jonge geschiedenis heeft. De eerste introducties van bamboe dateren immers van amper iets meer dan 100 jaar geleden. Tel daarbij enkele gebeurtenissen met verstrekkende gevolgen zoals een economische crisis en twee wereldoorlogen. Stuk voor stuk donkere periodes voor de mensheid. Overleven was toen belangrijker dan al het andere, en onbekende planten zoals bamboe kwamen in dat scenario niet voor.

De laatste jaren heeft de interesse voor mediterrane planten echter bamboe terug in de belangstelling gebracht, gekoppeld aan een betere kennis van voorheen verboden gebieden zoals China, dé bakermat bij uitstek van de winterharde bamboes.

Schaduw of zon

Er moeten op dit moment een 300-tal winterharde bamboes bekend zijn, die min of meer in onze tuinen kunnen gedijen. Niet allemaal zijn ze even mooi of decoratief, ze zijn wel allemaal in één of ander aspect boeiend.

Er zijn verschillende genera van bamboes die echter vanuit esthetisch vlak wel gebruikt kunnen worden in de tuin. Twee indelingen dringen zich hier eerst op: er zijn bamboes die zich langzaam uitbreiden in de breedte, de zogenaamde sympodiale bamboes; en er zijn de soorten die zich afhankelijk van de bodem min of meer agressief uitbreiden, de monopodiale bamboes.