Potplant

Een bamboeplant die in pot buiten moet overwinteren maakt een zware tijd door: een temperatuur van -8° C in de pot is meestal fataal voor het wortelgestel van de plant. Het is dan best aangeraden bij zulke lage temperaturen om de pot binnen te halen of ten minste een stevige beschutting te geven (bedekken met een dikke laag stro of een ander materiaal, ingraven, in een garage of berghok plaatsen,...).

Mijns inziens is het daarom beter om geen reuze bamboes in pot te willen houden. Niet alleen komen de voedings- en waterbehoeften van de plant snel in het gedrang met een bekrompen groei als gevolg, maar daarenboven geeft het veel logistieke problemen in de winter. Dwergbamboes scoren hier beter, en met name de Shibataea soorten : zij groeien heel compact, zijn zeer leuk om te zien, kunnen in vorm gesnoeid worden, en worden met moeite in pot een halve meter hoog.