Beste,

Ik ben Leen Smisdom en studeer Vertaler-Tolk aan het departement Toegepaste Taalkunde aan de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, VLEKHO te Brussel. Als licentiaatsthesis voer ik een onderzoek uit met als promotors Johan De Schryver en Ann Vlasselaers. Meer informatie over de VLEKHO vindt u op de website http://www.vlekho.wenk.be/.

Hartelijk dank voor de enthousiaste respons. Ik heb nu genoeg inzendingen gekregen om aan de verwerking van de resultaten te beginnen. Het is dus niet meer nodig de vragenlijst nog in te vullen!

Na lang wachten zijn ze er eindelijk: de resultaten! Als u de resultaten en de bespreking ervan wilt bekijken, kan u hier het document downloaden (756 kb groot).

 

Sinds 1999 geeft de Grote Van Dale van een 3000-tal woorden aan dat ze Belgisch Nederlands zijn en dus tot de standaardtaal behoren in België. Van een aantal woorden (961 in GVD 14) wordt ook gezegd dat ze Belgisch Nederlands zijn, maar “niet algemeen”. Zo zijn onderpastoor en hesp algemeen Belgisch Nederlands, volgens Van Dale, maar afdankingspremie en duimspijker niet algemeen Belgisch Nederlands.

Nu is er nogal wat kritiek op deze oordelen, die niet zelden botsen met de intuïtie van Vlaamse taalgebruikers. In het kader van mijn licentiaatsthesis wil ik onderzoeken in hoeverre het label “Belgisch Nederlands, niet algemeen” overeenkomt met de taalwerkelijkheid. Uiteraard is het onmogelijk al deze woorden te onderzoeken en daarom heb ik een willekeurige selectie gemaakt van 80 woorden. Daarvoor wil ik een zogenaamde familiarity rating’ uitvoeren, een vertrouwdheidsonderzoek: de proefpersonen geven dan van bepaalde woorden aan hoe vertrouwd ze ermee zijn. Als blijkt dat woorden die volgens Van Dale niet algemeen zijn, wel degelijk gebruikt worden in heel Vlaanderen en door alle leeftijden, dan hoop ik dat dat voor het woordenboek aanleiding kan zijn om bij volgende edities de labels aan te passen. Ik bezorg in elk geval de resultaten van mijn onderzoek aan de redactie van Van Dale.

Als u de enquête nog eens wil inkijken, kan u hier het document downloaden. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan mag u die mij altijd laten weten op het volgende e-mailadres: thesis@vlekho.wenk.be.


Met vriendelijke groeten,

Leen