‘Vlimmeren in een notendop’

Jan Oostvogels

Samen met het 37e jaarboek van De Vlierbes zal  in oktober 2015 ook een afzonderlijk boek uitsluitend over Vlimmeren verschijnen.

Een Vlimmerse notendop van 330 blz. in kleurendruk, meer dan 250 foto’s, in boekformaat zoals De Vlierbes 15,5 x 23,5 cm. Ludo Helsen, ere-gedeputeerde van de provincie Antwerpen en voorzitter van Heemkunde Vlaanderen Gouw Antwerpen schreef het voorwoord.  In zes hoofdstukken beleef je Vlimmeren in de 20e eeuw: 1. Folklore en tradities 2. Vlimmerse personen 3. Vlimmerse straten en landschappen  4. Vlimmerse verenigingen 5. De Vlimmerse parochie met zijn kerk en St.-Quirinusverering 6. Index van publicaties over Vlimmeren. Het boek is een verzameld werk van meer dan 35 jaar publicaties over Vlimmeren in het tijdschrift van de heemkundige kring. Het bevat een schat aan informatie over de geschiedenis van Vlimmeren tot 100 jaar geleden. De foto’s van de vier honderdjarigen, vijf missionarissen, zes parochiepastoors, 30 oude Vlimmerse prentkaarten enz. Het is onmogelijk om kort al de artikels te vermelden, doch belangrijk zijn de Vlimmerse bijnamen, oorlogsbommen op Vlimmeren, 25 Vlimmerse cafés, 27 Vlimmerse winkels, familietradities bij smid Vosters, de peggers, de imkers, muzikanten, kaartspelers en kerkzangers. Interessant zijn de Vlimmerse straatnamen, veld- en akkernamen, familiestambomen,  100 jaar onderwijs, molens en waterburchten, missies en processies en de historische omschrijving van de Sint-Quirinusverering als dorpspatroonheilige met een reputatie . De oudste Vlimmerse verenigingen met de Sint-Sebastiaansgilde, de schutters van Moed en Volharding  en de fanfare De Kempengalm brachten Vlimmeren bij het begin van de 20e eeuw tot leven. Het boek bevat een schat aan informatie om elke schoolopdracht over Vlimmeren vlot neer te schrijven. Wist je dat er reeds 119 artikels over Vlimmeren gepubliceerd werden in de jaarboeken van De Vlierbes op meer dan 2000 blz.! Raadpleeg eenvoudig de index in dit boek, met een rechtstreekse verwijzing waar je alle info over Vlimmeren kan terugvinden.

Heb je interesse in dit boek en wil je zeker zijn van een exemplaar, reserveer dan graag vóór 30 juli via mail aan jan.oostvogels@telenet.be , of via een seintje aan de uitgever Jan Oostvogels, Hei-ende 39, 2340 Vlimmeren, ofwel via tel. 03.312.16.19 . In het weekend van 10 en 11 oktober 2015 kan je over uw boek beschikken in het heemkundig museum Tempelhof te Beerse, mits de som van 20 € te betalen bij afhaling.