VI. Resultaten inventarisaties 2002-2011.

VI.1. Hoofdtabel soorten

Globaal taxonomisch overzicht voor alle 4.765 aangetroffen soorten ongewervelden in de Denderstreek 2002-2011 (met opgaven van aantal records per soort en voor 149 sites of gemeenten, ontwerpstatus en rodelijstcategorie voor België èn Vlaanderen en opdeling in continue en niet-continue bemonsteringen) (papieren versie 180 pagina’s)

Bijlage 1A: Hoofdtabel soorten

Bijlage: alle records C en NC inversie
WID records C en records NC
WID records NC NPS2011

TD1 verdeling taxonomische groepen WID 2002-2011
TD1 Reserve
TD2 verdeling taxongroepen NPS2011

Afzonderlijk bestand:subspecies, variëteiten en formae

Voorstelling Mierenpissebed (Natura 1995)

SD4-7 (4 dagvlinders)
SD8-11 (4 soorten)
TD6 (Coccinellidae soortenpercentages)

Fotobijlagen: Soorten uit de Denderstreek
-
Isopoda: tekst en foto's Wit pissebed (2)
- Ongevleugelde insecten / Apterygota (2); Gevleugelde- onvolledige gedaanteverwisseling / Hemimetabola (2) en spinnen (4)
- Gevleugelde insecten met volledige gedaanteverwisseling: kevers (28)
- sprinkhanen, wantsen en cicaden (16)
- libellen (16)
- zweefvliegen en wapenvliegen (16)
- vliegenfamilies en langpootmuggen (12)
- opvallende dag- en nachtvlinders (32)
- bijzondere nachtvlinders Ninove: spanners, uilen en microvlinders (37)
- wespen (16); tekst & fotos kruikjes van urntjeswespen (4)

Vespreidingskaarten Denderstreek

K7 Tuinschalebijter
K8 Grote glimworm
K9 Kortschildglimworm
K10 Kleine glimworm
K11 Bosdoorntje
K12 Grote groene sabelsprinkhaan
K13 Bultvelddwergspin
K14 Gewone bostrechterspin
K15 Bosglimmer
K16 Hommelmallota
K17 Sleedoornpage
K18 Eikenpage
K19 Geelsprietdikkopje
K20 Kleine nachtpauwoog

VI.2. Globaal overzicht van determinerende WID-medewerkers en externe specialisten en aantal verrrichte determinaties, per taxonomische groep:

Bestand 1B: medewerkers

VI.3. Globaal overzicht van macro-invertebrata-indicatorgroepen die werden onderzocht door de Vlaamse Milieumaatschappij in waterlopen in de Denderstreek, met opgave van tolerantiescores per groep en aantal records voor 65 gemeenten:

VMM bestand

VI.4. Overzicht van 179 exacte streeklocaties waar de VMM stalen met aqua-macroinvertebraten verzamelde, ter bepaling van de waterkwaliteit (biotische index):

Zie VMM-bestand hierboven

 

Terug naar de inhoudstafel.