XI. Voorbeeld van soortenoverzicht en rode lijsten per reservaat: Wellemeersen.

Continue vangsten en occasioneel waargenomen soorten, verdeeld over 190 lokale beheersblokken.

zie afzonderlijke bestanden 5a tot 5d.
kaartbijlage 5e ‘inventarisatieblokken Wellemeersen’.

WMD C vallen WID
WMD totaal 2076 ex. met rodelijst-categorieën

K27: voorkomen Tijgerspin in Wellemeersen.

Bijlagen: Zweefvliegen onder de loupe
26a Zweefvliegen monitoringstracés
26b Zweefvliegenlijsten

 

Terug naar de inhoudstafel.