© WTC Viabike
Home Contact Clubreglement Amateur Sportief Veteranen Dames & ecobike
BASISREGELS De fietstochten vertrekken elke zondag op de binnenkoer van Fietshandel Danny Sport.  Ieder lid dient zich tijdig aan te melden in de clubkledij en met een fiets die technisch  gezien in orde is.  Reservemateriaal voorzie je zelf, zeker als je met een fiets rijdt met specifieke componenten die niet courant zijn. Wij verwachten van onze leden dat ze een fietshelm dragen De regel is dat er in principe geen herstellingen aan fietsen of ander materiaal wordt aangevraagd. Het vertrekt van de groep wordt niet uitgesteld bij laattijdige aankomst. Vanaf het eerste weekend van april tot de overschakeling naar het zomeruur wordt er vertrokken om 09.00 (Groep Sportief) 09.30 (Anderen groepen)  In de loop van het seizoen wijzigt het startuur naar respectievelijk 8.30 uur en  09.00. (Afwijkingen mogelijk na onderling overleg met de groepsleden) We  houden ons aan het verkeersreglement (zie link hieronder) Op de fiets hebben we ook respect voor de andere weggebruikers en voor de natuur (we houden ons afval bij, dus onderweg niets op de openbare weg gooien). Elk lid fietst op eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico : elk clublid is dus persoonlijk verantwoordelijk voor zijn/haar daden en rijstijl tijdens  de door de club georganiseerde ritten.  Wie clubleden in gevaar brengt door gevaarlijk en onverantwoord rijgedrag kan voor de 4 opeenvolgende ritten uitgesloten worden.  Bij herhaling is definitieve uitsluiting uit de club mogelijk.  Het lid zal hier via een aangetekend schrijven van het bestuur over geïnformeerd worden binnen de 3 dagen na de feiten.
Verkeersregels voor Fietsers
LIDGELD SEIZOEN 2018 Het lidgeld bedraagt 15,-  euro voor één seizoen.  Dit bedrag kan via de Mutualiteit teruggestort worden.  Bij simpel verzoek bezorgen wij een attest. KLEDIJ SEIZOEN 2018 Basispakket 75,- euro (Extra’s mogelijk mits opleggen en indien voorradig) VERZEKERING SEIZOEN 2018 Goed verzekerd zijn is belangrijk.  Het clubbestuur vraagt uitdrukkelijk dat ieder lid zich voldoende verzekert.  (De clubleden noch het bestuur kunnen verantwoorde- lijk gesteld worden voor iedere vorm  “Materieel/Fysiek/Moreel’ van schade) Voor 30,- euro zorgen wij ervoor dat je een familieverzekering kunt afsluiten bij de cycling Vlaanderen.
SAMEN UIT IS SAMEN THUIS
Bij materiaalpech wachten we elkaar Op een helling rijdt iedereen aan zijn eigen ritme. De sterke klimmers wachten boven :-) De sterkste benen van de dag helpen de zwakste van het moment indien nodig Geen competitie Blijf hoffelijk en sportief “ if you wanna go fast go alone, if you wanna go far go togehter ”
Clubreglement