Selectieprocedure Lokale Politie

Daar veel jongeren die zich geroepen voelen tot een job bij de Politie niet echt weten hoe de selectieprocedure werkt, werd een samenvatting opgesteld door een kandidaat Inspecteur Lokale Politie die de selectieprocedure heeft doorlopen in 2004. Hopelijk brengt deze wat meer licht in de duisternis .

De selectieprocedure bestaat eigenlijk uit 4 testen:

Elke kandidaat moet opeenvolgend geschikt worden bevonden tijdens:

· een proef die de noodzakelijke cognitieve vaardigheden beoordeelt;

· een persoonlijkheidsonderzoek;

· een fysiek medische geschiktheidproef;

· een interview met de selectiecommissie

Als je voor een examen niet geslaagd bent dan mag je wel niet deelnemen aan het volgende examen. Bvb, als je niet geslaagd bent voor je cognitieve vaardigheden mag je niet met je persoonlijkheidsonderzoek starten.
Bij een negatief resultaat moet je 1 jaar wachten alvorens je terug mag deelnemen aan de selectieprocedure. De proeven waarvoor je al geslaagd was, dienen niet te worden herhaald.

Om je aanvraag in te dienen kan je een aanvraagformulier aanvragen bij de lokale politie in je buurt. Op dit formulier dien je tal van vragen te beantwoorden, eveneens de plaats waar je de opleiding zou willen volgen. Een bewijs van goed gedrag en zeden moet ook kunnen voorgelegd worden.Ofwel doe je dit via internet (jobpol.be) of gebruik je het formulier uit de brochure.

Nu een beetje specifieke uitleg bij elke selectieproef:

De eerste selectieproef : de proef cognitieve vaardigheden

Deze proef, die ongeveer een halve dag duurt, bestaat uit verschillende testen die de volgende vaardigheden evalueren:

· de potentiële mogelijkheid om de basisopleiding te volgen. Dit gebeurt door psychotechnische testen die het abstracte redeneervermogen, de manier van omgaan met informatie en cijfers nagaan; dat zijn allerlei testen ivm wiskunde zoals een rij met getallen aanvullen, bloempjes aanvullen met getallen, ook een reeks met letters van het alfabet die je gaat moeten aanvullen. Het zijn eigenlijk allerlei oefeningen waarbij logisch denken en redeneren belangrijk is.

· de kennis van de taal die de kandidaat bij de inschrijving heeft gebruikt. Deze testen beoordelen de spelling en grammaticakennis. Hier ga je moeten voorgeformuleerde zinnen verbeteren op spellingsfouten. Hierbij is het wel belangrijk van de nieuwe spelling te beheersen. Zoals bvb woorden met al of niet een tussen "n" is er een liggend streepje nodig ?, maar natuurlijk ook "d" of "t".

· De rapportagevaardigheden. Dat was veruit de moeilijkste van allemaal vond ik.
Hier ga je een beeldfragment moeten bekijken van een minuut of 12. Heel aandachtig kijken zou ik zeggen en zoveel mogelijk proberen te memoriseren!
Mijn fragment ging over een drugssmokkel in en rondom de metro. Onthoud nummerplaten, kleuren van kledij, omgeving, personen, uitzicht van huizen, …

· Vervolgens (als het fragment gedaan is) moet je een verslag schrijven erover zodat omstaanders de situatie verstaan.
Nog daarna moet je een meerkeuzevragenlijst invullen over het geziene fragment, maar dat is heel specifiek, bvb: wat is de kleur van het beertje van het kleine kind in een welbepaald fragment? Goed memoriseren dus !

Vb'n van deze testen via links op jobpol.be.

De tweede selectieproef: de persoonlijkheidsproef

Dit deel wordt ENKEL in Brussel georganiseerd binnen de Directie van de rekrutering en van de selectie te Brussel.

Deze proef duurt ongeveer één dag en omvat:

· Een geïnformatiseerde persoonlijkheidsvragenlijst;

· Een biografische vragenlijst;
Bij bovenstaande testen krijg je dus allerlei vragen op de pc, zoals je een test doet op het internet waarbij je vragen over jezelf invult. Gewoon eerlijk invullen dan kan er niets verkeerd gaan. Vaak komen dezelfde vragen terug doch ietwat anders geformuleerd. Belangrijk is dat je dan niet plots een tegenovergesteld antwoord geeft.

· Een situatieproef waarbij men 4, 5 of 6 kandidaten in een bepaalde situatie brengt. Hierbij speel je een discussie met 2 partijen waarbij telkens 1 iemand weggestuurd wordt en de situatie moet proberen onder controle te  krijgen en hem op te lossen zodat beide partijen tevreden zijn. (niet makkelijk)Er zit ook een jury bij die je tijd in de gaten houdt en het gesprek aandachtig volgt.

· Een gestructureerd interview. Dit is een gesprek bij een psychologe die verschillende vragen zal stellen ivm je kandidatuur. Ze zal je proberen te overhalen in verschillende situaties. Zeker niet op ingaan. Je moet altijd bij je eigen standpunt blijven!

Derde selectieproef: medische en fysische proef

Deze proef duurt ongeveer een ganse dag en wordt ENKEL in de medische dienst van de directie van de rekrutering en selectie te Brussel georganiseerd.

VERLOOP medische proef


b. Biometrie :
meten van lengte en gewicht ( als het zover is krijg je op voorhand wel een blad met lengte en toegestaan gewicht)

c. Oogtest

Bril of lenzen meebrengen.
De testen zullen gebeuren met en zonder bril of lenzen.

d. Gehoortest

Probeer voor dit examen niet blootgesteld te worden aan sterke geluiden.

e. Klinisch examen

f. Urinetest

g. Bloedafname


h. Spiro-Cyclo-Ergometrie

 

 

Verloop fysieke testen

DE FYSISCHE PROEF (POTENTIALITEITSTEST)

De potentialiteitstest bestaat uit drie sportproeven :
1. een evenwichtsproef,

Evenwichtsbalk van 4 meter lang, 10 cm breed en 150 cm boven de grond.

De kandidaat moet voorwaarts het evenwicht bewaren zonder enige steun op de balk vooraleer hij of zij de balk mag overschrijden eveneens zonder steun. Daarna moet de kandidaat achterwaarts het evenwicht bewaren zonder enige steun op de balk vooraleer hij of zij de balk mag overschrijden eveneens zonder steun.

Voorwaarts
Tijd : 30 sec
Eerste poging : goed
Tweede poging : middelmatig
Derde poging : slecht

Achterwaarts
Tijd : 1 min
Eerste poging : goed
Tweede poging : middelmatig
Derde poging : slecht


2. De shuttle-run (sprintproef 4 x 10m)
De kandidaat vertrekt achter een lijn, in buiklig steunend op de ellebogen.
Op het signaal loopt de kandidaat naar een andere lijn 10 meter verder en neemt daar een voorwerp.
Met dit voorwerp loopt hij/zij terug naar de eerste lijn en legt het daar neer.
Daarna zal de kandidaat een tweede voorwerp halen en terugkeren.
De tijd stopt op het moment dat de kandidaat de vertreklijn overschrijdt.
De beste van twee pogingen zal als resultaat gelden

Leeftijd < 40 jaar
  vrouwelijke kandidaat mannelijke kandidaat
  13" of minder : goed
13.1" - 14" : middelmatig
14.1" of meer : slecht
11.3" of minder : goed
11.4" - 12.3" : middelmatig
12.4" of meer : slecht

 


3. cooper-test (uithouding gedurende 12 min).
Tijdens deze test loopt de kandidaat gedurende 12 minuten en probeert zo veel mogelijk afstand af te leggen. Deze test evalueert het maximale zuurstofgebruik of de VO2-max.

minimumnormen
< 30 jaar -à minimum 2200 meter lopen in een duur van 12 minuten

Al deze sportproeven dienen zekerlijk niet te worden onderschat !!!! Velen ‘struikelen’ bij menig van deze proeven. Dus een goede fysieke conditie is een must .

 

Vierde selectieproef : het gesprek met de selectiecommissie

Deze proef die ongeveer één uur duurt, is een gesprek voor een jury. Op basis van dat gesprek wordt de globale geschiktheid van de kandidaat voor de functie geëvalueerd op basis van een samenvatting van alle voorafgaande selectieproeven enerzijds en de bijkomende informatie die in de loop van dat gesprek wordt ingewonnen anderzijds.

Bij mij heeft het gesprek slechts 20-30 minuten geduurd . Dus op die tijdspanne van 1 u kan je echt niet voortgaan.
Wat vragen ze?
Dat hangt eigenlijk van persoon tot persoon af.
Er zit een jury van 4 personen. In mijn geval 2 mannen,2 vrouwen. Eest stellen zij zich voor, daarna is het aan jou en op basis van wat je zegt in je voorstelling stellen ze vragen.
Je gaat ook zeker je motivatie moeten geven waarom je juist bij de politie wil.
Ook is het belangrijk dat je een goede voorbereiding hebt getroffen want die vragen ze ook. Hoe, wat, waar en wanneer. Zeker zelfverzekerd blijven, je niet laten imponeren door hun drang. Je gaat ook moeten bepaalde situaties oplossen die zij jou voorleggen. Belangrijk hierbij is dat je ruimdenkend bent. Zeg nooit bij een fictief praktijkvoorbeeld van een situatie dat je bvb de personen onmiddellijk in de boeien gaat slaan of gaat meenemen voor onderzoek. Blijf menselijk, probeer alles zo simpel mogelijk op te lossen.

Handige link die je zeker moet gebruiken: http://www.jobpol.be !! Zeker het raadplegen waard ter voorbereiding

Tevens kun je bijkomende informatie vragen bij de plaatselijke politie van je woonplaats ( wervingsverantwoordelijke ).

VEEL SUCCES TOEGEWENST!

http://www.fjr-politie-ieper.tk