PoW-camp Zedelgem (Zedelghem)

 

Uit het collectief geheugen verwijderd, een vergeten zwarte  pagina uit het naoorlogs verleden.  De herinnering aan de vele duizenden Duitse krijgsgevangenen, die in Zedelgem verbleven is nagenoeg onbestaande. Het negeren en de totale verwaarlozing van dit stuk Zedelgems patrimonium is volledig op conto te schrijven van de gemeentelijke en militaire overheid. Het PoW-camp Zedelghem kan geenszins de vergelijking met de Duitse uitroeiïngskampen doorstaan, maar de levensomstandigheden waren er weinig rooskleurig te noemen. Om hun miserabele toestand te illustreren volgend citaat dat weinig aan de verbeelding overlaat :

       "... und ihre sichtbar schlechte physische Verfassung haben zugleich auch Übertreibungen und Gerüchte geweckt, die darin gipfelten, das der den Kriegsgefangenen vorgeführte Film über das KZ  Bergen-Belsen in Wahrheit in den PoW-Camps Belgiens gedreht worden sei !" *

*Zur Geshichte der deutschen Kriegsgefangenen des 2. Weltkrieges - Helmut Wolff

 

 

         Stap binnen /Enter