JAARLIJKS PUNTENSYSTEEM ACA-WEGWEDSTRIJDEN

A. Budget : Zie lijst - bedrag te verdelen volgens behaalde punten en daaruit volgende rangorde

B. Voor wie : Enkel Junior/Senior/Master (Mannen en Vrouwen)

C. Periode : Tussen 1 april en 31 oktober (in 2012 vanaf 25/3/12 - wegens Vijverrun - Haspengouw challenge en BK en KVV marathon)

D. Parameters : punt 1 t/m punt 8

1. Officiele wegwedstrijden (max 5 uitslagen van "gewone" wegwedstrijden)

    AC / Sen Masters gemengd aparte Mastercategorieen
1 Winnaar 40 40 25
2 tot 10% aankomsten 35 35 20
3 tot 20% 30 30 17,5
4 tot 30% 25 25 15
5 tot 40% 20 20 12,5
6 tot 50% 15 15 10
7 +50% 10 10 7,5

2. Haspengouw Challenge (per wedstrijd - ook Brouwerijloop en Delhaizerun)

    AC / Sen Masters gemengd aparte Mastercategorieen
1 Winnaar 50 50 30
2 tot 10% aankomsten 40 40 25
3 tot 20% 35 35 20
4 tot 30% 30 30 17,5
5 tot 40% 25 25 15
6 tot 50% 20 20 12,5
7 +50% 15 15 10

3. Flanders wegcircuit (per wedstrijd)

    AC / Sen Masters gemengd aparte Mastercategorieen
1 Winnaar 60 60 40
2 tot 10% aankomsten 50 50 35
3 tot 20% 40 40 30
4 tot 30% 35 35 25
5 tot 40% 30 30 20
6 tot 50% 25 25 15
7 +50% 20 20 12,5

4. Kampioenschappen op de weg (cumuleerbaar)

    AC / SEN Masters gemengd aparte Mastercategorieen
    1. 10% 20% 30% 40% 50% +50% 1. 10% 20% 30% 40% 50% +50% 1. 10% 20% 30% 40% 50% +50%
1 PK's 25 20 15 12,5 10 7,5 5 25 20 15 12,5 10 7,5 5 25 20 15 12,5 10 7,5 5
2 KVV 1/2 Marathon 80 60 50 45 40 35 30 60 45 40 35 30 25 20 40 35 30 25 20 15 10
3 KVV 100 Km 80 60 50 45 40 35 30 60 45 40 35 30 25 20 40 35 30 25 20 15 10
4 KVV Marathon 80 60 50 45 40 35 30 60 45 40 35 30 25 20 40 35 30 25 20 15 10
5 BK Ekiden 80 60 50 45 40 35 30 60 45 40 35 30 25 20 40 35 30 25 20 15 10
6 BK Berglopen 140 100 80 70 60 50 40 105 75 60 50 45 35 30 70 50 40 35 30 25 20
7 BK 1/2 Marathon 140 100 80 70 60 50 40 105 75 60 50 45 35 30 70 50 40 35 30 25 20
8 BK Marathon 140 100 80 70 60 50 40 105 75 60 50 45 35 30 70 50 40 35 30 25 20
9 BK Snelw 20 Km 80 60 50 45 40 35 30 60 45 40 35 30 25 20 40 35 30 25 20 15 10
10 BK Snelw 50 Km 80 60 50 45 40 35 30 60 45 40 35 30 25 20 40 35 30 25 20 15 10
11 EK's 240 200 160 140 120 100 80 180 150 120 100 80 70 60 120 100 80 60 40 30 25
12 WK's 300 240 200 160 140 120 100 225 180 150 120 100 85 75 150 120 100 80 60 40 30
13 OS 340 260 220 180 160 140 120 250 200 175 135 110 95 85 150 130 110 90 70 50 35

5. BVV piste (deelname/reserve is éénmalige punten per interclub, punten per proef zijn cumuleerbaar)

  AC / SEN Masters gemengd aparte Mastercategorieen
    Deeln. Res.   Deeln. Res.   Deeln. Res.
BVV (cumul) Behaalde punten + 40 40 Behaalde punten + 40 40 Behaalde punten + 40 40

6. ACA piste-organisaties (punten éénmalig per meetingdeelname) uitgezonderd Kampioenschappen en BVV

  AC / SEN Masters gemengd aparte Mastercategorieen
Per meeting

30

30

30

7. Pistekampioenschappen vanaf 5000m en meer

  AC/SEN deeln JUN. + MASTERCATEGORIEEN deeln
  1ste 2de 3de Fin pl R.Fin 1ste 2de 3de Fin pl R.Fin
2.1 LK 35 30 25 - 20 35 30 25 - 20
2.2 KVV 100 80 60 50 40 50 40 30 25 20
2.3 BK 150 120 90 75 60 75 60 45 35 30
2.4 EK 200 160 120 100 80 100 80 60 50 40
2.5 WK 250 200 150 125 100 125 100 75 65 50
2.6 OS 300 240 180 150 120 150 120 90 75 60

8. ACA wegwedstrijden (oa. Mijlenloop, Stratenloop Terkoest) AC + masters gemengd : extra punten podiumplaatsen

  AC / SEN Masters gemengd aparte Mastercategorieen
  1 2 3 Deeln. 1 2 3 Deeln.

Deeln.

Per wedstrijd 50 45 40 30 50 45 40 30

30

9. Publiciteit

  AC / SEN Masters gemengd aparte Mastercategorieen
Foto (clubtrui)

10

10

10

Opgelet : Minimum 150 punten behalen, aan 4 (vier) pistemeetings deelnemen en steeds clubtrui dragen om in aanmerking te komen voor de rangschikking.

 

REGLEMENT WEGWEDSTRIJDEN-CRITERIUM

Opgelet : Dit klassement geldt niet voor de atleten uit de cadetten- en scholierencategorie ! Enkel atleten vanaf JSM komen hier in aanmerking. De reden hiervoor bestaat uit het feit dat we de jeugdige atleten willen behoeden voor een te vlugge overstap naar de stratenlopen. Ook bij de diverse wegkampioenschappen zijn de jeugdcategorieën hier niet voorzien.

1. Officiele wegwedstrijden (behalve Hasp. challenge, Fl. wegcircuit en kampioenschappen)

De beste 5 (vijf) uitslagen van iedere atleet leveren punten op. Hier kan de atleet dus vrij kiezen aan welke wedstrijden hij/zij deelneemt. Bij meer dan 5 deelnames tellen enkel de 5 beste resultaten (punten). De masters hebben een gemengde master tabel en een tabel per wedstrijdcategorie masters.

2. Haspengouw Challenge wedstrijden

Een hogere puntenverdeling als bij rubriek 1 wegens het feit dat dit wedstrijden zijn uit onze eigen gouw, en ook onze ACA-Brouwerijloop + Delhaizerun deel uitmaken van dit criterium. Cumuleerbare punten per wedstrijd. Enkel de wedstrijd die effectief meetelt in de Challenge levert punten op als Haspengouw challenge. De nevenwedstrijden tellen dus niet mee voor de punten als Haspengouw challenge. Deze tellen enkel als gewone wegwedstrijd. Indien men de challenge loopt en de nevenwedstrijd, kan men éénmaal punten krijgen als challenge en mogelijk éénmaal als gewone wegwedstrijd.Minimum aantal punten eigen wedstrijden : 30p.

3. Flanders Wegcircuit-wedstrijden

Dit circuit is meer geografisch verspreid en heeft een uitstraling op Vlaams en Nationaal vlak. Dit verklaart de nog hogere puntenwaardering dan bij de vorige rubrieken. Punten zijn ook hier cumleerbaar per wedstrijd. Ook hier telt enkel de officiele wedstrijd en niet de nevenwedstrijden. (zie Haspengouw challenge hierboven)

4. Kampioenschappen op de weg

Deelname aan al de officiele wegkampioenschappen leveren veel punten op. Hier kunnen de atleten zich meten met de top. Profiteren en deelnemen is de boodschap ! Wie zich hier in de kijker loopt bezorgt onze club en zichzelf een bijzondere uitstraling. Vermits punten per kampioenschap cumuleerbaar zijn, kunnen er heelwat verzameld worden !

5. BVV-piste

Het deelnemen aan de BVV is voor onze club van primordiaal belang. Het is één van de weinige organisaties waar atleten elkaar nodig hebben om tot een gezamenlijk succes te komen (en boetes te voorkomen). Ieder individu dient zich op deze dag weg te cijferen en wordt geacht om zich op te offeren voor het collectief, voor de club ! Bijkomend in het achterhoofd de nog verse herinnering aan de deelnames in 2004, waar we door te veel afwezigheden bijna degradeerden ! Daarom deze regeling per interclub : de volledige deelnameploeg plus de meegereisde en aanwezige reserven ontvangen éénmalige deelnamepunten. De effectief presterende atleten krijgen bijkomend alle zelf behaalde punten tijdens de interclub (ook Afloss.) De meegereisde en aanwezige reserven zijn inzetbaar van de 1ste tot de laatste proef. Bij de aflossingen krijgen de 4 deelnemers allen de volledige puntenoogst van hun wedstrijd. Diskwalificatie levert enkel deelnamepunten op ! Denk eraan : ploegsucces is dubbel zo mooi !

LET OP : ENKEL 1 WEDSTRIJD BVV WORDT IN AANMERKING GENOMEN (DE BESTE TELT)

6. ACA piste-organisaties

Alle ACA-pistemeetings worden beloond met 30 punten voor deelname. Voor een goed begrip : deelname betekent een bepaalde prestatie leveren (gratis deelname ACA-atleten !)

7. Pistekampioenschappen vanaf 5000m en meer

Vanaf zomerseizoen 2009 worden ook deze kampioenschappen opgenomen in het puntensysteem om deze wedstrijden ook te promoten bij stratenlopers.

8. ACA wegwedstrijden (uitgezonderd Brouwerijloop)

Dit zijn oa. de Mijlenloop , de stratenloop van Terkoest . Ook hier punten voor deelname. Bijkomend ontvangen de podiumplaatsen volgens hun prestatie per categorie extra punten.

9. Publiciteit

Foto's en ander beeldmateriaal (met clubtrui !) leveren per stuk 10 punten op ! Originele dokumenten dienen door de atleten zelf geleverd te worden, en worden achteraf in originele staat terugbezorgd.

BIJKOMENDE VOORWAARDEN

Minimum 150 punten behalen,

Minimum 5 wegwedstrijden betwisten

Minimum 4 (vier) deelnames aan pistemeetings

Dragen van je ACA clubtrui tijdens alle wedstrijden om in aanmerking te komen voor de rangschikking.