Onafhankelijk Radionieuws Oostkust
Radio Paradijs
KNOKKE-HEIST & ZEEBRUGGE BELGIUM
Radio Contact
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Weekend
ORO Archief
 NieuwsPortaal
HavenNieuws
KustWeer
BazielMoppen
Today's Joke
Uit Eten
ORO Email
KustPortaal
Intern.& Ships.
Movies & L.A.
UK & London
Pop News
Asia & China
Financial News
Intern. Sport
NIEUWSARCHIEF 2005
Lokaal Nieuwsarchief 2005: 
JAN
FEB
MRT
APR
MEI
JUN
JUL
AUG
SEP
OKT
NOV
DEC
NIEUWSARCHIEF 1998 - 2004
Lokaal Nieuwsarchief 2004:
JAN
FEB
MRT
APR
MEI
JUNI
JULI
AUG
SEP
OKT
NOV
DEC
Lokaal NieuwsArchief 2003:
JAN
FEB
MRT
APR
MEI
JUNI
JULI
AUG
SEP
OKT
NOV
DEC
Lokaal NieuwsArchief 2002:
JAN
FEB
MRT
APR
MEI
JUNI
JULI
AUG
SEP
OKT
NOV
DEC
Lokaal NieuwsArchief 2001:
JAN
FEB
MRT
APR
MEI
JUNI
JULI
AUG
SEP
OKT
NOV
DEC
Lokaal NieuwsArchief 2000
Lokaal NieuwsArchief 1999
Lokaal NieuwsArchief 1998
Scheepvaart Archief
ARCHIEF 2006 * APRIL
WEBCAMS KNOKKE-HEIST
DRINGENDE HULP
vrijdag 28 april 2006
volgende nieuws op  02.05
WEER METEO ZEEBRUGGE
BBC WEATHER ZEEBRUGGE
TELERAD WESTKAPELLE
HOOFDPUNTEN

° De uitbouw van het project Duinenwater bij het station van Knokke start op 1 januari. 
° Vanaf maandag geldt ook in de badstad een versoepeling van de ophokplicht voor particuliere pluimveehouders. 
° Komende dinsdag start voor de basisscholen in Knokke-Heist de 10de Week van de Zee.
° In het nieuwe Beleidsplan voor Toerisme kiest de badstad voor differentiatie. 
° Het voorspellen van het verdwijnen van de bokkenvisserij beroert gemoederen in visserijmiddens. 
° Volgende week is in de Nieuwstraat in Knokke tijdelijk geen doorgaand verkeer mogelijk. 
° In dit verlengde weekend zijn de Nederlandse vlaggen overvloedig aanwezig in het straatbeeld van Knokke-Heist.
° Onze noorderburen sturen aan op het herstel van de Staats-Spaanse linies in het grensgebied.
° Op 1 mei kan men in het Zwin terecht voor een traditionele vroege ochtendwandeling. 

En verder in ORO Nieuwsmagazine:

° Vormen inktvis, zeebaars en mul de toekomst voor de visserij?
° Bevolking: Geboorten, Huwelijken en Overlijdens
° Vandaag  -tig jaar geleden
° Baziel
 

Evenementen Vandaag in Knokke-Heist, Casino-agenda & Films momenteel in de Bioskoop in de badstad
TVVanavond: VT4 20.30 Any Given Sunday, BBC1 21.30 My Family, 22u Have I got news for you, BBC2  22u The Battle for Warsaw 
DUINENWATER 

Op 1 januari wordt achter het station van Knokke gestart met de eigenlijke uitbouw van het project Duinenwater. Dat verklaarde Eerste Schepen Maxim Willems donderdagavond tijdens de gemeenteraad. Inmiddels heeft de projectontwikkelaar het voorontwerp van de wegenis in de verkaveling ingediend bij het Technisch Bureau van de gemeente. In het gebied zullen een aantal buurtwegen en voetwegen onttrokken worden aan het openbaar domein. Ze zullen vervangen worden door nieuwe wegen.  Verder werd aangekondigd dat de gemeente als onderdeel van de verkaveling zeker overnachtingsmogelijkheden wil voorzien voor jongeren. Mocht de Vlaamse Jeugdherbergcentrale geen interesse hebben voor een vestiging in Knokke-Heist dan wil de gemeente stappen ondernemen om een goedkoop jeugdhotel aan te trekken. 

De jeugdherbergen in ons land.
 

VERSOEPELING PARTICULIERE OPHOKPLICHT 

De voorzorgsmaatregelen in verband met het risico op de verspreiding van de vogelgriep worden versoepeld. Vanaf maandag moeten particuliere pluimveehouders hun vogels niet langer ophokken en afschermen van overvliegende wilde vogels. Het gemeentebestuur van Knokke-Heist wijst er echter op dat het geven van voedsel en drinken aan het pluimvee nog steeds op een afgeschermde plaats moet gebeuren. Voor de professionele houders van pluimvee blijven voorlopig alle ophokmaatregelen van kracht. Verder moeten alle eigenaars van gevogelte een inventarisatie van hun pluimvee opgeven bij de gemeente.  Heel wat eigenaars van pluimvee in de badstad hebben dat nog steeds niet gedaan.  Het gemeentebestuur vraagt dan ook aan iedereen om zijn pluimvee te melden  via de website  www.knokke-heist.be of via de invulformulieren aan de balies van de gemeentehuizen te Heist en Knokke. Dode dieren worden gemeld op het telefoonnummer van de lokale brandweerdienst 050/630.360
 

WEEK VAN DE ZEE 

Van 2 tot 12 mei loopt voor de basisscholen in Knokke-Heist de zogeheten "Week van de Zee". Het thema is dit jaar "De zee smaakt naar meer".  Aan het evenement zullen in de badstad dit keer 2400 kinderen deelnemen, van de eerste kleuterklas tot het zesde leerjaar. De geplande workshops lopen op verschillende locaties. "De zee smaakt naar meer ...vis" is een echte "kookworkshop" die plaatsvindt in de professionele keuken van Scharpoord.  Deze workshop was al snel volzet en is blijkbaar de favoriet. Andere workshops krijgen hun beslag op het strand van Heist, in de polders, de Zwinduinen, Sincfala en het Zwin.   In het natuurreservaat staat een nomadentent centraal tijdens een avontuurlijke joertwandeling.  De kinderen krijgen er een aantal opdrachten waardoor ze aan echte natuurexploratie kunnen doen. Dit jaar is het meteen de tiende editie van de "Week van de Zee". 
 

DIFFERENTIATIE TROEF 

De leden van de gemeenteraad hebben donderdag kennis genomen van het nieuwe "Strategisch Beleidsplan Toerisme". Het is een lijvig boekwerk van 240 bladzijden geworden waarin alle troeven van Knokke-Heist aan bod komen. Daarnaast wordt ook uitgewerkt welke richting het toerisme in de badstad zou uitmoeten de komende 10 jaar. Onder meer worden een aantal toekomstscenario's voorgesteld. Daarbij werd het Palm-Beach-model vergeleken met het Le Touquet-model. Uiteindelijk opteert de badstad voor het "Differentiatiemodel". In dit scenario wil de gemeente een regierol opnemen om het toerisme verder te ontwikkelen. Dat zal echter gebeuren op een manier waarbij een gevarieerd cliënteel wordt aangetrokken, dat het ganse jaar door voor een levendig karakter van de kustgemeente zorgt. 
 

VERDWIjNT BOKKENVISSERIJ? 

De manier waarop de Vlaamse en Nederlandse vissers nu op de Noordzee op schol en tong vissen, zal in de nabije toekomst verdwijnen. "De zogenoemde boomkorvisserij is minder goed voor natuur en milieu en past niet bij een duurzame visserij". Dat zegt de adviesgroep Task Force Duurzame Noordzeevisserij. De boomkorvisserij vist platvis op door ijzerkettingen over de zeebodem te slepen. Natuurorganisaties hekelen de vangstmethode vanwege schadelijke gevolgen voor de bodem en de grote bijvangst van andere soorten en zeezoogdieren die onbedoeld in de netten terecht komen.  Onze visserij is echter voornamelijk afgestemd op de boomkor, de zogeheten bokkenvisserij. Het nieuws heeft in visserijmiddens van Knokke-Heist tot Oostende dan ook heel wat gemoederen in beweging gebracht. 
 

NIEUWSTRAAT 

De nutsmaatschappijen zullen komende week in de Nieuwstraat in Knokke een aantal werkzaamheden doorvoeren. Hierdoor zal tijdelijk geen doorgaand verkeer mogelijk zijn. Het plaatselijk verkeer zal normaal kunnen verlopen.  Inmiddels wordt onderzocht of bij de nieuwe uitweg van het warenhuis Aldi naar de Nieuwstraat een stopteken moet komen.  Het niet halt houden van wagens heeft daar de voorbije dagen, volgens de SPa-fractie in de gemeenteraad, reeds tweemaal geleid tot een bijna-ongeval met kinderen. 
 

VLAGGEN VOOR BEATRIX 

In dit verlengde weekend zijn de Nederlandse vlaggen weer overvloedig aanwezig in het straatbeeld van Knokke-Heist. Dat heeft te maken met de viering van Koninginnedag zondag bij onze noorderburen.  Ook de nationale feestdagen van de buurlanden Luxemburg, Frankrijk en Duitsland krijgen in de badstad speciale aandacht door extra bevlagging. De toeristische uitstraling van Knokke-Heist reikt nu eenmaal tot ver over de grenzen. Het vlaggen voor de Oranjefeestdag bij uitstek gebeurt echter niet enkel met het oog op de Nederlandse toeristen. Heel wat noorderburen hebben namelijk de gemeente uitgekozen als tweede verblijfplaats.  Anderen hebben er zich gevestigd als inwoner. Niet minder dan 523 Nederlanders zijn trouwens in Knokke-Heist gedomicilieerd. 
 

HERSTEL STAATS-SPAANSE LINIES 

Met het herstel van de Staats-Spaanse linies in het grensgebied tussen Knokke-Heist en Sluis is niet alleen de cultuurhistorie gediend. Het beter zichtbaar maken van voormalige forten en verdedigingslinies kan ook geïnteresseerde toeristen en recreanten naar onze regio lokken.  Vooral onze noorderburen willen het herstel van deze oude verdedigingslinie aanpakken. De concrete invulling van het uitvoeringsprogramma wordt momenteel voorbereid door een gebiedscommissie. Ondermeer gaat het om het vestingwerk Cadsandria in Retranchement uit 1604 dat als doel had het Zwin te beheersen. In Knokke-Heist herinnert de Cantelmolinie nog aan het historische conflict tussen de Spaanse overheerser en de Staatsen, de inwoners van het tegenwoordige Nederland. 

http://www.staatsspaanselinies.nl/
 

NACHTEGALENWANDELING 

Op maandag 1 mei kunnen vroege vogels in het natuurreservaat deelnemen aan de traditionele vroege ochtendwandeling door de Zwinduinen.  De deelnemers worden door de Zwinnebosjes geleid langs de talrijke zangplaatsen van de nachtegalen. ’s Nachts zijn dat de enige zangers, maar bij het krieken van de dag doen tal van andere bekende zangvogels het fluitconcert aanzwellen. Deze begeleide wandeling start om 5 uur ’s morgens aan de hoofdingang van het vogelpark en duurt ongeveer 2u.
 

 Een TUNNEL onder de nieuwe ZEESLUIS in ZEEBRUGGE is de enige oplossing
voor een permanente ONTSLUITING van de haven en een LEEFBAAR dorp

Vormen inktvis, zeebaars en mul de toekomst voor de visserij?

De Noordzeevissers moeten hun kotters ombouwen tot flexibele, energiezuinige visvaartuigen. Ze leunen veel te veel op schol en tong die met dieselslurpende pk's aan land gebracht worden. Naast platvis zouden de vissers zich ook op perspectiefvolle vissoorten moeten richten als inktvis, zeebaars en mul. Dat staat in het advies dat de werkgroep Duurzame Kottervisserij donderdag heeft bekend gemaakt. Deze adviesgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de visserijsector, overheid en de stichting Noordzee. De nieuwste bedreiging vormt het voornemen van de Europese Commissie om de quota van schol en tong de komende drie jaar te halveren.  Naast de ombouw tot een multifunctionele vloot die zich op meerdere vissoorten richt, stelt de werkgroep voor om afspraken te maken met maatschappelijke organisaties. De huidige visserijmethoden staan onder steeds grotere maatschappelijke druk vanwege de gevolgen voor natuur en milieu. De ombouwoperatie en het bijscholen van vissers vergt een investering van circa €350 miljoen, zo is becijferd. De adviesgroep doet vooral een dringend beroep op banken om ,,hun verantwoordelijkheid te nemen." 
 

 
Geboorten

Rianne Notteboom, dochter van Tom en Mieke Staelens, Kleitkalseide 4/B, Maldegem
Catalina en Kayleen Savels, dochters van Miranda Savels, Zuidstraat 17, Kn-H
Tessa en Nick, dochter en zoon van Michel en Cynthia Versluijs, H.A. Callenfellsstraat 40, Sluis (Ndl)
Siyandra Martis, dochter van  Jean Darc Martis, De Schepenstraat 41, Sluis (Ndl)
Victor Verhamme, zoon van Stephan en Pascale Monbailliu, Jan Devischstraat 130, Kn-H
Fien Deloffer, dochter van Stijn en Els Lepouter, Doornweg 50, Brugge
Jasper de Vilder, zoon van Rody en Anne-Lies du Fossé, Weegschaal 6, Sluis (Ndl)
Stella De Nolf, dochter van Christophe en Andrea Faturikova, Natiënlaan 51/21, Kn-H
Lily-Rose Nayagom, dochter van Mickaël en Séverine Fredryck, Victor Lamoralstraat 5/21, Kn-H

Aangifte Huwelijk

Olivier Tack en Lieselot Vanmullem, Steenstraat 90/21, Kn-H 
Olivier Dereu, Belle Maertensstraat 2, Damme en Inge Hoest, Halvemaandreef 10, Kn-H

Huwelijken

Jean Meunier en Jeannine Hilderson, Oostkerkestraat 40/2, Kn-H 
Dieter Croonen en Diana Cuvelie, Majoor Quaillestraat 4/46, Kn-H

Overlijdens

Etienne Vanderstraeten, 75 jaar, echtg. van Huguette Goossens, Van Bunnenlaan 31/1, Kn-H 
Maurits Grammens, 80 jaar, echtg. van Andréa De Baele, Jan Devischstraat 96, Kn-H 
Wilhelm Bubeck, 72 jaar, echtg. van Ivonne Leliaert, Natiënlaan 303, Kn-H 
Raymonda Serreyn, 83 jaar, echtg. van Raymondus Calus, Westkapellestraat 172, Kn-H 
Werner Verlinde, 79 jaar, echtg. van Louisa Scherrens, Langerei 74, Brugge 
Cecilia Peeters, 97 jaar, wed. van Jules Brandt, Bremlaan 5, Kn-H 
Julia Wante, 90 jaar, wed. van Michel Goethals, Rustoordstraat 1, Kn-H 
Elza Lanssens, 95 jaar, wed. van Henricus Bailliu, Rustoordstraat 1, Kn-H 
Julia De Cock, 85 jaar, wed. van Petrus Van Tricht, Bremlaan 5, Kn-H 
Carole Liefferinckx, 32 jaar, echtg. van Clift Byl, Koningin Fabiolalaan 11/33, Kn-H 
Renée Cornil, 85 jaar, wed. van Louis De Marque, Avenue de la Quiètude 15, Evere
 

Op 28 april 1789 begint de muiterij op de Bounty onder leiding van Fletcher Christian tegen kapitein William Bligh.
28.04.1937 Geboorteverjaardag van Saddam Hoessein, voormalig Iraaks dictator 
28.04.1945 Overlijdensverjaardag vanBenito Mussolini, Italiaans dictator 
28.04.1950 Geboorteverjaardag van Jay Leno, Amerikaans talkshowhost 
Op 28 april 1969 treedt Charles de Gaulle af als president van Frankrijk omdat hij het referendum van de dag ervoor had verloren.
28.04.1992 Overlijdensverjaardag van Francis Bacon, Brits schilder 
Gelukkig Verjaardag
WEBCAMS KNOKKE-HEIST
DRINGENDE HULP
donderdag 27 april 2006
WEER METEO ZEEBRUGGE
BBC WEATHER ZEEBRUGGE
TELERAD WESTKAPELLE
HOOFDPUNTEN

° De Brandweer van Knokke-Heist gaat een unieke oefening houden in het garagecomplex onder het Rubensplein. 
° De badstad wil met alle betrokkenen de overlast rond het Van Bunnenplein bespreken.
° Deze zomer begint de bewakingsperiode van de strandreddingsdienst in Knokke-Heist op 17 juni.
° In de Keuvelhoekstraat in Knokke levert een doorgezakt rioolkolkrooster gevaar op voor weggebruikers. 
° Na een bezoek aan Israël gaat het Zeebrugse fregat Westdiep bij Kreta met scherp schieten. 
° De stratenlopen van 1 mei in Knokke stevenen af op een nieuw deelnemersrecord. 
° Zaterdag gaan de scouts in Knokke-Heist het Koningsbos een reinigingsbeurt geven. 
° Vanaf nu kan men in de kustrestaurants ook 's zomers van oesters genieten. 
° Natuurpunt organiseert zondag een geleide wandeling door de Baai van Heist. 

En verder in ORO Nieuwsmagazine:

° Vandaag -tig jaar geleden
° Baziel
 

Evenementen Vandaag in Knokke-Heist, Casino-agenda & Films momenteel in de Bioskoop in de badstad
TVVanavond: BBC1 20u Open All Hours, 21u Waterloo Road, VT4 21.10 Peking Express, KaII 22.50 Pressure, Eén: 23.35 Hyacinth
UNIEKE BRANDWEEROEFENING 

Op dinsdagavond 9 mei houdt het Brandweerkorps van Knokke-Heist om 20u een unieke oefening in de ondergrondse garage van het Rubensplein in Knokke.  Daarbij zal het rook- en warmte afvoersysteem (RWA-systeem) in werking worden gesteld. Om de rook van een brandende wagen te simuleren, zullen de brandweerlui gebruik maken van een rookkanon. 

De RWA-installatie zal de geproduceerde rook opzuigen en op het plein wegblazen. Deze rook laat niet de minste sporen na op wagens en gevels en is totaal onschadelijk voor de gezondheid. Dankzij deze demonstratie kunnen de brandweerlui op een visuele manier de rol van een RWA-systeem ervaren. De RWA- installatie onder het Rubensplein is de eerste die operationeel is in de badplaats. Omdat er nog een 10-tal bouwprojecten met een dergelijk gesofisticeerd systeem zijn goedgekeurd, is het voor de spuitgasten uitermate belangrijk dat ze vertrouwd raken met de werking van dit veiligheidssysteem. 

Om zeker te zijn dat er op het ogenblik van de oefening geen mensen aanwezig zijn in de parking, wordt de toegang voor personen en voertuigen op 9 mei volledig afgesloten vanaf 19.45 uur tot en met 20.45 uur. 
 

OVERLEG OVERLAST VAN BUNNENPLEIN 

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist gaat op 17 mei met alle betrokkenen overleg plegen in verband met de overlast rond het Van Bunnenplein. Vooral in de weekends en tijdens de zomer zijn er 's avonds veel problemen met jongeren die de omgeving als hang- en plasplek gebruiken. Gemeente en politie hebben zich inmiddels beraden over maatregelen.  Louter repressief optreden zou als gevolg kunnen hebben dat de jongerenoverlast gewoon van locatie verschuift.  Naast cameratoezicht, politiecontrole en strandbewaking wil men dan ook vooral preventief tewerk gaan.  Dat zal eruit bestaan de jongeren zelf aan te spreken en interessante alternatieven te bieden.  Ook zullen maatregelen overlegd worden met de plaatselijke handelaars en horeca-uitbaters. 

Concreet is er op woensdag 17 mei met alle betrokkenen, dus ook de buurtbewoners, een vergadering hierover om 9 uur 's morgens, in de Zaal Paul Parmentier, Stadhuis Knokke 3de verdieping.
 

DOORGEDREVEN STRANDREDDERIJ 

Deze zomer begint de bewakingsperiode van de strandreddingsdienst in Knokke-Heist op zaterdag 17 juni. Op dat moment zal er bewaking zijn in 5 strandzones. Dat geld ook voor de periode van 1 tot 10 september en de twee weekends erna. Vanaf 1 juli tot 31 augustus is de reddingsdienst present in alle 11 de bewaakte zones.   De grote wijziging met vorige jaren is dus dat de Reddingsdienst van Knokke-Heist in september 2 weekends langer openblijft. Dat betekent meteen dat de Reddingsdienst in die maand het langst in actie blijft van alle badplaatsen aan onze kust.   Ook het feit dat de Knokke-Heistse reddingsdienst in het voor- en naseizoen toezicht houdt met 20 redders verdeeld over 5 bewaakte zones is uniek.  De andere kustgemeenten moeten het op dat moment met aanzienlijk minder zones en redders stellen. 
 

GEVAARLIJKE RIOOLKOLKROOSTERS 

In de Keuvelhoekstraat in Knokke is andermaal een gevaarlijke situatie ontstaan door een doorgeroeste rioolkolk.  Vorig jaar werd na lang aandringen één van de zwaar verroeste rioolkolkdeksels vervangen door een nieuw exemplaar. Onderzoek zou dan hebben aangetoond dat dit voor de andere kolkroosters in de straat niet nodig was.  Nu blijkt het tegendeel. Ter hoogte van het huisnummer 82 is een overjaars kolkrooster helemaal doorgekraakt. Omdat de toestand een gevaar oplevert voor auto's, fietsers en spelende kinderen heeft een omwonende er nu een gevarendriekhoek bij geplaats. Ook op andere plaatsen in de Keuvelhoekstraat lijken rioolkolkdeksels dringend aan vervanging toe. 
 

WESTDIEP SCHIET MET SCHERP

Chef Defensie, generaal August Van Daele, heeft het Zeebrugse fregat Westdiep bezocht terwijl het in de Israëlische havenstad Haifa lag afgemeerd. De aanloop van Haifa was voor de Westdiep de laatste halte van de defensiediplomatie waarbij het fregat verschillende havens in het Middellandse zeegebied bezocht.  Dat gebeurde in het kader van de mediterrane dialoog van de NAVO. Na het bezoek aan Israel heeft het Zeebrugse fregat inmiddels koers gezet richting Soudha in Kreta.  Daar zal het samen met het Duitse fregat Brandenburg een live-fire oefening houden. Nadien wordt de Atlantische Oceaan overgestoken om deel te nemen aan een internationale oefening in het Nederlandse deel van de Caraïben. Op 4 juli moet het fregat weer in Zeebrugge binnenvaren.
 

STRATENLOPEN 

Traditiegetrouw zakken op 1 mei de loopfanaten af naar Knokke-Heist voor de diverse stratenlopen. Het succes van de voorinschrijvingen laat vermoeden dat het evenement afstevent op een nieuw deelnemersrecord. De Scapa Sports Kids Run over 1 km telt reeds 620 voorinschrijvingen.  Voor de Knokke Jogging over een afstand van 3,5 km hebben inmiddels reeds ruim 360 mensen hun naam opgegeven.  Dat is 20 procent meer dan vorig jaar.  De Knokke 10K, die zich langs enkele toeristische trekpleisters slingert, heeft momenteel reeds 1.150 deelnemers op de lijst staan; een derde meer dan in 2005.  Gezien de werken aan het Op De Drinckplein starten alle 3 de lopen ook dit jaar in de Albertlaan ter hoogte van het internaatsgebouw.  De aankomst is op het Gemeenteplein.
 

DE FOS IN HET BOS 

Met de slogan "Reinig het bos met de 102° FOS" wordt zaterdagnamiddag een stuk bos gereinigd in de badstad. De plaatselijke Albatros-afdeling van de Federatie voor Open Scoutisme zal daarbij 5 leiders en 30 welpjes, van tussen de 7 en 11 jaar inzetten.  Het gaat om het Koningsbos ter hoogte van de Kalfduinen en de Boslaan.   Doordat het gebied de laatste tijd als vuilnisbelt gebruikt wordt, is het hoog tijd om alles te verwijderen dat er niet thuishoort.  De scouts worden voorzien van handschoenen en het nodige opkuismateriaal door de Dienst Onderhoud van de gemeente.  De werken gaan om half 3 van start. 
 

HELE JAAR DOOR OESTERS 

Oesterliefhebbers kunnen vanaf dit jaar in onze restaurants ook in de zomermaanden van deze zilte lekkernij genieten. Schaal- en schelpdierenkwekerij Roem van Yerseke heeft namelijk een manier gevonden om de jaarlijkse voortplantingsdrift van de oesters in de maanden juni, juli en augustus tegen te gaan. Omdat de larven in de oester zelf groeien, is het beestje in die periode nauwelijks eetbaar. Door klimaatbeheersing in bassins en de oesters weinig te voeden, zorgt het bedrijf ervoor dat de dieren geen prikkels krijgen om zich voort te planten. Daardoor zijn ze het hele jaar eetbaar.
 

BAAI VAN HEIST

Komende zondag organiseert Natuurpunt in de badstad een geleide natuurwandeling in het strandreservaat "De Baai van Heist". Het gebied bestaat enerzijds uit embryonale duinen met een uiterst zeldzame vegetatie.  Anderzijds omvat het gebied een slufter met typische slikken- en schorrenvegetatie. Vooral in de broedperiode oefenen deze voedselrijke slibgronden een grote aantrekkingskracht uit op allerlei strand- en zeevogels. De geleide wandeling vertrek zondag om 14u bij de kleine vuurtoren aan het einde van de Heistse zeedijk. 
 

 
Geen berichten 
27.04.1791 Geboorteverjaardag van Samuel Morse, Amerikaans kunstenaar en uitvinder
27.04.1941 Geboorteverjaardag van Tineke de Nooy, Nederlands radio- en tv-presentatrice (Tineke van Veronica)
27.04.1967 Geboorteverjaardag van Willem Alexander, eerste Nederlandse kroonprins sinds 116 jaar
Op 27 april 1973 besluit de gemeenteraad van het Noordhollandse Callantsoog als eerste Nederlandse gemeente voor een officieel naaktstrand.
De Oostenrijkse president Kurt Waldheim is op 27 april 1987 het eerste staatshoofd dat niet meer de VS binnen mag. Dat is wegens zijn Nazi-activiteiten tijdens de Tweede Wereldoorlog.
27.04.1999 Overlijdensverjaardag van Al Hirt, Amerikaans jazz-trompettist 
 Happy Birthday
WEBCAMS KNOKKE-HEIST
DRINGENDE HULP
woensdag 26 april 2006
20 jaar sedert Tsjernobyl
WEER METEO ZEEBRUGGE
BBC WEATHER ZEEBRUGGE
TELERAD WESTKAPELLE
HOOFDPUNTEN

° Knokke-Heist heeft een nieuw Strategisch Beleidsplan voor Toerisme voor de komende 10 jaar. 
° Volgende maand doen bekende striptekenaars ook de kinderafdeling aan van het Ter Linden Ziekenhuis.
° Knokke-Heist wordt het eindpunt van de allereerste Legal Race in Europa. 
° Vrijwilligers van het Rode Kruis zetten zich in de badstad weer in voor de jaarlijkse stickerverkoop. 
° Ondernemers in Cadzand-Bad willen fors hoger bouwen dan oorspronkelijk gepland. 
° Volgende week wordt de verkiezingslijst van de partij Gemeentebelangen bekend gemaakt. 
° In Knokke werd een oplichter in de kraag gegrepen.
° België en Nederland verzetten zich tegen een drastische vangstbeperking voor tong en schol. 
° Het cameratoezicht in Knokke-Heist blijkt nu al vruchten af te werpen.

En verder in ORO Nieuwsmagazine:

° Historisch wel en wee van het ontpolderen bij het Zwin
° Grootschalig onderzoek naar middeleeuwse zeevisserij van start
° Jan De Nul wins 500 million dollar contract in Dubai 
° Vandaag -tig jaar geleden
° Baziel
 
Evenementen Vandaag in Knokke-Heist, Casino-agenda & Films momenteel in de Bioskoop in de badstad
TVVanavond: BBC1 21u Seaside Rescue, KaII 21.15 Blast from the Past, VT4 21.10: Wake of Death, Eén 23.30 Hyacinth

BELEIDSPLAN TOERISME 

Knokke-Heist heeft een nieuw Strategisch Beleidsplan voor Toerisme voor de komende 10 jaar. Het werd opgesteld onder begeleiding van Westtoer. De studie moet de bouwstenen verschaffen voor de fundamentele koers die de badstad moet varen voor de toeristisch-recreatieve ontwikkeling op lange termijn. Speerpunten in het beleid worden daarbij het slijten van het toeristisch product tijdens de week en buiten de traditionele seizoensmaanden. Het congrestoerisme en het houden van seminaries moeten volgens het plan een steeds grotere rol gaan spelen. Het nieuwe beleidsplan wordt donderdagavond voorgelegd aan de leden van de gemeenteraad. 
 

STRIPTEKENAARS NAAR ZIEKENHUIS 

Op zaterdag 20 mei brengen 4 kindvriendelijke striptekenaars een bezoek aan de kinderafdeling van het Ter Linden Ziekenhuis. Dat gebeurt in het kader van het Stripfestival dat 's anderendaags gehouden wordt. Het gaat om Jean Pol, Dick Heins, Dirk van der Auwera en Robert van der Kroft. Ze zullen zieke kinderen vertellen hoe een verhaal tot stand komt en ze vervolgens leren hoe men een stripfiguur kan tekenen. De pediatrie van Ter Linden is al lang gewonnen voor het gebruiken van beeldend materiaal in het herstelproces van kinderen. Daarom krijgt elk kind bij opname een tekenverhaal over het verblijf in het ziekenhuis.  Het bezoek van de professionele striptekenaars zal meteen ook een uitstekende vorm van afleiding vormen voor de jeugdige patiënten. 
 

LEGAL RACE 

Knokke-Heist wordt op zondag 7 mei het eindpunt van de allereerste "Legal Race".  De wedstrijd gaat op 1 mei van start in Brussel.  De deelnemers doen de dagen erna een hele reeks Europese steden aan zoals Parijs, Bilbao, Barcelona, Monaco, Milaan, Zürich en Luxemburg. De inrichters benadrukken dat de wedstrijd niet te vergelijken is met de Gumball Race, waar alle verkeersregels met de voet getreden worden. De Legal Race laat alles verlopen binnen de perken van de wegcode.  De opbrengst van de wedstrijd gaat naar een aantal charitatieve doelen waaronder ook Levenslijn. 
 

RODE KRUIS STICKERACTIE 

De vrijwilligers van de Rode Kruisafdeling Knokke-Heist zullen zich gedurende 4 dagen inzetten voor de jaarlijkse stickerverkoop. Ze zullen van donderdag tot zondag postvatten aan enkele belangrijke kruispunten en grootwarenhuizen in de gemeente. Wie de sticker van 5 euro koopt, steunt de plaatselijke hulpacties.  Met de opbrengst zal de Rode Kruisafdeling investeren in degelijk hulpmateriaal, tenten en werkpakken. Aan de stickerverkoop is ook een wedstrijd met prachtige prijzen verbonden. De vrijwilligers van Rode Kruis-Knokke-Heist zijn een enthousiaste groep mensen die graag wat uren van hun vrije tijd afstaan om zich belangeloos in te zetten voor anderen. Zij zijn op vele terreinen actief: zij verlenen eerste hulp op allerlei evenementen (denk maar aan Polé Polé, Kneistival, Zwintriathlon…), organiseren bloedcollectes, lenen hulpmiddelen zoals krukken en rolstoelen uit, organiseren eerstehulpcursussen voor de bevolking, lenen boeken uit aan patiënten in ziekenhuizen enz. De Rode Kruisafdeling wil in de toekomst zijn dienstverlening en sociale zorgactiviteiten in de badstad trouwens nog uitbreiden en hiervoor meer vrijwilligers aantrekken.

Meer info: www.rodekruisk-h.be
 

HOOGBOUW IN CADZAND 

Ondernemers in onze buurkern Cadzand-Bad willen de Knokse toer op. Dat bleek op inspraakreacties over de toekomstige ontwikkeling van de badplaats. Deze reacties hebben vooral betrekking op de bouwhoogtes van nieuwe winkels en appartementen. De meesten willen hoger bouwen dan in de structuurvisie is aangegeven. De uitbater van hotel De Schelde springt er letterlijk en figuurlijk bovenuit. Hij wil 19 verdiepingen bouwen terwijl dat er volgens de structuurvisie slechts 4 mogen zijn! Knopen zijn nog niet doorgehakt. Er komt een extra studie naar de schaduwwerking. In het najaar zou de bestemmingsplanprocedure dan van start gaan. 
 

LIJST GEMEENTEBELANGEN KLAAR 

In Knokke-Heist wordt door de politieke partijen koortsachtig gewerkt aan de samenstelling van hun kandidatenlijsten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.  Een aantal partijen hebben al een tipje van de sluier gelicht. Het ziet er echter naar uit dat de Gemeentebelangen van burgemeester Lippens de eerste partij wordt die de volledige lijst van kandidaten zal bekend maken. Dat zal volgens een mededeling komende woensdagavond gebeuren. Gezien de VLD afzonderlijk naar de verkiezingen trekt was het uiteraard voor de Gemeentebelangen een stuk makkelijker om een kandidatenlijst samen te stellen. 
 

INGEREKEND 

In Knokke werd een oplichter in de kraag gegrepen. De 51-jarige man uit Kortrijk probeerde bij ondernemers telkens een bijdrage van 50 euro los te krijgen. Hij zei dat het bestemd was voor publiciteit op een affiche voor een dartswedstrijd die zou georganiseerd worden. Eén van de ondernemers kreeg argwaan toen de man geen kwitantie uitschreef en ook geen informatie over de zaak vroeg om op te nemen op de reklameposter. Eén van de gedupeerden zelf is er vervolgens in geslaagd om de aftrogelaar tegen te houden en over te dragen aan de politie. De man bleek niet aan z'n proefstuk te zijn. Hij is al 65 keer veroordeeld voor gelijkaardige feiten. 
 

TEGEN VANGSTBEPERKING

In Luxemburg hebben enkel België en Nederland zich fel verzet tegen een plan van de Europese Commissie om de hoeveelheid schol en tong die de komende jaren mag worden gevangen drastisch terug te dringen. Ons land heeft na Nederland de grootste tong- en scholquota.  De Europese Commissie wil de hoeveelheden tong en schol die mogen gevangen worden de komende jaren verlagen tot ongeveer de helft van de huidige quota. Doel van het nieuwe beheersplan is de visbestanden tegen 2015 wereldwijd fors te verhogen door radicale vangstbeperkingen. Voor andere vissoorten zoals kabeljauw en haring komt Brussel later met vergelijkbare beheersplannen. 
 

CAMERA-INTERVENTIES 

Het cameratoezicht in Knokke-Heist blijkt nu al vruchten af te werpen. Amper een paar weken nadat de 16 camera's in de badstad werden in dienst genomen kan men reeds over resultaat praten. Tot dusver werden dankzij beelden van de camera's reeds drie interventies gelanceerd. Onder meer ging het om diefstal van een handtas. 
 

 

Historisch wel en wee van het ontpolderen bij het Zwin

Scheldeverdiepers en boeren hebben er de mond van vol: ontpolderen. Ook bij het Zwin moet landbouwgrond worden teruggegeven aan de natuur.  Of dat van een leien dakje zal lopen is nog maar de vraag. Karel de Stoute kwam er in 1470 al achter: ontpolderen doe je niet zo maar even. De graaf van Vlaanderen en hertog van Bourgondië wilde tegemoetkomen aan de alarmkreet van de handel en nijverheid uit Brugge over verzanding van het Zwin. Door de in 1422 bedijkte polder van het Zwarte Gat te heropenen, zou de oude stroomgeul de haven van Sluis weer kunnen uitschuren en daarmee lucht verschaffen aan Brugge. Saillant detail: de polder van het Zwarte Gat was destijds door de heer Van Moerkerk ingedijkt, met de bedoeling de verzanding van het Zwin tegen te gaan. De gebeurde op verzoek van de Bruggenaren. Het bleek niet te werken en daarom drongen ze er 40 jaar later op aan de dijken door te steken. Karels vader, Filips de Goede stelde in 1460 een werkgroep in om dat te onderzoeken. Er kwamen geen voorstellen uit.

Tussen zijn vele militaire activiteiten door, liet Karel het dossier uit de la halen en zette een commissie aan het werk. Daarin zaten de abten van Ter Duinen en Ter Doest, bekend met inpolderingen, en vertegenwoordigers van de adel en de Staten van Vlaanderen. Kunstschilder Pieter de Visschere vervaardigde een zeekaart waarop de situatie van het Zwarte Gat werd geschetst ten opzichte van Cadzand en Oostburg.

Heel modern stak de commissie haar licht op bij scheepslieden, loodsen en sluiswachters. Daarbij bleek dat de inpolderingen bij Cadzand, Sluis, Oostburg en Biervliet de verzanding van het Zwin hadden bevorderd. De commissie kwam met vier voorstellen, waarvan ontpoldering van de polder van het Zwarte Gat de goedkoopste was.

Er ontstond fikse ruzie over. Andere Vlaamse steden voelden weinig voor kostbare uitgaven ten bate van alleen Brugge. De Grote Raad van Mechelen, het parlement van de Bourgondische Staten, kwam eraan te pas. Uiteindelijk hakte Karel de Stoute bij decreet van 23 juli 1470 zelf de knoop door. Hij bepaalde dat aanpak van de verzanding van het Zwin een nationale aangelegenheid was en dat de polder van het Zwarte Gat uit algemeen belang moest worden opgeofferd.

De hertog stelde dat de agrarische bevolking in de polder er niet te erg onder zou lijden. Wel de grondeigenaren, vooral de Sint Baafsabdij van Gent en kapitaalkrachtige poorters van Brugge. Maar die konden wel tegen een stootje, meende Karel. Ze kregen bovendien een schadeloosstelling.

Onder meer vanwege geldgebrek werd het decreet niet meteen uitgevoerd. De abt van de Sint Baafsabdij bewoog hemel en aarde om de ontpoldering van de baan te krijgen en bestookte het Brugse stadsbestuur met petities. Maar in 1473/74 gingen de dijken van de polder er toch aan. Brugge kon de schadeclaims niet betalen. Om de grootgrondbezitters tegemoet te komen stelde Karel ze vrij van het betalen van belastingen.

Al gauw bleek dat de maatregel geen effect sorteerde. De verzanding verminderde niet. Het besluit viel in 1485 om de dijken weer te dichten. Makkelijker gezegd dan gedaan, het Zwarte Gat was inmiddels diep uitgeschuurd. Paalwerken van de kastelen van Sluis werd in de opening gegooid, evenals met zand gevulde oude haringbuizen. Het werd een mislukking en pas in 1623 werden de schorren in de mond van het Zwarte Gat van het buitenwater afgesloten. De Zwartepolder ontstond en verdween weer in 1802 door natuurlijke ontpoldering. Een deel is later herdijkt en recent ingericht als natuurgebied.

Tussen 1500 en 1505 werd voor de strijd tegen de verzanding opnieuw veel landbouwgrond opgeofferd, zij het niet door drastische ontpolderingen. Ten zuiden van Oostburg werd met toestemming van Filips de Schone de Brugse Vaart gegraven (niet te verwarren met het tussen 1813 en 1858 gegraven kanaal Brugge-Sluis), als verbinding tussen het Zwin en de Braakman. De openstelling gebeurde pas in 1516 onder Karel V. De beoogde doorspoeling mislukte. De getijstromen vanuit Zwin en Braakman ontmoetten elkaar halverwege, waardoor een wantij ontstond. De vaart werd in 1614 en 1618 aan de Westerschelde-kant afgedamd en in 1652 bij Oostburg.

Het kanaal verlandde. Door inpolderingen kreeg de landbouw stap voor stap de grond terug. De smalle Brugse-vaartpolder, bedijkt in 1684, ligt in het tracé van de vaart, wat aan de ligging van de kaarsrechte dijken nog goed te zien is. Het Groote Gat bij Oostburg is een overblijfsel van de Brugse Vaart. Ook ontpolderd om economische redenen.

Ontpolderen - ingedijkt land dat weer onder water komt te staan - is van alle tijden. De redenen zijn verschillend. In de eerste plaats is het de natuur die door stormvloeden land herovert. Veel gewonnen land is op die manier door de zee verzwolgen. Dan zijn er gebieden die om militair-strategische redenen bewust zijn prijs gegeven, met als bekendste voorbeeld het Verdronken Land van Saeftinge.

Er zijn ook dijken doorgestoken vanwege economische belangen. De ontpoldering waarover nu zoveel discussie is ontstaan, is een nieuwe variant. Door economische activiteiten - inpolderingen voor boer en industrie, verdiepen voor de scheepvaart - zit de Westerschelde in zo'n strak korset, dat het natuurlijke systeem in ongerede is geraakt. Meer ruimte voor de rivier is noodzakelijk om daar wat aan te doen. 

Grootschalig onderzoek naar middeleeuwse zeevisserij van start

Een driejarig, internationaal onderzoek moet meer licht werpen op het ontstaan van de zeevisserij die tussen 950 en 1050 in de Noord-Europese kustwateren ontstond. Het onderzoek, waaraan onderzoekers uit vijf Europese landen een bijdrage leveren, wordt gecoördineerd door archeologen van de Universiteit van York in Groot-Brittannië. 

Het onderzoek bouwt verder op de resultaten van een onderzoek waarin werd ontdekt dat de intensieve zeevisserij zo'n duizend jaar geleden zijn intrede deed. De verschuiving van zoetwatervisserij naar zeevisserij werd bepaald door klimaatsveranderingen, bevolkingsgroei en godsdienst. De onderzoekers zullen zich buigen over visbotten die tijdens opgravingen in York, Gent, Ribe (Denemarken), Sleeswijk (Duitsland) en Gdansk (Polen) zijn aangetroffen. Een van de dingen die nader zal worden onderzocht is welke gevolgen de overgang naar zeevisserij had op middeleeuwse handelspatronen in Europa. 

Onderzoeksleider Barrett van de Universiteit van York: "We are using the fish trade as a way of understanding long-term economic and social changes in Northern Europe. We want to look at how a large-scale trade in commodities developed and the way it has been influenced by so many socio-economic and environmental factors" (We wgebruiken de vishandel als een manier om de lante termijn economie en sociale veranderingen in Noord-Europa te begrijpen. We willen kijken hoe handel in gebruiksartikelen op grote schaal zich ontwikkelde en de manier waarop dit werd beïnvloed door veel sociaal-economische- en milieufactoren. - red.)

Voor het onderzoek zal gebruik worden gemaakt van zowel zoöarcheologische als biomoleculaire technieken. Gedroogde kabeljauw (stokvis) bijvoorbeeld, werd op zeer specifieke wijze in stukken gesneden. De fileerwijze heeft herkenbare sporen achtergelaten op de visbotten. Met biomoleculaire tests kan worden achterhaald of de vis uit de Noordzee afkomstig was of in de kustwateren rond Noorwegen werd gevangen. Door het onderzoek hopen de onderzoekers tevens een beter beeld te krijgen van de veranderingen in het mariene ecosysteem en de invloed van de middeleeuwse mens op de visstand. Deze kennis kan ook in de huidige praktijk worden ingezet om te komen tot maatregelen om de huidige overbevissing tegen te gaan.

Jan De Nul wins 500 million dollar contract in Dubai 

Belgian dredging company Jan De Nul signed a contract worth 500 million dollar for a new container terminal in Jebel Ali, Dubai. Jan De Nul is already active in large scale land reclamation projects for the creation of artificial resort islands in Dubai.  Jan De Nul employs 2,800 employees worldwide. The company is a world leader in dredging, reclamation works and specialized services for offshore pipelines, rock dumping, salvage and heavy lifting.
 

 De werken voor de OPsluiting van Zeebrugge vorderen goed. Straks raakt niemand er nog in of uit.
26.04.1894 Geboorteverjaardag van Rudolf Hess, beruchte Nazi
26.04.1900 Geboorteverjaardag van Charles Richter, Amerikaans seismoloog
Op 26 april 1937 wordt het Spaanse stadje Guernica door Duitse bombardementen vrijwel van de kaart geveegd.
26.04.1951 Geboorteverjaardag van Arne Jansen, Nederlands zanger 
26.04.1984 Overlijdensverjaardag van Count Basie, Amerikaans jazz-pianist en bandleider
Op 26 april 1986 explodeert reactor 4 van de kerncentrale in het Russische Tsjernobyl.
Het Belgische Hof van Beroep veroordeelt Marc Dutroux op 26 april 1989 tot 13,5 jaar cel wegens verkrachting van minderjarige meisjes.
26.04.1989 Overlijdensverjaardag van Lucille Ball, Amerikaans comédienne
De populaire Britse tv-presentatrice Jill Dando wordt op 26 april 1999 voor haar woning in Londen doodgeschoten.
Een 19-jarige scholier schiet op 26 april 2002 in de Duitse stad Erfurt 17 mensen dood en pleegt daarna zelfmoord.
Happy Birthday:
WEBCAMS KNOKKE-HEIST
DRINGENDE HULP
maandag 24 april 2006
WEER METEO ZEEBRUGGE
BBC WEATHER ZEEBRUGGE
TELERAD WESTKAPELLE
HOOFDPUNTEN

° De Erfgoeddag in Knokke-Heist leverde afgelopen weekend weer meer vlaggen op voor Sincfala.
° De badstad is klaar voor het derde stripfestival dat op 21 mei z'n beslag krijgt. 
° Bij een grenscontrole in Knokke-Heist werd een 45-jarige cannabis-dealer ingerekend. 
° Op 1 mei kunnen jongeren in de badstad gratis 'leren studeren'. 
° Zondag werd in onze kusthaven de 88ste verjaardag van de Raid op Zeebrugge herdacht. 
° Het nieuwe voetbalseizoen van Club Brugge start op het veld van FC Knokke. 
° Volgende maand wordt vanuit Knokke-Heist de derde Polderrun gehouden voor Make a Wish Vlaanderen.
° In Cadzand zullen bedrijfspanden van het Tibetaans Naropa Instituut toch niet worden gelegaliseerd. 
° In het zondagvoetbal was er winst voor FC Knokke en VV Westkapelle; en een monsterscore voor FC Heist. 

En verder:

Weekend Sport 

ORO Nieuwsmagazine:

° Zeezoogdieren massaal dood door heien onder water
° Op deze dag -tig jaar geleden
° Baziel
 

Evenementen Vandaag in Knokke-Heist & Films momenteel in de Bioskoop in de badstad
TVVanavond: VT4 21.10 LOST 22.50 INVASION, BBC1 23.35 Comedy Connections, BBC2 22.30u Titty Bangbang, CANVAS 22.05 Hotel Babylon, 23.00 Little Britain
VLAGGEN IN SINCFALA 

Naar aanleiding van de Erfgoeddag worden in Sincfala in Heist tientallen vlaggen van verenigingen uitgestald. De tentoonstelling in het museum van de Zwinstreek loopt tot 21 mei.  Met de vlaggen gaat het om oude exemplaren van verenigingen zoals de Klakkertjes, de turnclub Rust Roest, het Vissersvoetbal en de studentenvereniging Moeder Zwinneblomme. Zopas bracht Sincfala ook het boekwerkje "Met vlag en wimpel" uit over de verenigingen en hun vlaggen in de badstad. Bij de opening van de tentoonstelling kon museumvoorzitter Schepen Danny Lannoy meteen ook aankondigen, dat nog meer verenigingen hun vlaggen zullen afstaan.  Onder meer gaat het om het vaandel van de wielerclub "D'erop of d'erover" uit 1935.  Deze week worden trouwens alle verenigingen aangeschreven met het verzoek hun oude vlaggen in bewaring te geven en te laten registreren. Het museum hoopt op termijn ook alle aangeboden vlaggen te kunnen restaureren. 
 

RAID OP ZEEBRUGGE HERDACHT

Zondag was het 88 jaar geleden dat Sir Roger Keyes met zijn vloot een raid op Zeebrugge uitvoerde. Het laten afzinken van drie "blokschepen" moest de havengeul versperren voor Duitse duikboten die vanuit Brugge opereerden. Bij een plechtigheid in Zeebrugge werden zondag de zowat 200 slachtoffers van de aanval herdacht.  Gelijktijdig werd aan het "Maison de Dieu" in Dover naar jaarlijkse traditie de Zeebrugge bell geluid.  Inmiddels is de voorbije weken via advertenties in Britse kranten tevergeefs gezocht naar nabestaanden van één van de Britse mariniers die in Zeebrugge om het leven kwamen. Het gaat om Joseph Edward Baxter een jonge Schot, vader van twee kinderen.  Het lichaam spoelde een maand na de aanval op Zeebrugge aan in Nederland, en ligt er daarom apart begraven. Voor de aanval op Zeebrugge zijn destijds elf Victoriakruizen uitgereikt.
 

DEALER OPGEPAKT

Bij een grenscontrole in Knokke-Heist werd een 45-jarige cannabis-dealer ingerekend. De man afkomstig uit Brugge had 300 gram van de verdovende middelen bij zich. Hij was nog maar recent vrijgelaten uit de gevangenis waar hij een straf uitzat voor drugsfeiten. Het parket heeft inmiddels z'n aanhouding gevorderd. 
 

STRIPFESTIVAL 

De badstad is klaar voor het derde stripfestival dat op zondag 21 mei z'n beslag krijgt.  Het thema is dit keer voetbal naar aanleiding van het WK dat in juni in Duitsland wordt gehouden.  Naast voetbalidolen uit eigen land zullen bij de opening ook flink wat tekenaars aanwezig zijn die met voetbal te maken hebben. Onder meer gaat het om Hec Leemans en Dino Attanasio.  Een opgemerkte verschijning wordt ook Dirk van de Auwera met Lierse Dribbelt: "De Chinese Muur".  Verder zullen nog een twintigtal andere striptekenaars met naam present zijn.   Het stripfestival wordt ondergebracht in overdekte locaties op het Van Bunnenplein en de Zeedijk. De toegang is gratis. 
 

LEREN STUDEREN 

Op 1 mei kunnen jongeren in de badstad gratis 'leren studeren'. Het betreft een initiatief van de vzw Students Technology International. Dat is een organisatie van leerkrachten met verschillende afdelingen in Vlaanderen. De vzw ijvert onder meer voor het gebruik van een goede studiemethode. Het is namelijk gebleken dat veel jongeren niet de juiste leermethoden gebruiken. Tijdens een kort instructiesessie komen verschillende technieken aan bod. Scholieren leren hoe ze effectief moeten lezen, hoe ze structuur aanbrengen in een tekst, en hoe ze kunnen verbanden leggen. Inschrijven kan tot 29 april op 0478/39 12 08. 
 

CLUB EN ANDERLECHT NAAR KNOKKE

Het nieuwe voetbalseizoen van Club Brugge start op het veld van FC Knokke. Na de medische tests in de tweede helft van juni zakken de Club-spelers op 24 juni naar de badstad af voor hun eerste oefenwedstrijd. Dat dit op het stadion Olivier gebeurt in Knokke is inmiddels een jaarlijkse traditie geworden. Ook Anderlecht zal in die periode in onze badstad een oefenpartij spelen. 
 

POLDERRUN

Volgende maand wordt vanuit Knokke-Heist een Polderrun gehouden voor "Make a Wish Vlaanderen". Zondag 28 mei is het meteen de derde keer dat deze motorentoertocht over een afstand van 180 door de ons omringende polders wordt opgezet. Het vertrek is bij De Smisse in de Smedenstraat in Knokke.  Wegens het grote aantal deelnemers zal een deel van de straat bij de start van de motortocht korte tijd voor het andere verkeer worden afgesloten. De aankomst is voorzien bij JJ's Roadhouse. 
 

NAROPAPANDEN NIET LEGALISEREN

In onze buurgemeente Cadzand moet het recent opgerichte Tibetaans Naropa Instituut op zoek naar een andere invulling voor een deel van zijn onderkomen. Het gemeentebestuur van Sluis is namelijk niet van plan 3 verblijfspanden op het terrein van het voormalige asielzoekerscentrum Hedenesse te legaliseren. De gemeente vreest dat het Tibetaanse Rustcentrum dan zou kunnen bezwaar maken tegen de geurhinder die veroorzaakt wordt door een aanpalende veehouderij. Op de boerderij worden namelijk een kleine 200 dieren gehouden. 
 

SPORT IN'T KORT

In Eerste Provinciale voetbal mondde het kustderby tussen SC Blankenberge en FC Knokke uit op een 0-3 overwinning voor Knokke, dat op de derde plaats in het klassement staat. In Derde Provinciale B versloeg Heist de ploeg van St Joris met een monsterscore van liefst 10-0. Ook VV Westkapelle won z'n thuiswedstrijd. Lichtervelde moest aldus met 2-1  de duimen leggen. Moerkerke verloor met 0-3 van Kanegem. Westkapelle staat eerste in het klassement, Heist legt beslag op de vierde plaats. 
 

 
WEEKEND SPORT 22/23 APRIL 2006

VV Westkapelle speelt testmatch om de titel – FC Heist lukt monsterscore

Voetbal  30ste en laatste speeldag

SC Blankenberge – Knokke FC 0-3

In de kustderby vallen traditioneel veel doelpunten en deze keer waren ze allemaal van Knokse makelij, hoewel de wedstrijd voor Knokke geen belang meer had. Steve Sinnaeve bezorgde Knokke met twee doelpunten, waarvan één op strafschop een 0-2 voorsprong aan de rust. Wim Lampo scoorde een derde maal in de tweede helft. Izegem werd kampioen. Zowel Izegem als Ieper speelden slechts gelijk en eindigen met 62 punten. Izegem werd kampioen omdat het meer wedstrijden gewonnen had. Knokke eindigt mooi derde met 55 punten en kan zich voorbereiden op de eindronde. De loting voor de eindronde vindt vandaag plaats. 

3de provinciale B

FC Heist – Sint-Joris 10-0. Tegen de laatste hield Heist schietoefening.  Gevaert en Bogaert scoorden een hattrick, Benny Devinck lukte er eentje minder en Bautista en Van Fraechem hielden het bij één treffer. In sommige kranten staat de score als 0-0 afgedrukt, gewoon omdat de lay-out niet toeliet om dubbele cijfers af te drukken...

VV Westkapelle – Lichtervelde 2-1. In de eerste helft kreeg Westkapelle een paar halve kansen maar de ruststand was 0-0. Vroeg in de tweede helft trof Lichtervelde de paal en scoorde daarna toch. Westkapelle werd wakker en kon op strafschop de gelijkmaker aantekenen na een fout op Delheye. De Caluwé klaarde de klus. Op hoekschop verzuimde een bezoekende verdediger de bal weg te werken en Corty was attent om de overwinning veilig te stellen. Omdat ook Zedelgem won (met 4-2 van Hoger Op Oedelem) eindigen Zedelgem en Westkapelle met 67 punten en evenveel gewonnen wedstrijden. Er zal dus een testmatch plaatsvinden om te bepalen wie kampioen wordt en wie naar de eindronde verwezen wordt. Torhout heeft op de derde plaats 61 punten en Heist is met 58 punten vierde. 

Hockey

Heren

Eindronde 4de nationale A

Doornik – Knokke 3-3.
 

 
  Bezoek de nieuwe sites van Paradijs Knokke-Heist
Radio Paradijs (tk)  of    Radio Paradijs (be)

Zeezoogdieren massaal dood door heien onder water

Zeezoogdieren sterven massaal door het geluid van heien onder water. Dat gebeurt voor windmolenparken in de Noordzee. De doffe onderwaterklappen zorgen ervoor dat gehoororganen van dolfijnen en bruinvissen ‘exploderen'. De dieren zwemmen in paniek snel omhoog en overlijden dan aan de caissonziekte, die hersenletsel veroorzaakt door plotseling drukverschil.  Het is een luguber horrorscenario dat op een symposium geschetst werd door wetenschapper Kees Camphuysen, onderzoeker van het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Hij wil de gevolgen van het heien op zee in kaart brengen via onderzoek op aangespoelde bruinvissen. „Want het geluid is, ook op de lange afstand, absoluut dodelijk voor vissen en zeezoogdieren", waarschuwde hij. De laatste jaren spoelen veel dode zeezoogdieren aan langs de Noordzee? en Waddenkust. Twee maanden geleden was er op de stranden van de Waddeneilanden sprake van een piek.
 

 
 
24.04.1856 Geboorteverjaardag van Henri Pétain, Frans maarschalk en premier
24.04.1942 Geboorteverjaardag van Barbra Streisand, Amerikaans zangeres en filmactrice 
Op 24 april 1961 wordt in het kader van het Deltaplan het Veerse Gat gedicht.
24.04.1967 Overlijdensverjaardag van Vladimir Komarov, Russisch ruimtevaarder 
De eerste Chinese kunstmaan wordt op 24 april 1970 gelanceerd.
Gelukkig Verjaardag:

 
 
 
 
 
 
 
WEBCAMS KNOKKE-HEIST
DRINGENDE HULP
woensdag 19 april 2006
WEER METEO ZEEBRUGGE
BBC WEATHER ZEEBRUGGE
TELERAD WESTKAPELLE
HOOFDPUNTEN

° Het Koninklijk Atheneum Zwinstede gaat TOERISME als nieuwe studierichting aanbieden.
° Een musicalster die in Knokke geboren werd maakt binnenkort furore in het Amsterdamse Carré. 
° De finalisten van de Miss Knokke-Heist verkiezing bezoeken het liefdadigheidsproject “Fashion for Africa”.
° Het verkeer vanuit Knokke-Heist richting Zeebrugge en Blankenberge is tijdens de dag zo goed als onmogelijk geworden. 
° Komend weekend wordt in Knokke de eerste manche van de Belgische kampioenschappen windsurfen georganiseerd.
° Het duurt nog tot begin juli voor weer doorgaand verkeer mogelijk is in de Knokkestraat in Heist.
° De vzw Jeugd en Muziek start met een afdeling in de badstad. 
° Het continentale verkeer uit Zeebrugge doet Schotland slimme verkeersborden ontwerpen.
° In de Prinses Josephinelaan wordt de openbare verlichting gesaneerd. 

En verder in ORO Nieuwsmagazine:

° Boottocht naar voormalig REM eiland
° Vandaag -tig jaar geleden
° Baziel
 
Evenementen Vandaag in Knokke-Heist, Casino-agenda & Films momenteel in de Bioskoop in de badstad
TVVanavond: BBC1 21u Seaside Rescue, BBC2 21u Bikers' Cookbook & Eating with..., KaII 21.15 The Story of Us, 5TV 21.10: Monster, Eén 23.20 Hyacinth

TOERISME ALS STUDIERICHTING

Vanmorgen werd in Knokke bekend gemaakt dat het Koninklijk Atheneum Zwinstede in de toekomst TOERISME als nieuwe studierichting gaat aanbieden. Het is de eerste school aan de Oostkust die deze studiemogelijkheid zal verschaffen.  Tot nog toe moesten leerlingen voor die richting naar Brugge. Volgens directeur Hugo De Plecker heeft het twee jaar geduurd voor men het groen licht kreeg voor de nieuwe afdeling. Grote troef is daarbij het feit dat de school op de campus in Knokke over het eigen internaat Altea beschikt.  Dat betekent dat men ook leerlingen van buiten de regio kan aantrekken die in een toeristische omgeving als Knokke-Heist het klappen van de zweep willen leren kennen. De directeur hoopt ook dat de afdeling Toerisme een aanzuigeffect zal hebben op leerlingen van over de grens in West-Zeeuws-Vlaanderen.  Voorzitter Geerincxk van Toerisme Knokke-Heist zegt volledig achter het initiatief van het Koninklijk Atheneum te staan, omdat zijn dienst regelmatig degelijk opgeleid personeel en stagiaires kan gebruiken. Inmiddels wordt volgens directeur De Plecker nog steeds gewerkt aan het samenbrengen van de hele school op één campus.  Er zijn in dat verband momenteel besprekingen aan de gang maar die zouden pas volgend jaar worden afgerond. 
 

NIEUWE MUSICALSTER GEBOREN IN KNOKKE

Bij onze noorderburen is een nieuwe musicalster van internationaal niveau opgestaan, die ook een beetje Belgisch is.  Het gaat om de 29-jarige Maike Boerdam uit Sluis. De nieuwe ster werd in 1976 als Maria Rainer geboren in het Ter Linden Ziekenhuis in Knokke. Ze studeerde musical aan het Conservatorium van Brussel en Gent. In Duitsland klinkt haar naam reeds als een bel. In Stuttgart en Essen speelde Maike al enige honderden malen de titelrol in de succesmusical Elisabeth.  Nu zal echter ook het Nederlandse taalgebied voor het eerst kennis met haar kunnen maken in een grote rol. Maike Boerdam is er namelijk in geslaag om een hoofdrol weg te kapen in de musical Rembrandt. Het wordt de grootste Nederlandse musical die ooit over een Nederlands thema is gemaakt - Rembrandt van Rijn. 'Rembrandt komt thuis' is één van de slogans van deze megaproductie waarin voornamelijk de Amsterdamse jaren van de schilder en zijn vrouwen op de planken worden gezet. Maike Boerdam speelt er Hendrickje Stoffels, de geliefde van de beroemde schilder.  De musical in het Amsterdams Carré wordt een geweldig eerbetoon aan Rembrandt en de definitieve doorbraak voor het meisje uit Sluis dat graag in Knokke-Heist flaneert. Eerder was Maike trouwens reeds te zien in Big en Betsy op het VTM scherm. 
 

ZEEBRUGGE BIJNA EILAND

Het verkeer vanuit Knokke-Heist richting Zeebrugge en Blankenberge is tijdens de dag zo goed als onmogelijk geworden. Dat heeft te maken met het ondoordacht beheer van verkeerslichten, brugindicatie en de obstructie door het tramverkeer bij de Nieuwe Zeesluis. Een rit met de wagen van centrum Heist naar Zeebrugge Dorp duurt overdag vaak wel drie kwartier. De kritiek van automobilisten en vrachtvoerders is tegenwoordig dan ook in beleefde taal niet meer weer te geven. Bij het versassen van schepen door de Nieuwe Zeesluis staan lange files bij de brug die beschikbaar is voor het verkeer. De bewuste brug wordt echter al opgehaald voor een volgende versassing terwijl het verkeer nog aan het aanschuiven is. Gevolg de auto's in de file moeten rechtsomkeer maken en voor de brug aan de andere kant van het sas de wacht optrekken. Het toevoegen van nog maar een verkeerslicht bij de landwaartse bruggen met pasen heeft de situatie nog een stuk erger gemaakt. Volgens Roland Depestele, hoofd van de dienst verkeersbelemmering, is de dienst AEM in Gent op de hoogte van het probleem en wordt het nodige gedaan "om de zaken in gunstige zin bij te sturen".  AEM blijkt een centrum voor informatietechnologie te zijn. Dat die de problemen kunnen oplossen lijkt echter zeer onwaarschijnlijk. De afgelopen 2 jaar hebben ze er in alle geval niks van gebakken. 

RELAAS VAN INGE DESMEDT, 
directiesecretaresse van de Zeebrugse Visveiling 

(vanmorgen) De situatie loopt uit de hand …Ik kan me niet inbeelden dat dit de oplossing is waarvoor Dhr. Moenaert gekozen heeft …Deze morgen moest het verkeer, komende van uit de achterhaven (Ronsestraat) met bestemming Isabellastraat, helemaal rijden tot aan de meest zeewaartse brug (brug 4), en dan terugkeren naar brug 2, om de sluis over te steken.  Bruggen 3 en 4 waren op dat ogenblik allebei omhoog. Tegen de tijd dat ik genaderd was, was brug 4 bijna helemaal beneden.  Ik moest dus terugkeren, in de richting van brug 1 en 2.  Tegen de tijd dat ik bij brug 2 kwam (minuten later), ging ook deze omhoog, zodat ik opnieuw “den tour” moest doen richting brug 4.  (Als er camera’s hangen rond de sluis, dan kan m’n verhaal ongetwijfeld gechecked worden : ik rijd met een blauwe Polo)  Mijn dagelijks traject van Brugge naar ZV kost me normaalgezien zo’n 20 minuten. Ik heb er vandaag 45 minuten over gedaan.  Da’s meer dan het dubbele !! Is dit het te voorziene scenario voor de komende 7 maanden ?
 

KNOKKESTRAAT HEIST 

Het duurt nog tot 7 juli voor weer doorgaand verkeer mogelijk is in de Knokkestraat in Heist. Momenteel ligt een deel van de straat open in de deelgemeente. Het Waterbedrijf vernieuwt er namelijk de drinkwaterleiding tussen de Polderstraat en de Onderwijsstraat. Er komen meteen ook nieuwe riolen en leidingen voor gas, electriciteit en telefoon.  Op het kruispunt met de Onderwijsstraat wordt verder een verkeersplateau aangelegd. Begin juli moet alles zijn afgewerkt. In september volgt dan nog de realisatie van een verkeersplateau op het kruispunt met de Polderstraat. 
 

SULTANS OF SURF 

Komend weekend wordt in Knokke de eerste manche van de Belgische kampioenschappen windsurfen en kiteboarden georganiseerd. Dat gebeurt bij Surfers' Paradise onder de veelbelovende naam “ O’Neill Sultans of Surf ”. Op het appél àlle Belgische toppers, die vanaf windkracht 4 voor het nodige spektakel zullen zorgen. De wedstrijden starten telkens om 11u ’s morgens, en kunnen, afhankelijk van de wind, doorgaan tot 18u.  De manche maakt deel uit van een circuit van 3 wedstrijden. In november vertrekken de 3 eersten van iedere categorie vervolgens gratis naar Marokko.  Daar zullen ze samen met alle andere deelnemers de grote finale van dit Belgische Kampioenschap varen. 
 

FINALISTEN NAAR SENEGAL 

De 20 finalisten van de Miss Knokke-Heist verkiezing zullen in september in Senegal een bezoek brengen aan het liefdadigheidsproject “Fashion for Africa”.  Daarnaast zullen ze er ook getrakteerd worden op zon, zee en strand.  De préselecties voor Miss Knokke-Heist gebeuren op 28 april. Meisjes die wensen deel te nemen, kunnen zich nog steeds inschrijven, via de website www.missknokkeheist.be  De verkiezingsavond is gepland op 9 september. 
 

JEUGD EN MUZIEK 

Binnenkort start de vzw Jeugd en Muziek voor het eerst met een plaatselijke afdeling in Knokke-Heist. Het initiatief "Jeugd en Muziek" zag het levenslicht met een startconcert in 1940 in het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel. Nu, 66 jaar later, is onze badstad aan de beurt. Het doel van de vzw is muziekinitiatie en muziekeducatie te brengen aan kinderen vanaf 7 jaar. Ook in Knokke-Heist opent Jeugd en Muziek met een startconcert. Dat gebeurt op woensdag 17 mei om 15.30 in het kerkje van de Sparrendreef in Knokke. 
 

VLAAMSE VERKEERSBORDEN IN SCHOTLAND?

De Schotse Executieve trekt tienduizenden ponden uit om slimme verkeersborden te ontwikkelen. Daarmee wil men inspelen op het toenemend continentale verkeer dat via de Schotlandferry uit Zeebrugge arriveert.  De nieuwe verkeersborden moeten vanop afstand het land van herkomst van een nummerplaat kunnen achterhalen.  Vervolgens zal het verkeersbord een bericht in het Nederlands, Frans, Duits of een andere Europese taal weergeven. Een internationale offerte werd nu uitgeschreven om het systeem te ontwikkelen. 
 

JOSEPHINELAAN 

De verlichting in de Prinses Josephinelaan in Knokke-Heist wordt gesaneerd. Naar aanleiding van wegwerkzaamheden worden de verlichtingspalen vervangen. De kosten worden geraamd op ruim 11.000 euro en zijn volledig ten laste van het gemeentebestuur. 
 

 

Boottocht naar voormalig REM eiland

De Stichting Media Communicatie (SMC) organiseert op 27 mei 2006 wederom een boottocht naar het legendarische REM eiland, het kunstmatig eiland gebouwd door Verolme en Heerema bij de kust van Noordwijk. Omdat het eiland nog niet is afgebroken en veel mensen interesse hebben wordt alsnog een boottocht georganiseerd. In de zomer van 1964 kwamen vanaf het REM eiland de eerste commerciële televisie uitzendingen. Overdag kon men luisteren naar Radio Noordzee. TV Noordzee was ’ s avonds in de lucht van 18.30 – 20.00 uur en van 22.00 tot 23.30 uur. Bij goed weer konden de TV-programma's van deze zeezender ook in Knokke-Heist ontvangen worden. Lang duurde het niet. Er kwam een anti REM wet en op 17 december 1964 blies TV en Radio Noordzee zijn laatste adem uit. Jarenlang was het eiland verlaten, uiteindelijk nam Rijkswaterstaat het eiland in bezit.  In 2005 werd bekend dat Rijkswaterstaat het eiland gaat verkopen. Komt er geen koper dan wordt het eiland echt afgebroken.  Aanmelden voor een boottocht Mensen die nog een keer het eiland willen zien, krijgen nog één keer de gelegenheid om per boot naar het eiland te varen. Op 27 mei 2006 om 16.00 uur vaart men met de Estrella van Rederij Vrolijk vanaf de 2e Scheveningse binnenhaven, de Dr. Lelykade. De boottocht kost 12,50 Euro en duurt ongeveer 2,5 uur. Aanmelden kan via Stichting Mediacommunicatie op telefoon nummer 0032-20-6621141.
 

 De werken voor de OPsluiting van Zeebrugge vorderen goed. Straks raakt niemand er nog in.
19.04.1882 Overlijdensverjaardag van Charles Darwin, Engels natuurwetenschapper 
19.04.1917 Geboorteverjaardag van Johnny Hoes, Nederlands zanger en platenbaas woonachtig in Knokke
19.04.1936 Geboorteverjaardag van Wilfried Martens, Belgisch politicus 
Op 19 april 1956 trouwt prins Rainier III van Monaco met de Amerikaanse filmster Grace Kelly, die voortaan prinses Gracia heet.
Op 19 april 1978 rijdt Eddy Merckx zijn laatste wielerkoers.
Op 19 april 1993 schiet de FBI de gebouwen van een godsdienstige sekte bij Waco in Texas in brand.
Op 19 april 1995 zorgt een bom van Timothy McVeigh in een overheidsgebouw in Oklahoma City voor 168 doden.
19.04.1989 Overlijdensverjaardag van Daphne du Maurier, Brits schrijfster
Happy Birthday: 
WEBCAMS KNOKKE-HEIST
DRINGENDE HULP
dinsdag 18 april 2006
18 APRIL 1973 "We kunnen het toch proberen"
WEER METEO ZEEBRUGGE
BBC WEATHER ZEEBRUGGE
TELERAD WESTKAPELLE
HOOFDPUNTEN

° De middenstanders in Knokke-Heist zijn matig tevreden over de voorbije paasvakantie. 
° Heliopsis bereidt zich voor op "Opus 2006", de driejaarlijkse dansshow van de groep. 
° Vanaf 29 april is de prestigieuze World Press Photo 06-tentoonstelling te gast in Scharpoord. 
° Bezwaren tegen plannen voor de site “Reserve-Zegemeer” kunnen nog slechts tot donderdag worden ingediend. 
° Uit Nederlands onderzoek blijkt dat de vervuiling van de stranden afgelopen jaar is toegenomen.
° In de Heistse Steenstraat moeten de waterleidingswerken eind juni klaar zijn. 
° Markant leert dames donderdag hoe ze zich meer weerbaar kunnen opstellen.
° De Vlaamse Baggergroep Deme neemt strategische voorsprong op de concurrentie. 
° Een voormalige trainer van FC Knokke gaat aan de slag bij een slechtboerend Nederlands elftal. 

En verder ORO Nieuwsmagazine:

° Knokke-Heistenaar leidt THEPLANNER.be
° Op deze dag -tig jaar geleden
° Baziel
 

Evenementen Vandaag in Knokke-Heist & Films momenteel in de Bioskoop in de badstad
TVVanavond:  VijfTV: 21.10 The Ron Clark Story, KaII 22.15 TAKEN (sf), Eén: 23.25 Schone Schijn
MATIG TEVREDEN OVER PASEN 

De middenstanders in Knokke-Heist zijn over het algemeen matig tevreden over de voorbije paasvakantie. Vanwege het koelere weer waren er veel winkelende wandelaars. Ook de hotels en restaurants realiseerden een gematigde bezetting. Het paasweekend zelf wordt een 'voltreffer' genoemd. Beter dan vorig jaar. Toen viel Pasen vroeg en leek de economische recessie groter. Volgens Toerismedirecteur André Desmidt was vooral paasmaandag een meevaller vanwege het vrij mooie weer en het feit dat de meeste mensen vrij hadden.   Bepaalde delen van Nederland en Duitsland houden trouwens deze week nog vakantie. Opvallend tijdens de voorbije week was ook het feit dat meer Britse wagens de badstad aandeden dan gebruikelijk is.  De terugtocht van de Paastoeristen en dagjesmensen ging maandag reeds rond 16.30u van start. Vanwege de diverse wegeniswerken ontstonden derhalve al vroeg files in de straten naar de uitvalswegen. 
 

HELIOPSIS

De bekende Knokke-Heistse Dansgroep Heliopsis presenteert in het weekend van 28 tot 30 april een nieuwe dansshow “Opus 2006”.   Tijdens het optreden in Scharpoord wordt 3 jaar werking getoond door alle groepen.  Deze groepen variëren in leeftijd van 7 jaar tot boven de 24.  Het moet volgens de inrichters een mooi en non-stop dansfestijn worden. Daarbij zullen naast dans ook muziek, licht, kostumering en een verrassende podium-omkadering een belangrijke bijdrage leveren.   Heliopsis bestaat 28 jaar. De groep werd destijds opgericht om jongeren en jonge volwassenen te verenigen rond moderne dansvormen. 

Kaarten (€ 10) voor Opus 2006 op vrijdag 28 april en zondag 29 april, telkens om 20.00u, kunnen bekomen worden bij de leden of aan het onthaal van het C.C. Scharpoord. De voorstelling van zaterdag 29 april is inmiddels uitverkocht. Bijkomende inlichtingen over Heliopsis lees je op www.heliopsis.be.
 

EINDE BEZWAARPERIODE

De periode voor het eventueel indienen van bezwaren tegen de plannen voor de site “Reserve-Zegemeer” loopt donderdag op z'n eind.  Volgens die plannen wordt het bekende Knokse hotel eind dit jaar gesloopt. Het nieuwe hotel zal 9 étages tellen met in totaal 120 kamers. Ook worden 150 appartementen gerealiseerd.  De nieuwbouw past binnen de culturele as die wordt gevormd tussen het cultureel centrum Scharpoord en het vernieuwde casino. In de plannen die nu voorliggen, krijgt ook het Zegemeer een opknapbeurt en wordt een houten brug gebouwd die de verbinding maakt tussen Scharpoord en de nieuwe Reserve. Alle bezwaren en opmerkingen dienen tegen donderdag schriftelijk ter kennis gebracht worden van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, in het Stadhuis Knokke. 
 

WORLD PRESS PHOTO

Vanaf 29 april is de prestigieuze World Press Photo tentoonstelling te gast in het Cultuurcentrum Scharpoord als onderdeel van het Internationaal Fotofestival Knokke-Heist. Deze reizende tentoonstelling is het resultaat van een jaarlijkse wereldwijde wedstrijd voor persfotografie. De jury moest ruim 83.000 foto's van 4.450 fotografen uit 122 landen beoordelen.  Dit jaar ging de World Press Photo of the Year naar de Canadees Finnbar O'Reilly.  Zijn kleurenfoto van uitgemergelde vingers van een éénjarig kind gedrukt tegen de lippen van zijn moeder in Niger, is verkozen tot beste foto van het jaar.
 

VERVUILING STRANDEN 

In Knokke-Heist valt het niet op, omdat het strand om de haverklap gereinigd wordt. Maar uit het Coastwatch onderzoek van de Stichting De Noordzee blijkt dat de vervuiling van de stranden vorig jaar is toegenomen.  Nederlandse scholieren hebben voor de stichting in totaal 83,5 kilometer strand onderzocht. Zij vonden meer vuil dan ooit in de afgelopen tien jaar.  Ongeveer 42 procent was afkomstig van schepen op zee, 21 procent van toeristen en de herkomst van 36 procent van het afval was onbekend. De toenemende vervuiling heeft de stichting verbaasd. ,,Sinds 2004 gelden nieuwe regels voor schepen om in de havens afval af te leveren. Dan is het vreemd dat daar geen positief resultaat van is te zien'', zegt een woordvoerder. 
 

STEENSTRAAT

In de Heistse Steenstraat moeten de waterleidingswerken eind juni klaar zijn. De nieuwe leiding ligt er inmiddels aan de kant van de oneven huisnummers. De komende dagen wordt ook het voetpad heraangelegd.  Daarna is de andere kant van de straat aan de beurt. Tijdens de werkzaamheden is plaatselijk verkeer mogelijk. Tegen het seizoen moet alle leed geleden zijn. 
 

WEERBAARHEID

Donderdag organiseert Markant in de badstad een avond rond "Weerbaarheid voor dames". De sessie omvat het aanleren van eenvoudige en efficiënte basisprincipes.  Onder meer het bewustmaken van de eigenwaarde en het opbouwen van zelfvertrouwen.  Op die manier kunnen ook vrouwen zich in elke situatie weerbaar en zelfbewust opstellen.  De thema-avond wordt gebracht door Zesde Dan Erik Van Raemdonck.  Hij geeft nuttige wenken in verband met stem, houding en ademhaling. De weerbaarheidsavond wordt georganiseerd in zaal de Branding, donderdag om 20u. 
 

DEME HEEFT DE MEESTE TROEF

Met het verwerven van de baggerdivisie van de Nederlandse bouwgroep Koop heeft de Vlaamse baggeraar Deme zijn positie verder verstevigt.  Deme betaalde 17 miljoen euro voor de overname.  Paradepaardje bij de aankoop is de sleepzuiger Mellina.  Deme kaapte het schip weg voor de neus van de eeuwige rivalen Jan De Nul en Boskalis.  Dat belooft voor de toekomst en voor de tewerkstelling in onze regio. De baggersector boomt vooral in het Midden-Oosten en Azië. Door de typische ondergrond in dat gebied komen de baggeraars gespecialiseerde schepen te kort om alle projecten te kunnen uitvoeren. Alleen Deme kan nog reserves in de strijd gooien.
 

NAAR WILLEM II

Een voormalige trainer van FC Knokke gaat aan de slag bij de slechtboerende Nederlands ploeg Willem II.  Dennis van Wijk is derhalve volgend seizoen geen trainer meer van Roeselare.  Voor hij daar begon was de 43-jarige van Wijk oefenmeester bij Knokke, Oostende en Cercle Brugge. Op enkele details na is de overeenkomst tussen van Wijk en Willem II afgerond. Onze noorderburen zijn onder de indruk van hetgeen van Wijk in Roeselare presteerde. De voormalige FC Knokke trainer krijgt het echter niet onder de markt. Willem II eindigde namelijk voorlaatste in de reguliere competitie en moet nacompetitie spelen om in de eredivisie te kunnen blijven. 
 

 
Geen uitslagen
 

KNOKKE-HEISTENAAR LEIDT THEPLANNER.be

THEPLANNER.be, het marketing- en communicatiebureau voor de meeting- en incentivebranche, heeft Knokke-Heistenaar Filip Muyllaert benoemd tot Managing Director. Na een inspirerende sabbatsperiode zal hij verantwoordelijk zijn voor het dagelijks management van het bedrijf. Samen met een vakkundig team zal hij in de toekomst mee de schouders zetten onder projecten die de groei moeten bestendigen van de klanten van THEPLANNER.be.  Filip Muyllaert was eerder al jaren actief in de meeting- en incentivesector. Hij bekleedde internationale sales- en marketingfuncties en leidde verscheidene internationale onderzoeksprojecten. Managing Editor Ludo Verhaege van THEPLANNER.be: “Onze onderzoekscel – en onderzoek is het uitgangspunt voor alle acties die we ondernemen – voert research tot op het bot om de klanten nieuwe inzichten te kunnen aanreiken over de meest aangewezen marketingaanpak naar congres- en incentiveplanners. Daarom ben ik ook verheugd om Filip in ons team te mogen verwelkomen. Zijn kennis en passie voor de sector zal zeker ook door onze klanten gewaardeerd worden.”  Filip Muyllaert voegt daaraan toe: “Ik ben trots deel te mogen uitmaken van THEPLANNER.be, nu al door veel professionals beschouwd als een jong en dynamisch pioniersbedrijf binnen de branche. Ik ben ervan overtuigd dat de diensten en oplossingen van THEPLANNER.be een unieke meerwaarde zullen betekenen voor onze huidige en toekomstige klanten die zelf ook geloven in ‘evidence-based management’.  Acties en strategieën moeten gebaseerd zijn op harde cijfers.  Want klanten willen in deze sector geen verhaaltjes meer. Ze willen feiten en resultaten. En dat is nu precies de missie van THEPLANNER.be”.
 

 
WEBCAMS KNOKKE-HEIST
DRINGENDE HULP
maandag 24 april 2006
WEER METEO ZEEBRUGGE
BBC WEATHER ZEEBRUGGE
TELERAD WESTKAPELLE
HOOFDPUNTEN

° De Erfgoeddag in Knokke-Heist leverde afgelopen weekend weer meer vlaggen op voor Sincfala.
° De badstad is klaar voor het derde stripfestival dat op 21 mei z'n beslag krijgt. 
° Bij een grenscontrole in Knokke-Heist werd een 45-jarige cannabis-dealer ingerekend. 
° Op 1 mei kunnen jongeren in de badstad gratis 'leren studeren'. 
° Zondag werd in onze kusthaven de 88ste verjaardag van de Raid op Zeebrugge herdacht. 
° Het nieuwe voetbalseizoen van Club Brugge start op het veld van FC Knokke. 
° Volgende maand wordt vanuit Knokke-Heist de derde Polderrun gehouden voor Make a Wish Vlaanderen.
° In Cadzand zullen bedrijfspanden van het Tibetaans Naropa Instituut toch niet worden gelegaliseerd. 
° In het zondagvoetbal was er winst voor FC Knokke en VV Westkapelle; en een monsterscore voor FC Heist. 

En verder:

Weekend Sport 

ORO Nieuwsmagazine:

° Zeezoogdieren massaal dood door heien onder water
° Op deze dag -tig jaar geleden
° Baziel
 

Evenementen Vandaag in Knokke-Heist & Films momenteel in de Bioskoop in de badstad
TVVanavond: VT4 21.10 LOST 22.50 INVASION, BBC1 23.35 Comedy Connections, BBC2 22.30u Titty Bangbang, CANVAS 22.05 Hotel Babylon, 23.00 Little Britain
VLAGGEN IN SINCFALA 

Naar aanleiding van de Erfgoeddag worden in Sincfala in Heist tientallen vlaggen van verenigingen uitgestald. De tentoonstelling in het museum van de Zwinstreek loopt tot 21 mei.  Met de vlaggen gaat het om oude exemplaren van verenigingen zoals de Klakkertjes, de turnclub Rust Roest, het Vissersvoetbal en de studentenvereniging Moeder Zwinneblomme. Zopas bracht Sincfala ook het boekwerkje "Met vlag en wimpel" uit over de verenigingen en hun vlaggen in de badstad. Bij de opening van de tentoonstelling kon museumvoorzitter Schepen Danny Lannoy meteen ook aankondigen, dat nog meer verenigingen hun vlaggen zullen afstaan.  Onder meer gaat het om het vaandel van de wielerclub "D'erop of d'erover" uit 1935.  Deze week worden trouwens alle verenigingen aangeschreven met het verzoek hun oude vlaggen in bewaring te geven en te laten registreren. Het museum hoopt op termijn ook alle aangeboden vlaggen te kunnen restaureren. 
 

RAID OP ZEEBRUGGE HERDACHT

Zondag was het 88 jaar geleden dat Sir Roger Keyes met zijn vloot een raid op Zeebrugge uitvoerde. Het laten afzinken van drie "blokschepen" moest de havengeul versperren voor Duitse duikboten die vanuit Brugge opereerden. Bij een plechtigheid in Zeebrugge werden zondag de zowat 200 slachtoffers van de aanval herdacht.  Gelijktijdig werd aan het "Maison de Dieu" in Dover naar jaarlijkse traditie de Zeebrugge bell geluid.  Inmiddels is de voorbije weken via advertenties in Britse kranten tevergeefs gezocht naar nabestaanden van één van de Britse mariniers die in Zeebrugge om het leven kwamen. Het gaat om Joseph Edward Baxter een jonge Schot, vader van twee kinderen.  Het lichaam spoelde een maand na de aanval op Zeebrugge aan in Nederland, en ligt er daarom apart begraven. Voor de aanval op Zeebrugge zijn destijds elf Victoriakruizen uitgereikt.
 

DEALER OPGEPAKT

Bij een grenscontrole in Knokke-Heist werd een 45-jarige cannabis-dealer ingerekend. De man afkomstig uit Brugge had 300 gram van de verdovende middelen bij zich. Hij was nog maar recent vrijgelaten uit de gevangenis waar hij een straf uitzat voor drugsfeiten. Het parket heeft inmiddels z'n aanhouding gevorderd. 
 

STRIPFESTIVAL 

De badstad is klaar voor het derde stripfestival dat op zondag 21 mei z'n beslag krijgt.  Het thema is dit keer voetbal naar aanleiding van het WK dat in juni in Duitsland wordt gehouden.  Naast voetbalidolen uit eigen land zullen bij de opening ook flink wat tekenaars aanwezig zijn die met voetbal te maken hebben. Onder meer gaat het om Hec Leemans en Dino Attanasio.  Een opgemerkte verschijning wordt ook Dirk van de Auwera met Lierse Dribbelt: "De Chinese Muur".  Verder zullen nog een twintigtal andere striptekenaars met naam present zijn.   Het stripfestival wordt ondergebracht in overdekte locaties op het Van Bunnenplein en de Zeedijk. De toegang is gratis. 
 

LEREN STUDEREN 

Op 1 mei kunnen jongeren in de badstad gratis 'leren studeren'. Het betreft een initiatief van de vzw Students Technology International. Dat is een organisatie van leerkrachten met verschillende afdelingen in Vlaanderen. De vzw ijvert onder meer voor het gebruik van een goede studiemethode. Het is namelijk gebleken dat veel jongeren niet de juiste leermethoden gebruiken. Tijdens een kort instructiesessie komen verschillende technieken aan bod. Scholieren leren hoe ze effectief moeten lezen, hoe ze structuur aanbrengen in een tekst, en hoe ze kunnen verbanden leggen. Inschrijven kan tot 29 april op 0478/39 12 08. 
 

CLUB EN ANDERLECHT NAAR KNOKKE

Het nieuwe voetbalseizoen van Club Brugge start op het veld van FC Knokke. Na de medische tests in de tweede helft van juni zakken de Club-spelers op 24 juni naar de badstad af voor hun eerste oefenwedstrijd. Dat dit op het stadion Olivier gebeurt in Knokke is inmiddels een jaarlijkse traditie geworden. Ook Anderlecht zal in die periode in onze badstad een oefenpartij spelen. 
 

POLDERRUN

Volgende maand wordt vanuit Knokke-Heist een Polderrun gehouden voor "Make a Wish Vlaanderen". Zondag 28 mei is het meteen de derde keer dat deze motorentoertocht over een afstand van 180 door de ons omringende polders wordt opgezet. Het vertrek is bij De Smisse in de Smedenstraat in Knokke.  Wegens het grote aantal deelnemers zal een deel van de straat bij de start van de motortocht korte tijd voor het andere verkeer worden afgesloten. De aankomst is voorzien bij JJ's Roadhouse. 
 

NAROPAPANDEN NIET LEGALISEREN

In onze buurgemeente Cadzand moet het recent opgerichte Tibetaans Naropa Instituut op zoek naar een andere invulling voor een deel van zijn onderkomen. Het gemeentebestuur van Sluis is namelijk niet van plan 3 verblijfspanden op het terrein van het voormalige asielzoekerscentrum Hedenesse te legaliseren. De gemeente vreest dat het Tibetaanse Rustcentrum dan zou kunnen bezwaar maken tegen de geurhinder die veroorzaakt wordt door een aanpalende veehouderij. Op de boerderij worden namelijk een kleine 200 dieren gehouden. 
 

SPORT IN'T KORT

In Eerste Provinciale voetbal mondde het kustderby tussen SC Blankenberge en FC Knokke uit op een 0-3 overwinning voor Knokke, dat op de derde plaats in het klassement staat. In Derde Provinciale B versloeg Heist de ploeg van St Joris met een monsterscore van liefst 10-0. Ook VV Westkapelle won z'n thuiswedstrijd. Lichtervelde moest aldus met 2-1  de duimen leggen. Moerkerke verloor met 0-3 van Kanegem. Westkapelle staat eerste in het klassement, Heist legt beslag op de vierde plaats. 
 

 
WEEKEND SPORT 22/23 APRIL 2006

VV Westkapelle speelt testmatch om de titel – FC Heist lukt monsterscore

Voetbal  30ste en laatste speeldag

SC Blankenberge – Knokke FC 0-3

In de kustderby vallen traditioneel veel doelpunten en deze keer waren ze allemaal van Knokse makelij, hoewel de wedstrijd voor Knokke geen belang meer had. Steve Sinnaeve bezorgde Knokke met twee doelpunten, waarvan één op strafschop een 0-2 voorsprong aan de rust. Wim Lampo scoorde een derde maal in de tweede helft. Izegem werd kampioen. Zowel Izegem als Ieper speelden slechts gelijk en eindigen met 62 punten. Izegem werd kampioen omdat het meer wedstrijden gewonnen had. Knokke eindigt mooi derde met 55 punten en kan zich voorbereiden op de eindronde. De loting voor de eindronde vindt vandaag plaats. 

3de provinciale B

FC Heist – Sint-Joris 10-0. Tegen de laatste hield Heist schietoefening.  Gevaert en Bogaert scoorden een hattrick, Benny Devinck lukte er eentje minder en Bautista en Van Fraechem hielden het bij één treffer. In sommige kranten staat de score als 0-0 afgedrukt, gewoon omdat de lay-out niet toeliet om dubbele cijfers af te drukken...

VV Westkapelle – Lichtervelde 2-1. In de eerste helft kreeg Westkapelle een paar halve kansen maar de ruststand was 0-0. Vroeg in de tweede helft trof Lichtervelde de paal en scoorde daarna toch. Westkapelle werd wakker en kon op strafschop de gelijkmaker aantekenen na een fout op Delheye. De Caluwé klaarde de klus. Op hoekschop verzuimde een bezoekende verdediger de bal weg te werken en Corty was attent om de overwinning veilig te stellen. Omdat ook Zedelgem won (met 4-2 van Hoger Op Oedelem) eindigen Zedelgem en Westkapelle met 67 punten en evenveel gewonnen wedstrijden. Er zal dus een testmatch plaatsvinden om te bepalen wie kampioen wordt en wie naar de eindronde verwezen wordt. Torhout heeft op de derde plaats 61 punten en Heist is met 58 punten vierde. 

Hockey

Heren

Eindronde 4de nationale A

Doornik – Knokke 3-3.
 

 
  Bezoek de nieuwe sites van Paradijs Knokke-Heist
Radio Paradijs (tk)  of    Radio Paradijs (be)

Zeezoogdieren massaal dood door heien onder water

Zeezoogdieren sterven massaal door het geluid van heien onder water. Dat gebeurt voor windmolenparken in de Noordzee. De doffe onderwaterklappen zorgen ervoor dat gehoororganen van dolfijnen en bruinvissen ‘exploderen'. De dieren zwemmen in paniek snel omhoog en overlijden dan aan de caissonziekte, die hersenletsel veroorzaakt door plotseling drukverschil.  Het is een luguber horrorscenario dat op een symposium geschetst werd door wetenschapper Kees Camphuysen, onderzoeker van het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Hij wil de gevolgen van het heien op zee in kaart brengen via onderzoek op aangespoelde bruinvissen. „Want het geluid is, ook op de lange afstand, absoluut dodelijk voor vissen en zeezoogdieren", waarschuwde hij. De laatste jaren spoelen veel dode zeezoogdieren aan langs de Noordzee? en Waddenkust. Twee maanden geleden was er op de stranden van de Waddeneilanden sprake van een piek.
 

 
 
24.04.1856 Geboorteverjaardag van Henri Pétain, Frans maarschalk en premier
24.04.1942 Geboorteverjaardag van Barbra Streisand, Amerikaans zangeres en filmactrice 
Op 24 april 1961 wordt in het kader van het Deltaplan het Veerse Gat gedicht.
24.04.1967 Overlijdensverjaardag van Vladimir Komarov, Russisch ruimtevaarder 
De eerste Chinese kunstmaan wordt op 24 april 1970 gelanceerd.
Gelukkig Verjaardag:
WEBCAMS KNOKKE-HEIST
DRINGENDE HULP
donderdag 13 april 2006
WEER METEO ZEEBRUGGE
BBC WEATHER ZEEBRUGGE
TELERAD WESTKAPELLE
HOOFDPUNTEN

° In Knokke werd een bedieningspaneel van het nieuwe cameratoezicht aangereden. 
° De kustburgemeesters willen een realistische herziening van het streefcijfer voor restafval.
° Een Ieperse finaliste van Miss Coast Belgium legt zich toe op Knokke-Heist. 
° Eind volgende week is het in Scharpoord weer tijd voor het Lenteconcert van de Heistse Ceciliaharmonie. 
° In mei wordt in Zeebrugge een gerestaureerde garnaalvanger te water gelaten. 
° Knokke-Heist heeft 2 stadswachten in dienst voor de afdeling Preventie. 
° Zaterdag wordt in de bibliotheek van Scharpoord een Puja-ritueel gehouden. 
° Blankenbergse bagger wordt binnenkort voor onze kust gedumpt. 
° De vijfdejaars van het Atheneum in Knokke proberen zelf hun studiereis naar Berlijn te financieren.

En verder in ORO Nieuwsmagazine:

° Vandaag -tig jaar geleden
° Baziel
 

Evenementen Vandaag in Knokke-Heist, Casino-agenda & Films momenteel in de Bioskoop in de badstad
TVVanavond: BBC1 Waterloo Road, VT4 21.10 Peking Express, KaII 22.35 Valentine, Eén: 23.25 Hyacinth
CAMERATOEZICHT AANGEREDEN

Een eenzijdig ongeval heeft in Knokke schade toegebracht aan de installatie voor het cameratoezicht. Dat gebeurde rond 6u donderdagmorgen. Een bestuurder uit de badstad is ter hoogte van het Van Bunnenplein met zijn Mercedes Klasse A ingereden op het bedieningspaneel van één van de toezichtscamera's.  Niet alleen het paneel maar ook de wagen werd daarbij zwaar beschadigd. Niemand werd bij de aanrijding gewond. De 16 apparaten voor het cameratoezicht in Knokke-Heist werden vorige vrijdag pas in gebruik genomen. 
 

STREEFCIJFER RESTAFVAL TE HOOG

De burgemeesters van Knokke-Heist tot De Panne dringen aan op een realistische herziening van het streefcijfer voor restafval dat volgend jaar zou moeten gehaald worden. Tegen 2007 zou elke Vlaming nog hooguit 150 kg restafval buiten mogen zetten. Dat is niet realistisch voor kustgemeenten. Men houdt namelijk te weinig rekening met de toeristische impact op het huisvuil aan de kust. In Knokke-Heist probeert men al een geruime tijd met allerlei middelen het volume restafval naar beneden te halen.  Met succes, maar ook in de badstad vreest men de norm van 150 kilo volgend jaar niet te kunnen halen.  Alhoewel de juiste cijfers nog niet beschikbaar zijn, meent men bij de gemeente dat het volume restafval vorig jaar rond de 185 kilo per inwoner schommelde. In Nieuwpoort is dat zelfs 300 kilo per inwoner. 
 

COAST MISS

De 20 finalisten van de Miss Coast Belgium verkiezing hebben elk de opdracht gekregen om zich tot aan de finale speciaal in te zetten voor één bepaalde badstad. Zo zal Kimberly Laheye uit Ieper de komende maanden extra aandacht besteden aan Knokke-Heist.  Ze moet zich daarbij zoveel mogelijk op evenementen in de badstad laten zien. Kimberly komt uit een gezin met 5 kinderen en wordt in juni 18-jaar.  Ze studeert schoonheidsverzorging en haar hobbies zijn dansen, modellenwerk en turnles geven aan kleuters. De finale is gepland op 23 september. 

In verband met de verkiezing kan men stemmen via de site: www.misscoast.be of sms'en via 3031 mcb02. 
 

LENTECONCERT 

De Ceciliaharmonie Heist bereidt zich momenteel voor op het 37ste Lenteconcert. Dat krijgt z'n beslag in het Cultuurcentrum Scharpoord op vrijdag 21 en zaterdag 22 april.  Tijdens het concert zal ook André Delos afscheid nemen als dirigent van de harmonie. De bekende Blankenbergse dirigent heeft in Heist 40 jaar lang de Ceciliaharmonie geleid en stukje bij beetje tot "hoger uitmuntend" peil gebracht.  Hij blijft evenwel dirigent van het jeugdensemble en zal zich verder inzetten als actief bestuurslid. 
 

GARNAALVANGER GERESTAUREERD 

Op 25 mei wordt in Zeebrugge een vissersvaartuig te water gelaten.  Het gaat om de garnaalboot B72 Jacqueline-Denise, die jarenlang stond te verkommeren langs de Oude Wenduinsesteenweg in Blankenberge. Bij de scheepswerven Jan Van Damme in Zeebrugge wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de restauratie van het vaartuig. De B72 is eigendom van stad Blankenberge en zal gebruikt worden voor rondvaarten.  Met het varend monument wil men een stuk oude visserijgeschiedenis bewaren voor toekomstige generaties. 
 

PREVENTIEWACHTEN 

Sedert kort heeft Knokke-Heist twee stadswachten in dienst voor de afdeling Preventie.  Net als de wijkagenten worden ze de aanspreekpunten voor de inwoners en toeristen. Momenteel worden de stadswachten ingezet voor het project "controle van huis- en busnummering". In de toekomst zullen de stadswachten ook andere taken krijgen toebedeeld. Onder meer zal het daarbij gaan over projecten in verband met autocriminaliteit, gauwdiefstal en inbraakpreventie. De nieuwe wachten zullen deze zomer ook present zijn op de preventiestanden in de badstad. 
 

PUJA 

Zaterdag om 11u wordt in de bibliotheek van Scharpoord het Puja-ritueel gehouden.  Dat is de handeling waarbij Tibetaanse monniken op ceremoniële wijze hun zandmandala vernietigen. Het dient als metafoor voor de vergankelijkheid van het leven. Puja is in essentie het betonen van respect aan een opperwezen. In de bibliotheek is terzelfder tijd een fototentoonstelling te bewonderen over de Tibetaanse leefwereld.  Ook wordt permanent de film "Voices in Exile" vertoond. 
 

BAGGERSPECIE 

Bij ministerieel besluit is een machtiging verleend om baggerspecie in zee te storten op een plaats die bekend staat als "Zeebrugge Oost".  Het betreft een gebied met een straal van 750m gelegen ter hoogte van Zeebrugge en Heist-West.  De baggerspecie die er zal gestort worden is afkomstig van onderhoudswerken in de spuikom in Blankenberge en de toegangsgeul naar de jachthaven. De maximale hoeveelheid baggerspecie die daar jaarlijks mag gestort worden beloopt 600.000 ton. 
 

AUTOWAS VOOR BERLIJN 

De vijfdejaars van het Zwinstede-Atheneum in Knokke proberen zelf hun studiereis naar de Duitse hoofdstad te financieren. Ze doen dat met het inrichten van een carwash. Dat gebeurt komende dinsdag 18 april op de speelplaats van het Atheneum aan het Verweeplein in Knokke. De scholieren zullen van 15 tot 21u wagens van groot tot minder groot onder handen nemen.  Zelfs een scooter is niet te klein om voor de spons te gaan, met het oog op Berlijn. 
 

BASKET: SILS KNOKKE-HEIST vs DENNIS BLANKENBERGE

De match van de Sils eindigde woensdag op 101-58. De Sils begonnen wervelend en scoorden maar liefst 34 punten in het eerste quart. Blankenberge heeft enkel in de eerste minuut gelijke tred kunnen houden maar dan was het voor hen alleen maar toekijken. De arbiters hadden er blijkbaar geen zin in en lieten alles begaan. Gelukkig dat beide ploegen zich beheersten. 
Het werd uiteindelijk 101-58. In de laatste match van de competitie is het de Sils toch gelukt om meer dan 100 punten te socren.  Volgende week 19/04/06 spelen de Sils de halve finale van de Beker van West-Vlaanderen tegen Ieper. 
 

Geen berichten
13.04.1860 Geboorteverjaardag van James Ensor, Belgisch-Brits kunstenaar
In de kiosken verschijnt op 13 april 1933 het eerste nummer van het damesblad Libelle.
Koningin Wilhelmina zet op 13 april 1945 bij Eede weer voet op Nederlandse bodem.
Op 13 april 1970 ontploft een zuurstoftank in het ruimteschip Apollo-13 op weg naar de maan.
13.04.1959 Overlijdensverjaardag van Eduard van Beinum, Nederlands dirigent
 Happy Birthday
WEBCAMS KNOKKE-HEIST
DRINGENDE HULP
woensdag 12 april 2006
WEER METEO ZEEBRUGGE
BBC WEATHER ZEEBRUGGE
TELERAD WESTKAPELLE
HOOFDPUNTEN

° Landmeters zijn druk in de weer in Knokke-Heist voor het opmaken van het Grootschalig Referentie Bestand. 
° De Directie Statistiek heeft informatie vrijgegeven in verband met de in de badstad afgeleverde bouwvergunningen. 
° Begin juni lanceert de Lions Club Knokke-Zoute een zogeheten TenTUINstelling in de badstad.
° Het museum van de Zwinstreek is in de gemeente op zoek naar allerlei vlaggen van verenigingen. 
° De voormalige Pieters Groep op de Blauwe Toren wordt geconfronteerd met een vierde eigenaarswissel. 
° De dienst 100 in Knokke-Heist vervoerde vorig jaar bijna 2.000 patiënten. 
° In Heist wordt bij autobezitters een actie gestart voor het invoeren van een Bewonerskaart. 
° Het nieuwe college in Sluis is absoluut gekant tegen de vestiging van een koffieshop in de grensgemeente. 
° In de Regio Knokke-Heist bevinden zich 2 restaurants uit de Wereld Top 50. 

En verder in ORO Nieuwsmagazine:

° Cancun Welcomes Back Sand and Tourists to Hurricane-Beaten Beaches 
° Vandaag -tig jaar geleden
° Baziel
 
Evenementen Vandaag in Knokke-Heist, Casino-agenda & Films momenteel in de Bioskoop in de badstad
TVVanavond: BBC2 20u Stardate: Mysteries of Venus, Canvas 21.15 Amores perros, 5TV 21.10: Boys on the Side, Eén 23.25 Hyacinth

DE BADSTAD WORDT OPGEMETEN 

Gedurende ongeveer anderhalf jaar zullen landmeters in Knokke-Heist regelmatig aan de slag zijn.  Daarbij zal het openbaar domein nauwkeurig worden opgemeten worden, evenals bepaalde voorgevels. Dat heeft te maken met de voorbereiding van een Grootschalig Referentie Bestand (GRB) over het grondgebied van de badstad.  Dit is een zeer nauwkeurige kaart die voor het hele grondgebied wordt opgesteld. De financiering van het project wordt gedragen door het Vlaamse Gewest en de nutsmaatschappijen. Het eindresultaat van de kartering zal ook van groot nut zijn voor de gemeente. Het bestand kan straks bijvoorbeeld gebruikt worden voor het intekenen van BPA’s en verkavelingsplannen en het beheren van het eigen patrimonium en de groenvoorzieningen.  Voor de nutsbedrijven is de opmetingskaart ondermeer van belang voor de leidingregistratie.  Ongeruste bewoners kunnen de landmeters altijd vragen om zich te identificeren.  De landmeters moeten een attest kunnen voorleggen dat aantoont dat ze metingen uitvoeren voor het GRB.

Meer informatie over het GRB kunt u steeds vinden op de website van het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen (www.gisvlaanderen.be, Ga Naar GRB).
 

BOUWVERGUNNINGEN

Zopas heeft de  Directie Statistiek van de Federale overheid informatie vrijgegeven in verband met de in ons land afgeleverde bouwvergunningen.  Daaruit blijkt dat vorig jaar in Knokke-Heist 33 dergelijke vergunningen werden goedgekeurd voor residentiële nieuwbouwpanden. Het betrof 32 ééngezinswoningen en één gebouw met 9 appartementen.  Dat is veel meer dan in de jaren ervoor met uitzondering van het jaar 2000. Toen werd het licht op groen gezet voor de constructie van 60 gebouwen. Vorig jaar werden verder nog bouwvergunningen afgeleverd voor de renovatie van 18 panden.  Daarnaast waren er ook bouwvergunningen voor 14 niet-residentiële gebouwen, waarvan 8 nieuwbouw. 

Klik voor meer informatie
 

TENTUINSTELLING 

Onder de noemer "TenTUINstelling" heeft de Lions Club Knokke-Zoute het plan opgevat om begin juni beelden in tuinen te kijk te stellen.  De bedoeling is om op 18 locaties werken van kunstenaars tentoon te stellen en te koop aan te bieden.  Met de uitgekozen plaatsen gaat het om privétuinen en winkels van leden van de Lions Club verspreid over de deelgemeenten. Bij het uitkiezen van de kunstwerken werd gestreefd naar een grote variatie van gekende en minder gekende artiesten in verscheidene stijlvormen. De locaties maken deel uit van een route die de bezoekers onder meer per fiets kunnen afleggen en die start bij Scharpoord. Het doel van het initiatief is het brede publiek op een ontspannen manier in contact brengen met hedendaagse beeldende kunst. De opbrengst is integraal bestemd voor ondersteuning van sociale werken in de regio.
 

VLAGGEN GEZOCHT 

Naar aanleiding van de Erfgoeddag van 23 april roept Sincfala alle inwoners op om oude vlaggen af te staan aan het museum. De schenkers krijgen in het streekmuseum de gelegenheid het verhaal over hun vlag te vertellen.  Verder bezit Sincfala een aantal vlaggen waarvan het graag de herkomst zou bepalen.  Tijdens de tentoonstelling "Met vlag en wimpel" die de komende weken wordt gehouden kunnen museumbezoekers ook helpen het verhaal achter deze vlaggen te reconstrueren.
 

WEER EIGENAARSWISSEL PIETERS 

De voormalige Pieters Groep heeft andermaal een nieuwe eigenaar. Het gaat om het Noorse Pan Fish dat momenteel een bod doet op de resterende aandelen van Fjord Seafood.  Deze bekende Noorse zalmkweker is tevens eigenaar van het grootste Belgische visverwerkende bedrijf gevestigd op de Blauwe Toren. De nieuwe groep zal een kwart van de wereldwijde zalmmarkt controleren. Door de overname van Fjord Seafood kent zijn Belgische dochter, de vroegere Pieters Groep, een vierde eigenaarswissel sinds de familie Pieters in 1997 uit het bedrijf stapte.  De Belgische afdeling is een buitenbeentje in de groep. Terwijl Pan Fish en Fjord Seafood vooral vis kweken, is de vroegere Pieters Groep gespecialiseerd in het verwerken van vis. Pan Fish zou niet van plan zijn de Belgische dochter, goed voor een omzet van 241 miljoen euro, af te stoten.
 

AMBULANCEVERSLAG 

Uit de ambulanceverslagen van vorig jaar blijkt dat de dienst 100 vanuit Knokke-Heist heeft ingestaan voor het vervoer van bijna 2.000 patiënten.  Het ging daarbij voornamelijk om het transport van zieken en slachtoffers van ongevallen.  Toch waren er ook 86 patiënten die dringend naar het ziekenhuis moesten wegens vergiftigingsverschijnselen. De meeste mensen die van de ambulance gebruik maakten waren afkomstig uit de badstad en uit Damme.  De rit ging meestal naar het Ter Linden Ziekenhuis. Een kleine minderheid was bestemd voor het AZ in Brugge en het Fabiolaziekenhuis in Blankenberge. 
 

BEWONERSKAART 

In Heist wordt een actie gestart voor de invoering van een Bewonerskaart.  Een dergelijke kaart moet mensen in staat stellen gratis in de eigen straat te parkeren. Om het verzoek kracht bij te zetten worden inwoners aangespoord om de komende maanden een nep-Bewonerskaart vooraan in de wagen te leggen. De actie wordt nu gevoerd omdat toeristen en tweede verblijvers vanaf pasen weer regelmatig beslag leggen op de beschikbare parkeerplaatsen. Daardoor moeten de inwoners vaak uitwijken naar betalende parkeerzones. Het gaat om een initiatief van Geert Deman. 
 

GEEN KOFFIESHOP IN SLUIS 

Het nieuwe College in Sluis heeft dinsdagavond in z'n beleidskaarten laten kijken. Daarbij bleek onder meer dat het ontmoedigen van alcohol- en drugsgebruik een van de speerpunten is in het kersverse bestuursakkoord.  Het college is tegenstander van een koffieshop en zal dus niet meewerken aan de vestiging ervan. Het dagelijks gemeentebestuur zal verder ook stappen zetten om jongeren op de gevaren van verslaving te wijzen.
 

WERELDTOP 

De laatste dagen was er in de regio nogal wat te doen over het feit dat het Brugse restaurant De Karmeliet op de 47ste plaats staat in de lijst van de 50 beste restaurants ter wereld.  Bij het uitvlooien van de lijst blijkt echter dat een ander restaurant, dichter bij Knokke-Heist gelegen, een nog hogere plaats heeft bereikt. Nederland is op de 19de plek namelijk vertegenwoordigd door Restaurant Oud Sluis in Sluis.  Dat eethuis werd vorig jaar trouwens ook bekroond met een derde Michelinster. 
 

 

Cancun Welcomes Back Sand and Tourists to Hurricane-Beaten Beaches 

Tom Latack was disappointed to see only rocks between his hotel and the ocean when he arrived in Cancun on March 30. A day later, he was soaking up the sun on a 40-yard-wide strip of fresh white sand. ``They're really moving fast,'' Latack, a 49-year-old Whirlpool Corp. engineer from Baroda, Michigan, says as he looks out on turquoise-colored waves lapping against the beach. Almost six months after Hurricane Wilma knocked out all but two of the 145 hotels that account for more than 70 percent of the resort's $2.94 billion economy, Cancun is back. More than 100 hotels have reopened, and the state tourism minister predicts Mexico's biggest tourist destination will draw as many visitors this year as in 2004.  Jan de Nul Group NV, the Belgium-based-dredging company, is building the equivalent of two American football fields of beach a day. Working around the clock, it suctions sand from 35 kilometers (22 miles) off shore onto two ships, then blows it out through a 32-inch steel pipe. ``Without beaches, Cancun doesn't have tourists,'' says Works Manager Jan Van Merkerk, who has restored beaches for the company around the world. The outlook was bleak in the aftermath of Hurricane Wilma, which tore through Cancun for three days starting Oct. 20. Cancun's resort business accounts for a 17.5 percent of Mexico's $11.8 billion tourist market. At the time, John Welch, New York-based Lehman Brothers' chief economist for Latin America, said the destruction would slow the economy by 1.6 percentage points. Alejandro Ortiz, an engineer hired to assess damage by the German tourism company TUI AG, said it may take eight months to repair the hotels. Cancun has added about 10,000 jobs since then, says Gabriela Rodriguez, 46, tourism minister for Quintana Roo, the resort's home state. ``We now have a Cancun with remodeled shopping centers, new hotels and restored beaches,'' she says. ``Wilma, for us, turned into an opportunity to renew everything at one time.'' The rebuilding underscores Cancun's importance in an industry that ranks third for Mexico's foreign currency earnings after oil exports and money transfers from residents living abroad. The inflows have allowed the country to lower its current account deficit to $5.7 billion in 2005 from 7.2 billion in 2004. Cancun will lure about 3.38 million tourists this year, up from 3.16 million last year even after beginning 2006 with fewer hotel rooms, Rodriguez says in a telephone interview. Cancun now has 18,000 of its 27,000 hotel rooms operating, and it is expected to be near full capacity by the June summer season. Jan de Nul is getting paid $20 million from the government to restore 12.5 kilometers of beach in Cancun. The company, which began work Feb. 1, expects to be finished April 15, says van Merkerk. 
The repair work is happening faster than in September 1988, after Hurricane Gilbert struck Cancun. It took the government two months to restore electricity, and the beaches were left unrepaired. After Wilma, electricity and running water were working within two weeks. Roberto Manzon, 31, is among workers in Cancun who are surprised by the progress. Employed in the hotel industry for more than a decade, he says he thought he would have to leave after seeing the devastation left by Wilma. ``It took several years for things to recover here in Cancun after Gilbert,'' says Manzon, a bellboy at the Flamingo hotel. ``Now the government is more on the ball and already is fixing the beaches.''  The city plans to pay for a second round of beach restoration with a special tax on hotels and begin creating dunes for protection against erosion by seeding natural plants, says Ana Patricia Morales, executive director of the Quintana Roo Hotel Association. The size of tax, based on the amount of federal beach land used, hasn't been determined, she says. Companies are hiring. Martin Vargas, 19, left his fishing village of San Francisco Ixhuatan in the state of Oaxaca for Cancun after his cousin told him businesses are looking for workers. Vargas makes 850 pesos a week as a convenience-store cashier and plans to enroll in a local college. Back home, work paid less and was only temporary, he says. ``It's not hard to find work here,'' Vargas says. ``There's a lot of activity.'' Cancun may add 3,000 hotel rooms within two years in a new development called Punto Cancun that has already sold beachfront land, Rodriguez says. Residents and government officials say they are hoping Cancun will be spared another hurricane, even as forecasters predict this year's Gulf of Mexico storm season will top last year's record. ``We don't want this to happen again for at least another 20 years,'' Rodriguez says. 
 

 
12.04.1869 Geboorteverjaardag van Henri Landru, Frans lustmoordenaar 
Op 12 april 1904 beproeven de Franse gebroeders Dufaux met succes het prototype van de helikopter.
12.04.1945 Overlijdensverjaardag van Franklin Delano Roosevelt, Amerikaans president
12.04.1950 Geboorteverjaardag van David Cassidy, Amerikaans acteur en zanger 
Bill Haley and the Comets nemen op 12 april 1954 het nummer 'Rock around the clock' op.
Op 12 april 1961 maakt Joeri Gagarin als eerste ruimtevaarder één omwenteling om de aarde.
Op 12 april 1981 maakt de Amerikaanse space shuttle zijn eerste vlucht.
12.04.1975 Overlijdensverjaardag van Josephine Baker, Amerikaans-Frans revuester 
Op 12 april 1992 gaat het pretpark Euro Disney nabij Parijs open.
Happy Birthday: 
WEBCAMS KNOKKE-HEIST
DRINGENDE HULP
dinsdag 11 april 2006
WEER METEO ZEEBRUGGE
BBC WEATHER ZEEBRUGGE
TELERAD WESTKAPELLE
HOOFDPUNTEN

° Op de Erfgoeddag van 23 april pronkt Knokke-Heist met Verenigingsvlaggen en gerestaureerde schilderijen. 
° De vzw Ter Dijk heeft klacht ingediend bij de Gouverneur tegen het gemeentebestuur van de badstad. 
° Binnenkort wordt in het Casino Knokke het tweede benefietgala voor Afrika georganiseerd. 
° Het gemeentebestuur overweegt om het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad aan te passen.
° Koksijde en Knokke-Heist zijn de rijkste gemeenten in onze provincie. 
° Het Algemeen Boerensyndicaat stelt zich vragen over de ontpoldering van het Zwin. 
° In Knokke-Heist wil men deze zomer meer meisjes aantrekken voor de surfsport. 
° De horeca aan de kust maakt zich op voor een druk verlengd paasweekend. 
° In Scharpoord leggen Tibetaanse monniken de laatste hand aan hun zandmandala. 

En verder ORO Nieuwsmagazine:

° Op deze dag -tig jaar geleden
° Baziel
 

Evenementen Vandaag in Knokke-Heist & Films momenteel in de Bioskoop in de badstad
TVVanavond:  VijfTV: 21.10 Heart of a Stranger, KaII 22.40 TAKEN (sf), Eén: 23.25 Schone Schijn
MET ERFGOED VOOR DE DAG

Op zondag 23 april neemt Knokke-Heist deel aan de 6de editie van de Erfgoeddag.  Thema dit jaar is "kleur". In Heist kan men dan in Sincfala de nieuwe tijdelijke tentoonstelling "Met vlag en wimpel" bezoeken. Het museum toont een rijke collectie vlaggen van het verenigingsleven.  Onder meer gaat het om vlaggen van De Klakkertjes, De Strandleeuwen en Moeder Zwinneblomme.  De tentoonstelling "Met vlag en wimpel" blijft te bezichtigen tot 20 mei. Het Gemeentearchief pakt op de Erfgoeddag uit met het project "In de verf gezet".  In het Stadhuis Knokke kan men dan het resultaat bekijken van de restauratie van schilderijen uit het gemeentelijk patrimonium.  Het Gemeentebestuur van Knokke-Heist investeerde de voorbije zes jaar in de restauratie van de werken van ondermeer François Musin, Alfred Verwee, Paul Parmentier en Willy Schlobach.  Bezoekers krijgen tijdens een rondleiding tekst en uitleg bij de kleurrijke schilderijen door de restauratrice van het Atelier Nico Monserez. 

Meer informatie over Erfgoeddag in Knokke-Heist: www.sincfala.be of 050 630 872.  Het volledige programma over de Erfgoeddag vindt u in de gratis programmabrochure, te verkrijgen in Sincfala, de beide gemeentehuizen, de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek (Scharpoord en De Buze), het Cultuurcentrum Scharpoord en de Dienst Toerisme, of op www.erfgoeddag.be
 

"SCHRIFTVERVALSING" 

Horecauitbater Alain van Geeteruyen stelt namens de vzw Ter Dijk klacht te hebben ingediend bij de gouverneur wegens "schriftvervalsing en het slecht bestuur van de gemeente Knokke-Heist".  De beweringen hebben te maken met een strandterras dat dubbel zo groot is als toegelaten. De vzw had de inbreuk door een deurwaarder laten vaststellen en onder meer de provincie ingelicht. Op vraag van de gouverneur om verduidelijking zou het gemeentebestuur hebben geantwoord dat het omstreden terras precies 50 vierkante meter groot was, en dus volledig conform de regelgeving. De vzw stelt dat de gemeente met dat antwoord de gouverneur heeft voorgelogen. 
 

BENEFIETGALA VOOR AFRIKA 

Op zaterdagavond 22 april krijgt in het Casino Knokke de tweede editie van The Night for Africa z'n beslag. Het Djembering Gala wordt georganiseerd door de vzw Friends of the Cap. Doelstellingen dit jaar zijn onder meer  watervoorzieningen in Bassikounou. Dat is een Mauretanisch dorp dat sinds jaren gesteund wordt vanuit onze gemeente.  Verder wil men de opbrengst ook gebruiken voor het sponsoren van enkele kleine initiatieven van Knokke-Heistenaars bij hun vrijwilligerswerk in Afrika. Het eerste benefietgala van vorig jaar bracht 26.000 euro op.  Eén weldoener verdubbelde de opbrengst, zodat in het najaar kon gestart worden met een budget van 50.000 euro. Met het geld werden installaties voor drinkbaar water gefinancierd in Zuid-Senegal. 
 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Het gemeentebestuur overweegt om het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad aan te passen.  Dat heeft te maken met een voorstel van de SPa-fractie in de raad.  De partij stelt voor dat bij onregelmatigheden eerst een intern onderzoek wordt gepleegd. Dit kan zowel op initiatief van het College als op vraag van één van de fractieleiders. Pas daarna kan het probleem in de openbaarheid gebracht worden. Verder wil de partij ook dat het college zo snel mogelijk de fractieleiders inlicht wanneer zich onregelmatigheden voordoen. Burgemeester Lippens noemde de interpellatie "zeer positief" en stelde voor om binnenkort het complete huishoudelijk reglement te bekijken, te verbeteren en aan te passen. 
 

RIJKSTE GEMEENTEN

De rijkste gemeenten op basis van het gemiddeld belastbaar inkomen van de inwoners zijn in onze provincie Koksijde en Knokke-Heist. Dat zijn toevallig de twee gemeenten waar de inwoners geen aanvullende personenbelasting op hun inkomen moeten betalen. Samen met Limburg blijkt West-Vlaanderen echter wel de armste provincie van ons land te zijn.  Dat kan men opmaken uit de cijfers van de federale overheidsdienst Economie. Oostende is meteen het armste arrondissement van Vlaanderen. 
 

ONTPOLDERING ZWIN 

Het Algemeen Boerensyndicaat vraagt dringend verduidelijking over wat mag en niet mag in verwevingsgebieden.  Politici geven aan dat in dergelijke gebieden landbouw de hoofdfunctie is. "Maar Aminal Natuur denkt daar anders over" zegt ABS-voorzitter Adriaens.  Hoewel de afbakening van de beloofde 750.000 hectare agrarische structuur in een stroomversnelling lijkt te komen, luidt het ABS de alarmbel over de "oprukkende natuur". De vakorganisatie wijst er verder op dat de eerste vergaderingen gestart zijn voor de ontpoldering van het Zwin. "Men wil 240 ha goede landbouwgrond teruggeven aan de zee en dat gaat de maatschappij nog handenvol geld kosten ook", waarschuwt het ABS.
 

MEER MEISJES

Tijdens de maanden juli en augustus kunnen jongeren tussen 10 en 14 jaar weer surfkampen volgen in Knokke-Heist. Deze kampen omvatten instructie in tal van strandsporten en initiatie golfsurf. Dit jongeren initiatief is ontstaan door samenwerking van O'Neill met de Vlaamse Surf Federatie.  De surfkampen zullen gehouden worden bij Surfers Paradise.  Jongeren kunnen aan de kust trouwens ook bij Windekind in Oostduinkerke terecht. Nieuw deze zomer wordt het O'Neill Girly camp: een surfkamp exclusief voor meisjes! De initiatiefnemers willen meer meisjes stimuleren om boardsporten te beoefenen.  Het Girly camp loopt in de badstad van 3 tot 7 juli. 

Inschrijven kan via www.surfersparadise.be en www.surfschool.be
 

DRUK PAASWEEKEND? 

De horeca aan onze kust hoopt op een druk verlengd paasweekend.  Het dag- en verblijfstoerisme is in de eerste week van de paasvakantie bijzonder traag op gang gekomen. Het koude weer heeft daar veel mee te maken.  Nu stromen de last minuteboekingen echter binnen aan onze kust. Dat bevestigt Westtoer. Opvallend is ook dat heel wat toeristen hun boeking voor de Ardennen in extremis annuleren om naar zee te trekken. 
 

MANDALA 

In het Cultuurcentrum Scharpoord leggen twee Tibetaanse monniken momenteel de laatste hand aan een zandmandala.  Tegen het weekend moet de kleurvolle zandtekening helemaal klaar zijn.  Op dit moment worden de details afgewerkt. Dat gebeurt door het voorzichtig raspen op de puntige koperen kegels waarmee het gekleurde zand op de juiste plaats wordt aangebracht. De monniken hebben een doek voor de mond gebonden omdat anders hun adem het aanbrengen van het fijne zand zou verstoren. Een mandalatekening wordt door de Tibetanen gebruikt om te mediteren. Na 15 april wordt de mandala weer vernietigd. 
 

 
VV Westkapelle geeft geen krimp.

Voetbal

1ste provinciale
29ste speeldag

Knokke FC - BS Poperinge 2-3  Knokke kwam in de eerste helft op achterstand. Lampo van Knokke keek tegen rood aan en vlak na rust leek Poperinge de genadeklap uit te delen. Toch kwam Knokke in de slotfase terug tot 2-2, enkel om Poperinge in de ultieme seconden met de overwinning te zien gaan lopen. De wedstrijd had nog weinig belang voor Knokke, dat zich nu moet richten op de eindronde.  Knokke telt 52 punten en zakt naar de vierde plaats. Izegem en Ieper delen de leiding met 61 punten. 

3de provinciale B

Kanegem - VV Westkapelle 0-3. Rustige overwinning voor Westkapelle. Na een blanke ruststand kwam er met doelpunten van Cuyle, Steve Devlieghe en een owngoal leven in de brouwerij.

Lichtervelde - FC Heist 1-3. Van Fraechem scoorde voor en Bautista na de rust voor Heist. Nadat Lichtervelde de stand op 1-2 had gebracht nam Bogaert met een derde doelpunt de onzekerheid weg. 
Westkapelle en Zedelgem staan aan de leiding met 64 punten en met evenveel overwinningen. Torhout is derde met 61 en Heist vierde met 55 punten.

4de provinciale B

Zeemeeuw Zeebrugge - Zandvoorde 0-4. Zandvoorde kon in deze wedstrijd kampioen worden en deed dat ook. Zeebrugge kon in de tweede helft niets meer inbrengen, zeker niet na een rode kaart voor Glenn Amandels. Zeebrugge staat op de elfde plaats met 22 punten uit 24 wedstrijden. 

Basketbal

Heren

1ste landelijke

26ste en laatste speeldag

Geel - IBS Knokke-Heist 79-63. Tegen de tweede in de eindstand kon Knokke-Heist het niet bolwerken. IBS eindigt mooi gedeeld vierde met 54 punten. 

3de provinciale

Duinbergen - BT Kortrijk 71-84. Logische nederlaag tegen de leider. Duinbergen is gedeeld vierde geworden met 56 punten. 

Volleybal

Heren

2de provinciale B

Knokke-Heist - Torhout 3-0.  Knokke-Heist staat één wedstrijd voor het einde vijfde met 34 punten uit 21 wedstrijden.

Dames

2de provinciale B

Knokke-Heist-Bredene 3-2    Knokke-Heist eindigt vijfde met 38 punten uit 22 wedstrijden. 

4de provinciale

Knokke-Heist - Bredene 0-3. Knokke-Heist eindigt negende met 14 punten uit 20 wedstrijden. 

Krachtbal

Eerste nationale

Loppem - KBC Heist 35 -28.  Heist eindigt gedeeld vijfde met 67 punten uit 22 wedstrijden.

Hockey

Heren  Eindronde 4de nationale

Knokke - Primerose 3-4
 

 

Geen berichten
 
11.04.1935 Geboorteverjaardag van Pierre Kartner, Nederlands liedjesschrijver en zanger {Vader Abraham}
11.04.1950 Geboorteverjaardag van Guy Verhofstadt, Belgisch politicus en federaal premier
Op 11 april 1979 maakt een inval uit het zuidelijke buurland Tanzania in Oeganda een eind aan het wrede bewind van dictator Idi Amin.
Op 11 april 1981 beginnen bloedige rellen in de Londense wijk Brixton (dezelfde wijk waar tijdens de oorlog een aantal Heistse vissersgezinnen werden opgevangen)
11.04.1985 Overlijdensverjaardag van Enver Hoxha, Albanees partijleider 
Gelukkig Verjaardag
WEBCAMS KNOKKE-HEIST
DRINGENDE HULP
maandag 10 april 2006
WEER METEO ZEEBRUGGE
BBC WEATHER ZEEBRUGGE
TELERAD WESTKAPELLE
HOOFDPUNTEN

° Vreemde ingezetenen staan in Knokke-Heist niet te trappelen om deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. 
° Filip Dewinter kondigde in Heist politieke stappen aan nadat het gerecht onderzoek voerde naar zijn gsm-verkeer.
° Toeristen keken maandagmorgen toe hoe in de baai van Heist vijf grijze zeehonden weer werden vrijgelaten. 
° Naar de bekende Heistse vissersfamilie 'de Kavijaks' werd zopas een fietsroute genoemd.
° In Breskens moesten maandag 70 mensen hun huis uit voor het demonteren van een vliegtuigbom.
° Een nieuwe vereniging in Knokke-Heist organiseert activiteiten voor mantelzorgers en zorgbehoevenden.
° Komende zondag laat de paashaas kinderen weer naar chokolade-eieren zoeken bij "de Marge" in Knokke. 
° Afgelopen weekend startte in Zeebrugge de preventiecampagne Veilig te water. 
° In het zondagvoetbal was er verlies voor Fc Knokke, FC Heist en Zeemeeuw Zeebrugge. Enkel VVWestkapelle zorgde voor doelpunten. 

En verder:

Weekend Sport 

ORO Nieuwsmagazine:

° Mosselteelt Canarische Eilanden zal nog in 2006 worden aanbesteed
° LOST
° Op deze dag -tig jaar geleden
° Baziel
 

Evenementen Vandaag in Knokke-Heist & Films momenteel in de Bioskoop in de badstad
TVVanavond: VT4 21.10 LOST (scroll voor korte inhoud) 22.50 INVASION, BBC1 20u Open All Hours, 23.35 Comedy Connections, BBC2 22.30 Man stroke Woman, 23u The Office, CANVAS 22.05 Hotel Babylon, 23.00 Little Britain
WEINIG VERKIEZINGSANIMO BIJ VREEMDELINGEN 

In Knokke-Heist hebben zich nog geen vreemde ingezetenen ingeschreven om te gaan stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen op 8 oktober. Bij de vorige verkiezingen hadden 95 van de toen 933 EU-burgers in de badstad zich opgegeven om te stemmen. EU-burgers mogen zelfs een plaats krijgen op de lijst van kandidaten.  Dit keer mogen ook inwoners afkomstig van buiten de EU meedoen aan onze stembusgang. In Knokke-Heist wonen er 318 mensen uit niet Europese landen. Bij die mensen is er in heel Vlaanderen maar weinig animo om naar de stembus te trekken. In ons land hadden eind vorig week nog maar 14 mirganten hun naam op de kiezerslijst laten plaatsen. Tot 31 juli kunnen migranten die hier al vijf jaar wonen zich laten inschrijven op de kiezerslijst.  Feit is dat wie z'n naam opgeeft ook meteen stemplicht heeft. Verder is het zo dat niet-EU-burgers een verklaring moeten afleggen.  Daarin staat dat ze de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden zullen naleven. 
 

GERECHT OP ILLEGALE TOER

Tijdens een debatavond in Heist heeft kopman Filip Dewinter van het Vlaams Belang gezegd dat het gerecht een illegaal onderzoek heeft gevoerd naar zijn gsm-verkeer. Volgens Dewinter gebeurde die gsm-screening zonder toestemming van het hof van beroep of van hemzelf. Beide zijn noodzakelijk wanneer de politicus niet zelf bij de verdachten behoort. Dewinter vindt dat zijn privacy is geschonden en kondigt aan klacht te zullen indienen. Op de persconferentie in Heist zei hij verder ook politieke stappen te zullen ondernemen. Zo zal hij een wetsvoorstel indienen. Daarin zal staan dat de voorzitter van het parlement moet ingelicht worden over telefoononderzoeken naar parlementairen.
 

WEER NAAR ZEE 

Ondanks de koude wind waren maandag bij de baai van Heist een aantal toeristen present om het vrijlaten te zien van een handvol grijze zeehonden. De vijf dieren verbleven geruime tijd in het Sea Life Center in Blankenberge.  Daar waren ze maanden lang verzorgd, nadat ze ziek en verzwakt op onze kust waren aangespoeld.  Maandagmorgen gingen ze in kooien naar het strand van Heist. Trouwens niet alle zeehonden die wandelaars op onze kustlijn aantreffen zijn ziek. De dieren houden er namelijk van om op het nat zand even te komen zonnen. 
 

KAVIJAKSROUTE

In het weekend is de Kavijaksroute ingereden.  De nieuwe fietsroute is vernoemd naar de bekende Heistse vissersfamilie 'de Kavijaks'.  Het wel en het wee van de Kavijaks staat beschreven in het gelijknamige boek van Jozef Vantorre. De fietsroute loopt over een afstand van 34 km. Het is min of meer de vluchtroute van de Kavijaks tijdens de Tweede Wereldoorlog volgden toen ze tijdelijk uit Heist wegvluchtten.  De route voert de fietser van Zwankendamme naar Westkapelle en Heist.  De nieuwe fietsroute is een initiatief van het Kavijakskaffee.  Het fietstraject werd nu gelanceerd omdat VTM binnenkort een vijfdelig feuilleton uitzendt gebaseerd op het boek van de Kavijaks. 
 

VLIEGTUIGBOMMEN ONSCHADELIJK GEMAAKT 

In de Sluise deelgemeente Breskens moesten maandagmorgen zo'n 70 mensen hun huizen verlaten.  Dat kwam omdat in de buurt van de Roode Polder een Britse vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gedemonteerd werd. Voor de veiligheid werden dertig huizen in een straal van 150 meter rond de bom ontruimd. Een tweede explosief van 250 kilo kon niet ter plekke gedemonteerd worden omdat de slagpin vastzat.  Die vliegtuigbom werd naar Nieuwvliet gebracht, waar hij vervolgens in de Zwartepolder tot ontploffing gebracht werd. 
 

LVSW 

De nieuwe vereniging LVSW in Knokke-Heist organiseert activiteiten voor mantelzorgers en zorgbehoevenden in een thuissituatie. Op het programma staan niet alleen voordrachten over allerhande thema’s, maar ook ontspanningsnamiddagen en uitstappen.  Het gaat om een samenwerkingsverband tussen de vzw Ondersteuning in Thuiszorg en het West-Vlaams Liberaal Ziekenfonds. Een van de eerst activiteiten is op woensdag 26 april.  Het betreft een voordrachtnamiddag in Scharpoord over “Omgaan met dementerende personen”. 
 

PAASGRABBEL 

Komende zondag laat de paashaas kinderen weer naar chokolade-eieren zoeken bij het Jeugd- en Kunstencentrum "de Marge" in Knokke. Alle deelnemende kinderen kunnen zich eerst amuseren in de 'speelstraat'. Kort voor de middag worden het jonge volk dan losgelaten op de paasgrabbelweide. Daar is de opdracht zoveel mogelijk paaseieren rapen.  Inschrijven kan bij 'de Marge'.  Het betreft een initiatief van de Jeugdraad in samenwerking met de Gezinsbond. 
 

VEILIG TE WATER

Aan de Zeebrugse jachthaven is zaterdag het startschot gegeven voor Veilig te Water. Dat is de nieuwe preventiecampagne voor de pleziervaart. De Scheepvaartpolitie en de overheidsdienst "Mobiliteit en Vervoer" willen met tien duidelijke tips en bijhorende inspecties van pleziervaartuigen het spelevaren veiliger maken. Een duidelijke brochure met tien poëtische regels zoals Goed drijven, langer in leven blijven , Pompen of verzuipen of  In nood kan het juiste sein uw redding zijn moeten dé basis worden van de pleziervaarder. Het is de bedoeling dat men de tien aandachtspunten controleert voor men te water gaat. Wie zich aan een vrijwillige controle onderwerpt, krijgt het label Veilig te water. Peter van de nationale actie is federaal minister voor Mobiliteit Renaat Landuyt .
 

SPORT IN 'T KORT

In Eerste Provinciale moest FC Knokke thuis met 2-3 de duimen leggen tegen Poperinge. In het klassement staat Knokke vierde. Op verplaatsing was er in Derde Provinciale 3-1 verlies voor Heist in de wedstrijd tegen Lichtervelde. Kanegem verloor op eigen terrein met 0-3 van VVWestkapelle. En Ruddervoorde versloeg Moerkerke met 2-0. Westkapelle staat aan de leiding met 64 punten. Heist staat op de vijfde plaats.  In Vierde Provinciale verloor Zeemeeuw Zeebrugge thuis met 0-4. Zeebrugge zakt daarbij weg naar de elfde plaats in het klassement. 
 

Bloedafname Rode Kruis in Zeebrugge: dinsdag 11 april 15u Zaal Albatros Ploegstraat
Zie morgen
 
  Bezoek de nieuwe sites van Paradijs Knokke-Heist
Radio Paradijs (tk)  of    Radio Paradijs (be)

Mosselteelt Canarische Eilanden zal nog in 2006 worden aanbesteed

De Banchio-groep wil Canarische mosselteelt gaan exploiteren. In drie jaar tijd moeten de productiekosten voor "Canarische mosselen" verminderen. Canarische mosselteelt zal in 2006 werkelijkheid worden, omdat het Staatssecretariaat voor Visserij van de Canarische Regering de aanbesteding hiervoor nog in dit jaar openstelt. De Banchio-groep heeft een concessie aangevraagd om in Canarisch territoriaal water 50 mosselbanken voor commerciële exploitatie in cultuur te mogen brengen. De eerste oogst kan dan over ongeveer 3 jaar plaatsvinden, waardoor de kosten voor de mosselproductie op de eilanden daalt. Het gaat om een uiterst productieve en rendabele mosselsoort die zich voedt met plankton en niet met visvoeder, zoals met overige vissoorten het geval is, bijvoorbeeld dorada en lubina, die men op de eilanden kweekt. Het nadeel is, dat mosselen alle elementen uit het water eten, zowel de goede als de slechte, daarom zullen ze worden onderworpen aan strenge gezondheidscontroles. Hierdoor komt het, dat men nu pas met mosselcultuur op de Canarische Eilanden begint. Het starten ervan vereist niet alleen een speciale installatie, maar ook het verkrijgen van mosselzaad dat zich zal voortplanten in zeewater rond de Archipel. Bovendien is een permanente kwaliteitscontrole noodzakelijk. Als men deze opstartfase eenmaal gepasseerd is, kan de opbrengst bijzonder winstgevend zijn. Of de Canarische, gekweekte mosselen straks net zo voortreffelijk smaken als 'Zeeland's Roem'... dat is nog even afwachten De datum waarop de aanbesteding geopend zal worden is nog niet bekend en wordt bepaald door het Kanarische Regeringskabinet, als zich geen andere overheidsinstellingen, zoals Kustzaken, zich ermee bemoeien. Dit bevestigde Gonzalo Angulo, de Staatssecretaris voor Visserij van de Canarische Regering. Momenteel heeft alleen de Banchio-groep zich voor een vergunning van 50 mosselbanken aangemeld. Men heeft de aanvraag gedaan, nadat een studie, die op verzoek van Bachio is uitgevoerd door het Instituut voor Zeewetenschap van Taliarte, heeft uitgewezen dat het plan alleen in bepaalde gedeelten van Gran Canaria en Fuerteventura haalbaar is. Onderzocht is de rijkdom van zeewater voor de mosselteelt en, inherent hieraan, de commerciële productie ervan. De installatie van mosselbanken zal stapsgewijze gaan. Aanvankelijk wil men een experimentele mosselbank opstarten op Gran canaria, deze zal waarschijnlijk opgezet worden in het nabij Sardina del Norte of nabij Castillo del Romeral. Uiteindelijk zullen er 50 mosselbanken komen. Banchio zal eerst verse mosselen aanbieden, totdat de productie voldoende is, om ook mosselen in te gaan vriezen. Met haar installaties in Arinaga kan Bachio verse mosselen verwerken, voor het invriezen ervan zal men dan te zijner tijd een nieuwe fabriek bouwen. Waarschijnlijk komt deze ergens in het Noorden van het eiland (Arucas, Gáldar, Guía of Agaete), daar waar de meeste arbeidskrachten voorhanden zijn en de bouwgrond het voordeligst is. Dit bevestigde Piergiacomo Banchio, de dalgemene directeur van de Banchio-groep. Banchio wil 3 miljoen euro investeren in het mosselproject. Dit moet de kosten van de mosselvangst op de Canarische Eilanden aanzienlijk verminderen, tot wel de helft van de kosten van de huidige mosselvisserij op de Eilanden. Momenteel importeert met mosselen op de Canarische Eilanden die afkomstig zijn uit Galicië of Nieuw Zeeland, met een hoge kostenopslag– van ongeveer € 3,60 per kilo -, terwijl dit in Merca Madrid rond de € 1,= ligt. Door de Canarische mossel te gaan exploiteren tegen een lagere kostprijs zullen de productie en de consumptie ervan toenemen. Wat is een mosselbank? Een stabiele, natuurlijke mosselbank is een wereld op zich. Op een uitgestrekt stuk ondiepe zeebodem liggen oude en jonge, dode en levende mosselen in enorme hoeveelheden bij elkaar. Mosselen houden zich met kleverige draden (byssus) aan de ondergrond of aan elkaar vast en vormen een slib-laag, waarin weer talloze andere organismen zich lekker voelen. Een mosselbank kan wel honderden vierkante meters groot worden en 1,5 meter hoog. Een mosselbank is ‘stabiel’ als hij een winter of een aantal stormen heeft overleefd en niet is weggespoeld. Een mosselbank is een ‘natuurlijke’ mosselbank als hij is ontstaan zonder dat de mens heeft ingegrepen. Een hoeveelheid door mosselvissers opgevist mosselzaad, dat op kweekpercelen is neergelegd en daar uitgroeit tot consumptiemosselen, noemen we een kunstmatige mosselbank. 
 

KORTE INHOUD VAN LOST
voor wie niet kan wachten tot vanavond op VT4.  Het betreft het verhaal van de passagiers uit de staart van het verongelukte vliegtuig...Ook het staartgedeelte is namelijk op het eiland te pletter gestort en ook aan die zijde hebben een handvol passagiers de klap overleefd. Deze nieuwe aflevering start met een nieuwe flashback waarin we te zien krijgen hoe de passagiers uit het staartgedeelte de eerste traumatische uren beleefden. Meteen wordt duidelijk waarom Ana-Lucia, die vorige week nog Shannon neerknalde, zo ongelofelijk paranoïde rondloopt. 

LOST The Other 48 Days
ABC Air Date: 11/16/2005 
We open on a gorgeous tropical island tableau, which feels like we're watching one of those beer commercials - until the tail section of Oceanic Flight 815 comes hurtling out of the sky and crashes into the water. That's when the chaos begins - flaming pieces of fuselage and injured passengers everywhere, just as in the very first episode. There are some familiar faces: Bernard, Libby and Cindy. We recognize Eko, carrying a young girl named Emma from the water as her brother looks on, terrified. And we recognize Ana Lucia, who administers mouth-to-mouth resuscitation in a desperate effort to save Emma, who coughs up water and cries for her mother. Ana Lucia promises Emma that she will see her mom again real soon - a promise that loyal viewers know will not soon be fulfilled, because this is Lost and these people have crashed on the very same island where our regulars have been stranded for 48 days. 

As we watch those 48 days unfold from the viewpoint of these tail section survivors, we learn that their existence has been very different from the one we've seen so far. These people have been under attack and of the 23 that initially survived the crash, only four will make it. 

The first attack happens at night, when they awake to a brutal struggle coming from the jungle near their camp. They run out to discover Eko holding a rock over the bodies of two strangers, his hands covered in blood. He falls silent at the murder, while Ana Lucia emerges as a leader. She examines the bodies to find they have no keys, wallets or shoes. These people were obviously here before them. And while they deal with the terrifying fact that they are not alone on the island, three other survivors go missing. 

The survivors bury their dead, forage for food and water and fashion weapons as defense. But it does little to help them, because a second attack comes close on the heels of the first and this time, they take the children. Ana Lucia pursues the attackers and ends up killing one of them during a struggle. She searches the body and finds a list of names and descriptions of every person who has been taken thus far. Ana Lucia concludes that someone amongst them is an enemy. Evidence points to Nathan - who seems to spend a lot of time away from the group and whom nobody remembers from the plane. Ana Lucia takes it upon herself to dig a hole and throws Nathan inside in an attempt to find out the truth. But when Goodwin lets him out, only to kill him seconds later, we realize that Nathan was not the culprit and that Ana Lucia is literally sleeping with the enemy. 

The group continues to move and come across a bunker with the familiar Dharma logo and a radio inside. Ana Lucia and Goodwin hike to higher ground to try the radio. And while they're hiking, we realize that Ana Lucia is engaging in an interrogation of sorts. It becomes a game of cat and mouse until Ana Lucia pieces together the puzzle and makes the one statement that definitively exposes Goodwin as an Other - he wasn't wet when he came out of the jungle. He was never in the ocean. 

And for the first time we get the point of view of an Other - they take out the strongest first - the "good people" - and then the children, who he claims are better off now. Goodwin admits to killing Nathan because he knew that Ana Lucia would have eventually figured it out and set her sights on him. Ana Lucia lunges at Goodwin and a struggle ensues. Goodwin falls back onto Ana Lucia's spear, dead - which the observant few will recognize from Episode 205. She returns to the bunker and declares that they are safe now. Ana Lucia finally lets her guard down and has a well-deserved cry, while Eko breaks his forty days of silence. 

And that's when our two worlds begin to collide as we catch up to present day: Boone's distress call comes over the radio, and Bernard responds with, "We're the survivors of Oceanic Flight 815"; Jin washes ashore, followed by Sawyer and Michael; Michael, Jin and Sawyer are thrown into the familiar hole; the Others take Cindy; and finally, the fateful encounter with Shannon in the jungle that ends in a deadly gunshot… 
 

 
Met als bestemming New York vertrekt vanuit Southampton op 10 april 1912 de Titanic op haar eerste reis.
10.04.1932 Geboorteverjaardag van Omar Sharif, Egyptisch acteur 
10.04.1946 Geboorteverjaardag van Armand, Nederlands zanger, componist en tekstdichter 
10.04.1954 Overlijdensverjaardag van Auguste Lumière, Frans uitvinder van de film
Op 10 april 1963 werd de atoomonderzeeër Thresher getroffen door een geheimzinnige ramp: niemand heeft de 129 marinemannen ooit teruggezien.
Op 10 april 1973 stort tijdens een sneeuwstorm een chartertoestel van Invicta Airways (van Townsend Car Ferries) neer in Liestal bij Basel. Er vallen 106 doden, allen afkomstig uit drie kleine Engelse dorpjes. 
Gelukkig Verjaardag:
WEBCAMS KNOKKE-HEIST
DRINGENDE HULP
vrijdag 7 april 2006
WEER METEO ZEEBRUGGE
BBC WEATHER ZEEBRUGGE
TELERAD WESTKAPELLE
HOOFDPUNTEN

° Vrijdagmorgen heeft burgemeester Lippens officieel het camerabewakingssysteem in werking gesteld.
° Binnenkort verschijnt in de badstad een boek over het heden en verleden van Heist. 
° Eind deze maand wordt ook in Knokke-Heist met vlaggenvertoon de Nederlandse Koninginnedag gevierd.
° De Cultuurraad in de badstad ging voluit op de digitale toer. 
° De dierenbescherming is in Sluis binnengevallen bij een kweker die jonge hondjes verwaarloosde.
° Het Vlaams Verbond voor Gepensioneerden pakt in Knokke-Heist uit met meer informatie over de Islam. 
° De Gezinsbond Heist–Duinbergen organiseert op het Heldenplein een tweedehandsbeurs voor gezinnen.
° In Zeebrugge zorgen rioleringswerken binnenkort voor verkeersproblemen in de dorpskom. 
° Knokke-Heist gaat extra parkeerautomaten aankopen. 

En verder in ORO Nieuwsmagazine:

° Het wel en wee van Vlaamse ooievaars. 
° Coronation Street fans set for Baldwin's end 
° Bevolking: Geboorten, Huwelijken en Overlijdens
° Vandaag  -tig jaar geleden
° Baziel
 

Evenementen Vandaag in Knokke-Heist, Casino-agenda & Films momenteel in de Bioskoop in de badstad
TVVanavond: ITV-MERIDIAN: 20.30 CORONATION STREET, FAREWELL MIKE BALDWIN (zie ook verder), VT4 20.30 The 13th Warrior, KaII 21.10 A Walk to Remember, BBC1 21.30 My Family, BBC2  21u Gardener's World, NL3  23.50 Le Secret 
CAMERATOEZICHT IN WERKING 

Vrijdagmorgen heeft burgemeester Lippens officieel het camerabewakingssysteem in de badstad in werking gesteld. De cameraobservatie omvat bijna het volledige toeristische centrum van Knokke-Heist.  Voorlopig gaat het om 16 camera's.  In de nabije toekomst wil men dit uitbreiden naar 20 camera’s.  Op kruispunten en parken waar momenteel nog gewerkt wordt zullen namelijk later camera's worden bijgeplaatst.  Als alle camera's er staan zal het voor de politie onder meer ook mogelijk worden na een overval in het centrum de vluchtauto overal te volgen. Op die manier wil men de camera's ook als een soort afschrikkingsmiddel tegen de zware criminaliteit gebruiken.  De camera's leveren trouwens beelden van topkwaliteit.  Ook op grote afstand van de camera kan men in het dispatchingcentrum nog een nummerplaat lezen.  Volgens commissaris Dirk Van Nuffel wil men met het cameratoezicht ook een meer geruststellend gevoel aan de bevolking geven.  Meteen werd vrijdag ook de live-scan voorgesteld.  Dat is het nieuwe apparaat voor de digitale opname van vingerafdrukken.
 

300 JAAR HEISTSE GESCHIEDENIS

Binnenkort verschijnt in de badstad een nieuw boek over het heden en verleden van Heist onder de titel "300 jaar geschiedenis van de visserij en het toerisme". Het omvat het verhaal van twee belangrijke Heistse families, de Vantorres en de Teetaerts. Auteur is Annie Teetaert, beter bekend als Annie van Marie-Jeanne van de Grauwens. Naast de visserij komt in het boekwerk ook het dorpsleven rond 1700 aan bod. En verder de lapnamen, streekgeschiedenis, genealogie en toerisme rond 1900.  Meer dan symbolisch is het gevecht tegen armoede, epidemieën en overstromingen.  Annie Teetaert: “De mensen hadden een ruw bestaan.  De meesten van hen bleven waar ze waren en namen deel aan het vertier dat de dorpsherbergen te bieden hadden.” Het werk omvat meer dan 300 pagina’s en is geïllustreerd met bijna 200 foto’s.  Het boek is vanaf nu te koop tegen een voorintekenprijs van 25 euro.

Heden en Verleden: Heyst, 300 jaar geschiedenis van de visserij en het toerisme.  Kostprijs: 30 EUR.  Voorintekenprijs (vóór 26 april 2006): 25 EUR.  Een proefexemplaar ligt ter inzage in Sincfala. 
 

VLAGGEN VOOR KONINGINNEDAG

Eind deze maand zullen overal in de badstad weer Nederlandse vlaggen wapperen.  Dat heeft te maken met Koninginnedag op 30 april.  Ook de nationale feestdagen van buurlanden Luxemburg, Frankrijk en Duitsland krijgen in Knokke-Heist speciale aandacht door extra bevlagging.  De toeristische uitstraling van de badplaats reikt nu eenmaal tot over de landsgrenzen. Dat voor onze noordeburen gevlagd wordt heeft trouwens nog een bijkomende reden. De Nederlanders vormen namelijk de grootste groep 'vreemdelingen' in de badstad. Per eind vorig jaar telde men in Knokke-Heist namelijk 523 mensen van Nederlandse nationaliteit.  Dat is iets meer dan het totaal aantal andere EU-burgers. 
 

CULTUURDIGITAAL 

Sinds enige tijd kan iedereen het sociaal culturele verenigingsleven in Knokke-Heist op de voet volgen. De cultuurraad in de badstad ging namelijk volop op de digitale toer.  Naast de gebruikelijke informatie over het bestuur bevat de website ook nieuws over decreten en subsidies die belangrijk zijn voor de verenigingen.  Spectaculairder is evenwel de pagina met activiteiten.  Verenigingen kunnen via een paswoord zelf activiteiten invoeren op de website.  Tot slot krijgen ook de plaatselijke kunstenaars een speciaal hoekje op de webstek. Het internetadres is www.cultuurraadknokkeheist.be   Inmiddels zijn er meer dan 120 verenigingen aangesloten bij de Cultuurraad in de badstad.
 

'BROODFOKKER' KRIJGT PROCES 

In Sluis is proces-verbaal opgemaakt tegen een hondenfokker die zonder vergunning actief was. Bij een inval donderdag trof de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming bij de kweker twee verwaarloosde, broodmagere pups aan, die nauwelijks meer konden lopen. De eigenaar heeft afstand gedaan van de dieren.  Deze worden nu goed verzorgd en een kregen inmiddels een nieuw onderdak. De inspectie kwam de Sluisenaar op het spoor, nadat hij in een advertentie pups had aangeboden. De man zal in de toekomst ook verder nauwlettend in de gaten worden gehouden door de Dierenbescherming. 
 

ISLAM 

Komende woensdag krijgt de derde leeftijd in Knokke-Heist de gelegenheid om meer te vernemen over de Islam. Dat gebeurt 's namiddags in de vergaderzaal van sportcentrum De Stormmeeuw. De uitleg wordt evenwel niet gegeven door een aanhanger van dat geloof, maar door Gabriël Quicke. Hij is hoogleraar aan het Groot Seminarie van Brugge en schrijft normaal over de katholieke kerkgeschiedenis. Quicke is lid van de redactie van Sacris Erudiri, een jaarboek over godsdienstwetenschappen. Met de namiddag over de Islam gaat het om een organisatie van het Vlaams Verbond voor Gepensioneerden.

Reserveren kan op 050 60 52 49 of bij andere bestuursleden.
 

GEZINSBEURS 

De Gezinsbond Heist–Duinbergen organiseert op zaterdag 22 april een tweedehandsbeurs voor gezinnen. Dat gebeurt op het Heldenplein in Heist van 10 tot 16 uur.  Het gaat op de verkoopsbeurs uitsluitend om kinderartikelen zoals speelgoed, fietsen, kinderwagens en dergelijke. Geïnteresseerden die een stand wensen op de tweedehandsbeurs dienen zich uiterlijk tegen zaterdag 15 april in te schrijven bij de Gezinsbond. Beroepsverkopers worden evenwel niet toegelaten. 

Inschrijven per mail (rogiersm@tiscalinet.be) of telefonisch na 19 uur (0475 31 62 26).  De deelnameprijs per standhouder bedraagt 1 EUR per strekkende meter (2 EUR voor niet-leden).  In volgorde van inschrijving worden tenten, tafels en stoelen ter beschikking gesteld van de standhouders.
 

RIOLERINGSWERKEN ZEEBRUGGE

De inkom van Zeebrugge-dorp gaat net voorbij de Ter Duinen Campus binnenkort opnieuw op de schop.  Eerder gebeurde dat ook al voor het plaatsen van nieuwe nutsleidingen. Dit keer heeft het te maken met rioleringswerken. Met enige vertraging starten die werken nu op dinsdag 18 april.  De aanleg van de nieuwe riolering en het vernieuwen van het wegdek zal in fasen gebeuren.  De werken gebeuren in de Ploegstraat, Evendijk-Oost en de Meeuwenstraat. In de Ploegstraat zal meteen ook de verzakking van een riooldeksel worden aangepakt.  Die verzakking gebeurde ruim 50 jaar geleden. Tijdens de werken zullen huizen en garages in bepaalde straten met de wagen niet bereikbaar zijn. In de Dorpskom zullen omleidingen van kracht zijn die wisselen naarmate de werken vorderen. 
 

EXTRA PARKEERAUTOMATEN 

Knokke-Heist gaat extra parkeerautomaten aankopen.  Het betreft onder meer om toestellen die defecte apparaten moeten vervangen.  In totaal zullen 15 automaten worden aangekocht. De kostprijs wordt geraamd op 5.000 euro per stuk. 
 

 

Het wel en wee van Vlaamse ooievaars. 

De ooievaars Rene, Pumba en Germaine van 'Ooievaars zonder Grenzen' zijn aangekomen op hun broedplaats in Mechelen (Dierenpark Planckendael). Spijtig genoeg hebben we alle contact met ooievaar Jo verloren. Ooievaar Jo was op 31 augustus vertrokken uit Mechelen en bereikte op 12 september Centraal-Spanje waar hij verbleef in de regio Badajoz - Merida. Na 10 december 2005 verloren we spijtig genoeg alle contact met Jo in het grensgebied Portugal - Spanje. Hij keerde dit voorjaar ook niet terug naar Dierenpark Planckendael. Omdat mannetjes ooievaars erg nesttrouw zijn moeten we spijtig genoeg concluderen dat hij gestorven is. Jo was geboren in 1997 en konden we uitrusten met een satellietzender in 1999.  Ooievaar Pumba vertrok op 27 augustus en bereikte op 2 september zijn overwinteringsgebied in de buurt van Madrid (Spanje). Op 24 februari 2006 was hij terug op zijn nestplaats in Mechelen, in 2005 was dat op 4 maart.  Ooievaar Germaine vertrok op 27 augustus uit Mechelen en op 4 september bereikte ze het zuidelijkste punt van Spanje. Op 18 september bereikte ze de rivier de Niger in Mali en bleef zich verplaatsen tot 27 september toen ze zich vestigde in het zuidwesten van Mauritanië in het gebied ten noorden van de Senegal rivier. Tijdens de winter zwierf Germaine via Mali en Burkina Faso naar het noordwesten van Niger. Op 10 februari vertrok ze richting noorden. Ze bereikte het Atlasgebergte in Marokko op 4 maart en pleisterde daar tot en met 22 maart. De 23ste maart stak ze de Straat van Gibraltar over en ze haaste zich naar Vlaanderen waar ze aankwam op de avond van 2 april 2006. Het traject Ebro-rivier in Spanje naar Mechelen, legde ze af in 5 dagen, dat is met 220 km per dag dankzij de rugwind erg snel.  Ook het vrouwtje Rene is terug, haar zender is uitgevallen maar ze werd wel terug opgemerkt op het nest in Dierenpark Planckendael. We volgen deze ooievaars met satellietzenders van Microwave Telemetry (VS). Die zender weegt 35 gram en zendt een signaal dat door ARGOS-satellieten en antennes kan opgevangen worden. De plaatsbepaling door de satellieten gebeurt door middel van Doppler effect en de onderzoeker krijgt per e-mail een overzicht van de coördinaten waar de vogel zich ophoudt en gegevens over temperatuur en conditie van de zender. Dit systeem laat toe van een individuele vogel overal ter wereld te volgen. De kleinste satellietzender weegt nu 9,5 gram.  Het project "Ooievaars zonder Grenzen" volgt sinds 1999 een 23-tal ooievaars met satellietzenders en is een samenwerking tussen het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, AMINAL (Nico Verwimp: 02-553 75 03); Natuurpunt (Wim Van den Bossche: 015-29 72 49); Dierenpark Planckendael (Marleen Huyghe: 015-45 09 03) en Natuurcentrum het Zwin. (Kris Struyf: 050-60 70 86). Wim Van den Bossche is coördinator van het project 'Ooievaars zonder Grenzen'

Coronation Street fans set for Baldwin's end 

Coronation Street viewers will bid farewell to Mike Baldwin when he meets a sad end after 30 years in the show. 
Baldwin's final scenes, shown on ITV1, will see the Alzheimer's-stricken factory boss die in the arms of former rival Ken Barlow. Friday's instalment is expected to be a ratings hit for the drama, which attracts 11 million viewers each night. Baldwin, played by Johnny Briggs, has been one of the soap's most enduring characters since he arrived in 1976. He first appeared as a boyfriend of Rovers barmaid Bet Lynch before relationships with Deirdre Barlow and Alma Halliwell. But the character has been suffering from Alzheimer's for several months and has been in hospital suffering from pneumonia.  Friday's episode sees him leave hospital and find his way back to the street in a daze, where he is found by Barlow. His demise inspired the Radio Times to recreate the famous Death of Nelson painting, featuring Baldwin in the Nelson pose surrounded by fellow soap characters. Briggs is also backing an Alzheimer's Society fundraising appeal to help those affected by the disease. Now 70, he has been acting since the age of 12. His previous credits include small roles in Carry On films and BBC police series Z Cars.
 

 
Geboorten

Jari Louwage, zoon van Olivier en Shirley Ackx, Scharphoutstraat 7/A, Brugge
Axelle Lips, dochter van Benoit en Catherine Bastiaanen, Hortensialaan 19, Kn-H
Tiemen Van De Vyvere, zoon van Guy en Barbara De Clerck, Zilverberkenstraat 2, Brugge
Kjelle Sadin, zoon van Philip en An Van Gheluwe, Kardinaal Mercierstraat 9/11, Kn-H
Alicia De Leu, dochter van Nils en Cindy Beullens, Heidelbergstraat 25, Zedelgem
Jade Trio, dochter van Patrick en Saskia Mortier, Westkapellestraat 171, Kn-H
Ella Staelens, dochter van Rony en Ann Deschepper, Westkapellestraat 447, Kn-H
Anass El Yaalaoui, zoon van Mohamed en Fatiha Bohlala, Zuidlaan 70/ver1, Blankenberge
Storm van Kruiningen, dochter van Bart en Brechje De Meulenaere, Markt 27, Sluis (Ndl)
Gloria van Haneghem, dochter van Jannis en Catherine Dewaele, Mercuriusstraat 27, Sluis (Ndl)
Sania Gemici, dochter van Ayhan en Nophamat Sae-Wang, Natiënlaan 168/A, Kn-H

Aangifte Huwelijk

Pieter Pyckavet en Stefanie Thys, Pannenstraat 125/1, Kn-H 
Vincent Daese en Lies Desoete, Boudewijnlaan 28/11, Kn-H

Huwelijken

Chris Meyers en Elke Jacobs, Witte-Bankstraat 18, Kn-H 
Dirk Verschoore en Chantal Decock, Koninginnenlaan 17/11, Kn-H 
Olivier Delval en Barbara De Raedt, Gustave Van de Woestijnelaan 8, Sint-Martens-Latem

Overlijdens

Rene Soete, 71 jaar, echtg. van Simone Nobus, Felix Timmermansstraat 17, Kn-H 
Rosa Deneckere, 62 jaar, echtg. van Luc Hennion, Zeedijk Heist 270/32, Kn-H 
Cyriel Sys, 81 jaar, wed. van Clementine Weber, Oosthoekplein 18, Kn-H 
Claudine Gillet, 72 jaar, Vogelzang 6, Kn-H
 

07.04.1939 Geboorteverjaardag van Francis Ford Coppola, Amerikaans regisseur en producent 
Op 7 april 1945 brengen de Amerikanen het grootste slagschip ter wereld, het Japanse Yomamoto Maru, tot zinken.
Op 7 april 1990 kapseist de auto-veerboot Scandinavian Star tussen Oslo en Frederikshaven: 158 doden.
07.04.2002 Overlijdensverjaardag van Conny Vandenbos, Nederlands zangeres 
Gelukkig Verjaardag
WEBCAMS KNOKKE-HEIST
DRINGENDE HULP
donderdag 6 april 2006
WEER METEO ZEEBRUGGE
BBC WEATHER ZEEBRUGGE
TELERAD WESTKAPELLE
HOOFDPUNTEN

° De familie Lippens maakt zich klaar voor een grafelijk huwelijk in de badstad. 
° Een Fransman wil deze zomer Knokke-Heist veroveren met elektrische huiffietsen. 
° Er komt dit jaar nog een studie over de volledige heraanleg van het Michielspleintje in Duinbergen. 
° Vorig jaar moest de Brandweer van Knokke-Heist gemiddeld 10 interventies per dag verrichten. 
° De ZV ligt niet wakker van de bewering dat de Oostendse vismijn Zeebrugge zou voorbijgestoken hebben. 
° In mei pakt Scharpoord uit met een documentaire over de destijdse Belgische annexatieplannen voor Zeeuws-Vlaanderen
° Zaterdagavond zet het Vlaams Belang in Knokke-Heist de verkiezingsstrijd in. 
° Over de grens wordt zaterdag en zondag het Nationaal Museumweekend gehouden. 
° Knokke-Heist gaat investeren in werfafsluitingen voor allerlei manifestaties. 

En verder in ORO Nieuwsmagazine:

° Onderzoek mossels eind mei klaar
° Nederlandse Marine gebruikt natuurgebied als schietschijf 
° Vandaag -tig jaar geleden
° Baziel
 

Evenementen Vandaag in Knokke-Heist, Casino-agenda & Films momenteel in de Bioskoop in de badstad
TVVanavond: BBC1 Waterloo Road, VT4 21.10 Peking Express, KaII 22.35 Valentine, Eén: 23.25 Hyacinth
WEER GRAFELIJK HUWELIJK IN KNOKKE-HEIST

Een jaar na broer Alexandre trouwt binnenkort in Knokke-Heist ook gravin Ariane Lippens, de dochter van Fortis-baas Graaf Maurice Lippens. Het  wordt meteen het grootste society huwelijk van het jaar in de badstad. Graaf Maurice Lippens, die in 1943 werd geboren, heeft vier kinderen.  Het fortuin van Maurice wordt momenteel geschat op zo'n 549 miljoen euro. 

Net als haar broer is de 32-jarige Ariane Lippens professioneel betrokken bij het maken van films. Na haar studies Psychologie aan de VUB, studeerde Ariane aan de New York Film Academy. Vervolgens werd ze aanvaard aan de London Film School. Daar vervolmaakte ze zich in diverse filmtechnieken van productie en montage tot belichting en opname. In september 2004 draaide ze de kortfilm ‘Le Devoir’, gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap. Zij is eveneens één van de co-stichters van de Belgische VZW - Kube-X – die het promoten en verdelen van recente kortfilms als onderdeel van een netwerk als doelstelling heeft. 

Gravin Ariane Lippens stapt op vrijdag 5 mei op het stadhuis in Knokke in het huwelijk met de 30-jarige Graaf Félix de Liederkerke uit Elsene. Ze zullen in de echt verbonden worden door 'nonkel' burgemeester Leopold Graaf Lippens. Félix de Liedekerke maakt in de hoofdstad deel uit van een team jonge designarchitecten. Het aanstaande echtpaar heeft zich in het verleden samen reeds ingezet voor de actie voor een democratisch Birma. Ze ondertekenden daarbij samen een verjaardagskaart voor Aung San Suu Kyi (uitspraak "ang san soe tsji"), de politica en nobelprijswinnaar die door de militairen in Rangoon al vele jaren onder huisarrest wordt gehouden. 
 

ELEKTRISCHE HUIFFIETSEN 

De Fransman Christophe Duchamps wil deze zomer in Knokke-Heist uitpakken met elektrische huifscooters.  De scooters die voorzien zijn van een dakje tegen de regen kunnen rond de 50 km afleggen zonder bijladen.  De zogeheten "luie tweewielers" worden momenteel in China vervaardigd en halen een snelheid van maximaal 25 km per uur. Het bedrijf E-bike, dat in Etterbeek gevestigd is, wil tegen de zomer op de zeedijk in Knokke een verhuurdepot voor allerlei elektrische fietsen openen.  Men zal de speciale tweewielers kunnen huren voor 10 euro per uur of 35 euro voor een hele dag. In Brussel worden elektrische fietsen momenteel trouwens steeds meer gebruikt om te pendelen tussen parkeerplaatsen aan de rand van de stad en bedrijven in het centrum. 
 

MICHIELSPLEIN WORDT HERAANGELEGD

Het gemeentebestuur is van plan in te gaan op vragen van inwoners van Duinbergen in verband met het Michielspleintje.  De omwonenden vragen het plaatsen van speeltoestellen voor kinderen op het plein. Zodoende moeten de kinderen de gevaarlijke Elizabetlaan niet meer oversteken om te gaan spelen op de Agoraspace op de markt van Duinbergen.  In antwoord op een vraag van de SPa heeft Burgemeester Lippens nu beloofd dat nog dit jaar een studie zal worden uitgevoerd over de complete heraanleg van het Michielsplein. 
 

BRANDWEER 2005 

Uit de pas gepubliceerde statistiek blijkt dat de Brandweer van Knokke-Heist vorig jaar meer dan 3.500 interventies heeft verricht.  Dat is gemiddeld tien opdrachten per dag. Met zo'n 2.250 interventies ging het om het verlenen van dringende medische hulp.  Negentig opdrachten hadden te maken met het blussen van vuurhaarden en het bestrijden van de gevolgen van ontploffingen. Ook moest de brandweer in 2005 meer dan 50 keer tussenkomen voor wateroverlast en overstromingen. 
 

VISSERIJOORLOG SMEULT VERDER 

Directeur Jan Van De Steene van de ZV zegt niet wakker te liggen van de bewering dat de Oostendse vismijn Zeebrugge zou voorbijgestoken hebben.  Volgens de Oostendse visserijschepen Yves Miroir heeft de Oostendse vismijn sinds begin dit jaar 8,6 procent marktaandeel gewonnen tegenover concurrent Zeebrugge. Volgens de ZV is het wel vreemd dat Oostende zou groeien, terwijl de reders die volop investeren in Zeebrugge zitten. "Een aantal schepen dat naar Oostende was vertrokken, is intussen teruggekomen. Anderen konden het hoofd niet meer boven water houden en zijn failliet gegaan. Straks gaat Oostende nog in Zeebrugge investeren om zijn marktaandeel op te krikken", aldus nog ZV-directeur Van De Steene.
 

ZEEUWS-VLAANDEREN BELGISCH?

Vrijdagavond gaat in het Oostburgse Ledeltheater de documentaire “Zeeuwsch Vlaanderen Nederlandsch!” in première.  Op dinsdag 9 mei komt de wel heel speciale film echter ook naar het Cultuurcentrum Scharpoord.  Het gaat om een documentaire van filmmaker Wesley Vermeere. Hij brengt het verhaal van de Belgische annexatieplannen van Zeeuws-Vlaanderen tijdens en vlak na de Eerste Wereldoorlog.  Direct na de oorlog is de roep in ons land naar een ‘Groot België’ erg groot. Zowel Luxemburg, Nederlands Limburg als Zeeuws-Vlaanderen staan op het verlanglijstje van de Belgische annexionisten. De Nederlandse regering en ook koningin Wilhelmina reageren furieus op de Belgische aanspraken. Wilhelmina vergelijkt het afstaan van Zeeuws-Vlaanderen met de amputatie van haar pink. In Knokke-Heist ontmoet de filmmaker Constant Devroe uit de Oosthoek. Zijn familie ging tijdens de oorlog op de vlucht naar Nederland. Dat was ook het geval met veel vissers uit Heist.  In Den Haag komt ondermeer Cees Fraseur, de biograaf van koningin Wilhelmina aan het woord. De documentaire wordt in Scharpoord ingeleid door Caroline De Candt die vorig jaar research deed voor de tentoonstelling over de vorming van de grenzen van België.

Zeeuwsch-Vlaanderen Nederlandsch!  dinsdag 9 mei om 20 uur in Cultuurcentrum Scharpoord, Meerlaan 32, Knokke-Heist. Toegang: gratis. 
 

BELANG BEGINT VERKIEZINGSSTRIJD 

Zaterdagavond begint het Vlaams Belang Knokke-Heist de verkiezingsstrijd in de badstad. Dat gebeurt met een meeting in de Heistse zaal Ravelingen. Op het programma een panelgesprek met senator Anke Van dermeersch en senator Hugo Coveliers. Dit gesprek wordt in goede banen geleid door oud-VRT-journalist Reddy De Mey. Daarna zijn ook toespraken gepland van fractieleider Frank De Smet en Vlaams volksvertegenwoordiger Filip Dewinter. Dezelfde avond stelt het Vlaams Belang Knokke-Heist ook de lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen voor. 
 

WIE WIL ER OP DE PIJNBANK? 

Vlak over de grens kondigt het Nationaal Museumweekend zich aan. Het motto dit jaar is ‘De Kunst van het Weten’. Er is aandacht voor de kennis waarover ieder museum beschikt. In Sluis is zo in het Belfort een pijnbank te zien, die binnenkort gerestaureerd wordt.  Volgens conservator Arco Willeboordse zoekt men in de grensgemeente "nog iemand om op de pijnbank te kunnen leggen". Mensen die niet op pijn gesteld zijn kunnen komend weekend ook terecht in het archeologisch museum in Aardenburg, of in het streeklandbouwmuseum in Sint Anna ter Muiden.  Ook het bezoekerscentrum ’t Zwin is zaterdag en zondag na de middag open. Het Visserijmuseum in Breskens is tijdens het museumweekend echter alleen zaterdag open. 
 

WERFAFSLUITINGEN 

Knokke-Heist gaat investeren in nieuwe werfafsluitingen.  Er worden er honderd aangekocht. Momenteel beschikt de gemeente over zo'n 160 dergelijke afsluitingen.  Ze zijn echter 11 jaar oud en bevinden zich in slechte staat.  De werfafsluitingen worden ingezet bij allerlei openlucht- en sportevenementen.   Onder meer worden de afsluitingen gebruikt bij wielerwedstrijden en het Kneistival.  Het gaat om een investering van 6.000 euro. 
 

 

Onderzoek mossels eind mei klaar

De Nederlandse mosselsector hoopt dat het onderzoek naar de schadelijke effecten van Ierse mossels in de Oosterschelde 
eind mei is afgerond. Eerst was het de bedoeling dat het pas 1 juli klaar zou zijn. De Raad van State heeft het uitzaaien van Ierse mossels verboden zolang niet wetenschappelijk vaststaat of er schadelijke gevolgen zijn. De provincie heeft toegezegd geld uit te trekken om het onderzoek zo snel mogelijk af te kunnen ronden. Zo krijgt de mosselsector meer tijd om een nieuwe vergunning aan te vragen. 

Nederlandse Marine gebruikt natuurgebied als schietschijf 

De Waddenvereniging, Stichting De Noordzee en Landschapszorg Texel voeren gezamenlijk actie om Defensie de schietoefeningen direct te laten staken. De natuurorganisaties vinden dat schietoefeningen niet thuishoren in een natuurgebied. Er wordt geschoten vanaf basis Fort Erfprins in Den Helder richting de Razende Bol. Hierdoor worden zeehonden en vogels, die rusten en eten zoeken op deze plaat, gebruikt als schietschijf. De Razende Bol (ook wel Noorderhaaks genoemd) is een grote zandplaat ten noordwesten van Den Helder. Deze volledig natuurlijke plaat is een belangrijke rustplaats voor zeehonden, drieteenstrandlopers, grote mantelmeeuwen, aalscholvers, grote sterns, dwergsterns en strandplevieren. De Razende Bol is dan ook door de overheid speciaal beschermd: het is een Vogelrichtlijngebied en valt sinds 1 oktober 2005 onder de Natuurbeschermingswet. Defensie gebruikt dit natuurgebied als oefenterrein. Er wordt met verschillend wapentuig geschoten en er worden landingsoefeningen gehouden. Dit ondanks het feit dat daarmee een groot aantal internationale, Europese en nationale natuurbeschermingsregels wordt overtreden. Het is het zoveelste voorbeeld dat Defensie zich niets aantrekt van geldende regelgeving. De Waddenvereniging voert samen met Stichting de Noordzee en Landschapzorg Texel actie op de zeewering vanwaar de schietoefeningen plaatsvinden. Zij doen namens de zeehonden en vogels een dringende oproep aan Defensie om niet te schieten. Bovendien verzoeken deze organisaties de verantwoordelijke bewindslieden met klem om direct een einde te maken aan deze illegale oefeningen. 
 

Op 6 april 1909 bereikt de Amerikaanse poolreiziger Robert Peary als eerste de noordpool.
06.04.1934 Geboorteverjaardag van Anton Geesink, Nederlands judoka 
06.04.1971 Overlijdensverjaardag van Igor Stravinsky, Russisch componist 
Op 6 april 1989 vliegt in de Barentsz-zee de Russische atoomonderzeeër Komsomolets in brand en zinkt.
06.04.1992 Overlijdensverjaardag van Isaac Asimov, Amerikaans SF-schrijver 
Het vliegtuig met aan boord president Juvénal Habyarimana van Rwanda wordt op 6 april 1994 neergeschoten.
06.04.2005 Overlijdensverjaardag van Rainier III, prins van Monaco 
 Happy Birthday
WEBCAMS KNOKKE-HEIST
DRINGENDE HULP
woensdag 5 april 2006
WEER METEO ZEEBRUGGE
BBC WEATHER ZEEBRUGGE
TELERAD WESTKAPELLE
HOOFDPUNTEN

° Voor de komende verkiezingen heeft de Administratie Planning en Statistiek een profielschets van Knokke-Heist opgesteld. 
° Eind april wordt het Internationaal Fotofestival in de badstad aangevuld met de World Press Photo.
° De oppositiepartijen stellen zich vragen rond het "Natuur- en milieubeheersplan voor de Golf". 
° Scharpoord laat het publiek kennis maken met striptekenaar Jeff Broeckx.
° De gemeentelijke Vismijn van Oostende heeft een bod gedaan op een visserijpakhuis in Zeebrugge. 
° Mosselrestaurants in Knokke-Heist maken zich zorgen over de stijgende prijs van het geliefde zeebanket.
° Bij de inkom van Knokke krijgt ook Duinbergen binnenkort een wegwijzer. 
° Het Zeebrugse fregat Westdiep heeft met succes een medische hulpoperatie volbracht in de Golf van Aden. 
° Knokke-Heist heeft orde op zaken gesteld in verband met organisaties die textiel ophalen in de badstad. 

En verder in ORO Nieuwsmagazine:

° Leerstoel voor schelpdieren?
° Dutch trawler fined for illegal fishing 
° Vandaag -tig jaar geleden
° Baziel
 
Evenementen Vandaag in Knokke-Heist, Casino-agenda & Films momenteel in de Bioskoop in de badstad
TVVanavond: BBC2 21u Hairy Bikers in Vietnam, KaII 21.15 Kate & Leopold, VT4 22.10 Terminal Velocity, Eén 23.25 Hyacinth

PROFIELSCHETS KNOKKE-HEIST

Naar aanleiding van de komende gemeenteraadsverkiezingen heeft de Administratie Planning en Statistiek ook een profielschets van Knokke-Heist opgesteld.  De ontwikkeling tijdens de voorbije legislatuur in de badstad wordt daarbij vergeleken met de rest van Vlaanderen. Naast de demografische evolutie worden ook wijzigingen op het vlak van wonen, werken, veiligheid, ruimtelijke ordening en milieu geschetst.  De volgende indicatoren zijn opgenomen: Huidige zetelverdeling in de gemeenteraden; Evolutie van de bevolking gedurende de twee voorbije legislaturen; Samenstelling van de bevolking volgens leeftijd; Evolutie van de bevolking; Evolutie van het aantal huishoudens en aantal vreemdelingen; Werkloosheidsgraad; Evolutie van het gemiddeld en het mediaan inkomen; Percentage bebouwde en onbebouwde oppervlakte; Evolutie van de gemiddelde verkoopprijs van bouwgrond, grote woningen, appartementen en kleine en middelgrote woningen; Percentage kinderen geboren in kansarme gezinnen; Criminaliteitsgraad; Verkeersongevallen; Hoeveelheid huishoudelijk en selectief afval per persoon en Ontvangsten, uitgaven, schuild en aantal personeelsleden per inwoner.  Onder meer blijkt dat de werkloosheid in de badstad met 6,6 procent flink lager ligt dan het Vlaams gemiddelde van 8,3 procent. Verder blijkt het gemiddeld inkomen per inwoner in Knokke-Heist merkbaar hoger te liggen dan in het Vlaams Gewest. Maar ook de criminaliteitsgraad staat een stuk hoger dan in Vlaanderen en zelfs in gelijkaardige gemeenten. De complete profielschets kan men raadplegen op onze website: radioparadijs.be (of klik hieronder) 
 

Profielschets Knokke-Heist
BEHEERSCOMMISSIE GOLF

De SPa en andere oppositiepartijen in Knokke-Heist vragen zich af waarom de gemeente betrokken wordt bij het "Natuur- en milieubeheersplan voor de Golf".  Het gaat tenslotte om een privéterrein. Volgens het gemeentebestuur gebeurt dat omdat in het betreffende BPA verwezen wordt naar de opstelling van een dergelijk beheersplan. Inmiddels werd trouwens een beheerscommissie geïnstalleerd die moet adviseren. De samenstelling van die commissie roept bij de oppositie echter nog meer vragen op.  Naast vertegenwoordigers van de Compagnie du Zoute en Aminal Natuur is namelijk ook de gemeente vertegenwoordigd. En dat door de burgemeester, de secretaris en de milieuambtenaar.  De partijen stellen dat de burgemeester eigenlijk de Compagnie vertegenwoordigt en dat de twee andere gemeentelijke vertegenwoordigers in de commissie duidelijk uit de hand van de burgervader eten.
 

WORLD PRESS PHOTO 

Eind deze maand wordt de collectie van het Internationaal Fotofestival in de badstad aangevuld met de World Press Photo. Deze collectie is het resultaat van een jaarlijkse wereldwijde wedstrijd onder persfotografen. Naast Amsterdam waar de fotowedstrijd gehuisvest is worden de geselecteerde persfoto's in het buitenland het eerst in Hamburg, Poznan en Knokke-Heist tentoongesteld. Winnaar van de World Press Photo werd de Canadees Finbarr O'Reilly met de foto van een moeder en kind bij een noodvoedingscentrum in Nigeria. De tentoonstelling van persfoto's opent in Scharpoord op 29 april. 
 

OOSTENDE BIEDT OP ZEEBRUGSE LOODS 

De nv De Pakhuizen, dochter van het Autonoom Gemeentebedrijf Vismijn Oostende, heeft een bod gedaan op een pakhuis van het European Fish Centre (EFC) in Zeebrugge. Dat heeft de Oostendse visserijschepen Yves Miroir bekendgemaakt. Aanleiding voor de verkoop van het pakhuis in Zeebrugge is het faillissement van de reder-eigenaar. Twee andere reders die het pakhuis gebruiken, willen in Oostende blijven veilen, maar Zeebrugge als thuishaven behouden. Daarom zal de nv De Pakhuizen bieden op de Zeebrugse loods. Het bod uit Oostende bedraagt 176.000 euro. "Dit bod is meteen ook het bewijs dat wij de Zeebrugse vissershaven niet willen sluiten", aldus nog Miroir.
 

BROECKX IN DE BIBLIOTHEEK 

Scharpoord laat het publiek kennis maken met striptekenaar Jeff Broeckx. De nu 63-jarige tekenaar zette z'n eerste stripverhaal op papier toen hij amper 10 jaar oud was. Hij tekende ondertussen een indrukwekkend oeuvre met hoogtepunten als Dag en Heidi, Sloeber, Bessy Natuurkommando en Bessy Klassiek. In 1996 bedacht Broeckx de serie “Waterland” een jeugdstrip waarbij spanning gemengd wordt met liefde voor de natuur. Vanaf 1999 werkte hij aan een nieuwe serie die op een leuke manier geschiedenis en avontuur combineert: “Verdwaald in het verleden”. Recent was Broeckx ook betrokken bij de succesvolle reeks “Klein Suske en Wiske”, een gagstrip waarin Suske en Wiske als kleuters optreden. Vanaf 17 april tot 22 mei kan men alles over deze Belgische striptekenaar ontdekken in de Scharpoord bibliotheek.
 

BANG VOOR MOSSELPRIJS 

Mosselrestaurants van Knokke-Heist tot De Panne leven momenteel in bange verwachting over de prijs van de mosselen.  Die schiet als het ware omhoog. Dit als gevolg van de zeer slechte oogst die op komst is. De mosselpaniek slaat inmiddels flink toe in restaurants aan de kust. Ze zijn namelijk de grootste afnemers van het Zeeuwse zeebanket. "Door de grote prijsstijging zal de mossel niet langer de grote publiekstrekker voor de horeca zijn" voorspelt Luc de Bauw van Horeca Vlaanderen. In onze regio betaalde men afgelopen jaren zo’n zes tot zeven euro voor een kilo goede mosselen. Algemeen wordt aangenomen dat deze prijs kan oplopen tot maar liefst het dubbele.  Daarmee diskwalificeren de restaurants zichzelf, aldus de voorspelling. Deskundigen verwachten dit jaar een flink lagere mosselvangst. De oorzaak is dat het voor kwekers verboden is om Iers mosselzaad te gebruiken. Volgens mosselkwekers is dit het gevolg van succesvolle acties van milieubewegingen bij de Nederlandse Raad van State.
 

RICHTING DUINBERGEN 

Bij de verkeersovaal op het kruispunt van de Parmentierlaan en de Elizabetlaan bij de inkom van Knokke wordt binnenkort ook een wegwijzer richting Duinbergen toegevoegd. Op het Abraham Hansplein stonden reeds wegwijzers naar onder meer Het Zoute en Heist. Het ontbreken van Duinbergen was een doorn in het oog van de bewoners van deze Heistse deelgemeente.  Na tussenkomst van de SPa in de gemeenteraad heeft burgemeester Lippens inmiddels laten weten dat de nodige aanpassing binnenkort zal uitgevoerd worden. 
 

VARENDE DOKTER

Het Zeebrugse fregat Westdiep is in de Golf van Aden betrokken geweest bij een medische hulpoperatie.  Het fregat maakt sinds 21 maart deel uit van de Task Force 150, die onder meer piraterij bestrijdt. De Westdiep heeft maandag gereageerd op een noodoproep van de Nederlandse rotor tug Zoë. De zeesleper was op weg van Singapore naar Rotterdam toen een bemanningslid gewond raakte in de aanloop naar het Suezkanaal. De scheeparts van het fregat Westdiep begaf zich snel aan boord en slaagde erin om het slachtoffer met succes te verzorgen. De Nederlandse kapitein was dankbaar en onder de indruk dat de dokter van het Belgische vaartuig erin slaagde om binnen het uur ter plaatse te zijn. 
 

TEXTIELINZAMELING 

De gemeenteraad in Knokke-Heist heeft orde op zaken gesteld in verband met de diverse organisaties die textiel ophalen in de badstad.  Daartoe werd een overeenkomst goedgekeurd met een textielinzamelaar via huis-aan-huis ophaling.  Op die manier wordt een einde gemaakt aan de verwarring rond bonafide en illegale textielophalers.  Op advies van Ovam worden de niet-erkende ophalers geweigerd, zowel op de openbare weg in de badstad als op privé-terreinen. 
 

 

Leerstoel voor schelpdieren?

Als het aan de Producentenorganisatie voor de Nederlandse Mosselcultuur ligt, wordt er een Leerstoel Duurzame Schelpdiercultuur ingesteld. Daarmee wordt een impuls gegeven aan de ontwikkeling van kennis. Inmiddels is bij de universiteit in Wageningen een aanvraag ingediend. Behalve de producentenorganisatie betalen ook provincie Zeeland en de gemeenten Reimerswaal en Schouwen-Duiveland aan de leerstoel aan de Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR) mee. Op dit moment is er op onderwijsgebied weinig gaande als het om schelpdiercultuur gaat. Via de bijzondere leerstoel is het mogelijk wetenschappelijke kennis te vergaren (en te verspreiden) over onder meer innovatie en duurzame exploitatie. Met de leerstoel is jaarlijks een bedrag van 50.000 euro gemoeid. Aan de provincie Zeeland is een bijdrage van vijftig procent gevraagd. De Producentenorganisatie Mosselcultuur draagt 30 procent van het bedrag. Zowel bij de gemeente Reimerswaal als bij Schouwen-Duiveland is het verzoek neergelegd 10 procent (5000 euro per jaar) op te hoesten. Vooralsnog wordt uitgegaan van een looptijd van vijf jaar.  De gemeente Reimerswaal heeft inmiddels toegezegd het bedrag te willen investeren. Ook Schouwen-Duiveland ondersteunt het initiatief, vanwege het belang van de mosselsector voor het eiland. Niet alleen hebben rond de dertig familiebedrijven op Schouwen-Duiveland een boterham aan de mossels, maar ook het imago en het toeristisch-recreatieve product hebben baat bij de schelpdiersector. Wel vinden burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland dat de financiële bijdrage in verhouding moet zijn. Vergeleken met de omvang van de sector in de gemeente Reimerswaal is Schouwen-Duiveland een kleintje, is de redenering. Het dagelijks gemeentebestuur kiest dan ook voor een bijdrage van 7 procent van de kosten, tot een jaarlijks maximum van 3500 euro. De provincie heeft in haar sociaal-economisch beleidsplan Ruimte Maken voor Kansen (2005-2008) bij voorbaat al een positief oordeel over de oprichting van een leerstoel schelpdiercultuur geveld. De Producentorganisatie voor de Nederlandse Mosselcultuur heeft de aanvraag voor de leerstoel in Wageningen inmiddels ingediend. Meer duidelijkheid, ook over de financiële kant van de zaak, wordt in de zomer verwacht. 

Dutch trawler fined for illegal fishing 

A £15,000 fine for the owners of a trawler for fishing illegally in UK waters "reflects the serious nature of the offence", an inspector has said. Dover magistrates heard Defra had now prosecuted the trawler and its master twice for fishing using an illegal net which traps undersized fish. The court ordered the Dutch trawler to pay £15,000 and £5,000 in costs. After the hearing on Tuesday, district inspector of fisheries, Angus Radford, said the fine was a deterrent. He said: "Today's fines reflect the serious nature of the offences committed. "These penalties should not be seen as an occupational hazard but a real deterrent." 
 

 
05.04.1908 Geboorteverjaardag van Bette Davis, Amerikaans filmactrice
05.04.1908 Geboorteverjaardag van Herbert von Karajan, Oostenrijks dirigent 
05.04.1929 Geboorteverjaardag van Hugo Claus, Belgisch auteur 
05.04.1981 Overlijdensverjaardag van Cornelis Verolme, Nederlands ondernemer (Bouwer REM tv-eiland)
Groot-Brittannië stuurt op 5 april 1982 een vloot naar de Falkland-eilanden die eerder in de maand zijn bezet door Argentinië.
Op 4 en 5 april 1990 doet koning Boudewijn van België twee dagen troonsafstand om de abortuswet niet te hoeven ondertekenen.
Happy Birthday: 
WEBCAMS KNOKKE-HEIST
DRINGENDE HULP
dinsdag 4 april 2006
WEER METEO ZEEBRUGGE
BBC WEATHER ZEEBRUGGE
TELERAD WESTKAPELLE
HOOFDPUNTEN

° Het ziet er naar uit dat het nieuwe Sportcomplex Molenhoek in Westkapelle pas na de zomer de deuren opent.
° Het wereldberoemde schilderij van graffitikunstenaar Keith Haring uit het Casino Knokke bevindt zich momenteel in Parijs.
° In plaats van bestrijdingsproducten te gebruiken zal in de badstad geveegd worden tegen onkruid.
° Knokke-Heist vindt het moeilijk om automatische toiletten te installeren op de Zeedijk. 
° Aan onze kust werden dinsdag containerparken voor afval uit de visserij geopend. 
° Door de aanhoudende kou worden de bijen in onze regio in hun voortbestaan bedreigd. 
° Op 29 april wordt in het Casino Knokke de jaarlijkse "Nacht van het Paard" gehouden. 
° De nieuwe wethouders in onze buurgemeente Sluis hebben hun salaris verlaagd.
° Op paasmaandag nemen de landelijke miniemen in Knokke-Heist het op tegen Amerikaanse basketters. 

En verder ORO Nieuwsmagazine:

° Verlaat Veronica's Norderney Antwerpen voorgoed? 
° Op deze dag -tig jaar geleden
° Baziel
 

Evenementen Vandaag in Knokke-Heist & Films momenteel in de Bioskoop in de badstad
TVVanavond:  KaII 21.15 71° Noord, 22.25 TAKEN (sf), Eén: 23.30 Schone Schijn
MOLENHOEK PAS NA DE ZOMER OPEN 

Het ziet er naar uit dat het nieuwe Sportcomplex Molenhoek in Westkapelle deze zomer toch de deuren niet zal kunnen openen. Dat was eerder het streefdoel.  De gemeente zal een concrete openingsdatum pas na 18 april kunnen vastleggen.  Op dat moment worden namelijk de namen bekend van de aannemers voor de binnen- en buitenafwerking. De verdere timing zal dan van deze aannemers afhangen.  Het gemeentebestuur zegt echter goede hoop te hebben om na de zomer het nieuwe sportseizoen te kunnen starten in het gloednieuwe Molenhoekcomplex. 
 

HARING NAAR PARIJS

Het wereldberoemde schilderij van graffitikunstenaar Keith Haring uit het Casino Knokke is op transport gesteld naar Parijs.  Het kunstwerk met de bekende hiphopfiguurtjes werd in 1987 door Haring in amper een zestal uur geschilderd.  Dat gebeurde toen hij op bezoek was bij Roger Nellens. De verkoop van het Casino Knokke aan de Franse groep Partouche omvatte ook alle kunstwerken.  Het schilderij van Haring is volgens casinodirecteur Marc Slabbinck naar Parijs gebracht in het kader van een aantal tentoonstellingen in de Franse hoofdstad.  In het Casino Knokke hangt momenteel een replica.  Het is nog onbekend wanneer het originele kunstwerk terugkeert naar de badstad. 
 

VEGEN TEGEN ONKRUID 

In de toekomst zal er veel meer geveegd worden in straten en op pleinen in de badstad. Dat is niet alleen omdat de gemeente Knokke-Heist optimaal net wil houden. Het is noodzaak. Dat komt door de beperking van het gebruik van bestrijdingsproducten in het kader van het pesticiden-reductieplan. Momenteel liep al een contract voor het vegen van de Zeedijk en aanpalende straten. Dat contract wordt nu bij wijze van proef uitgebreid ten einde ook zelfrijdende veegmachines in andere delen van de badstad te kunnen inzetten. De totale kost voor het vegen wordt nu jaarlijks geraamd op ruim 100.000 euro. 
 

AUTOMATISCHE TOILETTEN SAGA 

De SPa heeft er bij de gemeente andermaal op aangedrongen om automatische toiletten te installeren op de Zeedijk. Ook op andere locaties zouden dergelijke toiletten in de badstad hun nut bewijzen, zegt de partij. Het gemeentebestuur beweert reeds 4 jaar te proberen om dergelijke toiletten te plaatsen op strategische punten in Knokke-Heist.  Een offerte-aanvraag is echter zonder respons gebleven. Burgemeester Lippens heeft nu beloofd om nogmaals een aanvraag uit te schrijven; in de hoop dat er nu wel gegadigden zullen reageren. 
 

CONTAINERPARKEN VOOR VISSERIJAFVAL 

Dinsdagmorgen heeft minister-president Yves Leterme aan onze kust containerparken voor afval uit de visserij geopend. Een investering van 40.000 euro. Omdat de Oostendse visserijschepen niet naar Zeebrugge wilde komen gebeurde de officiële opening volgens de ZV enkel in Oostende. Het Zeebrugse containerpark voor afval uit de visserij bevindt zich vlakbij de visveiling. Het beheersen en verwerken van die afval is geen sinecure. Tot nu toe moesten de vissers hiervoor individueel instaan. Daarnaast wordt nu ook nagegaan hoe via onze vissersvaartuigen ook afval dat in de netten voorkomt kan verwerkt worden.  Bij onze noorderburen is men al zover. Daar wordt trouwens door vaartuigen systematisch op afval gevist. 
 

TE KOUD VOOR BIJEN

Het gaat slecht met de bijen in onze regio. Door de kou vliegen de meeste bijen nog steeds niet uit. Daardoor kunnen ze geen voedsel verzamelen voor het opbouwen van een nieuw volk. De bijen die winterslaap hebben gehouden gaan binnenkort dood. Omdat er geen nieuwe volken zijn opgebouwd, is het seizoen nu al voor een groot deel verloren, zeggen imkers. De bijentelers vrezen dat de bijenpopulatie wordt gehalveerd indien het niet snel warmer wordt. 
 

NACHT VAN HET PAARD 

Op zaterdag 29 april wordt in het Casino Knokke andermaal de "Nacht van het Paard" georganiseerd.  Het gaat om een avondvullend programma van Febemach, de Federatie van Belgische Manègehouders.  De federatie werd zes jaar geleden in de badstad opgericht.  Meteen is het de nationale bijeenkomst van al wie in ons land te maken heeft met de paardensport.  Tijdens de "Nacht van het Paard" wordt de Febemach trofee "gouden zweep" uitgereikt en wordt de Ruiter van het Jaar gekozen.  Daarnaast stemt het publiek ook voor de "Hippo Trek's Horse Personality". 
 

WETHOUDERS SLUIS LEVEREN SALARIS IN 

Na de verkiezingen heeft onze buurgemeente Sluis inmiddels een nieuw college van Burgemeester en Wethouders.  De vier wethouders moeten het echter met een kleiner salaris stellen dan normaal.  Het vorige college van Sluis liet in de begroting voor 2006 namelijk opnemen dat de gemeente het beter met drie, in plaats van vier wethouders kan doen. Nu er toch vier wethouders in het college zitten hebbens ze beslist om samen slechts een salaris voor 3,2 arbeidskrachten op te nemen. Eén wethouder gaat dan ook slechts parttime aan de slag, de andere bestuurders leveren 10 procent van hun salaris in. En ook daar wil men in de toekomst nog op besparen. 
 

CYCLONES IN KNOKKE-HEIST

Op paasmaandag wordt in Sporthal de Stormmeeuw in Knokke uitgepakt met een internationale basketbalwedstrijd. Het gaat om een vriendschappelijk treffen tussen de IBS-miniemen uit de badstad en de jongeren van de New York Cyclones. Na een minder seizoen landelijk hopen de Knokke-Heistse miniemen alles op alles te zetten om een goede beurt te maken tegen de Amerikaanse basketters. De wedstrijd op 17 april begint om 17u. 
 

 

Verlaat Veronica's Norderney Antwerpen voorgoed? 

In het zuiden van Nederland zijn er plannen om het vroegere zendschip van Radio Veronica, de Norderney, uit Antwerpen weg te halen om in Waalwijk dienst te doen als discotheek. Dit heeft de zeezendersite Mediapages.nl gemeld. Na de sluiting van Radio Veronica in 1974 dobberde het zendschip nog zowat een jaar werkloos voor de Nederlandse kust. Nadien begon een kleine lijdensweg met de aftakeling. In 1980 werd de coax aan boord nog verkocht aan de Panamese vennootschap Compañia Naviera Panlieve s.a. in Knokke-Heist ten behoeve van de zeezender Radio Paradijs, die op dat moment in Dublin werd klaargestoomd. In het begin van de jaren tachtig dreigde een sloop van de Norderney. Die werd vermeden door de ombouw van het schip tot discotheek. Dit nam niet weg dat de boot herhaaldelijk naar andere ligplaatsen werd gesleept en dat kleinere of grotere incidenten de discoboot in het nieuws brachten. Op 3 mei 2001 meerde de Norderney een eerste keer aan in Antwerpen om er tot 28 augustus 2003 te blijven liggen. Maar enkele dagen later keerde het schip al terug, waar het nu in het Kempisch Dok ligt. De lokale afdeling van de Koninklijke Horeca Nederland wil volgens de goed ingelichte site van zeezenderfanaten de Norderney nu naar Waalwijk (ten noorden van Tilburg) brengen, om daar in de industriehaven eveneens als discotheek dienst te doen.
 

 
Op 4 april 1912 verklaart Tibet zich onafhankelijk van China
04.04.1932 Geboorteverjaardag van Anthony Perkins, Amerikaans acteur 
Op 4 april 1949 richten tien Europese landen, plus de VS en Canada de NAVO op.
04.04.1968 Overlijdensverjaardag van  Martin Luther King, Amerikaans negerleider 
Heftige protesten komen uit de hele wereld als op 4 april 1979 bekend wordt dat de Pakistaanse oud-premier Ali Bhoetto is opgehangen.
Gelukkig Verjaardag
WEBCAMS KNOKKE-HEIST
DRINGENDE HULP
maandag 3 april 2006
WEER METEO ZEEBRUGGE
BBC WEATHER ZEEBRUGGE
TELERAD WESTKAPELLE
HOOFDPUNTEN

° Burgemeester Lippens meent dat grensoverschrijdend waterbeheer zeer veel voordelen biedt voor onze regio. 
° Ovam gaat 30 000 ton verontreinigde grond afvoeren van de vroegere stortplaats Mostaertdijk in Knokke. 
° Met de uitreiking van de Gouden, Zilveren en Bronzen Lens is het Internationale Fotofestival Knokke-Heist 2006 van start gegaan.
° Vanaf juni zal het mooi weer gemaakt worden door het nieuwe MeteoServices in Zeebrugge. 
° De Vlaamse regering heeft de reglementering voor de sloop van tien vissersvaartuigen goedgekeurd.
° In de loop van volgend jaar beginnen nieuwe hermelijntrams te rijden tussen Knokke en De Panne. 
° De kust kreeg vorig jaar ruim 6 procent minder dagjesmensen over de vloer. 
° De strandopruiming van zaterdag leverde onder meer op het Heistse evenementenstrand vele tientallen kilo's afval op. 
° in het zondagvoetbal was er verlies voor FC Knokke, gelijkspel voor Heist en voor Zeemeeuw Zeebrugge, en winst voor VVWestkapelle. 

En verder:

Weekend Sport 

ORO Nieuwsmagazine:

° Op deze dag -tig jaar geleden
° Baziel
 

Evenementen Vandaag in Knokke-Heist & Films momenteel in de Bioskoop in de badstad
TVVanavond: VT4 21.10 LOST 22.50 INVASION, BBC1 20u Open All Hours, 23.35 Comedy Connections, BBC2 21u Elephants of Samburu 22.30 Man stroke Woman, 23u The Office, CANVAS 20.50 Familie Hitler, 22.05 Hotel Babylon, 23.00 Little Britain
LIPPENS PLEIT VOOR POMPGEMAAL IN ZEEBRUGGE

Op de themadag van Euregio Scheldemond over de aanpak van wateroverlast werd de idee geopperd om over de grens heen een internationaal polderbestuur op te richten.  Dat zou heel wat voordelen kunnen opleveren voor de regio Knokke-Heist en Zeeuws-Vlaanderen. Een beter peilbeheer bijvoorbeeld, dat nauw is afgestemd op landbouw, natuur en recreatie.  Burgemeester Lippens had tijdens zijn betoog veel lof voor het waterbeheer in Nederland. Hij riep op om de krachten te bundelen om zo tenminste iets te bereiken.  Lippens hield ook een pleidooi voor een pompgemaal aan de monding van het Leopoldkanaal. „Een pompstation in Zeebrugge is een oplossing voor 120.000 mensen“, aldus de burgemeester.  Ingenieur Ivo Terrens van Aminal had echter zijn bedenkingen. Een groot pompstation is volgens hem geen oplossing voor veelal lokale problemen. "Maar als uit studies blijkt dat die investering nodig is, dan zullen wij daartoe overgaan“, beloofde hij. 
 

SANERING STORT MOSTAERTDIJK 

Ovam gaat na de zomer 30 000 ton verontreinigde grond afvoeren van de vroegere stortplaats Mostaertdijk in Knokke. Daarna wordt het terrein met goede grond heraangelegd. Een en ander heeft voor gevolg dat niet minder dan 1500 zware transporten met aarde zullen moeten passeren in de Roden-Ossenstraat. Na overleg met de gemeentediensten en de lokale politie is overeengekomen dat de transporten zullen gebeuren vanaf de Nederlandse zijde van de straat. Het kruispunt van de Natiënlaan is hiervoor immers veel te gevaarlijk. Onvermijdelijk zal het frequente zware transport gevolgen hebben voor de staat van het wegdek. Er zal wel regelmatig geveegd worden. De straten zullen voor de duur van de werkzaamheden alleen toegankelijk zijn voor plaatselijk verkeer. De vrachtwagens zullen evenwel in geen geval mogen parkeren in de Roden-Ossenstraat of de Mostaertdijk; er komt hiervoor een werfsite op het terrein zelf. Aangezien er veel recreatief fietsverkeer is in die buurt, zal het werk zo laat mogelijk starten, waarbij de transporten zelf ten vroegste 1 september zullen beginnen.
 

INTERNATIONAAL FOTOFESTIVAL VAN START

Met de uitreiking van de Gouden, Zilveren en Bronzen Lens is in het weekend het Internationale Fotofestival van start gegaan in de badstad. De editie 2006 staat in het teken van de natuurfotografie. Daarnaast zijn ook de fotocollecties "Chevaux" van Yann Arthus-Bertrand en de geselecteerden van de BBC's "Wildlife Photographer of the Year" te zien. Het 28ste fotofestival loopt nog tot 28 mei. Aan de wedstrijd namen 577 fotografen deel. Zij stuurden ruim 3.800 werken in. Tijdens het fotofestival is een selectie van de beste ingezonden foto's te zien. De collecties zijn verspreid over het cultuurcentrum Scharpoord en de Lagunahal. De Duitse fotograaf  Thomas Dressler veroverde de Gouden Lens met een foto van een slang die zich uit het zand opwerkt. Zijn landgenoot Klaus Peter Selzer kaapte de Zilveren Lens weg en de Hongaar Elek Papp de Bronzen Lens. 

Meer info op www.fotofestival.be
 

NIEUWE WEERSVOORSPELLING 

Vanaf juni zal het mooie en ook het slechte weer aan onze kust gemaakt worden door het nieuwe MeteoServices in Zeebrugge. Dit nieuwe bedrijf heeft zopas het contract binnengehaald voor het maken van de voorspellingen.  De opdracht is toegekend voor een maximale periode van 3 jaar en staat garant voor 7 voltijdse betrekkingen in onze kusthaven. De nieuwe dienst zal instaan voor het opstellen van de verwachtingen in verband met de weerstoestand en de waterstanden.  Verder worden ook gegevens verstrekt over het golfklimaat. Dat is onder meer belangrijk voor de begeleiding van de scheepvaart en het uitvoeren van baggerwerken langs de Vlaamse Kust en in de monding van de Schelde. 
 

NIEUWE SLOOPREGELING GOEDGEKEURD 

De Vlaamse regering heeft de reglementering voor de sloop van tien vissersvaartuigen goedgekeurd. De overheid trekt acht miljoen euro uit voor de sloop van tien schepen; 7 grote en 3 kleine. Daarvoor zijn al kandidaten beschikbaar. Vlaanderen en Europa betalen elk de helft. De vergoeding is afhankelijk van de grootte en de ouderdom van het schip. Alle schepen ouder dan tien jaar komen in aanmerking. "De visserij is alleen te redden door de Vlaamse vissersvloot in te krimpen van 123 naar 113 schepen", zegt Vlaams minister-president Yves Leterme, die ook bevoegd is voor visserij. De Rederscentrale reageert positief en spreekt over een belangrijke stap om de sector leefbaar te houden.
 

NIEUWE TRAMS 

In de loop van volgend jaar beginnen nieuwe hermelijntrams te rijden tussen Knokke en De Panne. De Vlaamse regering heeft namelijk zopas beslist om tien nieuwe dergelijke trams te bestellen.  Het gaat om dubbelrichtingtrams die uitwisselbaar zijn op het net van de Kusttram, Gent en Antwerpen. De nieuwe stellen zullen geassembleerd worden door Siemens en Bombardier Transportation. De trams zullen elk 2 miljoen euro kosten en worden vanaf volgend jaar geleverd.
 

MINDER DAGJESMENSEN

De kust heeft vorig jaar 17,3 miljoen dagtoeristen ontvangen. Ten opzichte van 2004 betekent dit een daling met 6,3 procent. Dat zegt Westtoer. De omzet die de dagjesmensen genereerden, wordt op 631 miljoen euro geschat. De terugval heeft onder meer te maken met het iets minder zonnige weer in 2005. Toen werd gemiddeld slechts 18 minuten zon per dag gemeten. Vooral in april was de daling opmerkelijk. Toen kwamen een half miljoen minder dagtrippers naar zee. Uit onderzoek van Westtoer blijkt verder dat een dagtoerist aan de kust gemiddeld 36,50 euro besteedt. De helft van de daguitstappen naar zee werden gemaakt buiten de vakantieperiodes.
 

MINDER DEELNEMERS LENTEPRIK

Zaterdag middag hebben 362 vrijwilligers deelgenomen aan een grote opruimactie over elf kilometer strandzones aan onze kust. Bij de Raan in Heist hadden zich 35 vrijwilligers aangeboden om mee te helpen. Dat is minder dan vorig jaar. Sommige jeugdbewegingen lieten het afweten maar men telde wel meer particulieren. De opkuis gebeurde in aanwezigheid van Milieuschepen Daniël Despiegelaere en de milieuambtenaar. Het feit dat slechts een honderdtal kilo afval werd verzameld in het stuk tussen de Raan en Duinbergen bewijst dat het strand door de gemeente netjes gehouden wordt. Op een strook strand die slechts iets ruimer was trof men in De Haan namelijk bijna een halve ton vuil aan. Op en bij het evenementenstrand in Heist vond men ondermeer een autoband, een scheepstouw, bakstenen, een ook wat baccardi-glas en veel plastic bekers.  Deels herinneringen dus aan de zomerse strandfuiven. In totaal werd aan de hele kust ruim 1800 kilo afval gejut op de stranden. "De actie had tot doel het publiek en de kustgemeenten te sensibiliseren en hen erop te wijzen dat een manuele strandopkuis noodzakelijk is. Strandkuismachines nemen immers ook natuurlijke elementen zoals schelpen en zeewier mee en verstoren het evenwicht op het strand", zo vertelde Kathy Belpaeme van het Coördinatiepunt Geïntegreerd Kustzonebeheer. 
 

SPORT IN'T KORT

In Eerste Provinciale moest FC Knokke op verplaatsing met 4-1 de duimen leggen tegen Ieper. In het klassement staat Knokke op de derde plaats.  In Derde Provinciale B speelde FC Heist thuis 1-1 gelijk tegen Kanegem. En VVWestkapelle won in Moerkerke met 0-1.  Westkapelle staat tweede in het klassement. Heist legt beslag op de vierde plaats. In Vierde Provinciale B was er thuis gelijkspel voor Zeemeeuw Zeebrugge in de wedstrijd tegen Zerkegem. Zeebrugge staat tiende in het klassement. 
 

WEEKEND 01/02 APRIL 2006

Knokke FC definitief uit de titelrace – VV Westkapelle houdt de druk op de ketel
Voetbal 28ste speeldag

Ieper – Knokke FC 4-1
Ieper nam het heft in handen en stond bij de rust 2-0 voor. In de tweede helft werd het zelfs 3-0 vooraleer Sinnaeve voor Knokke iets terug kon doen. Vlak voor tijd werd het nog 4-1. Izegem verloor verrassend van Koekelare. Izegem en Ieper delen nu de leiding met 58 punten, Knokke is derde met 52 punten. 

3de provinciale B

Moerkerke - VV Westkapelle 0-1. Vroeg in de tweede helft scoorde Pawella het enige doelpunt. 

FC Heist – Kanegem 1-1. Kanegem nam naar de rust toe de leiding maar Heist sloeg via Dieter Devinck terug in de tweede helft.   Zedelgem is alleen leider met 63 punten, voor Westkapelle met 61 en Torhout met 60 punten. Heist staat met 52 punten op de vierde plaats. 

4de provinciale B

Zeemeeuw Zeebrugge – Zerkegem 2-2

Via Van  Walleghem liep Zeebrugge twee keer uit, maar in de slotfase liet Zeebrugge de drie punten nog glippen. Zeebrugge staat tiende met 22 punten uit 23 wedstrijden.

Basketbal

25ste speeldag Heren

1ste landelijke 

IBS Knokke-Heist – Zolder 77-75 (rust 41-41)

IBS ging met voorsprong de slotfase in maar kreeg het door het onvoldoende omzetten van vrijworpen nog lastig. Aelter was topschutter met 22 punten. IBS staat gedeeld vierde met 53 punten.

3de provinciale 

Koksijde - Duinbergen 59-72.

Duinbergen staat vierde met 55 punten. Kortrijk gaat aan de leiding met 73 punten.

Dames  1ste landelijke

IBS Knokke-Heist – Ieper 46-58
Voor IBS was het de laatste wedstrijd van het seizoen. De verliespartij betekende een einde in mineur, ook al wegens de zware blessure die Tiny Stevens eerder opliep en die wellicht betekent dat ze met basketbal zal moeten stoppen.    IBS eindigt tiende met 46 punten uit 26 wedstrijden.

Volleybal
Heren
2de provinciale B
Beernem - Knokke-Heist 3-0. Tegen de leider had Knokke-Heist weinig in te brengen. Knokke-Heist staat zesde met 31 punten uit 20 wedstrijden. 

Dames
2de provinciale B
Ruiselede – Knokke-Heist 3-1. Knokke-Heist staat vijfde met 36 punten uit 21 wedstrijden. 

4de provinciale B
Sijsele - Knokke-Heist 3-1. Knokke-Heist staat negende met 14 punten uit 19 wedstrijden. 

Hockey
Dames
3de nationale C
Knokke – White Star 4-0.

 
  Bezoek de nieuwe sites van Paradijs Knokke-Heist
Radio Paradijs (tk)  of    Radio Paradijs (be)
Geen berichten
 
03.04.1924 Geboorteverjaardag van Doris Day, Amerikaans actrice en zangeres 
03.04.1924 Geboorteverjaardag van Marlon Brando, Amerikaans acteur 
03.04.1961 Geboorteverjaardag van Eddie Murphy, Amerikaans acteur en komiek 
Op 3 april 1966 brengt de Russische Loena 10 voor de eerste keer een ruimtesonde in een baan om de maan.
Op 3 april 1977 gaan de landen van de Benelux en Frankrijk voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog (spijtig genoeg) weer over op de zomertijd.
03.04.1991 Overlijdensverjaardag van Graham Greene, Brits schrijver 
Gelukkig Verjaardag:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Weekend
KustPortaal
NieuwsPortaal
HavenNieuws
KustWeer
BazielMoppen
Today's Joke
Uit Eten
ORO Yahoo!
ORO Email
ORO Archief
Archief99
Arch.2000-01
Specials
Sport
RadioContact
RadioParadijs
Intern.& Ships.
Movies & L.A.
UK & London
Pop News
Asia & China
Financial News
Intern. Sport
boven