50 JAAR BASKET KNOKKE-HEIST

 
Naar aanleiding van het vijftig jarig bestaand van onze basketbalclub, BC Knokke-Heist, wordt eind dit jaar een uitgifte van een jubileumboek gepland.

Dit jubileumboek zal een overzicht geven van 50 jaar basketbal in onze gemeente. Aan de hand van een 50-tal foto’s met begeleidende tekst zult u getuige kunnen zijn van de evolutie van het bakset in open lucht op de pleintjes naar een gestructureerde club met een basketschool, 10 jeugdploegen (waarvan één dit jaar aantreedt in landelijke) en een dames- en herenploeg in landelijke.

Het jubileumboek, gedrukt in luxe-uitgave met harde kaft, zal een oplagen hebben van 500 exemplaren.  

U krijgt de eerste kans om in te tekenen om het boek aan te schaffen én daarvoor een vermelding te krijgen op de laatste bladzijde van ons jubileumboek.  Op deze manier wordt uw naam vereeuwigd in een prestigieus boek.  
Indien u wenst in te tekenen en uw steun te geven aan onze club, wil dan vóór 1 november 2005 een bedrag van minimum 50,00 € te storten op rekening 068-2291126-13 van BC IBS Knokke-Heist, Helmweg 1 – 8300 Knokke-Heist. In ruil voor uw steun krijgt u een vermelding in het boek.
We voorzien 3 categorieën : 

Steunend bedrag
Vermelding in kolom
Minimum 50,00 €
Verleenden hun steun
Vanaf 100, 00 €
Verleenden hun milde steun
Vanaf 250, 00 €
Verleenden hun royale steun

Daarenboven wordt u dan uitgenodigd op onze sponsoravond voor een hapje en een drankje op zaterdag 21 januari 2006.  Op deze feestavond wordt het boek voorgesteld en worden enkele personen gehuldigd.

In naam van mijn enthousiaste basketbalclub BC IBS Knokke-Heist, dank ik u voor uw steun en uw sympathie.

Met achtingsvolle groeten,
 

Dr. Johan Janssen
Voorzitter BC IBS Knokke-Heist
 

Onderstaande strookje vóór 1 november terugsturen naar de voorzitter BC IBS Knokke-Heist, Helmweg 1 te 8300 Knokke-Heist of on-line worden ingevuld en verstuurd via onze website www.basketknokkeheist.be

Ik ondergetekende ………………………………………………………………………………………………
wonende te  ……………………………………………………………………………………………………..
verklaar hierbij …………………. € te storten op rekening van BC IBS Knokke-Heist als steun voor het 
jubileumboek.

Handtekening en datum