De landmeter

ONROEREND GOED? UW EERSTE STAP...

 

De landmeter
Als U besluit een terrein of een gebouw te verwerven, nieuw te bouwen of te verbouwen, is het nuttig voorafgaand zekerheid te verkrijgen:
omtrent de begrenzing en oppervlakte,
betaalt U teveel of vraagt U te weinig?
op basis van een nauwkeurig plan de nodige stedenbouwkundige vergunningen
(verkavelingsvergunning - bouwvergunning - renovatie en allerhande werken)
aan te vragen.

Een greep uit de diverse activiteiten van een landmeter: opmetingen, afpalingen, verdelingen, verkavelingen, muurovernames, uitzetten van gebouwen, waardebepaling van onroerende goederen, plaatsbeschrijvingen bij huur en bij werken, onteigeningen.

Helaas, dikwijls gaan mensen ervan uit dat de perceelgrenzen wel zullen overeenkomen met o.a. de omheining die tussen de gronden van de geburen staat. Daar is de taak van de landmeter nou net, hij is degene die u aanduidingen kan geven over perceelsgrenzen. Het is dus aangeraden hem eerst in te schakelen om narigheden te voorkomen!
Een onafhankelijke schatting is ook niet echt onzinnig - een aankoop is immers de grootste investering die de gemiddelde Vlaming ooit doet - en dit vraagt dus een goede expertise voor
aankoop en voor ondertekening van compromis, want als bvb grote of onverwachte gebreken duidelijk worden dankzij de expertise van de landmeter, dan moet je nog wel op een normale wijze kunnen afzien van de aankoop.

Nuttige informatie nodig over de landmeter, ledenlijsten, deontologie van het beroep, erelonen, e.a.
surf naar:
www.kcle-crge.org
De landmeters in uw buurt, leden van de
Koninklijke Beroepsvereniging van Limburgse Landmeters:
Overpelt (3900)
Dewitz V.,
Hoekstraat 83, tel. 011-66 39 59

Neerpelt (3910)
Geerits H.,
Geerkensstraat 20, tel. 011-64 95 29

Lommel (3920)
Goris A.,
Gelderhorsten 53, tel. 011-54 18 13
Grevendonck A.,
Koningsbeemdstraat 10, tel. 011-54 25 54
Hamblok J.P.,
Sterstraat 33, tel. 011-54 29 54
Janssen Leo,
Spinnewielstraat 36, tel. 011-55 19 69