Groen vzw is een milieuvereniging, aangesloten bij de Bond Beter Leefmilieu en ijvert vooral voor een betere ruimtelijke ordening.

Haar werkingsgebied ligt binnen het arrondissement Brugge.
Bepaalde grensoverschrijdende thema's, met directe invloed op de ruimtelijke problemen in het Brugse, komen eveneens aan bod.

Tweemaandelijks verschijnt het tijdschrift "De Spiraal".
Een abonnement op "De Spiraal" kost 10 EUR en kan bekomen worden door overschrijving op
BE45-9731-3129-5089 van Groen vzw, Vier Uitersten 1, 8200 Sint-Andries.

Het spiraal-motief stelt de spiraal van het leven voor en is een symbool uit de Anders Gaan Leven Beweging van Luc Versteylen.

De mensen van Groen vzw maken deel uit van deze herlevingsbeweging.

Contactadres: Groen vzw Vier Uitersten 1, 8200 Sint-Andries. tel. 050/31 15 62
E-mail: groenvzw@telenet.be
http://users.telenet.be/a150254