ANALYTISCHE  INHOUDSOPGAVE   'AAN DE SCHREVE'

De lijst is als volgt samengesteld:

1. Volgens een inhoudelijke lijst
2. Alfabetisch op de auteursnaam (ook de voornaam staat erbij).
3. Chronologisch (in de volgorde van publikatie) per auteur.

Na de titel verwijzen de Romeinse cijfers naar de jaargang, het daaropvolgende Arabisch cijfer naar het nummer uit die jaargang en de laatste uiteindelijk naar de (het) paginanummer(s). Aangezien het tijdschrift zonder onderbreking verschijnt vanaf 1971 is jaargang 1 gelijk te stellen met 1971 en jaargang 27 (bijv.) met 1997.
Vb. XIII/3/12-18 = Jaargang 13 (1983), nummer 3, pagina 12 tot 18.


1. Bronnen
    
1.1 Archief- en bibliotheekwezen
    
1.2 Bronnenuitgaven
    
1.3 Ontleding van bronnen
    1.4 Hulpwetenschappen
        
1.4.1. Maten en gewichten
        
1.4.2. Prijzen en lonen
        
1.4.3. Numismatiek
        
1.4.4. Cartografie
        
1.4.5. Naamkunde

2.
Lokale geschiedenis
    2.1. Recht en instellingen
        
2.1.1. Gewoonterecht en rechtsgebruiken
        
2.1.2. Rechtspraak en strafrecht
        
2.1.3. Administratieve indelingen
        
2.1.4. Belastingen
        
2.1.5. Instellingen en bestuur
        
2.1.6. Politieke partijen
    2.2.
Economie en sociale geschiedenis
        
2.2.1. Land- en tuinbouw
        
2.2.2. Nijverheid
        
2.2.3. Handel en smokkel
        2.2.4. Sociale bewegingen
    2.3. Kerkgeschiedenis
        
2.3.1. Kerkelijke organisatie
        
2.3.2. Kloostergemeenschappen
        
2.3.3. Leergezag, 'dwalingen', mirakels
        
2.3.4. Godsdienstpraktijk
        
2.3.5. Reformatie en protestantisme
        2.3.6. De Kerk tijdens de Franse Revolutie
        2.3.7. Pauselijke Zoeaven
    2.4. Militaire geschiedenis
        2.4.1. Voor de Eerste Wereldoorlog
        2.4.2. Eerste Wereldoorlog
        2.4.3. Tweede Wereldoorlog
    2.5. Demografie
    2.6. Verkeer, communicatie en vervoer
        2.6.1. Wegen en vervoer over de weg
        2.6.2. Spoorwegen
        2.6.3. Waterwegen
        2.6.4. Post, telefoon en telegraaf
    2.7. Specifieke gebeurtenissen

3. Oudheidkunde en kunstgeschiedenis
    3.1. Algemene architectuur
    3.2. Kerken, kapellen en kloosters
    3.3. Stadhuizen, belforten en hallen
    3.4. Woonhuizen
    3.5. Landelijke bewoning
    3.6. Molens

4. Kunstschatten
    4.1. Beeldhouwkunst en meubilair
    4.2. Schilderkunst en grafische kunsten
    4.3. Keramiek, edelsmeedkunst, textielkunst
    
5. Muziek
    5.1. Muziekkorpsen en koren
    5.2. Klokken en beiaarden
    5.3. Orgels en orgelbouwers

6. Biografieën

7. Genealogie en heraldiek

8. Cultuur, letterkunde, onderwijs, wetenschappen
    8.1. Letterkunde en wijsbegeerte
    8.2. Dialect
    8.3. Toponymie
    8.4. Onderwijs
    8.5. Vlaamse beweging
    8.6. Geneeskunde en gezondheidszorg

9. Volkskunde
    9.1. Het volksleven in al zijn aspecten
    9.2. Lokale volksfiguren
    9.3. Ambachten en beroepen
    9.4. Gebruiksvoorwerpen, huisraad en werktuigen
    9.5. Allerlei volksgebruiken
    9.6. Volksdevotie
    9.7. Sagen, legenden, sprookjes, verhalen, e.a.
    9.8. Volksgeneeskunde en bijgeloof
    9.9. Liederen en gedichten
    9.10. Kermissen, feesten, stoeten en processies
    9.11. Verenigingsleven en cafés
    9.12. Sport en spel
    9.13. Hoppe    

10. De eigen vereniging1. Bronnen
1.1. Archief- en bibliotheekwezen

Willy Tillie Het Stadsarchief van Poperinge XII/1/3-11
Alfons Vanden Broucke Het archief van het Gasthuis I/2/3-15
Maurits Debrie Archief van O.-L.-Vrouw van St.-Jan VIII/3/29

1.2. Bronnenuitgaven          
   

Franz Denys Nog over Carolus Derache en de Boerenkrijg te Stavele XXIV/4/128
José Lemahieu Brieven van Westvlaamse 'Conscrits' V/3/33-35
Carolus de Rache Den boerenkrijg der westersche parochiën gelegen tusschen Yper, den Yperle, den Isser Vrankrijk, tegen de Franchen of Carmagnolen. XXIV/1/23-30. ; XIV/2/35-47
Robrecht Samyn De Poperingsche Keikop II/2/2-10
Henri Vandenberghe Verkocht bij 'het branden van de derde en de laatste keerse' IV/4/21-22
Henri Vandenberghe Watou, Notitie van een dorpspastoor XXV/4/135
An Tillie Een volk in oorlogstij. De Poperingsche Keikop XIX/1/22-31
  'De Poperinghenaar' 100 jaar XXXIV/4/114

1.3. Ontleding van bronnen

J. Beun De nalatenschap van Pieter Ludovicus Cuvelier XI/1/22-23
Franz Denys Verkoop van het Birgittijnenklooster van Sint-Sixtusbos te Westvleteren XI/2/14-23
Franz Denys Verkoop van het Birgittijnenklooster van Sint-Sixtusbos te Westvleteren XI/3/13-19
N.P. Reningelst: een testament VII/3/19-26
Willy Tillie Beschuldigde sta op: ten jare 1643 I/4/14-19
Willy Tillie & Henri Vandenberghe Hekserij en heksenproces te Poperinge VII/2/1-18
Henri Vandenberghe Uittreksels uit een oud boek Reningelst 17° eeuw V/3/24-29
Henri Vandenberghe Enkele notities bij de oudste parochieregisters in Poperinge IX/3/29
Henri Vandenberghe Processen in Poperinge ten jare 1683 XIII/2/19-24
Henri Vandenberghe Processen in Poperinge ten jare 1683 (2) XIII/3/14-24
Henri Vandenberghe Processen in Poperinge ten jare 1683 (3) XIII/4/16-24
Henri Vandenberghe Geuzerie en ketterie in de XVII° eeuw XVII/2/19-28
x Inhoudstafel van de eerste vijf jaargangen (Aan de Schreve) V/4/16-24


1.4. Hulpwetenschappen

1.4.1. Maten en gewichten

Marcel Nuyttens Wegen en gewichten III/2/16-27
Marcel Nuyttens Wegen en gewichten III/3/17-29
Marcel Nuyttens Wegen en gewichten IV/1/2-9


    1.4.2. Prijzen en lonen

Ernest Leeuwerck Van prijzen en daguren gesproken V/3/30-32


    1.4.3. Numismatiek

Roger Ostyn Poperinge en de mailles I/2/26
Roger Ostyn Munten en medaillen III/3/1-4
Guido Sedeyn De Romeinse muntschat van Elverdinge XLIII/1/28


     1.4.4. Cartografie

  Kaart van 'De Casselrie van Ipre'(1641). I/2/18
  Kaart van de streek rond Ieper naar Le Chevalier de Beaulieu 1667 I/3/27
  Carte particulière d'Ypres, de Waerneton et de Belle I/4/7
  Kaart van Sanson. ca.1700 III/2/15
Willy Tillie Prentkaarten XXVI/1/3-20


   1.4.5. Naamkunde

Wilfried Beele De familienaam Boerhave - Boerave IX/3/18-19
Wilfried Beele Francyncken, die officieel Judoca heette XXX/1/21-22

2. Lokale geschiedenis

Franz Denys Poperinge en omloggende voor de Franse Revolutie I/4/5-7
Franz Denys Fuhrberg en Poperingse boeren verslaan de Fransen! XXXI/1/28
Franz Denys Ellendig einde van de graaf van Watou!  XXXIV/1/30
Joseph Gheysens Krombeke: Geschiedkundige Aantekeningen door E. Heer Carolus  Derache. I/1/21-23
Joseph Gheysens Krombeke.  De Brabantse omwenteling en wat er te Krombeke geschiedt I/3/24-25
Joseph Gheysens Krombeke: De Canada-bossen en de Krijgstocht van de Patriotten uit Ieper en Poperinge naar Canada in de bossen van Krombeke I/4/29-32
Joseph Gheysens Couthove-Proven IV/4/15-20
Joseph Gheysens Het M.P.I. De Lovie te Proven 25 jaar jong: Wat voorafging en wat men in de toekomst ervan verwacht XVI/2/2-16
Herman Houwen Reningelst IX/4/1-16
Guido Sedeyn De 'Chronike van Elverdinghe' (1555-1579) Een hernieuwde kennismaking. XXXVII/4/113-127.
Willy Tillie Gemeenten die Poperinge groot maken IX/3/20-28
Willy Tillie Kleine kroniek van Poperinge en omstreken X/1/25-29
Willy Tillie Schreefjes.  Poperinge en Oranje XII/3/26
Willy Tillie Poperinge: de 20e eeuw in spiegelbeeld XXX/4/99-113
Willy Tillie 50 jaar geleden Het Wekelijks Nieuws januari - februari - maart 1952. XXXII/1/27-31
Willy Tillie 50 jaar geleden Het Wekelijks Nieuws april - mei - juni 1952. XXXII/2/58-62
Willy Tillie Poperinge 1958 XXXVIII/4/96-128
Willy Tillie 50 jaar geleden.Groot-Poperinge in 1960 XL/4/3-32
Willy Tillie 50 jaar geleden.Groot-Poperinge in 1961 XLI/4/3-32
Willy Tillie 50 jaar geleden.Groot-Poperinge in 1962 XLII/2-32
Willy Tillie - Ivan Top 50 jaar geleden Groot-Poperinge in 1963 XLIII/4/10-32
Willy Tillie - Ivan Top 50 jaar geleden. Groot-Poperinge in 1964 XLIV/4/3-32
Willy Tillie De geschiedenis van Poperinge gezien door de ogen van Lucien De Gheus XLIV/1/2 - 32
Willy Tillie - Ivan Top 50 jaar geleden Groot-Poperinge in 1965

XLV/4/5-29

Willy Tillie - Ivan Top 50 jaar geleden - Groot-Poperinge in 1966 XLVI/4/2-10
Alfons Vandenbroucke Nog over pastoor De Rache en de Bosschuyten II/1/26
Henri Vandenberghe Reningelst voor het Groot-Poperinge was VIII/3/26-28
Henri Vandenberghe Watou. Een moeras met slangen X/1/1-17
Henri Vandenberghe Poperinge 1680 X/2/25-29
Ginette Vandendriessche Abele, een gehucht op de schreve XVI/4/12-19
Jean Veys In het land van de hop (1894) IV/2/2-13

2.1. Recht en instellingen 
   
2.1.1. Gewoonterecht en rechtsgebruiken

Georges Verstraete Costumen ende Usantien vander Stede, Keure ende Jurisdictie van Poperinghe XVIII/1/22-24
Stefaan Cossey Een geval van erfdienstbaarheid te Poperinge in 1827 XIX/1/9-11
Kristof Papin 850 jaar Poperinge? De Poperingse Keure van 1147 historisch belicht XXVII/4/99-105

2.1.2. Rechtspraak en strafrecht

Patrick Clabau Lijkschouwingen in Poperinge XXXIII/3/92-94
José Lemahieu Over de schandpaal van Poperinge en een tentoonstelling in 1836 XXV/4/107-113
Willy Maeckelberghe Moord op de Ouderdom 8 december 1861 XXVII/1/8-9
Kristof Papin Hoe een gezonken schip zorgde voor een crisis zorgde binnen de Poperingse magistraat (1740-1745). XXVI/4/126-127
Kristof Papin Zekere Houwen betrokken in caféruzie! XXVII/4/127
Kristof Papin Ieperse scherprechter gelyncht te Poperinge Anno 1525. XXXI/2/46-50.
Drs. Kristof Papin Ligt het paneel van de Rechtvaardige Rechters van de gebroeders Van Eyck in Watou? XXXVI/3/74-79

Guido Sedeyn

Robert-François Damiens, moordenaar van Lodewijk XV te Poperinge XLI/1/15-18
Willy Tillie De wrede moord van Roesbrugge III/4/14-17
Willy Tillie Beschuldigde sta op: ten jare 1643 I/4/14-19
Willy Tillie & Henri Vandenberghe Hekserij en heksenproces te Poperinge VII/2/1-18
Willy Tillie Het straffen van dieften te Poperinge in de 17de en 18de eeuw XV/4/22-26
Willy Tillie Het straffen van zelfmoord XVI/4/20-23
Willy Tillie Het oude strafrecht te Poperinge XVII/1/28-29
Willy Tillie Overspel te Poperinge in 1735 XXVIII/4/117-125
Henri Vandenberghe Processen in Poperinge ten jare 1683 XIII/2/19-24
Henri Vandenberghe Processen in Poperinge ten jare 1683   (2). XIII/3/14-24
Henri Vandenberghe Processen in Poperinge ten jare 1683 (3). XIII/4/16-24
Henri Vandenberghe Schreefjes: Crime van Toverie (proces 1597) XIX/2/47-48
Henri Vandenberghe Slaande burenruzie te Poperinge - anno 1600 XXIII/3/76-83
Ginette Vandendriessche Het proces van de bende Pollet (1898-1906) te Abeele XVI/4/29-32

2.1.3. Administratieve indelingen

Stefaan Cossey Deel van Watou overgeheveld naar Frankrijk XVII/1/19-21
Franz Denys 200 jaar geleden veranderde Westouter van natie XI/3/28-31
Jan Hellinx Historische grenspalen in de Westhoek XX/4/102-108
R. Sohier Rechten en voorrechten in de aanpalende landstreke XVII/1/26-27
Willy Tillie Controle op de vreemdelingen III/3/13
Willy Tillie Poperings Schepencollege tijdens de Tweede Wereldoorlog XXVII/2/58
Johan Van Herreweghe De Zuidelijke Nederlanden XIX/2/59-61
x Schreefjes. Emigratie 19de eeuw XIV/1/12

2.1.4. Belastingen

Willy Tillie Men kan geen twee heren tegelijk dienen, maar wat gedaan in dit geval? XIII/4/31

2.1.5. Instellingen en besturen

Rafaël Debevere

De oude bakkersgilde te Poperinge XLII/2/26-29
Christiaan Depoorter Het lokaal bestuur tijdens de bezetting te Poperinge 1940 - 1944 XL/2/23-31
Roos Herpelinck De Onze-Lieve-Vrouweparochie in de tweede helft van de 18° eeuw XXI/3/72-80
Kristof Papin De Heerlijkheid ‘t Zwynland in het Ancien Regime XXVI/3/67-81
Kristof Papin Hoe een gezonken schip zorgde voor een crisis zorgde binnen de Poperingse magistraat (1740-1745). XXVI/4/126-127
Kristof Papin Poperinge voor één dag hoofdstad van het graafschap Vlaanderen. XXXIII/1/18-23.
Kristof Papin De stichting van de Hoporde door hertog Jan zonder Vrees in 1409 XXXIII/4/99-108

Guido Sedeyn

Poperingse burgemeester Coppieters ’t Wallant op de keizerskroning van Napoleon 1804 XLI/2/8-12
Willy Tillie Enkele nota's betreffende het verleden van de Rijkswachtbrigade te Poperinge IX/4/17
Willy Tillie Jozef II en de Brabantse Omwenteling XIX/4/99-110

2.1.6. Politieke partijen

Franz Denys Toneelzolder en Geuzentempel I/3/22-23
Franz Denys Louis Reijphins Roesbruggenaar, advocaat, politicus, Orangist en nog veel meer. XXVII/1/11-16
Annick Deprez - Clabau Inventarisatie kerkgoederen in Boeschepe en Abele (1906). XXXII/1/2-8.e
M. Hardeman Inhuldigingsopschriften en politiek XIX/3/17
Kristof Papin Jules van Merris (1831-1899).Biografie van een enfant terrible XXII/2-3/34-96
Kristof Papin Het drama van Boeschepe XXV/4/114-120
Kristof Papin De putsch om de macht in het Vlaams Huis ontaard in een veldslag op zondag 5 maart 1933. De Slag van Poperinge. XXXV/2/34-64.
Germain Schoonaert Burgemeester Charles van Renynghe en de parlementsverkiezingen XXIII/4/98-104; XXIV/1/9-19; XXIV/2/51-62; XXIV/3/68-78; XXIV/4/101-118; XXV/1/15-19; XXV/2/40-45; XXV/4/121-126; XXVI/1/21-27; XXVI/2/60-63; XXVI/3/82-88; XXVI/4/115-121; XXVII/1/17-23; XXVII/2/51-57; XXVII/3/93-96; XXVII/4/124-126; XXVIII/3/93-96; XXVIII/4/114-116
Willy Tillie Poperingse kiezers in 1858 X/3/29-30
Willy Tillie Poperinge 20 oktober 1907.Gemeenteraadsverkiezing met moordpoging XXXVI/3/66-73
Willy Tillie Gemeenteraadsverkiezing in Poperinge 1872 XL/3/30-32
Willy Tillie Twee hanen - twee ideologieën - twee uithangborden XLI/2/30-32

2.2. Economische en sociale geschiedenis

J. Declerck Krotten uit de negentiende eeuw "Het plein Glorieux". XXIV/1/20-22
Kristof Papin Het cabaret van Chlorine, Vaseline en Lanoline. Een geschiedenis van de prostitutie in Poperinge XXV/2/34-40
Willy Tillie Varia uit 1879 IX/3/16
Willy Tillie Het Weeuwhof van Poperinge XIV/4/3-13
Willy Tillie Schreefjes.15 juni 1780.Wanorde en Hygiëne XIX/4/122
Willy Tillie Van keikoppen en windhandel XL/3/3-13
x Armoede 19de eeuw. XIV/1/16

2.2.1. Land- en tuinbouw

Willy Tillie De Boterberg van Ieper III/3/13
Willy Tillie Wijn uit de streek van Poperinge? VI/3/22
Willy Tillie Dierenbescherming ongewenst (1710). XIII/4/13
Willy Tillie De puypegoale XLII/2/2-15
Willy Tillie Marulle en rundveepest XLII/3/3-13
x Schreefjes 1879 XV/1/17,32

2.2.2. Nijverheid

Herman Houwen Brouwers te Reningelst XXII/4/99-106
Herman Houwen Brouwers te Reningelst (addenda). XXIV/1/30
An Tillie Steenkoollagen in Watou? XIX/3/87
Willy Tillie Schreefje 2: Popeline I/1/11-12

2.2.3. Handel en smokkel

A. Duerinck Een smokkeldrama op Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart V/3/9-12
A. Duerinck Een smokkeldrama op Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart   VIII/2/22-24
A. Duerinck Een smokkelrel in 1737 VIII/4/31-32
A. Duerinck Zout, smokkelaars, genadeverzoeken IX/4/30-33
Rik Sohier Smokkelaars gedood aan de Schreve XXIX/3/68-72
Rik Sohier Duitse douaniers te Watou tijdens de Tweede Wereldoorlog XXX/1/23-26
Willy Tillie Bank van Poperinghe XLIV/1/22-24
Willy Tillie Eerste bazars en grote warenhuizen in Poperinge XLVII/1/2-11
Claude Vanhoucke Hophandel en misbruiken I/3/3-6
x Schreefjes. Caorsini in Poperinge (13de eeuw). XIV/4/21,31
x Schreefjes. Markten en Foren in 1789 en 1800 XIII/4/28

2.2.4. Sociale bewegingen

2.3. Kerkgeschiedenis

2.3.1. Kerkelijke organisatie

Roos Herpelinck De Onze-Lieve-Vrouweparochie in de tweede helft van de 18de eeuw XXI/3/72-80
Georges Houwen Petrus Joannes Franciscus Caestryck XIV/3/82-93
Herman Houwen De inhuldiging van E.H. Alfons Duquesnoy als pastoor van de St.-Vedastusparochie te Reningelst op donderdag 14 januari 1909 VIII/3/10-22
Herman Houwen Eerwaarde heer A. De Jaegher XIX/1/3-8
Herman Houwen Een streekgenoot werd in 1152 bisschop van Auxerre XXXIII/4/115
Marcel Leeuwerck Twee ‘Poperingse’ kerken te Mariakerke (Oostende). XXIX/3/75-78
Kristof Papin Poperinge op het einde van de 13de eeuw en de stichting van de St.-Janskerk XX/3/67-79
Kristof Papin Een vierde parochie voor Poperinge-stad? XXIII/4/116-119
Freddy Rotsaert Het decanaat Poperinge door de eeuwen heen XI/1/1-9
Willy Tillie Priesters in Poperinge omstreeks 1800 XIII/4/30
Willy Tillie Schreefjes.  Priesters onthoofd te Ieper (1381)? XII/1/15
Willy Tillie In Poperinge wordt al 200 jaar stoelgeld gevraagd XIX/3/76-77
Germain Schoonaert De pastoors van de Onze-Lieve-Vrouweparochie XX/2/54-64
Henri Vandenberghe Fundatiën XXIII/1/21-23

2.3.2. Kloostergemeenschappen

Maurits Debrie Grimminck en de Benedictinessen te Poperinge XIII/4/15
Franz Denys Verkoop van het Birgittijnenklooster van Sint-Sixtusbos te Westvleteren XI/2/14-23. XI/3/13-19
Joseph Gheysens Oorlogsherinneringen uit W.O. 1914-1918. De evacuatie van Sint-Sixtus naar Sept-Fons in Frankrijk XVIII/3/76-87
Herman Houwen Franse kloosterzusters te Reningelst XXIV/4/99-100
Ernest Leeuwerck 't Een en 't ander over het oude Gasthuis te Poperinge XIV/2/27-29
Germain Schoonaert De Broeders Hiëronymieten te Poperinge X/3/1-26
Germain Schoonaert Onderwijsstructuren in de 16de eeuw te Poperinge, de Graeuwe susteren alleenelyck dochterkens leerende. XIV/4/28-31
Willy Tillie Schreefje 7. Tempeliers I/2/11,19
Willy Tillie Vraag: de Tempeliers te Westvleteren IV/4/23
Willy Tillie Het vroeger Brigittijnenklooster van St.-Sixtus had een naam VI/3/22
Henri Vandenberghe Een zalig oord: De Benedictinessen te Poperinge -Vierde eeuwfeest van de geboorte van de stichteres moeder Matthieu Deleloë XXXIV/3/67
Alfons Vandenbroucke De Birgittijnen van St.-Sixtus in het grote Romeinse Bullarium VII/4/17-21
Alfons Vandenbroucke De Birgittijnen van St.-Sixtus VIII/2/8-21

2.3.3. Leergezag, 'dwalingen', mirakels

Maurits De Brie Speciaal nummer: O.-L.-Vrouw van St.-Jan IX/2
Maurits De Brie O.-L.-Vrouw van Sint-Jan of van Sint-Jans? IX/2/39-42
Maurits De Brie Mirakel, Volksgeloof en Volksdevotie IX/2/43-52
Maurits De Brie Kanttekeningen bij publicaties over O.-L.-Vrouw van St.-Jan XI/3/10-12
Maurits De Brie 500e verjaring van het groot mirakel van O.-L.-Vrouw van Sint-Jan IX/2/1-18
Marcel Leeuwerck De wortels van de oecumene reiken tot bij ons! XXIV/1/2-8
Kristof Papin Geld of geloof? Het mirakel van O.-L.-Vrouw van Sint-Jan 1480 rivisited. XXXVII/4/99-112.
Guido Sedeyn Corneille De Bye (1727-1801) De Bollandist van Elverdinge

XL/1/18-30

Henri Vandenberghe Een geval van ‘répit’ – Het mirakel van O.-L.-Vrouw van Sint-Jan doorgelicht XXXIV/1/2-19

2.3.4. Godsdienstpraktijk

Stefaan Cossey De kruisweg van een calvarieberg te Poperinge XVI/4/3-11
Annick Deprez - Clabau Inventarisatie kerkgoederen in Boeschepe en Abele (1906). XXXII/1/2-8.
J.L. Hosten Bewogen geschiedenis van de H.Kruisreliek te Haringe XV/1/24-32
Kristof Papin Een onbekende mystica van Poperingse afkomst. Maria Petyt (1623-1677). XXIV/2/48-50
Kristof Papin Poperingenaars op bedevaart naar Rome in het San Guiliano dei Fiamminghi XXV/1/28-32
Willy Tillie Het stedelijk kerkhof (Deken De Bolaan - Poperinge) XI/3/20-27
Willy Tillie Vasten in een ver verleden XVII/1/22-25
Willy Tillie De Confrerie van de Trinitariërs in de O.-L.-Vrouwekerk te Poperinge XLIII/3/2-23
Henri Vandenberghe Vreemde beelden - Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart. XXXVII/2/54-56

2.3.5. Reformatie en protestantisme

Maurits De Brie De beeldenstorm te Poperinge IX/3/11-15
Kristof Papin De 17de eeuwse contra-reformatie en de St.-Janskerk XX/3/80-88
Germain Schoonaert Gezinscatechese, predikatie, zondagse lering en prereformatorische beïnvloeding (1500-1560). XVI/3/18-31
Germain Schoonaert Catechisatie in het slop en reformatorische opmars (1561-1568).  XVII/2/7-16
Germain Schoonaert De familie De Buckere te Poperinge in de 16de eeuw  XVII/3/20-28

Guido Sedeyn

Een Elverdingse predikant op het schavot in 1567 XXXIX/3/2-15
Henri Vandenberghe Geuzerie en ketterie in de XVII° eeuw  XVII/2/19-28

2.3.6. De Kerk tijdens de Franse Revolutie

Marcel Leeuwerck  Likwidatie van een abdij, karwei voor een Poperingenaar  XX/4/118-119

Herman Houwen

Pastoor L.G. van Alstein 1737 - 1801. Een zonderling pastoor in Reningelst XXXIX/3/29-31

2.3.7. Pauselijke Zoeaven

Christiaan Depoorter 'Poperingse' Pauselijke Zouaven  XI/4/25-31

2.4. Militaire geschiedenis

2.4.1. Voor de Eerste Wereldoorlog

Frank Becuwe De oorlogslasten van de Acht Parochiën en Spleten van Veurne-Ambacht tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog XVI/2/21-25
Patrick Clabau Het verhaal van een paard XXXIV/2/60-64
Willy Delestrez De legerdienst van de vrije lieden te Poperinge II/4/23
Franz Denys Nog over Carolus Derache en de Boerenkrijg te Stavele XXIV/4/128

Christiaan Depoorter

De Garde Civique, een vergeten instelling. XXXIX/4/3-10
Carolus de Rache Den boerenkrijg der westersche parochiën gelegen tusschen Yper, den Yperle, den Isser en Vrankrijk, tegen de Franchen of Carmagnolen XXIV/1/23-30; XXIV/2/35-47
Joseph Gheysens Krombeke: De Canada-bossen en de Krijgstocht van de Patriotten uit Ieper en Poperinge naar Canada in de bossen van Krombeke I/4/29-32
José Lemahieu Brieven van Westvlaamse 'conscrits' V/3/33-35
José Lemahieu Vergeten en vermeende Napoleonisten XX/4/112-114
José Lemahieu Gesneuvelde Napoleonisten uit Groot-Poperinge XXI/3/81-85
José Lemahieu Poperingse lotelingen uit het Hollands tijdperk (1815-1830) overleden in militaire dienst XX/4/107-112
José Lemahieu Hollandse krijgsgevangenen te Poperinge XXV/1/20-27
José Lemahieu Twee Poperingenaars in de Krimoorlog XIX/4/123-125
José Lemahieu Poperingenaars op Java XXIII/2/43-47
José Lemahieu Een Poperingenaar in het ‘Mexicaans avontuur’ 1863 XXVI/4/107-112
José Lemahieu Poperingse apothekerszoon op Java - 1856 XXIX/2/35-44
José Lemahieu Poperingenaars wijken uit naar Rusland (19e eeuw). XXXI/2/39-45.
José Lemahieu Charles Cornelius Hahn ( Platteeu) Een Poperingenaar 'Au Service du Domaine de la Compagnie du Canal de Suez' XXXII/4/99-102
José Lemahieu De burgerwacht te Poperinge 1830-1831 XXXV/1/21-32
José Lemahieu Oud-wapenbroeders 'Leopoldisten'  Poperinge XXXVI/3/80-86
José Lemahieu Poperingenaar overleden in het Atjeh-gebied Sumatra in ...1885 XXXVI/3/95-96
Kristof Papin Poperings (?) officier neemt Fort van de Knocke in (1712) XXVII/2/59-61
Raf Seys Het Hollandse leger te Poperinge juist voor en na de Slag aan de Peene in  

Guido Sedeyn

De Schutterij van Poperinge (1827-1830) XLI/3/3-14

Guido Sedeyn

Provenaar Jean-Baptiste Ryon - Chevalier de la Légion d'Honneur. XLII/ 1/3-36.
Guido Sedeyn Sedeyn Paul Oostvleterense piottenpakker van Napoleon XLII/3/14-19
Guido Sedeyn Het Westkwartier in De Gazette van Gent (1792-1794) XLIII/2/22-32
Guido Sedeyn Poperinge en omgeving na de Slag van Cassel (1328) XLIV/1/9-13
Guido Sedeyn Roeselarenaar Davaine verovert Poperinge op 22 oktober 1793 XLIV/2/13-24
Guido Sedeyn Provenaar Pierre Theeten (1791-1814) Slachtoffer van Napoléon XLIV/3/11-24
Willy Tillie Poperingse soldaten onder Napoleon IX/1/11-29. 1677. VII/4/25-27
Willy Tillie Poperingenaars die de Herinneringsmedaille van St.-Helena ontvingen XII/1/21-24

2.4.2. Eerste Wereldoorlog

Hubert Bal   Zes Franse soldaten gefusilleerd te Proven  XXX/4/123-127
Roger Bottecaer Mieltje Zegher, dood of levend? XXXIV/4/111-113
Anouk Bruneel Jeugddelinquentie tijdens de Eerste Wereldoorlog in onbezet België XLV/3/2-20
Piet Chielens Het proces van Chinese Coolie N°.44753, Wang Jungzhi XXIX/3/73-74
Stefaan Cossey Een compagnie Poperingnaars (1916-1917) XIX/2/46
Stefaan Cossey Zeppelin-aanval op Poperinge in 1915 XIV/1/10-11
Stefaan Cossey Elie Cossey (1860-1938) een rasechte Poperingenaar! XXVIII/1/3-32
Stefaan Cossey Marie-Jeanne Van Mol 'Mon Journal' XXXVI/4/98-120
Stefaan Cossey Gelegenheidsspeech bij de inhuldiging van het Gingerbeeld op de Grote Markt te Poperinge

XLV/4/2-4

Nestor Coutigny Belgische vrouw begraven op het New Military Cemetery te Poperinge XXVII/3/77-87
Nestor Coutigny Lyssenthoek Cemetery en het zinken van de Lusitania. XXXII/2/34-41
André Decrock  Brits Militair Kerkhof Lyssenthoek 1914-1918 XV/2/3-27 
 Jos Declerck  Engelse gefusilleerden te Poperinge  XXVII/2/64
J. Delamane Kort verslag van mijn wedervaren binst negen dagen offensief (sept.-okt.1918). II/3/3-10
Bertin Deneire Over Gwalia tijdens de Eerste Wereldoorlog XXIII/4/120-128
Bertin Deneire De Queeste van het Kruis XLIV/1/25-26
Bertin Deneire Poperinge New Military Cemetery

XLV/3/21-32

Bertin Deneire De Ouderdom tijdens de Eerste Wereldoorlog XLVI/3/9-16
Bertin Deneire De moord op de twee Chinezen XLVII/2/28-30
Emiel Denut Belgische auto-mitrailleusen in Rusland VIII/2/25-28
Christiaan Depoorter Verkeersperikelen te Poperinge in W.O. I. XIX/3/89-94
Christiaan Depoorter Hopwerktuig of wapen? XI/1/17-18
Christiaan Depoorter Poperingse vliegvelden. 1914-18 XIV/2/12-21
Christiaan Depoorter Het 7/13th Belgian Field Artillery XVIII/1/25-31
Christiaan Depoorter Terechtgesteld bij het gloren van de dag XXVIII/3/66-71
Christiaan Depoorter Marcel Bulcke 1886 - 1918 In dienst van de Heer, voor Evenmens en Vaderland XXIX/2/45-51
 Christiaan Depoorter  Militair hospitaal bij Kerkhof Remy  XXX/3/67-87
Christiaan Depoorter Le corps des interprètes militaires belges XLI/1/12-14
Christiaan Depoorter Tsjoeks of Tsjings? XLII/3/28
Christiaan Depoorter Zonderlinge logés te Krombeke XLIII/1/29-32
Christiaan Depoorter Een wereldoorlog curiositeit XLV/2/30-32
Koen De Ridder Een Ne Zha-Cultus in West-Vlaanderen? XLIV/1/2-8

Johan Gheeraert

Westvleteren en de herinnering aan de Eerste Wereldoorlog XLI/2/18-29
Joseph Gheysens Oorlogsherinneringen uit W.O. 1914-1918. De evacuatie van Sint-Sixtus naar Sept-Fons in Frankrijk  XVIII/3/76-87
Joseph Gheysens Roesbrugge-Haringe: zijn belang in het geheel van wereldoorlog 1914-1918 III/1/18-31
Michel Hardeman Het echt verhaal over de laffelijk doodgeschoten veldwachter Servaas Dauchy in Westouter X/4/17-19
André Hooreweghe & Paul Vandamme Worcestersaus tijdens de Eerste Wereldoorlog. XXXII/1/20-22.
Herman Houwen Een vluchtroute in 1918 XXI/3/93-96
Ernest Leeuwerck Het ontspanningsleven te Poperinge tijdens WO I. III/4/2-6
Ernest Leeuwerck De 'Kinderkolonies' in Frankrijk ook genaamd 'Les enfants de l'Yzer' (1915-1919). IV/1/10-16
Ernest Leeuwerck Les petits réfugiés belges en Suisse IV/3/2-9
Ernest Leeuwerck Poperinge "De wieg van de Toc H-beweging, Diamanten Jubileum 1915-1975 V/2/1-50
Ernest Leeuwerck De molen in oorlogstijd V/4/2-12
Ernest Leeuwerck The Chinese Labour Corps te Poperinge (1917-1918) VI/4/7-10
Ernest Leeuwerck S.R.D. VII/4/17-18
Ernest Leeuwerck De 'bioscopen' te Poperinge tijdens de oorlog 1914-1918 VII/4/22-24
Ernest Leeuwerck Bijzondere gebeurtenissen tijdens 't begin van de oorlog 1914-1918 in Reningelst VIII/2/29-32
Ernest Leeuwerck De bloedige luchtaanval op 12 maart 1915 VIII/4/1-6
Ernest Leeuwerck Een en ander over gefusilleerden in 1914-1918 IX/3/30-33
Ernest Leeuwerck De Slag van de Catsberg IX/4/19-29
Ernest Leeuwerck De geruisloos dodende luchtpijltjes, flèchettes genaamd X/1/30-31
Ernest Leeuwerck De frontblaadjes 1915-1918 X/2/30-32
Ernest Leeuwerck Koperen kruis gevonden na 63 jaar XI/1/10-11
Ernest Leeuwerck Vluchten ... en paperassen 1914-1918 XI/2/27-32
Marcel Leeuwerck Een griezelige ontgraving te Reningelst in 1920. XXXI/76-78.
José Lemahieu Poperinges laatste oud-strijder 1914 – 1918, Daniël Tuyten, werd 104 jaar XXX/2/35-48
José Lemahieu Drie foto's uit de oude doos.... XXXIX/3/21-28
Aurel Sercu Honderd Poperingnaars vergeten in een Noord-Franse weide met nog 500 andere westhoekvluchtelingen uit de Groote Oorlog

XLV/2/11-29

 Willy Tillie Poperingse bakkers in 1918 XXVII/3/91
 Willy Tillie Nieuw-Zeelandse rugbylegende in Poperinge begraven XXXI/1/26-27
Willy Tillie Ik was een spionne. XXXI/3/67-75.
Willy Tillie Herinneringen aan 1914-1918 te Poperinge door Edouard-Jozef Vuylsteke XLIII/1/3-27
Willy Tillie Britse soldaten in brouwerskuipen XLIII/2/2-21
Willy Tillie Schreefje, That Was Me Last Night in Poper-in-Jee XLIV/1/32
Willy Tillie Schreefjes, 'Poperinghe 1917' Een gedicht van W.W.E Ross XLIV/2/30
Willy Tillie A la Puce qui tousse XLIV/2/31
Willy Tillie Lijssenthoek Cemetery XLIV/2/32
Willy Tillie Unieke communicatiebunker op wijk De Brabant gesloopt XLVI/3/17-19
Willy Tillie Picanini XLVI/3/20
Ivan Top Te voete, te paard, op wielen, over 't water en in de lucht. Verplaatsingen en transport gedurende de Eerste Wereldoorlog

XLVI/1/2-32

Philip Vanhaelemeersch Chinezen in Poperinge en omstreken in … 1917 XLIV/1/14-21
x Schreefje. Italianen begraven op de Belgische militaire begraafplaats van Houthulst. XXXVII/1/32.

2.4.3. Tweede Wereldoorlog

 Gerard Billiet Oproep: Oorlogsherinnering (1940). XX/1/11
Nestor Coutigny Poperinge 4 september 1944. XXXV/2/90-96
D. Decuypere Circus 157 en Couthof - 5 mei 1942. XVII/4/13-20

Bertin Deneire

Een Poperingse heldin. Het verhaal van Elaine Madden, het nichtje van 'Netje van Palace'. XXXIX/4/11-17
Franz Denys Overlevende uit de wezenkelder vertelt XXII/1/19-25
Robrecht De Gersem Het vliegveld van Poperinge tijdens de Tweede Wereldoorlog XI/4/1-21
Christiaan Depoorter De bevrijding van Poperinge in september 1944 XIV/3/3-37
Christiaan Depoorter De 9° S.S.-divisie te Poperinge XVI/4/24-28
Christiaan Depoorter Een bevrijdingsgedenkteken XXIV/3/96
Christiaan Depoorter Lijkdienst voor een Oostfronter XXVI/4/99-105
Christiaan Depoorter De ‘Tour de France’ van de Poperingse grenswacht XXVII/2/35-41
Christiaan Depoorter Hitler in Poperinge. XXXI/2/35-38
Christiaan Depoorter De GVCE te Poperinge. XXXV/2/86-89
Christiaan Depoorter De Duitse Kriegsmarine te Poperinge. XXXIX/1/23-32
Christiaan Depoorter Van torrewachters gesproken! XXXIX/3/16-20
Christiaan Depoorter Het lokaal bestuur tijdens de bezetting te Poperinge 1940 - 1944 XL/2/23-31
Christiaan Depoorter Door de Duitsers verdacht. XLII/2/16-22
Christiaan Depoorter Servimus...De Passieve Luchtbescherming te Poperinge XLIII/3/24-32
Christiaan Depoorter Twee maal oorlog en tweemaal gist XLIV/3/25-29
Christiaan Depoorter De Technische Nothilfe te Proven en Poperinge XLVI/3/2-8
Charles Denut Het avontuur van Jules Boudry met Veldmaarschalk Montgomery.  XXXIII/3/95-96
Roland Doise De Tweede Wereldoorlog te Sint-Jan-ter-Biezen en in de streek van Poperinge. XXXII/1/23-26.
Herman Houwen Een kistje van onvergelijkbare menselijke vriendelijkheid VIII/3/1-6
Herman Houwen Een Kempense dokter in mei 1940 te Reningelst XXXIV/1/29-30
Chantal Kesteloot De RCBL - CRAB, een vergeten generatie XXVIII/2/34-38
Ernest Leeuwerck 't Is nu een parking (St.-Vincentiusgesticht te Poperinge). VI/3/2-7
Ernest Leeuwerck Verwoesting tijdens de Meidagen 1940 te Poperinge XII/2/3-22
Ernest Leeuwerck Neergestorte vliegtuigen tijdens de oorlog 1940-45 te Poperinge en omgeving XII/3/30-32
 Ernest Leeuwerck  Verhaal over "'t Fabriekje" te Poperinge  XII/4/27-30
Willy Tillie Schreefje: Dagboeken van de 2de wereldoorlog XIX/2/47.  XIX/3/95
Willy Tillie Hoe we in de Westhoek het woord 'Ersatz' leerden kennen XXX/3/95-96
Willy Tillie Willy Dejonckheere naar Poperinge gerepatrieerd (1948). XXXIII/1/27-28
Willy Tillie Poperinge - Weer onbekend gebouw opgegraven XLII/2/23-24
Willy Tillie De Tweede Wereldoorlog - Het verhaal van Tillie Auguste XLIV/2/2-12
Willy Tillie Tweede Wereldoorlog bij de Benedictinessen te Poperinge XLIV/3/32
Frans Van Humbeek Der Flügplatz Peselhoek te Poperinge XLII/3/22-26
Roger Verbeke Stanislaw Maczek, bevelhebber van de Eerste Poolse Pantserdivisie XIV/3/38-39
William White De oorlogsjaren van Alfred White XXXV/1/2-20
X De meidagen 1940 in de Westhoek XXVI/2/35-48
X Verdinaso, Rex-Vlaanderen en V.N.V. verenigd - De Poperingenaar XXVII/1/32
X De meidagen 1940 in de Westhoek XXVII/4/117-123
X Dagboek: Herinnering aan de 14-daagse rit der 32 door Noord-Frankrijk XXVIII/2/38-64
X De Meidagen 1940 in de Westhoek  XXVIII/4/107-113
X Doodelijk verkeersongeval te Poperinge - De Poperingenaar 11 augustus 1940 XXXVI/4/127
x Vruchtbare huiszoekingen - Een reeks artikelen uit 'De Poperingenaar' van 1941. XXXVII/2/57-59.
x De Meidagen 1940 in de Westhoek - Een reeks artikelen uit 'De Poperingenaar' van 16 juni 1940. XXXVII/2/60-64.

2.5. Demografie

 Wilfried Beele J.B. Vandensteendam, vondeling Proven in 1790  VIII/2/6-7
 Joseph Gheysens Oorlogsherinneringen uit W.O. 1914-1918. De evacuatie of de reis van Sint-Sixtus naar Sept-Fons in Frankrijk  XVIII/3/76-87
Ernest Leeuwerck De 'Kinderkolonies' in Frankrijk ook genaamd 'Les enfants de l'Yzer' (1915-1919) IV/1/10-16
Ernest Leeuwerck Les petits réfugiés belges en Suisse IV/3/2-9
Ernest Leeuwerck 't Is nu een parking (St.-Vincentiusgesticht te Poperinge). VI/3/2-7
Ernest Leeuwerck Vluchten ... en paperassen 1914-1918 XI/2/27-32
José Lemahieu Drie Poperingenaars bij een vroege kolonisatiepoging ten tijde van Leopold I  Santo Tomas de Guatemala (1843 - 1854) XXXVI/2/35-55
José Lemahieu Charles Joseph Indedooze (1800 - 1862). XXXIX/3/32
Drs. Kristof Papin Poperingenaar Jean-Denis Brismaille kocht ooit het Gentse Gravensteen! XXXVI/1/17-22
Germain Schoonaert De familie De Buckere te Poperinge in de 16de eeuw XVII/3/20-28
Willy Tillie Honderdjarigen te Poperinge VII/1/9-14
Willy Tillie Poperingse kiezers in 1858 X/3/29-30
Willy Tillie Priesters in Poperinge omstreeks 1800 XIII/4/30
 Willy Tillie Woningen en inwoners van Poperinge 1815  XIV/1/17
 Willy Tillie Egyptenaren in Groot-Poperinge  XVIII/4/99-105
Henri Vandenberghe Wie trouwde in Poperinge in 1874? (1) IV/2/21-26
 Henri Vandenberghe Wie trouwde in Poperinge in 1874? (2)  IV/3/10-13
 Henri Vandenberghe Metje Lie: Negenennegentig jaar en vier maanden  XXXI/1/6-10

2.6. Verkeer, communicatie en vervoer

Willy Tillie  Poperinge en de ruimtevaart  XXII/1/3-13

2.6.1. Wegen en vervoer over de weg

 Karel Berquin Een Grimminck-route  IX/3/1-10
 Antoon Couttenye De Romeinse wegen te Poperinge  XII/2/24-32
 Antoon Couttenye De Romeinse wegen te Poperinge ... een vervolg  XVIII/2/51-53
Christiaen O. Depoorter Verkeersperikelen te Poperinge in W.O. I. XIX/3/89-94
M. Dewilde & F. Wyffels Archeologische activiteit in Poperinge XXIX/2/63-64

Marcel Leeuwerck

Hoe een wereldberoemd professor bij ons zijn roeping ontdekte XLI/3/15-21
José Lemahieu De "Mallepost" aan het café "de Barriere" te Proven XXIV/3/94-95
L.T.A Eversam: het 'straetjen' en de 'dycken'. X/4/6-14
Aurel Sercu Waar precies liep de vroegere Romeinse heerweg in de  Westhoek XXIII/1/24-32
Willy Tillie De Grote Markt te Poperinge V/1/1-51
 Willy Tillie Stadsverlichting te Poperinge in donkere tijden  X/1/18-24
Willy Tillie Pestwegels te Poperinge XLI/3/27-31
 Alfons Vanden Broucke Oude straten en dreven op St.-Sixtuswijk te Westvleteren  V/3/13-23
 x Schreefjes: Romeins-Romaans XII/4/32 

2.6.2. Spoorwegen

 Willy Tillie De spoorlijn Brugge - Poperinge 1845-1854  XV/1/3-11
 x Schreefjes.  Van de diligence - tram  XIV/1/11

2.6.3. Waterwegen

 Desmadryl De Speute (tekening)  XI/1
 Ernest Leeuwerck De Vleterbeek van bron tot monding  XI/3/1-9
 José Lemahieu Schreefjes. Vervuiling van de vaart  XVII/1/21
 Willy Tillie De Poperingevaart  XVI/1/1-32
 Willy Tillie De Schipvaarthoeve te Poperinge  XVII/4/3-12
 x Schreefjes.  Overdracht van de Coppernolle wordt gesloopt (1702).  XIII/3/7

2.6.4. Post, telefoon en telegraaf

 Roger-A. Blondeau De Posterij te Roesbrugge  II/3/11-13
 Marc Lahaye Schreefje: telefoon  XIV/2/32
 Willy Tillie De eerste telefoon en het eerste telegram te Poperinge  VIII/3/7-9

2.7. Specifieke gebeurtenissen

 Willy Tillie Aardbeving in Poperinge?  XXX/3/88-90
Willy Tillie 'De grote droge nevel' 1783. XXXIII/1/29-30
Willy Tillie 100 jaar Het Wekelijks Nieuws XXXV/4/98-127

Ivan Top

Brand in Proven 10 september 1961 XLII/2/25
  Pijnlijk jachtongeval op het grondgebied Proven XXXIV/4/120-123

3. Oudheidkunde en kunstgeschiedenis

J. Declerck Kleine vondsten uit de opgravingen gedurende de eerste fase van de herstellingswerken aan de vieringstoren van de monumentale St.-Martinuskerk te Haringe (West-Vlaanderen) VII/3/1-12
Joseph Gheysens Haringe: wat met de laatste oudheidkundige vondsten? XVII/2/3-6
Willy Tillie Labyrinten in de wereld en in de Westhoek XLVI/3/23-32

3.1. Algemene architectuur

Luc Cleenewerck Het vestingbouwkundig patrimonium in Noord-Frankrijk: de huidige stand van zaken XXV/2/47-49
Franz Denys De Proostdij te Poperinge II/4/15-20
Franz Denys Hector Lebbe en de "Hoge Reke" XX/1/5-11
Ernest Leeuwerck De woonplaats van de Poperingse kunstenaarsfamilie Boeys-Depuydt III/3/14
Willy Tillie De Grote Markt te Poperinge V/1/1-51
Willy Tillie Merkwaardige sluitsteen in de Coppernollebrug XIV/1/12
Willy Tillie Poperinges blunderboek (De kei op de Grote Markt). XXXI/4/122-123.
Willy Tillie Poperinges blunderboek (Treuren om een weeuwhof). XXXII/1/32.
X Schreefjes. Bouwkunst I/4/12

3.2. Kerken, kapellen en kloosters

Philippe Caeyseele Antwoord 3: Grafsteen te Reningelst II/4/24
Stefaan Cossey Middeleeuwse credens en Piscina in de St.-Janskerk XIV/1/15-16
Stefaan Cossey De kruisweg van een calvarieberg te Poperinge XVI/4/3-11
Stefaan Cossey 14de en 15de-eeuwse muurschilderingen in Poperinge XVII/4/29-32
Joris Declercq Kleine vondsten uit de opgravingen gedurende herstellingswerken aan de vieringstoren van de monumentale St.-Martinuskerk te Haringe VII/3/1-12
Albert Decrock Geschiedkundige schets van de Onze-Lieve-Vrouwekerk XX/2/35-38
Joseph Gheysens Haringe: Gheeraerts kapelleke I/1/13-16
Joseph Gheysens Haringe en zijn kapelletjes XVIII/3/67-75
A. Roger Goussey Keizerskapel in Watou omstreeks 1910. XI/1/20-21
Ernest Leeuwerck 't Een en 't ander over het oude Gasthuis te Poperinge XIV/2/27-29
Joseph Pouseele De kalvarieberg bij St.-Janskerk te Poperinge I/4/13
Freddy Rotsaert Aanzienlijke herstellingen in de Sint-Bertinuskerk en de O.-L.-Vrouwekerk te Poperinge tijdens het jaar 1569 VI/3/17-19
An Tillie Het Art Deco-graf van de familie Lebbe - Dufaux  XL/3/23-29
Willy Tillie De Gasthuiskapel te Poperinge I/1/6-11
Willy Tillie Schreefje 3: Grafsteen te Reningelst I/1/24-27
Willy Tillie De kapel op de Rodeberg en Pastoor Nollet I/1/19-20
Willy Tillie Een grot wordt opgericht te Westouter I/2/20-21
Willy Tillie Kapel Hogebruggestraat Oostvleteren IV/1/29
Willy Tillie Kort geschiedkundig overzicht van het klooster en zijn gebouwen (Penitenten) V/1/52
Willy Tillie De kerk van Abele XII/1/24
Willy Tillie De boodschapster van Poperinge? XLI/1/27-30
Djoos Uytendoale Bambeke (Oosthoek) 15.8.1976.  Inhuldiging kapelletje VI/4/18-21
Henri Vandenberghe Rond het kerkhof van de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Poperinge XX/2/39-53
Henri Vandenberghe Het koortskapelletje Ons Heeres Boompje XXI/1/3-10
Alfons Vandenbroucke Antwoord 3: Grafsteen te Reningelst (Corteville). I/2/15
Jean Veys De kapel van O.-L.-Vrouw van Benauwde te Boeschepe XII/1/19-20

3.3. Stadhuizen, belforten en hallen

Antoon Couttenye Het stadhuis te Poperinge XII/4/22-26
Kristof Papin De Halle van Poperinge XVIII/2/54-57

3.4. Woonhuizen

Nestor Coutigny S.O.S. Kasteel de Lovie XXIV/3/79-81
Ernest Leeuwerck Vroegere openbare tuin in Poperinge XV/4/3-5
M. Leeuwerck De Cafés "Au Damier de Comines" in de Gasthuisstraat XXIII/3/66-75
Roger Ostyn Huis Casselstraat 46 Poperinge. XXXI/4/127-128.
Kristof Papin 't Wethuys van Watou - Een huis een geschiedenis. XXXVII/3/66-87.
Germain Schoonaert De Wildeman, een dubieus geschenk (1561-1562). XXI/4/121-128
Willy Tillie Schreefje 6: Gevelstenen te Poperinge I/2/18-19
Willy Tillie Het Weeuwhof van Poperinge XIV/4/3-13
Willy Tillie Skindles in goede en kwade dagen XVII/1/2-18
Willy Tillie Poperinge in vuur en vlam, 350 jaar brandweer XVIII/1/3-19
Willy Tillie Schreefje: Armoede en verkrotte woningen 1701 XII/3/20
Willy Tillie Deuren- of venstergeld XLVI/3/21-22

3.5. Landelijke bewoning

Luc Ameel Open haard met leeuwetegels (type Poperingse 18° eeuw) in de achtergrond (Pentekening) VI,1-2
Luc Ameel Oude hoeve Proven (Pentekening) VI/3/31
Luc Ameel Oude hoeve Proven (Pentekening) VII/2/33
Luc Ameel Kerk Watou (Pentekening) VII/3/33
P. Boudry Hofstede Beddeleem (tekening) XI/4
Stefaan Cossey Bossen en grof wild te Poperinge en omgeving XV/4/16-21
Antoon Couttenye Ovenkot Werfstraat (Poperinge) (Tekening) X/1/33
Antoon Couttenye Hoeve Krombekestraat (Poperinge) (Tekening). X/2/33
Antoon Couttenye Hoevetje Diepenmeers (Tekening). X/3/33
Antoon Couttenye Gevel achtergebouw St.-Michielsgesticht (Tekening). X/4.
Antoon Couttenye Kanttekeningen bij de illustraties in de jg. 1980 X/4/16
Joseph Gheysen Haringe: Wat met de laatste oudheidkundige vondsten? XVII/2/2-6
W. Ingelaere De landelijke vakwerkbouw in de Zuid-Westhoek XXIII/1/2-20. XXIII/2/48-59. XXIII/3/84-95. XXIII/4/105-115
M. Laenen Het woonhuis van de hofstede 'Het Paddekot' in Abele (1° deel) XIII/4/3-13
M. Laenen Het woonhuis van de hofstede 'Het Paddekot' in Abele (2 - slot) XIV/1/18-31
Willy Tillie De Schipvaarthoeve te Poperinge XVII/4/3-12
Willy Tillie De Groten Onzen Heere XXIX/3/93-96
Mong Victoor Pareltje van Poperings bouwkundig erfgoed bedreigd, typisch vakwerkhuis, Woestensteenweg 25 XX/1/3-4

3.6. Molens

Johan Adriaen Schreefje 16: Iets over molens III/3/30
Luc Ameel Simpels Molen of de Mooie Molen te Roesbrugge-Haringe (Pentekening). VII/1/31
Luc Ameel Landschap met molen Beveren-aan-de-IJzer (Pentekening) VII/4/33
A. Roger Goussey De windmolens van Watou X/4/1-5
Ernest Leeuwerck De verdwenen Westouterse molens I/2/25
Ernest Leeuwerck De watermolen en de 15 windmolens te Poperinge ten jare 1850 I/3/26. I/4/8-9. II/1/14-16. II/2/25-29. II/3/19-21. II/4/28-30
Ernest Leeuwerck Steenakkersmolen of Dodenmolen IV/2/13-14
Ernest Leeuwerck De verdwenen karnmolens aan de schreve IV/2/17-20
Ernest Leeuwerck  De molen in oorlogstijd  V/4/2-12
 Ernest Leeuwerck  Geschiedenis van de windmolens te Roesbrugge-Haringe VIII/1/21-28
 Ernest Leeuwerck  Poperingse molensprokkelingen  VIII/3/30-32
 Ernest Leeuwerck  Beeuwsaerts, Bikschotes of 'Blauwe Molen' weldra 'Zwarte Molen' te Dranouter?  XI/4/22-24
 Ernest Leeuwerck  Twee molens te Proven  III/2/2-7
 José Lemahieu  De Kapellemolen te Sint-Jan-ter-Biezen  XI/1/27-28

4. Kunstschatten

4.1. Beeldhouwkunst en meubilair

Luc Ameel Over een heel vroeg uurwerkje XXIV/1/32
Johan Adriaen De St.-Michielsgilde te Poperinge en het beeld van haar patroonheilige IV/3/17-24
Stefaan Cossey Middeleeuwse credens en Piscina in de St.-Janskerk XIV/1/15-16
Stefaan Cossey Een mysterieus beeldje... (St.-Bertinuskerk). XVIII/4/128
Stefaan Cossey De kruisweg van een calvarieberg te Poperinge XVI/4/3-11
Maurits De Brie Het Mirakelbeeld van O.-L.-Vrouw in goede en kwade dagen XIX/2/19-33
Bertin Deneire Opmerkelijke vondst in Talbot House XIV/2/10-11
Stefaan Cossey De kruisweg van een calvarieberg te Poperinge XVI/4/3-11
Franz Denys Poperingse meubelkunst op het einde van de 18° eeuw? XVIII/2/58-63
Antoon Deschrevel Het O.-L.-Vrouwealtaar in de St.-Bertinuskerk te Poperinge V/3/2-8
Ernest Leeuwerck De Odyssee van een predikstoel IX/1/1-10
Kristof Papin Grafsteen van de 6de Bisschop van Brugge in de St.-Janskerk te Poperinge XX/3/89-91
Joseph Pouseele De kalvarieberg bij St.-Janskerk te Poperinge I/4/13
Freddy Rotsaert Een kunstschat van onschatbare waarde: De Predikstoel van de Sint-Bertinuskerk te Poperinge XI/2/1-13
An Tillie Twee pareltjes van Poperingse kunst XXI/1/19-30
Alfons Vandenbroucke Nog wat over de opmerkelijke vondst in het Talbot House XIV/4/21

4.2. Schilderkunst en grafische kunsten

Stefaan Cossey 14de en 15de-eeuwse muurschilderingen in Poperinge XVII/4/29-32
Antoon Couttenye Eric Kenningtons grafisch werk in Talbot House XVI/2/26-32
Albert Decrock Trilogie: Het altaar van de H. Drievuldigheid - 't Slavenbeeldje - H. Stefanus in de O.-L.-Vrouwekerk XXII/4/120-122
Joseph Gheysens Schilderijen in de monumentale kerk van Krombeke XIV/4/22-27
Ernest Leeuwerck Doodsprentje met abnormaal formaat VI/3/20-21
Drs. Kristof Papin Ligt het paneel van de Rechtvaardige Rechters van de gebroeders Van Eyck in Watou? XXXVI/3/74-79
Willy Tillie Willem van Pontrowart, vergeten calligraaf en schilder VI/3/25
Willy Tillie Wat staat op het titelblad van een oud boek? VII/4/1-16
Willy Tillie Ceriez, Poperings schilder XII/1/18
Willy Tillie Haarschilderijen XIX/1/12-14
Willy Tillie Henry Cleenewerck. Watou 1818 - Brussel 1901 XXV/3/2-40
x Doodsprentje Joanna Brigitta Jengember XXV/4/136

4.3. Keramiek, edelsmeedkunst, textielkunst

Johan Adriaen Grijze middeleeuwse kan VI/3/22-23
Stefaan Cossey Gedenkpenning voor een brand XVII/2/18
Paul De Knock Tegelnummer. Oude Westvlaamse tegels VI/1-2
Ernest Leeuwerck 'La Chasse': kunstwerk van Boeys en zoon IV/3/14-16
Ernest Leeuwerck De woonplaats van de Poperingse kunstenaarsfamilie Boeys-Depuydt III/3/14
Jan Pluis Brugse (?) tegels VI/4/1-6
An Tillie De decoratie op faiencetegels XX/1/24-31
An Tillie Tinglazuurtegels in Poperingse interieurs XIX/3/67-73
Willy Tillie Oudoore, befaamd edelsmid in Bretagne (18de e.). VI/3/24
Willy Tillie Potten- en pijpenbakkers in Poperinge (16de - 20ste eeuw). XIII/1/2-56
Willy Tillie Faïence fine van Calais XIII/4/26-28

5. Muziek

5.1. Muziekkorpsen en koren

Kristof Papin Een remarquabel dirigent: Constant Moreau (1891-1975). XXVII/1/31

5.2. Klokken en beiaarden

Albert Cappoen Wist u: hoe luiden de klokken? VII/1/22
Walter Huys Klokken te Poperinge I/3/7-19
Joseph Pouseele Klokken van de St.-Janskerk II/2/11-14
Freddy Rotsaert De geschiedenis van de klok in Vlaanderen en de klokkenroof in het Poperingse VI/4/11-17

5.3. Orgels en orgelbouwers

Kristof Papin Een muzikale geschiedenis met valse noten.  Het orgel van de St.-Janskerk XVIII/4/106-109
 Freddy Rotsaert De geschiedenis van het kerkorgel en een terugblik op de historische instrumenten van het Hoppeland VIII/1/1-20
 Freddy Rotsaert Een historische muziekavond in de kapel der Zusters Benediktinessen te Poperinge VIII/4/33

6. Biografieën

  In memoriam: de heer Verdru, bestuurslid 'Aan de Schreve' II/4/31
  Pater Joris Declercq, heemkundige is van ons heengegaan XI/4/32
  In memoriam Ere-Notaris Willem Impe, stichtend voorzitter van de Heemkring Aan de Schreve XIV/2/3
  In memoriam: Herman Houwen XXXIV/2/34-35
x Leven en werk van Deken De Bo (1826-1885) XV/3
Stefaan Cossey Elie Cossey (1860-1938) een rasechte Poperingenaar! XXVIII/1/3-32
Annemie Declerck Van Peter Medards weide tot het 'Andrieshof' XXXIII/1/2-17
Joseph Declerck Neute, de laatste Poperingse clochard XXIV/2/63-64
Franz Denys Louis Reijphins Roesbruggenaar, advocaat, politicus, Orangist en nog veel meer XXVII/1/11-16
B. Meeus Lieven Bouteca III/3/5-10
Maurits Debrie Opdedrinck VIII/4/7-30
Maurits Debrie Opdedrinck: bijvoegsel IX/1/32
Maurits Debrie J.B. Roens, begenadigde en apostel van O.-L.-Vrouw van Sint-Jan IX/2/34-38
Maurits Debrie Pieter Wenis, zanger van O.-L.-V. van St.-Jan XI/1/29-32
Maurits Debrie Makeblyde XII/1/25-30
Maurits Debrie Grimminck en de Benedictinessen te Poperinge XIII/4/15
C. Denorme Kunstenaarsfamilie Boeys-Depuydt II/2/15-17
Franz Denys Biografie van Deken Karel Jozef Declerck VII/1/15-21
Franz Denys Kroniekschrijver Guillaume Vandermeulen van Roesbrugge XXXIV/2/52-59
Christiaan Depoorter Galerij van beroemde, doch minder gekende Poperingenaars, vader en zoon De Puydt XIV/2/30-32
Joseph Gheysens Bij het eeuwfeest van Henri Vandersype, oud-Reningelst- en Haringenaar XIV/3/78-86
Georges Houwen Petrus Joannes Franciscus Caestryck XIV/3/82-93
Herman Houwen Eerwaarde Heer A. De Jaegher XIX/1/2-8
Marcel Leeuwerck De wortels van de oecumene reiken tot bij ons! XXIV/1/2-8
José Lemahieu 'El Lione'  Jef Demuysere (1907 - 1969) XXXIV/2/36-45
Kristof Papin Jules van Merris (1831-1899). Biografie van een enfant terrible XXII/2-3/34-96
Kristof Papin Een onbekende mystica van Poperingse afkomst. Maria Petyt (1623-1677) XXIV/2/48-50
Kristof Papin Een remarquabel dirigent: Constant Moreau (1891-1975). XXVII/1/31. R. Parez Poperingse beroemdheden Benoit Maerten (1736-1811) Abt van de abdij te Waasten IV/4/14
Germain Schoonaert Burgemeester Charles van Renynghe en de parlementsverkiezingen XXIII/4/98-104; XXIV/1/9-19; XXIV/2/51-62; XXIV/3/68-78; XXIV/4/101-118 ; XXV/1/15-19; XXV/2/40-45. XXV/4/121-126; XXVI/1/21-27; XXVI/2/60-63; XXVI/3/82-88; XXVI/4/115-121; XXVII/1/17-23; XXVII/2/51-57; XXVII/3/93-96; XXVII/4/124-126; XXVIII/3/93-96; XXVIII/4/114-116
Guido Sedeyn Jean-Ambroise De Puydt (1758-1836) Van Poperingse arts tot Provinciegouverneur van Henegouwen

XLVI/2/17-29

Willy Tillie De kapel op de Rodeberg en Pastoor Nollet I/1/19-20
Willy Tillie Familie Adriaen en de Heemkunde I/4/3-4
Willy Tillie Zoon van Poperingenaar ontdekte de bronnen van de Niger III/4/7-13
Willy Tillie F.J. Masselis, horlogemaker te Poperinge VI/3/22
Willy Tillie Grafschrift op Lanceloot Blondeel XII/1/30
Willy Tillie Afscheid van Ernest Leeuwerck XX/4/99-101
Willy Tillie 'Meester' Gheysens overleden XXI/3/70-71
Willy Tillie Karel Jozef Van de Poele (1864-1892). Vlaamse Edison XXII/1/26-32
Willy Tillie Anita Gerber: Een keikop in Californië XXIX/4/100-107
Willy Tillie Een van de grootste Amerikaanse componisten Poperingenaar Noël Goemanne XLVI/2/30-32
Henri Vandenberghe Valeriaan.  Een kruid voor wie gezond wil blijven. (Over Valerie Berat, 100-jarige) XIX/2/35-45
Roger Verbeke Stanislaw Maczek, bevelhebber van de Eerste Poolse Pantserdivisie XIV/3/38-39
Georges Verstraete Mijmeringen bij het heengaan van goeie vrienden XII/4/20
X In Memoriam Georges Verstraete (1924-1994). XXIV/3/67
X Schreefjes.  Benoit Vrambout II/1/30
X In memoriam Koning Boudewijn I XXIII/3/96

7. Genealogie en heraldiek

Wilfried Beele J.B. Vandensteendam, vondeling Proven in 1790 VIII/2/6-7
Joseph Gheysens De familie Mazeman (de Couthove) te Poperinge en te Proven IV/1/17-27; IV/2/2-12. IV/3/25-33
Herman Houwen Familiekunde I/1/24-25
Herman Houwen Familiekunde I/2/27
Herman Houwen De familie Bafcop te Reningelst I/3/27
Herman Houwen Met een kwartierstaat kan je heel wat beleven I/4/33
Herman Houwen Kettinghuwelijken IV/2/15-16
José Lemahieu Een stamboom van ‘één’ persoon te Poperinge XXVI/1/32.
Germain Schoonaert De familie De Buckere te Poperinge in de 16de eeuw XVII/3/20-28
Willy Tillie Antwoord 13: Vrambout Benoit II/4/25-27
Willy Tillie Honderdjarigen te Poperinge VII/1/9-14
Willy Tillie Potten- en pijpenbakkers in Poperinge (16de - 20ste eeuw) XIII/1/2-56
Willy Tillie Skindles in goede en kwade dagen XVII/1/2-18
Willy Tillie In Reningelst woonde familie van Lady Diana XXVII/4/106-109
Willy Tillie Het wapen van Poperinge in Roeselare XL/2/32
Henri Vandenberghe Wie trouwde in Poperinge in 1874? IV/2/21-26
Henri Vandenberghe Wie trouwde in Poperinge in 1874? (slot) IV/3/10-13
Henri Vandenberghe Ter gelegenheid van een familiebijeenkomst (Van Cayzeele). IV/4/27-32
Henri Vandenberghe Boompje klimmen X/3/27-28
Henri Vandenberghe Carzeele Journaal VZW 10 jaar XII/3/22-26

8. Cultuur, letterkunde, onderwijs, wetenschappen

8.1. Letterkunde en wijsbegeerte

Luc Aertsen Lustte Shakespeare Poperingse peren? VII/1/7-8
Stefaan Cossey Schreefjes. Over Talbot House & Toc-H XVII/4/12
Willy Denolf Zij schreven over de hommelpluk XVII/3/29-32
Roland Doise Volksverhaaltjes, gezegden en liederen voor het volk XXVIII/3/90-92
Joseph Gheysens Nieuwjaarsbrief ten tijde van Napoleon II/3/22-26
Hans De Waard Lustte Shakespeare Poperingse peren? VII/3/13-16
J. Huyghebaert Den Nieuwen Spiegel der Jonckheydt, ofte Gulden ABC, door Ferdinandus Loys (1718-1815). XVI/3/3-17
Ernest Leeuwerck De frontblaadjes 1915-1918 X/2/30-32
José Lemahieu Brieven van Westvlaamse 'conscrits' V/3/33-35
José Lemahieu Over het blazoen, halsketting en Gildeboek van de oude Poperingse Rederijkerskamer Cruusbroeders of lichtgeladen VII/1/23-24
José Lemahieu Zuid-Afrika en een brand in de Poperingse schouwburg XXVIII/3/72-81
Antoon Lowyck Rederijkers uit de XVIe eeuw VII/1/26
Antoon Lowyck Twee rederijkers uit Poperinge XX/4/117
Willy Tillie Sir Thopas: fictie of realiteit? II/3/14-17
Willy Tillie Wat staat op het titelblad van een oud boek? VII/4/1-16
Willy Tillie Poëzie van Posteure Vader en Zoon Boertige rijmelaars uit Poperinge X/2/1-24
Willy Tillie Grootvader van Hugo Claus in Poperinge geboren XLI/3/32
Willy Tillie Spotdicht op Poperinge XLII/3/27
Willy Tillie Schreefjes, Poperingse peren XLIV/2/29
Myriam Vandenberghe Robert Southey, Engelse Poet Laureate in Poperinge (1815). XIV/4/119-122
F. Verhack Nog meer over Sir Thopas III/4/25
R. Victoor Schreefjes. Poperingse eilanden XIX/3/77
x Appelschreefjes XIX/4/18
x Een vreemde Wereld

XLIV/2/30

8.2. Dialect

Albert Cappoen Ons dialect en het Middelnederlands VII/1/27
Bertin Deneire De invloed van de Engelse taal op de plaatselijke bevolking XVII/2/30-32
Bertin Deneire Het Poperings dialect en parellellismen met het Engels XX/4/115-117
Joseph Pouseele Aanvullende lijst: luiaard en werkzaamheid II/4/21-22
Jacquie Malbrancke – Urbain Osteux Superlatieven XXXIV/1/32
Auguste Tillie 't Puypegoaltje Aangezicht XI/1/19
Auguste Tillie 't Puypegoaltje Aangezicht XI/1/24
Auguste Tillie 't Puypegoaltje Mond - Oor XI/2/24-26
Auguste Tillie 't Puypegoaltje Oog XII/1/31
Auguste Tillie 't Puypegoaltje XII/4/31
Auguste Tillie 't Puypegoaltje Neus XIII/4/32
Auguste Tillie 't Puypegoaltje Neus - Haar XIV/1/32
Auguste Tillie 't Puypegoaltje Tand XIV/2/11
Auguste Tillie 't Puypegoaltje Keel - Tong XIV/4/32
Auguste Tillie 't Puypegoaltje Hals - Nek XV/2/27
Willy Tillie 't Puypegoaltje Geld - Portemonnees - Munten I/1/17-18
Willy Tillie Pamel I,2,19
Willy Tillie 't Puypegoaltje Rijkdom I/2/22-24
Willy Tillie 't Puypegoaltje Gierigheid I/3/20-21
Willy Tillie 't Puypegoaltje Armoe I/4/10
Willy Tillie 't Puypegoaltje Luiheid II/1/25
Willy Tillie 't Puypegoaltje Werkzaamheid II/2/24
Willy Tillie 't Puypegoaltje Hoogmoed en betweterij II/3/18
Willy Tillie Spreuken i.v.m. dorpen en gemeenten II/3/30
Willy Tillie 't Puypegoaltje Luiaard - Werkzaamheid - Leugen II/4/21-22
Willy Tillie 't Puypegoaltje Kleding III/2/28-30
Willy Tillie 't Puypegoaltje Koffie - Melk - Pap III/3/15-16
Willy Tillie 't Puypegoaltje Eten - voor het eten - bij het eten - na het eten VII/1/28-29
Willy Tillie Vergelijkingen uit de Westhoek XXI/4/107-120
Willy Tillie Over pietje-kaduls en andere pieten XXIII/1/35-42
Willy Tillie Ben jij ook je kluts kwijt? XXVII/4/114-116
Willy Tillie Zo zwart lijk een nekker XXVIII/3/82-89
Willy Tillie Bargoens in Poperings hoppeveld XXX/3/91-94
Willy Tillie Sprak Joost van den Vondel Poperings dialect? XXXI/3/88-92.
Willy Tillie Zijn frank is gevallen? Zijn euro is gevallen? Woorden en zegswijzen i.v.m. geld. XXXII/2/42-57
Willy Tillie 't Is een karottrekker XXXIII/1/31-32
Willy Tillie Superlatieve zegswijzen XXXIII/3/91
Willy Tillie Kul en kullen XL/3/18-22
Willy Tillie Zegswijzen met een Poperings toponiem XLII/3/29-30
Willy Tillie Geef maar katoen XLIV/1/27-28
Willy Tillie 't Puypegoaltje, Thema : Vuur XLIV/1/29-31
Willy Tillie 't Puypegoaltje, Thema : Vlam - warm -heet XLIV/2/25-28
Willy Tillie 't Puypegoaltje Thema : bang zijn XLIV/3/30-31
Willy Tillie 't Is een pleute! XLVII/1/29-31

8.3. Toponymie

  Foto uit de oude doos. Leerlingen Lagere Afdeling. St.-Stanislascollege Poperinge 1872. XXXVI/1/32
Luc Ameel Simpels Molen of de Mooie Molen te Roesbrugge-Haringe (Pentekening). VII/1/31
J. Declerck Krotten uit de negentiende eeuw "Het plein Glorieux". XXIV/1/20-22
Joseph Gheysens Haringe: Gheeraerts kapelleke I/1/13-16
Joseph Gheysens Wijknamen en de tribulaties daaromtrent XII/1/14-15
A. Roger Goussey Keizerskapel in Watou omstreeks 1910 XI/1/20-21
M. Hardeman De Lappestraat XII/1/29
Gerard Kestier De Helleketelbossen - Legenden en waarheden XXIX/1/27-32
Gerard Kestier De Helleketelbossen XXIX/3/86-92
Gerard Kestier De Helleketelbossen XXIX/2/52-62
Gerard Kestier Van Werf en Cohemstraat tot Hellektelweg (1). XXIX/4/120-132
Gerard Kestier Van Werf en Cohemstraat tot Hellektelweg (2). XXX/1/12-20
Gerard Kestier Op wandel naar de Helleketelbossen. De Wulfhulle en omgeving (3). XXX/2/57-62
Gerard Kestier Op wandel naar de Helleketelbossen. Van Werf en Cohemstraat tot Hellektelweg (4). XXX/4/114-122
Gerard Kestier Van Werf en Cohemstraat tot Hellektelweg (5). XXXI/1/11-15
Gerard Kestier Van Werf en Cohemstraat tot Hellektelweg (6). XXXI/2/51-61
Ernest Leeuwerck Steenakkersmolen of Dodenmolen IV/2/13-14
Ernest Leeuwerck Cherf's hommelhof X/4/20-26
Ernest Leeuwerck Beeuwsaerts, Bikschotes of 'Blauwe Molen' weldra 'Zwarte Molen' te Dranouter? XI/4/22-24
José Lemahieu De Kapellemolen te Sint-Jan-ter-Biezen XI/1/27-28
Germain Schoonaert De Wildeman, een dubieus geschenk (1561-1562). XXI/4/121-128
Willy Tillie Wulfhille - Wulfhulle X/1/32
Willy Tillie Pamele I/3/28
Willy Tillie Het speelhof te Poperinge IV/2/27. VI/3/26-29
Willy Tillie De Grote Markt te Poperinge V/1/1-51
Willy Tillie De Magdalenaput te Poperinge. Eene spookgeschiedenis der 15de eeuw XV/4/27-32
Willy Tillie De Schipvaarthoeve te Poperinge XVII/4/3-12
Willy Tillie Prentkaarten XXVI/1/3-20
Willy Tillie De Paardenmarkt XXIX/4/113-119
Willy Tillie Hoe ontstaat een straatnaam in Groot-Poperinge? XXXI/1/16-25
Willy Tillie De Gasthuisstraat - Een straat met een bewogen geshiedenis. XXXVII/3/88-96.
Alfons Vandenbroucke Het ontstaan van onze Westvleterse bossen II/1/27-29
Henri Vandenberghe Heulhove te Westouter VI/3/8-12
Henri Vandenberghe De Arendwegel - de Arendstraat VII/2/23-27
Henri Vandenberghe Het koortskapelletje Ons Heeres Boompje XXI/1/3-10
Alfons Vandenbroucke Schreefjes. Kan een beuk een eik zijn ? XIV/4/27
Jean Veys De kapel van O.-L.-Vrouw van Benauwde te Boeschepe XII/1/19-20
Bart Wemaere De Westhoek: Grondgebied van de Menapii of van de Morini? XIX/4/111-122
X Cherfs hommelhof I/1/20
X Schreefjes. Pamel I/2/19

8.4. Onderwijs

Stefaan Cossey Retro-rubriek. Foto externen college 1898 XII/4/21
Stefaan Cossey Retro-rubriek. Klasfoto &ste en 2de leerjaar college 1908 XII/2/23
Joseph Gheysens Het M.P.I. De Lovie te Proven 25 jaar jong: Wat voorafging en wat men in de toekomst ervan verwacht XVI/2/2-16
J. Huyghebaert Den Nieuwen Spiegel der Jonckheydt, ofte Gulden ABC, door Ferdinandus Loys (1718-1815). XVI/3/3-17
Ernest Leeuwerck 't Is nu een parking (St.-Vincentiusgesticht te Poperinge). VI/3/2-7
José Lemahieu Spellewerkscholen te Poperinge in 1897 XV/1/18-23
Germain Schoonaert De Broeders Hiëronymieten te Poperinge X/3/1-26
Germain Schoonaert De St.-Gregoriusschool van de Sint-Jansparochie te Poperinge XII/3/3-20
Germain Schoonaert De St.-Gregoriusschool van de Sint-Jansparochie te Poperinge XII/4/3-19
Germain Schoonaert Onderwijsstructuren te Poperinge in de 16° eeuw, de cleene ende hooghere scoole XIV/2/4-9
Germain Schoonaert Onderwijsstructuren in de 16° eeuw te Poperinge, de Graeuwe susteren alleenelyck dochterkens leerende XIV/4/28-31
Germain Schoonaert Onderwijsstructuren te Poperinge in de 16de eeuw, de aerme schole XV/1/12-17
Germain Schoonaert De ghemeene schoole vander stede (1568-...). XV/2/28-36
Germain Schoonaert Onderwijsstructuren te Poperinge in de 16de eeuw. De ambachtelijke opleiding XV/4/6-15
Germain Schoonaert Gezinscatechese, predikatie, zondagse lering en prereformatorische beïnvloeding (1500-1560). XVI/3/18-31
Germain Schoonaert Catechisatie in het slop en reformatorische opmars (1561-1568). XVII/2/7-16
Germain Schoonaert Onderwijsstructuren te Poperinge in de 16° eeuw. Oprichting van de zondagscholen (1569). XVIII/3/88-96
Germain Schoonaert Zondagsscholen en verboden spelen (1573). XVIII/4/117-124
Germain Schoonaert Zondagsscholen in de kiem gesmoord (1578). XIX/1/15-20
Germain Schoonaert Onderwijsstructuren te Poperinge in de 16de eeuw.  Katholieke restauratie (1584) en catechisatie van de Jezuïeten in de St.-Janskerk (+/-1590-  ? ). XX/1/13-23
Germain Schoonaert Intellectueel netwerk in Poperinge in de 16de eeuw XXII/1/14-18
Germain Schoonaert Onderwijsstructuren te Poperinge in de 16de eeuw. Zangonderricht voor koorknapen en andere muzische expressies XXI/3/86-92
Willy Tillie Schreefje 22: Wollespinscholen te Poperinge IV/4/23
Willy Tillie Matigheidsgenootschap Schoolbond tegen het alcoholisme XII/1/16-18
Willy Tillie Schreefjes: talenkennis en afkomst XIV/2/21-24

8.5. Vlaamse beweging

Kristof Papin

Blauwvoeterie en de opkomst van een Vlaamsgezinde intelligentsia  te Poperinge (1889).

XXXIII/3/67-90
Robrecht Samyn Poperingse verenigingen. De Vlaamsche vrienden I/4/20-29. II/1/2-13

8.6. Geneeskunde en gezondheidszorg

Bram Brutsaert De Magdalenaleprozerie te Poperinge. XXXV/2/66-77
Bertin Deneire Hygiëne in de Sixties XXXIII/1/24-26
Ernest Leeuwerck 't Een en 't ander over het oude Gasthuis te Poperinge XIV/2/27-29
Hubert Ronse - De Craene Krankzinnigheid te Poperinge in de 17° en 18° eeuw XVIII/2/35-50
Willy Tillie De Gasthuiskapel te Poperinge I/1/6-11
Willy Tillie De melaatsheid in Vlaanderen en haar terugslag te Poperinge III/1/1-17
Willy Tillie Bollaert’s Gasthuis XXVII/4/110-113
Willy Tillie Hoe het Jan Ypermanziekenhuis aan zijn naam kwam XLVII/1/32
José Lemahieu Poperingse apothekerszoon op Java - 1856 XXIX/2/35-44

9. Volkskunde

9.1. Het volksleven in al zijn aspecten

Stefaan Cossey Bedenkelijk nieuws! (Gazet van Poperinghe 1922 en 1937). XIV/2/22-24
Stefaan Cossey Schreefje: Het drama met de Brugsche manège XXI/4/120
Stefaan Cossey Theater Minnaert te Poperinge XXII/4/117-119
Antoon Couttenye Waerschouwinge (tegen commeren). XIII/4/29
Bertin Deneire Oh happy day, de kindervrienden. XXXI/3/81-87
Bertin Deneire Het huis van wantrouwen. XXXII/2/63-64
Herman Houwen Het Nieuwsblad van Poperinge van 22 december 1907 XVI/2/17-20
Herman Houwen Het Nieuwsblad van Poperinge van 22 december 1907 XIX/2/51-58
Ernest Leeuwerck Beelden uit 't verleden van Proven omstreeks 1905 VII/1/1-6
Marcel Leeuwerck Odyssee van een Poperings gezin XXIV/4/123-127
José Lemahieu Commeren in Poperinge X/3/31-32
José Lemahieu Het stond in de krant... 60 jaar geleden XVII/1/32
José Lemahieu Groeten uit de Kamelotte! XXXI/4/113-119
Willy Tillie Egyptenaren in Groot-Poperinge XVIII/4/99-105
Willy Tillie Schreefjes. Nieuwsblad van Poperinghe XIX/1/21
Willy Tillie Schreefjes. Het Nieuwsblad van Poperinghe XIX/2/58
Willy Tillie Poperinge in zijn blootje XXI/4/99-106
Willy Tillie Foto uit de oude doos XXXIV/1/31
Willy Tillie Poperinge 1958 XXXVIII/4/98-128
Willy Tillie Poperinge 50 jaar geleden - 1959 XXXIX/4/18-32
Willy Tillie Volkse en wetenschappelijke voorspellingen in een ver en nabij verleden XLVII/2/2-12
Henri Vandenberghe Mondelinge geschiedenis Poperinge - Zuid XVIII/4/110-116
Henri Vandenberghe Bewaker verlaat zijn post XXVI/4/114

9.2. Lokale volksfiguren

Roger Bottecaer Mieltje Zegher, dood of levend? XXXIV/4/111-113
Roger-A. Blondeau Een Poperingse 'tandentrekker' te Roesbrugge van 1918 tot 1938 XXXVI/3/87-93
Marc Clabau De zeven zonen van … XXXIV/1/24-28
Stefaan Cossey Elie Cossey (1860-1938) een rasechte Poperingenaar! XXVIII/1/3-32
Annemie Declerck Van Peter Medards weide tot het 'Andrieshof' XXXIII/1/2-17
Joseph Declerck Neute, de laatste Poperingse clochard XXIV/2/63-64

Bertin Deneire

De vlucht van Bertha XLI/1/19-26
Herman Houwen De Maire van 't Heet III/3/11-12
Herman Houwen De inhuldiging van E.H. Alfons Duquesnoy als pastoor van de St.-Vedastusparochie te Reningelst op donderdag 14 januari 1909 VIII/3/10-22
Marcel Leeuwerck Een sterke romanfiguur uit Poperinge XVIII/1/20-21
Marcel Leeuwerck Heksentoeren in de jongste eeuwen XXXIII/4/109-115
Marcel Leeuwerck Heksentoeren in de jongste eeuwen (Deel 2) XXXIV/1/20-23
Marcel Leeuwerck Heksentoeren in de jongste eeuwen (Deel 3)  XXXIV/2/46-51
Marcel Leeuwerck Heksentoeren in de jongste eeuwen (Deel 4) XXXIV/3/88
Marcel Leeuwerck Heksentoeren in de jongste eeuwen (Deel 5 en slot), XXXV/2/78-85
Marcel Leeuwerck Een bewogen erfenisverhaal XLI/1/31-32
José Lemahieu Schreefje: Kon ze het maar nog eens vertellen! (101-jarige Maria Sperlaeken). XXI/1/18
Kristof Papin Toveresse Louise Hazebrouck XXII/4/123-125
Ivan Top René Matton Eerste fotograaf van Proven. XXXIX/1/3-23
Ivan Top Leonie Blanckaert XL/3/14-17
Ivan Top Marcel D'Heere (Poperinge 1885 - Poperinge 1969) - Chef van De Provense Volksvreugd van 1922 tot 1956 XLVI/4/14-28
Ivan Top De familie Winnock ooit nog in Proven XLVII/1, 12-22
Willy Tillie Poëzie van Posteure Vader en Zoon. Boertige rijmelaars uit Poperinge X/2/1-24
Willy Tillie Hotel A la Ville de Poperinghe in Brussel XL/1/2-17
Willy Tillie Daniël Van Cayseele (1903 - 1969) XL/2/3-22
Willy Tillie Théophile Ghillebaert (1860 -1920) Paardenkoopman in Rusland XLI/1/3-11
Willy Tillie Poperingse zanger Johnny Carton XLI/2/3-7
Willy Tillie Provenaar Joannes Baptista Blondeel. Jongman 103 jaar oud XLII/3/32
Willy Tillie Lucien De Gheus 1927 - 2013 XLIII/4/2-9
Willy Tillie Een andere visie op Meester Ghybe XLVII/1/23-28
Willy Tillie Achille Theodoor Cornelius van Renynghe de Voxvrie XLVII/2/13-27
Jean Veys Een reuzekerel te Watou XI/3/32

9.3. Ambachten en beroepen

Leonce Catrycke Het touwslaan in het algemeen en de touwslagerij Catrycke in het bijzonder XIII/2/3-18
Daniel Debyser Schoenmaker blijf bij je leest XIII/3/3-7
Franz Denys Schreefje 18: De eerste fotograaf te Poperinge III/3/30-32
Christiaan Depoorter Bakkersterminologie uit de Westhoek XXXVI/2/56-60
Herman Houwen Brouwers te Reningelst XXII/4/99-106
Herman Houwen Brouwers te Reningelst (addenda). XXIV/1/30
Ernest Leeuwerck Antwoord 18: De vroegste fotograaf te Poperinge III/4/29-30
Ernest Leeuwerck Antwoord 18: Fotografen te Poperinge IV/2/27
Ernest Leeuwerck De verdwenen slachterij 'In de vette os' XII/1/12-13
Willy Tillie Fotografen te Poperinge IV/2/27
Willy Tillie Hondenslagers aan de schreve XII/3/27-29
Willy Tillie Potten- en pijpenbakkers in Poperinge (16de - 20ste eeuw) XIII/1/1-52
Willy Tillie Poperingse bakkers in 1918 XXVII/3/91
Willy Tillie Wassen en plassen in grootmoeders tijd. XXXVII/2/34-48.

Ivan Top

René Matton Eerste fotograaf van Proven. XXXIX/1/1-32
X Schreefjes.  Beroepen 100 j. geleden XIV/1/14

9.4. Gebruiksvoorwerpen, huisraad en werktuigen

Johan Adriaen Aanvulling op 'Hoe maak ik een zonnewijzer?' IV/4/24-26
Mark Adriaen Weefplankje uit de verzameling Adriaen te Poperinge VII/1/25
Luc Ameel De Amadou XXXVI/4/126
Jos Declerck Boedelbeschrijving Anno 1910 XXVII/3/88-89
Joseph Gheysens & Willy Tillie Schatten op zolder (1). II/1/17-24
Joseph Gheysens & Ernest Leeuwerck & Willy Tillie Schatten op zolder (2) II/2/18-23
Ernest Leeuwerck S.R.D. VII/4/17-18
Willy Tillie Antwoord 14: Pijp en tabak II/1/30
Willy Tillie Antwoord 14: Pijp en tabak II/3/27-30
Willy Tillie Antwoord 14: Pijp en tabak II/4/26-28
Willy Tillie Antwoord 14: De geboorte van de pijp III/2/13-14
Willy Tillie De voetverwarmer XI/1/12-16
Willy Tillie Hoe maak ik mijn zonnewijzer? III/4/18-24
Willy Tillie Schreefjes: Heksendoosje XIX/2/50
Willy Tillie Winkel op de hoek van de Watoustraat (Poperinge) XXXIV/3/92
Willy Tillie Vloeipapier uit het Sint-Stanislascollege XLI/2/16-17
Willy Tillie De carbidlamp XLII/3/20-21

9.5. Volksgebruiken

  Nieuwjaarswensen 1988 XVII/4/32
  Nieuwjaarsgroet 1989 XVIII/4/105
  Nieuwjaarsbrief XXVI/4/128
  Nieuwjaarsbrief XXVII/4/128
  Nieuwjaarsbrief XXVIII/4/128
  Nieuwjaarswens XXIX/4/98-99
  Nieuwjaarswens XXX/4/128
  Nieuwjaarswens XXXI/4/128
  Nieuwjaarswens XXXVI/4/128
  Nieuwjaarswens XXXVII/4/128.
Stefaan Cossey Schreefjes. Bewaren van bevroren appels XVII/1/27
Stefaan Cossey Schreefjes. Eijeren lange tijd bewaeren XVII/2/32
Stefaan Cossey Schreefjes. Reinigen van de handen XVII/4/22
Stefaan Cossey Om een boom of tooren te meten met 2 kleyne stokxkens of stroytjens XVIII/2/64
Joseph Gheysens Nieuwjaarsbrief ten tijde van Napoleon II/3/22-26
Joseph Gheysens Schreefjes. Aflezen van ziekten of ongemakken bij dieren XIX/2/48-49
Frans Gythiel Raadgevingen van een peerdemeester XX/1/12
Rik Sohier Schreefjes. Broodsnijden XVII/1/21
Willy Tillie Paasbriefjes: Waar nog? I/1/25
Willy Tillie Volksgebruiken rond Pasen XXI/1/11-17
Willy Tillie Op 1 april zend je de zotten waar je wil XXVII/1/2-7
Willy Tillie Paasbriefjes XXXIV/3/91
Willy Tillie De klok als nieuwsbrenger XLII/3/31
Willy Tillie Remedies tegen donder en bliksem in de Westhoek

XLVI/2/2-16

9.6. Volksdevotie

Johan Adriaen Antwoord 5: Paasbriefjes III/3/32
Maurits De Brie Mirakel, Volksgeloof en Volksdevotie IX/2/43-52
Albert Cappoen Paasnagel VII/1/26
Karel De Lille Antwoord 1: Paasnagel I/2/18
Karel De Lille Antwoord 4: Gebruiken bij overlijden I/2/18
Karel De Lille Antwoord 5: Paasbriefjes I/2/18
Joseph Gheysens Antwoord 5: Paasbriefjes IV/2/28-29
J.L. Hosten Bewogen geschiedenis van de H.Kruisreliek te Haringe XV/1/24-32
Pierre Impe Poperingse 'doodzantjes' uit het einde van de vorige eeuw XVII/4/23-28
Ernest Leeuwerck Een speldewerkkantendoodsprentje XIII/4/14
Ernest Leeuwerck Schreefjes 'Het nieuwe Onze Vader' XVIII/1/21
Kristof Papin Zilveren ex-voto’s in de St.-Bertinuskerk XXVI/4/106
Freddy Rotsaert O.-L.-Vrouw van Foy, 350 jaar vereerd in het Poperingse VIII/2/1-5
Valère Sansen Antwoord 4: Gebruiken bij overlijdens II/3/27
Willy Tillie Schreefje 1: Paasnagel I/1/11
Willy Tillie Schreefje 4: Gebruiken bij overlijden (strokruisen). I/1/12. II/3/27-30
Willy Tillie Antwoord 1: Paasnagel I/2/18
Willy Tillie Wist u? Paaspenning - doodsprentje VI/3/20
Willy Tillie Paasbriefje VI/3/29
Willy Tillie Vasten in een ver verleden XVII/1/22-25
Willy Tillie Haast en spoed zijn zelden goed XVII/4/27
Willy Tillie Haarschilderijen XIX/1/12-14
Sabine Top Geloof en religie. Vormsel en Plechtige Communie XXXI/1/3-5
Henri Vandenberghe Bidprentjes - doodsanctjes - doodsbeeldekens VI/4/22-29
Henri Vandenberghe Bidprentjes (II) VII/2/28-32
Henri Vandenberghe Bidprentjes (III) VII/3/29-32
Henri Vandenberghe Bidprentjes (IV) VII/4/28-32
Henri Vandenberghe Bidprentjes (slot) VIII/1/29-32
Henri Vandenberghe Devote zielen, gelovige zielen XXXII/4/103-108
Henri Vandenberghe Gebeden om af te lezen XXXVI/2/61-64
H. Vandommele Schreefje: Wetenswaardigheden over de patroonheilige van onze stad: Sint-Niklaas XIX/2/49

9.7. Sagen, legenden, sprookjes, verhalen, e.a.

Christiaan Depoorter Een oude Poperingse legende 'Hoe een herberg aan zijn naam kwam' XVII/2/17
Michel Deschrijver Doodshoofd komt eten op een kasteel I/3/21
Roland Doise Volksverhaaltjes, gezegden en liederen voor het volk XXVIII/3/90-92
Gerard Kestier Hoe Jan de Houtkapper de Noormannen uit onze contreien hield XXIII/2/60-64
Gerard Kestier De Helleketelbossen -Legenden en waarheden XXIX/1/27-32
Kristof Papin Toveresse Louise Hazebrouck XXII/4/123-125
Kristof Papin Lotgevallen van een Poperingenaar ingetreden bij de Ieperse Tempeliers XXI/2/57-68
Rik Sohier De Witte Katte van de Nekkerpit XXXIV/3/94
Willy Tillie De Magdalenaput te Poperinge. Eene spookgeschiedenis der 15de eeuw XV/4/27-32
Willy Tillie Zo zwart lijk een nekker XXVIII/3/82-89
Willy Tillie Aard- en Vuurgeesten langs de Schreve XXX/2/49-56
Ivan Top Prijskamp voor de grootste leugen te Proven XXVIII/4/106

9.8. Volksgeneeskunde en bijgeloof

Kristof Papin Toveresse Louise Hazebrouck XXII/4/123-125
Germain Schoonaert Toen blinden zagen en doven hoorden (Dr. De Vey). XXII/4/113-116
An Tillie Tovenares actief in Poperinge? XVII/4/21-22
Willy Tillie Donkere zes weken I/4/7
Willy Tillie Lotdagen Goede raad voor jonggehuwden I/4/9
Willy Tillie Recept tegen cholera VI/3/22
Willy Tillie Volkse voorspellingen in Groot-Poperinge XXVII/3/67-76
Willy Tillie Geneesmiddelen in grootmoeders tijd XXXI/4/99-112
X Geneeskundige tips uit 1906 en 1921 XXVII/1/10

9.9. Liederen en gedichten

Antoon Couttenye Twee dikke vrienden X/4/15
Franz Denys Schreefje 17: Poperingse kantwerkstersliederen III/3/30
Franz Denys Gedigt op den gemisten brand van Poperinge Anno 1694. XXXII/1/9-19
Roland Doise Volksverhaaltjes, gezegden en liederen voor het volk XXVIII/3/90-92
Herman Houwen Een lied gezongen van Reninghelst XXXIV/3/96
Ernest Leeuwerck Schreefjes 20: 'O Mexico'. Wie kan dit liedje aanvullen? IV/4/23
Ernest Leeuwerck Over het liedje van de Poperingenaars naar Parijs VII/2/19-22
Urbain Osteux Ballade van de Vleterbeek XXIV/1/31
Kristof Papin Over marktzangers van en marktliederen uit Poperinge (16e - 20e eeuw). XXX/1/3-11
Willy Tillie Van schunnige liedjes gesproken VI/3/13-16
Willy Tillie Schrikkelijke moord gepleegd op den Zwijnhoek te Poperinge XLI/2/13-15
Bart Wemaere De Heemkundige familie XXV/2/46
X Lied 'Schrikkelijke misdaad gepleegd te Poperinghe op den Zwijnhoek, den 15 November 1892' V/3/36

9.10. Kermissen, feesten, stoeten en processies

Stefaan Cossey Retro-rubriek. Groep paardenmarkt (foto) XIX/3/88
Maurits Debrie Bedevaartvaantje O.-L.-Vrouw van St.-Jan IX/2/51
Maurits Debrie Memoriaal van Reningelst en O.-L.-Vrouw van St.-Jan IX/1/30-31
Maurits Debrie Speciaal nummer: O.-L.-Vrouw van St.-Jan IX/2
Maurits Debrie Kanttekeningen bij publicaties over O.-L.-Vrouw van St.-Jan XI,3,10
Jos Declerck De Poperingse vrijheidsboom XXVI/4/113

Herman Degryse

Een halve eeuw hoppestoet. XXXVIII/2-3/1-64
Paul de Vloo Retro-rubriek. Groep paardenmarkt. (foto) XIX/3/88
Herman Houwen De inhuldiging van E.H. Alfons Duquesnoy als pastoor van de St.-Vedastusparochie te Reningelst op donderdag 14 januari 1909 VIII/3/10-22
Paul Huys Een viering van de Brabantse omwenteling (1790) in Poperinge XX/4/109-111
Ernest Leeuwerck Hoog bezoek te Poperinge in beeld XIII/3/8-13
Sabine Top Kermis in het dorp (begin 20e eeuw). XXXI/3/79-80
Willy Tillie Proones XXXII/4/121
Willy Tillie Poperingse carnavalstoet vanaf 1868 XXXVI/1/2-16
Willy Tillie Aanvulling bij gepubliceerde foto XXXVI/3/94-95
Willy Tillie Feestelijke intrede te Poperinge van Gouverneur Baron Ruzette.  XXXVIII/1/1-32.
Willy Tillie De eerste cinematografen in de Westhoek XLV/2/3-10
Georges Verstraete Het Gouden Bruiloftsfeest van bestuurslid Ernest, ook een hoogdag voor de Heemkring XIV/1/13-14

9.11. Verenigingsleven en cafés

Johan Adriaen De St.-Michielsgilde te Poperinge en het beeld van haar patroonheilige IV/3/17-24
Daniel Bruynooghe Over de Poperingse keikoppen XIV/2/25-26
Albert Cappoen Poperingse Turnkring: Vlug en Vroom (1921-1933). VII/1/22
Stefaan Cossey Retro. A l'Epee - in 't Zweerd (café in de Krombeekseweg). XII/3/21. XIII/4/25
Franz Denys Toneelzolder en Geuzentempel I/3/21-23
Bertin Deneire Mee op café in de Sixties. XXXI/2/62-64
Pieter Demaeght Ontstaan en teleurgang van de cinema in Poperinge 1911 - 1975. XXXVII/1/2-31.
Herman Houwen Geschiedenis van de cafés en de herbergiers te Reningelst XXV/1/2-14; XXV/2/50-64; XXV/4/127-134; XVI/1/28-31; XXVI/2/49-59; XXVI/3/89-95; XXVI/4/122-125; XXVII/1/24-30; XXVII/2/42-50
Herman Houwen Geschiedenis van cafés en herbergiers van De Klijte XXIX/1/3-26
Herman Houwen Geschiedenis van de cafés en de herbergen te Reningelst. Aanvulling XXIX/3/79-85
Ernest Leeuwerck Het ontspanningsleven te Poperinge tijdens WO I. III/4/2-6
Ernest Leeuwerck Toc H-beweging V/2/1-50.
Ernest Leeuwerck Lijst der verdwenen Poperingse boltra's VII/3/27-28
Ernest Leeuwerck De 'bioscopen' te Poperinge tijdens de oorlog 1914-1918 VII/4/22-24
Marcel Leeuwerck De Cafés "Au Damier de Comines" in de Gasthuisstraat XXIII/3/66-75
Marcel Leeuwerck Het Sint-Jorishof in recentere tijden XXVIII/4/99-105
José Lemahieu Over het blazoen, halsketting en Gildeboek van de oude Poperingse Rederijkerskamer Cruusbroeders of 'Lichtghelaeden' VII/1/23-24
José Lemahieu De Koninklijke Rederijkerskamer Langhoirs Victorinen van Poperinge bestaat 500 jaar (1491-1991). XXI/2/35-56
José Lemahieu Zuid-Afrika en een brand in de Poperingse schouwburg XXVIII/3/72-81
José Lemahieu De Onvermoeibaren XLVI/4/11-13
Antoon Lowyck Twee rederijkers uit Poperinge XX/4/117
Maeckelberghe Willy Het Sint-Joorishof Gildehof van de kruisboogschutters XXVII/2/62-63
Robrecht Samyn Poperingse verenigingen De Vlaamsche vrienden I/4/20-29
Robrecht Samyn Vlug en vroom, Poperingse turnkring II/4/3-14; II/3/8-12
Robrecht Samyn Kringleven I/2/16
Willy Tillie Matigheidsgenootschap Schoolbond tegen het alcoholisme XII/1/16-18
Willy Tillie Poperinge in vuur en vlam, 350 jaar brandweer XVIII/1/3-19
Willy Tillie Hamlet in Poperinge. XXXVII/2/49-53.
Willy Tillie De Congrie van Poperinge XLVI/4/29-31

9.12. Sport en spel

Stefaan Cossey Retro-rubriek.  50 j. geleden (turnfeesten 12.6.1927). XVII/2/29
Stefaan Cossey Een geldstuk doen verdwijnen XVIII/4/109
Luc - Annick Deprez Hanenkamp in Le Tahiti te Abele XXXIV/4/99-109
Remi Gruwez Het Flessenchieten XXIX/4/108-112
Ernest Leeuwerck Zeventigjarig bestaan van Football-club Poperinge VIII/3/23-25
Germain Schoonaert Zondagsscholen en verboden spelen (1573). XVIII/4/117-124
C. Therry Maais. XVII/1/30-31
Willy Tillie Daniël Van Cayseele (1903 - 1969) XL/2/3-22
X Schreefjes. Wie speelde ooit agijs ? XIII/3/24

9.13. Hoppe

  Hoppepluk Poperinge (Prentkaart) IX/1/33
  Hoppepluk Tjechoslovakije (Prentkaart) IX/3/33
  Hoppepluk Poperinge (Hector Lebbe, 1910) Prentkaart IX/4/33
Antoon Couttenye Over hoppe, hoppescheuten en ...bier XIV/1/3-9
Herman Degryse Poperingse hopplukmachines. Allaeys en Themilco zetten Poperinge op de wereldkaart. XXXIX/2/1-64

Herman Degryse

Een halve eeuw hoppestoet. XXXVIII/2-3/1-64
B. Deneire Hoppepluk in Kent XIX/3/74-75
Willy Denolf Zij schreven over de hommelpluk XVII/3/29-32
Christiaan Depoorter Hopwerktuig of wapen? XI/1/17-18
Georges Houwen De Hommelbouw - Een gedicht van E.H. Pierre Tahon. XXXI/3/93-96
José Lemahieu Alweer verdween een stukje hopfolklore te Poperinge XXII/4/126-128

Johan Martin

Het verhaal van het Poperings Hommelbier XLII/2/30-32
Kristof Papin De stichting van de Hoporde door hertog Jan zonder Vrees in 1409 XXXIII/4/99-108

Willy Tillie

Gebruiken rond de zomervakantie en de hoppepluk in Poperinge tussen 1950 en 1960 XLIV/3/3-10

Ivan Top

Hop in de Nazi-tijd XLI/3/22-26
Guido Vandermarliere Waarom hommel 'hommel' noemt XXXII/4/109-120
Claude Vanhoucke Hophandel en misbruiken I/3/3-6
Jean Veys In het land van de hop (1894). IV/2/2-13
Jan Wemaere Mijmerend bij de hoppepluk XVII/3/3-19

10. De eigen vereniging

Willem Impe Editoriaal I/1/2
Willy Tillie Enkele bedenkingen bij de enquête XIV/4/14-20
Willy Tillie 20 jaar Heemkring Aan de Schreve XX/4/120-128
Willy Tillie Onze heemkring ontvangt de cultuurtrofee XXI/3/66-69
Willy Tillie Spijskaart door Djoos Uytendoale XXX/2/63-64
Willy Tillie Werking Heemkring juli - december 1999 XXX/1/31-32
Willy Tillie Werking Heemkring 2000 XXXI/1/29-32
Willy Tillie Gouden Huwelijksjubileum Nestor Coutigny & Godelieve Uzeel. XXXI/4/122-123
Willy Tillie Activiteitenverslag Aan de Schreve januari - september 2001. XXXI/4/124-126
Willy Tillie Activiteitenverslag Aan de Schreve september 2001 - september 2002 XXXII/4/122-125.
Willy Tillie Activiteitenverslag Aan de Schreve september 2003 - september 2004 XXXIV/4/115-119
Willy Tillie Nieuwjaarswens.  XXXII/4/128
Willy Tillie Spijskaarten XXXIII/4/120-127
Willy Tillie Nieuwjaarswens XXXIII/4/128
Willy Tillie Nieuwjaarswens XXXIV/4/128
Willy Tillie Activiteitenverslag Aan de Schreve september 2004 - december 2005 XXXVI/1/23-31
Willy Tillie Activiteitenverslag Aan de Schreve januari 2006 - september 2006 XXXVI/4/121-125
Willy Tillie In memoriam - Gerard Kestier 1935 – 2016 XLVI/4/32
Willy Tillie Extra muros activiteiten januari - maart 2017 XLVII/2/32
X Ledenlijst heemkring 'aan de schreve' I/1/3-5; I/2/2; I/3/2; I/4/2; II/3/2
X Mijmeringen over 't een en 't ander V/4/13-14
X In een hoekje met een boekje V/4/15
X Reis 1996 XXVI/2/64
X Ereleden en steunende leden XXVI/3/96
X Lijst van de ereleden en steunende leden XXVIII/4/126-127
X Stedelijke Cultuurtrofee 2003 voor Nestor Coutigny XXXIV/4/110
X In memoriam Nestor Coutigny (Poperinge 1926 - Poperinge 2009) XL/1/31-32
 

Extra muros activiteiten. Heemkring Aan de Schreve 2015

XLV/4/30-32