ANALYTISCHE  INHOUDSOPGAVE   'AAN DE SCHREVE'

De lijst is als volgt samengesteld:

1. Volgens een inhoudelijke lijst
2. Alfabetisch op de auteursnaam (ook de voornaam staat erbij).
3. Chronologisch (in de volgorde van publikatie) per auteur.

Na de titel verwijzen eerste getal naar de jaargang, het daaropvolgende cijfer naar het nummer uit die jaargang en de laatste uiteindelijk naar de (het) paginanummer(s).
Vb. 1983/3/12-18 = Jaargang 13 (1983), nummer 3, pagina 12 tot 18.


1. Bronnen
    
1.1 Archief- en bibliotheekwezen
    
1.2 Bronnenuitgaven
    
1.3 Ontleding van bronnen
    1.4 Hulpwetenschappen
        
1.4.1. Maten en gewichten
        
1.4.2. Prijzen en lonen
        
1.4.3. Numismatiek
        
1.4.4. Cartografie
        
1.4.5. Naamkunde

2.
Lokale geschiedenis
    2.1. Recht en instellingen
        
2.1.1. Gewoonterecht en rechtsgebruiken
        
2.1.2. Rechtspraak en strafrecht
        
2.1.3. Administratieve indelingen
        
2.1.4. Belastingen
        
2.1.5. Instellingen en bestuur
        
2.1.6. Politieke partijen
    2.2.
Economie en sociale geschiedenis
        
2.2.1. Land- en tuinbouw
        
2.2.2. Nijverheid
        
2.2.3. Handel en smokkel
        2.2.4. Sociale bewegingen
    2.3. Kerkgeschiedenis
        
2.3.1. Kerkelijke organisatie
        
2.3.2. Kloostergemeenschappen
        
2.3.3. Leergezag, 'dwalingen', mirakels
        
2.3.4. Godsdienstpraktijk
        
2.3.5. Reformatie en protestantisme
        2.3.6. De Kerk tijdens de Franse Revolutie
        2.3.7. Pauselijke Zoeaven
    2.4. Militaire geschiedenis
        2.4.1. Voor de Eerste Wereldoorlog
        2.4.2. Eerste Wereldoorlog
        2.4.3. Tweede Wereldoorlog
    2.5. Demografie
    2.6. Verkeer, communicatie en vervoer
        2.6.1. Wegen en vervoer over de weg
        2.6.2. Spoorwegen
        2.6.3. Waterwegen
        2.6.4. Post, telefoon en telegraaf
    2.7. Specifieke gebeurtenissen

3. Oudheidkunde en kunstgeschiedenis
    3.1. Algemene architectuur
    3.2. Kerken, kapellen en kloosters
    3.3. Stadhuizen, belforten en hallen
    3.4. Woonhuizen
    3.5. Landelijke bewoning
    3.6. Molens

4. Kunstschatten
    4.1. Beeldhouwkunst en meubilair
    4.2. Schilderkunst en grafische kunsten
    4.3. Keramiek, edelsmeedkunst, textielkunst
    
5. Muziek
    5.1. Muziekkorpsen en koren
    5.2. Klokken en beiaarden
    5.3. Orgels en orgelbouwers

6. Biografieën

7. Genealogie en heraldiek

8. Cultuur, letterkunde, onderwijs, wetenschappen
    8.1. Letterkunde en wijsbegeerte
    8.2. Dialect
    8.3. Toponymie
    8.4. Onderwijs
    8.5. Vlaamse beweging
    8.6. Geneeskunde en gezondheidszorg

9. Volkskunde
    9.1. Het volksleven in al zijn aspecten
    9.2. Lokale volksfiguren
    9.3. Ambachten en beroepen
    9.4. Gebruiksvoorwerpen, huisraad en werktuigen
    9.5. Allerlei volksgebruiken
    9.6. Volksdevotie
    9.7. Sagen, legenden, sprookjes, verhalen, e.a.
    9.8. Volksgeneeskunde en bijgeloof
    9.9. Liederen en gedichten
    9.10. Kermissen, feesten, stoeten en processies
    9.11. Verenigingsleven en cafés
    9.12. Sport en spel
    9.13. Hoppe    

10. De eigen vereniging1. Bronnen
1.1. Archief- en bibliotheekwezen

Willy Tillie Het Stadsarchief van Poperinge 1982/1/3-11
Alfons Vanden Broucke Het archief van het Gasthuis 1971/2/3-15
Maurits Debrie Archief van O.-L.-Vrouw van St.-Jan 1978/3/29

1.2. Bronnenuitgaven          
   

Franz Denys Nog over Carolus Derache en de Boerenkrijg te Stavele 1994/4/128
José Lemahieu Brieven van Westvlaamse 'Conscrits' 1975/3/33-35
Carolus de Rache Den boerenkrijg der westersche parochiën gelegen tusschen Yper, den Yperle, den Isser Vrankrijk, tegen de Franchen of Carmagnolen. 1994/1/23-30 1984/2/35-47
Robrecht Samyn De Poperingsche Keikop 1972/2/2-10
Henri Vandenberghe Verkocht bij 'het branden van de derde en de laatste keerse' 1974/4/21-22
Henri Vandenberghe Watou, Notitie van een dorpspastoor 1995/4/135
An Tillie Een volk in oorlogstij. De Poperingsche Keikop 1989/1/22-31
  'De Poperinghenaar' 100 jaar 2004/4/114

1.3. Ontleding van bronnen

J. Beun De nalatenschap van Pieter Ludovicus Cuvelier 1981/1/22-23
Franz Denys Verkoop van het Birgittijnenklooster van Sint-Sixtusbos te Westvleteren 1981/2/14-23
Franz Denys Verkoop van het Birgittijnenklooster van Sint-Sixtusbos te Westvleteren 1981/3/13-19
N.P. Reningelst: een testament 1977/3/19-26
Willy Tillie Beschuldigde sta op: ten jare 1643 1971/4/14-19
Willy Tillie & Henri Vandenberghe Hekserij en heksenproces te Poperinge 1977/2/1-18
Henri Vandenberghe Uittreksels uit een oud boek Reningelst 17° eeuw 1975/3/24-29
Henri Vandenberghe Enkele notities bij de oudste parochieregisters in Poperinge 1979/3/29
Henri Vandenberghe Processen in Poperinge ten jare 1683 1983/2/19-24
Henri Vandenberghe Processen in Poperinge ten jare 1683 (2) 1983/3/14-24
Henri Vandenberghe Processen in Poperinge ten jare 1683 (3) 1983/4/16-24
Henri Vandenberghe Geuzerie en ketterie in de XVII° eeuw 1987/2/19-28
x Inhoudstafel van de eerste vijf jaargangen (Aan de Schreve) 1985/4/16-24


1.4. Hulpwetenschappen

1.4.1. Maten en gewichten

Marcel Nuyttens Wegen en gewichten 1973/2/16-27
Marcel Nuyttens Wegen en gewichten 1973/3/17-29
Marcel Nuyttens Wegen en gewichten 1974/1/2-9


    1.4.2. Prijzen en lonen

Ernest Leeuwerck Van prijzen en daguren gesproken 1975/3/30-32


    1.4.3. Numismatiek

Roger Ostyn Poperinge en de mailles 1971/2/26
Roger Ostyn Munten en medaillen 1973/3/1-4
Guido Sedeyn De Romeinse muntschat van Elverdinge 2013/1/28


     1.4.4. Cartografie

  Kaart van 'De Casselrie van Ipre'(1641). 1971/2/18
  Kaart van de streek rond Ieper naar Le Chevalier de Beaulieu 1667 1971/3/27
  Carte particulière d'Ypres, de Waerneton et de Belle 1971/4/7
  Kaart van Sanson. ca.1700 1973/2/15
Willy Tillie Prentkaarten 1996/1/3-20


   1.4.5. Naamkunde

Wilfried Beele De familienaam Boerhave - Boerave 1979/3/18-19
Wilfried Beele Francyncken, die officieel Judoca heette 2000/1/21-22

2. Lokale geschiedenis

Franz Denys Poperinge en omloggende voor de Franse Revolutie 1971/4/5-7
Franz Denys Fuhrberg en Poperingse boeren verslaan de Fransen! 2001/1/28
Franz Denys Ellendig einde van de graaf van Watou!  2004/1/30
Johan Martin Mijmeringen uit 1990 - Chinese schimmen 2017/4/25
Joseph Gheysens Krombeke: Geschiedkundige Aantekeningen door E. Heer Carolus  Derache. 1971/1/21-23
Joseph Gheysens Krombeke.  De Brabantse omwenteling en wat er te Krombeke geschiedt 1971/3/24-25
Joseph Gheysens Krombeke: De Canada-bossen en de Krijgstocht van de Patriotten uit Ieper en Poperinge naar Canada in de bossen van Krombeke 1971/4/29-32
Joseph Gheysens Couthove-Proven 1974/4/15-20
Joseph Gheysens Het M.P.I. De Lovie te Proven 25 jaar jong: Wat voorafging en wat men in de toekomst ervan verwacht 1986/2/2-16
Herman Houwen Reningelst 1979/4/1-16

Johan Martin

Mijmeringen uit 1990 - Chinese schimmen 2017/4/25
Guido Sedeyn De 'Chronike van Elverdinghe' (1555-1579) Een hernieuwde kennismaking. 2007/4/113-127.
Willy Tillie Gemeenten die Poperinge groot maken 1979/3/20-28
Willy Tillie Kleine kroniek van Poperinge en omstreken 1980/1/25-29
Willy Tillie Schreefjes.  Poperinge en Oranje 1982/3/26
Willy Tillie Poperinge: de 20e eeuw in spiegelbeeld 2000/4/99-113
Willy Tillie 50 jaar geleden Het Wekelijks Nieuws januari - februari - maart 1952. 2002/1/27-31
Willy Tillie 50 jaar geleden Het Wekelijks Nieuws april - mei - juni 1952. 2002/2/58-62
Willy Tillie Poperinge 1958 2008/4/96-128
Willy Tillie 50 jaar geleden.Groot-Poperinge in 1960 2010/4/3-32
Willy Tillie 50 jaar geleden.Groot-Poperinge in 1961 2011/4/3-32
Willy Tillie 50 jaar geleden.Groot-Poperinge in 1962 2012/2-32
Willy Tillie - Ivan Top 50 jaar geleden Groot-Poperinge in 1963 2013/4/10-32
Willy Tillie - Ivan Top 50 jaar geleden. Groot-Poperinge in 1964 2014/4/3-32
Willy Tillie De geschiedenis van Poperinge gezien door de ogen van Lucien De Gheus 2014/1/2 - 32
Willy Tillie - Ivan Top 50 jaar geleden Groot-Poperinge in 1965

2015/4/5-29

Willy Tillie - Ivan Top 50 jaar geleden - Groot-Poperinge in 1966 2016/4/2-10
Willy Tillie - Ivan Top 50 jaar geleden - Groot-Poperinge in 1967 2017/4/2-12
Alfons Vandenbroucke Nog over pastoor De Rache en de Bosschuyten 1972/1/26
Henri Vandenberghe Reningelst voor het Groot-Poperinge was 1978/3/26-28
Henri Vandenberghe Watou. Een moeras met slangen 1980/1/1-17
Henri Vandenberghe Poperinge 1680 1980/2/25-29
Ginette Vandendriessche Abele, een gehucht op de schreve 1986/4/12-19
Jean Veys In het land van de hop (1894) 1974/2/2-13

2.1. Recht en instellingen 
   
2.1.1. Gewoonterecht en rechtsgebruiken

Georges Verstraete Costumen ende Usantien vander Stede, Keure ende Jurisdictie van Poperinghe 1988/1/22-24
Stefaan Cossey Een geval van erfdienstbaarheid te Poperinge in 1827 1989/1/9-11
Kristof Papin 850 jaar Poperinge? De Poperingse Keure van 1147 historisch belicht 1997/4/99-105

2.1.2. Rechtspraak en strafrecht

Patrick Clabau Lijkschouwingen in Poperinge 2003/3/92-94
José Lemahieu Over de schandpaal van Poperinge en een tentoonstelling in 1836 1995/4/107-113
Willy Maeckelberghe Moord op de Ouderdom 8 december 1861 1997/1/8-9
Kristof Papin Hoe een gezonken schip zorgde voor een crisis zorgde binnen de Poperingse magistraat (1740-1745). 1996/4/126-127
Kristof Papin Zekere Houwen betrokken in caféruzie! 1997/4/127
Kristof Papin Ieperse scherprechter gelyncht te Poperinge Anno 1525. 2001/2/46-50.
Drs. Kristof Papin Ligt het paneel van de Rechtvaardige Rechters van de gebroeders Van Eyck in Watou? 2006/3/74-79

Guido Sedeyn

Robert-François Damiens, moordenaar van Lodewijk 1985 te Poperinge 2011/1/15-18
Willy Tillie De wrede moord van Roesbrugge 1973/4/14-17
Willy Tillie Beschuldigde sta op: ten jare 1643 1971/4/14-19
Willy Tillie & Henri Vandenberghe Hekserij en heksenproces te Poperinge 1977/2/1-18
Willy Tillie Het straffen van dieften te Poperinge in de 17de en 18de eeuw 1985/4/22-26
Willy Tillie Het straffen van zelfmoord 1986/4/20-23
Willy Tillie Het oude strafrecht te Poperinge 1987/1/28-29
Willy Tillie Overspel te Poperinge in 1735 1998/4/117-125
Henri Vandenberghe Processen in Poperinge ten jare 1683 1983/2/19-24
Henri Vandenberghe Processen in Poperinge ten jare 1683   (2). 1983/3/14-24
Henri Vandenberghe Processen in Poperinge ten jare 1683 (3). 1983/4/16-24
Henri Vandenberghe Schreefjes: Crime van Toverie (proces 1597) 1989/2/47-48
Henri Vandenberghe Slaande burenruzie te Poperinge - anno 1600 1993/3/76-83
Ginette Vandendriessche Het proces van de bende Pollet (1898-1906) te Abeele 1986/4/29-32

2.1.3. Administratieve indelingen

Stefaan Cossey Deel van Watou overgeheveld naar Frankrijk 1987/1/19-21
Franz Denys 200 jaar geleden veranderde Westouter van natie 1981/3/28-31
Jan Hellinx Historische grenspalen in de Westhoek 1990/4/102-108
R. Sohier Rechten en voorrechten in de aanpalende landstreke 1987/1/26-27
Willy Tillie Controle op de vreemdelingen 1973/3/13
Willy Tillie Poperings Schepencollege tijdens de Tweede Wereldoorlog 1997/2/58
Johan Van Herreweghe De Zuidelijke Nederlanden 1989/2/59-61
x Schreefjes. Emigratie 19de eeuw 1984/1/12

2.1.4. Belastingen

Willy Tillie Men kan geen twee heren tegelijk dienen, maar wat gedaan in dit geval? 1983/4/31

2.1.5. Instellingen en besturen

Rafaël Debevere

De oude bakkersgilde te Poperinge 2012/2/26-29
Christiaan Depoorter Het lokaal bestuur tijdens de bezetting te Poperinge 1940 - 1944 2010/2/23-31
Roos Herpelinck De Onze-Lieve-Vrouweparochie in de tweede helft van de 18° eeuw 1991/3/72-80
Kristof Papin De Heerlijkheid ‘t Zwynland in het Ancien Regime 1996/3/67-81
Kristof Papin Hoe een gezonken schip zorgde voor een crisis zorgde binnen de Poperingse magistraat (1740-1745). 1996/4/126-127
Kristof Papin Poperinge voor één dag hoofdstad van het graafschap Vlaanderen. 2003/1/18-23.
Kristof Papin De stichting van de Hoporde door hertog Jan zonder Vrees in 1409 2003/4/99-108

Guido Sedeyn

Poperingse burgemeester Coppieters ’t Wallant op de keizerskroning van Napoleon 1804 2011/2/8-12
Willy Tillie Enkele nota's betreffende het verleden van de Rijkswachtbrigade te Poperinge 1979/4/17
Willy Tillie Jozef II en de Brabantse Omwenteling 1989/4/99-110
Willy Tillie Gemeenteraadsverkiezingen te Poperinge in 1872 2018/2/ 25-28

2.1.6. Politieke partijen

Franz Denys Toneelzolder en Geuzentempel 1971/3/22-23
Franz Denys Louis Reijphins Roesbruggenaar, advocaat, politicus, Orangist en nog veel meer. 1997/1/11-16
Annick Deprez - Clabau Inventarisatie kerkgoederen in Boeschepe en Abele (1906). 2002/1/2-8.e
M. Hardeman Inhuldigingsopschriften en politiek 1989/3/17
Kristof Papin Jules van Merris (1831-1899).Biografie van een enfant terrible 1992/2-3/34-96
Kristof Papin Het drama van Boeschepe 1995/4/114-120
Kristof Papin De putsch om de macht in het Vlaams Huis ontaard in een veldslag op zondag 5 maart 1933. De Slag van Poperinge. 2005/2/34-64.
Germain Schoonaert Burgemeester Charles van Renynghe en de parlementsverkiezingen 1993/4/98-104; 1994/1/9-19; 1994/2/51-62; 1994/3/68-78; 1994/4/101-118; 1995/1/15-19; 1995/2/40-45; 1995/4/121-126; 1996/1/21-27; 1996/2/60-63; 1996/3/82-88; 1996/4/115-121; 1997/1/17-23; 1997/2/51-57; 1997/3/93-96; 1997/4/124-126; 1998/3/93-96; 1998/4/114-116
Willy Tillie Poperingse kiezers in 1858 1980/3/29-30
Willy Tillie Poperinge 20 oktober 1907.Gemeenteraadsverkiezing met moordpoging 2006/3/66-73
Willy Tillie Gemeenteraadsverkiezing in Poperinge 1872 2010/3/30-32
Willy Tillie Twee hanen - twee ideologieën - twee uithangborden 2011/2/30-32

2.2. Economische en sociale geschiedenis

J. Declerck Krotten uit de negentiende eeuw "Het plein Glorieux". 1994/1/20-22
Kristof Papin Het cabaret van Chlorine, Vaseline en Lanoline. Een geschiedenis van de prostitutie in Poperinge 1995/2/34-40
Willy Tillie Varia uit 1879 1979/3/16
Willy Tillie Het Weeuwhof van Poperinge 1984/4/3-13
Willy Tillie Schreefjes.15 juni 1780.Wanorde en Hygiëne 1989/4/122
Willy Tillie Van keikoppen en windhandel 2010/3/3-13
x Armoede 19de eeuw. 1984/1/16

2.2.1. Land- en tuinbouw

Willy Tillie De Boterberg van Ieper 1973/3/13
Willy Tillie Wijn uit de streek van Poperinge? 1976/3/22
Willy Tillie Dierenbescherming ongewenst (1710). 1983/4/13
Willy Tillie De puypegoale 2012/2/2-15
Willy Tillie Marulle en rundveepest 2012/3/3-13
x Schreefjes 1879 1985/1/17,32

2.2.2. Nijverheid

Herman Houwen Brouwers te Reningelst 1992/4/99-106
Herman Houwen Brouwers te Reningelst (addenda). 1994/1/30
An Tillie Steenkoollagen in Watou? 1989/3/87
Willy Tillie Schreefje 2: Popeline 1971/1/11-12
Willy Tillie Wat hebben Roesbrugge en Poperinge te maken met Marseille zeep? 2017/3/2-4

2.2.3. Handel en smokkel

A. Duerinck Een smokkeldrama op Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart 1975/3/9-12
A. Duerinck Een smokkeldrama op Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart   1978/2/22-24
A. Duerinck Een smokkelrel in 1737 1978/4/31-32
A. Duerinck Zout, smokkelaars, genadeverzoeken 1979/4/30-33
Rik Sohier Smokkelaars gedood aan de Schreve 1999/3/68-72
Rik Sohier Duitse douaniers te Watou tijdens de Tweede Wereldoorlog 2000/1/23-26
Willy Tillie Bank van Poperinghe 2014/1/22-24
Willy Tillie Eerste bazars en grote warenhuizen in Poperinge 2017/1/2-11
Claude Vanhoucke Hophandel en misbruiken 1971/3/3-6
x Schreefjes. Caorsini in Poperinge (13de eeuw). 1984/4/21,31
x Schreefjes. Markten en Foren in 1789 en 1800 1983/4/28

2.2.4. Sociale bewegingen

2.3. Kerkgeschiedenis

2.3.1. Kerkelijke organisatie

Roos Herpelinck De Onze-Lieve-Vrouweparochie in de tweede helft van de 18de eeuw 1991/3/72-80
Georges Houwen Petrus Joannes Franciscus Caestryck 1984/3/82-93
Herman Houwen De inhuldiging van E.H. Alfons Duquesnoy als pastoor van de St.-Vedastusparochie te Reningelst op donderdag 14 januari 1909 1978/3/10-22
Herman Houwen Eerwaarde heer A. De Jaegher 1989/1/3-8
Herman Houwen Een streekgenoot werd in 1152 bisschop van Auxerre 2003/4/115
Marcel Leeuwerck Twee ‘Poperingse’ kerken te Mariakerke (Oostende). 1999/3/75-78
Kristof Papin Poperinge op het einde van de 13de eeuw en de stichting van de St.-Janskerk 1990/3/67-79
Kristof Papin Een vierde parochie voor Poperinge-stad? 1993/4/116-119
Freddy Rotsaert Het decanaat Poperinge door de eeuwen heen 1981/1/1-9
Willy Tillie Priesters in Poperinge omstreeks 1800 1983/4/30
Willy Tillie Schreefjes.  Priesters onthoofd te Ieper (1381)? 1982/1/15
Willy Tillie In Poperinge wordt al 200 jaar stoelgeld gevraagd 1989/3/76-77
Germain Schoonaert De pastoors van de Onze-Lieve-Vrouweparochie 1990/2/54-64
Henri Vandenberghe Fundatiën 1993/1/21-23

2.3.2. Kloostergemeenschappen

Maurits Debrie Grimminck en de Benedictinessen te Poperinge 1983/4/15
Franz Denys Verkoop van het Birgittijnenklooster van Sint-Sixtusbos te Westvleteren 1981/2/14-23. 1981/3/13-19
Joseph Gheysens Oorlogsherinneringen uit W.O. 1914-1918. De evacuatie van Sint-Sixtus naar Sept-Fons in Frankrijk 1988/3/76-87
Herman Houwen Franse kloosterzusters te Reningelst 1994/4/99-100
Ernest Leeuwerck 't Een en 't ander over het oude Gasthuis te Poperinge 1984/2/27-29
Germain Schoonaert De Broeders Hiëronymieten te Poperinge 1980/3/1-26
Germain Schoonaert Onderwijsstructuren in de 16de eeuw te Poperinge, de Graeuwe susteren alleenelyck dochterkens leerende. 1984/4/28-31
Willy Tillie Schreefje 7. Tempeliers 1971/2/11,19
Willy Tillie Vraag: de Tempeliers te Westvleteren 1974/4/23
Willy Tillie Het vroeger Brigittijnenklooster van St.-Sixtus had een naam 1976/3/22
Henri Vandenberghe Een zalig oord: De Benedictinessen te Poperinge -Vierde eeuwfeest van de geboorte van de stichteres moeder Matthieu Deleloë 2004/3/67
Alfons Vandenbroucke De Birgittijnen van St.-Sixtus in het grote Romeinse Bullarium 1977/4/17-21
Alfons Vandenbroucke De Birgittijnen van St.-Sixtus 1978/2/8-21

2.3.3. Leergezag, 'dwalingen', mirakels

Maurits De Brie Speciaal nummer: O.-L.-Vrouw van St.-Jan 1979/2
Maurits De Brie O.-L.-Vrouw van Sint-Jan of van Sint-Jans? 1979/2/39-42
Maurits De Brie Mirakel, Volksgeloof en Volksdevotie 1979/2/43-52
Maurits De Brie Kanttekeningen bij publicaties over O.-L.-Vrouw van St.-Jan 1981/3/10-12
Maurits De Brie 500e verjaring van het groot mirakel van O.-L.-Vrouw van Sint-Jan 1979/2/1-18
Marcel Leeuwerck De wortels van de oecumene reiken tot bij ons! 1994/1/2-8
Kristof Papin Geld of geloof? Het mirakel van O.-L.-Vrouw van Sint-Jan 1480 rivisited. 2007/4/99-112.
Guido Sedeyn Corneille De Bye (1727-1801) De Bollandist van Elverdinge

2010/1/18-30

Henri Vandenberghe Een geval van ‘répit’ – Het mirakel van O.-L.-Vrouw van Sint-Jan doorgelicht 2004/1/2-19

2.3.4. Godsdienstpraktijk

Stefaan Cossey De kruisweg van een calvarieberg te Poperinge 1986/4/3-11
Annick Deprez - Clabau Inventarisatie kerkgoederen in Boeschepe en Abele (1906). 2002/1/2-8.
J.L. Hosten Bewogen geschiedenis van de H.Kruisreliek te Haringe 1985/1/24-32
Kristof Papin Een onbekende mystica van Poperingse afkomst. Maria Petyt (1623-1677). 1994/2/48-50
Kristof Papin Poperingenaars op bedevaart naar Rome in het San Guiliano dei Fiamminghi 1995/1/28-32
Willy Tillie Het stedelijk kerkhof (Deken De Bolaan - Poperinge) 1981/3/20-27
Willy Tillie Vasten in een ver verleden 1987/1/22-25
Willy Tillie De Confrerie van de Trinitariërs in de O.-L.-Vrouwekerk te Poperinge 2013/3/2-23
Henri Vandenberghe Vreemde beelden - Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart. 2007/2/54-56

2.3.5. Reformatie en protestantisme

Maurits De Brie De beeldenstorm te Poperinge 1979/3/11-15
Kristof Papin De 17de eeuwse contra-reformatie en de St.-Janskerk 1990/3/80-88
Germain Schoonaert Gezinscatechese, predikatie, zondagse lering en prereformatorische beïnvloeding (1500-1560). 1986/3/18-31
Germain Schoonaert Catechisatie in het slop en reformatorische opmars (1561-1568).  1987/2/7-16
Germain Schoonaert De familie De Buckere te Poperinge in de 16de eeuw  1987/3/20-28

Guido Sedeyn

Een Elverdingse predikant op het schavot in 1567 2009/3/2-15
Henri Vandenberghe Geuzerie en ketterie in de XVII° eeuw  1987/2/19-28

2.3.6. De Kerk tijdens de Franse Revolutie

Marcel Leeuwerck  Likwidatie van een abdij, karwei voor een Poperingenaar  1990/4/118-119

Herman Houwen

Pastoor L.G. van Alstein 1737 - 1801. Een zonderling pastoor in Reningelst 2009/3/29-31

2.3.7. Pauselijke Zoeaven

Christiaan Depoorter 'Poperingse' Pauselijke Zouaven  1981/4/25-31

2.4. Militaire geschiedenis

2.4.1. Voor de Eerste Wereldoorlog

Frank Becuwe De oorlogslasten van de Acht Parochiën en Spleten van Veurne-Ambacht tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog 1986/2/21-25
Patrick Clabau Het verhaal van een paard 2004/2/60-64
Willy Delestrez De legerdienst van de vrije lieden te Poperinge 1972/4/23
Franz Denys Nog over Carolus Derache en de Boerenkrijg te Stavele 1994/4/128

Christiaan Depoorter

De Garde Civique, een vergeten instelling. 2009/4/3-10
Carolus de Rache Den boerenkrijg der westersche parochiën gelegen tusschen Yper, den Yperle, den Isser en Vrankrijk, tegen de Franchen of Carmagnolen 1994/1/23-30; 1994/2/35-47
Joseph Gheysens Krombeke: De Canada-bossen en de Krijgstocht van de Patriotten uit Ieper en Poperinge naar Canada in de bossen van Krombeke 1971/4/29-32
José Lemahieu Brieven van Westvlaamse 'conscrits' 1975/3/33-35
José Lemahieu Vergeten en vermeende Napoleonisten 1990/4/112-114
José Lemahieu Gesneuvelde Napoleonisten uit Groot-Poperinge 1991/3/81-85
José Lemahieu Poperingse lotelingen uit het Hollands tijdperk (1815-1830) overleden in militaire dienst 1990/4/107-112
José Lemahieu Hollandse krijgsgevangenen te Poperinge 1995/1/20-27
José Lemahieu Twee Poperingenaars in de Krimoorlog 1989/4/123-125
José Lemahieu Poperingenaars op Java 1993/2/43-47
José Lemahieu Een Poperingenaar in het ‘Mexicaans avontuur’ 1863 1996/4/107-112
José Lemahieu Poperingse apothekerszoon op Java - 1856 1999/2/35-44
José Lemahieu Poperingenaars wijken uit naar Rusland (19e eeuw). 2001/2/39-45.
José Lemahieu Charles Cornelius Hahn ( Platteeu) Een Poperingenaar 'Au Service du Domaine de la Compagnie du Canal de Suez' 2002/4/99-102
José Lemahieu De burgerwacht te Poperinge 1830-1831 2005/1/21-32
José Lemahieu Oud-wapenbroeders 'Leopoldisten'  Poperinge 2006/3/80-86
José Lemahieu Poperingenaar overleden in het Atjeh-gebied Sumatra in ...1885 2006/3/95-96
Kristof Papin Poperings (?) officier neemt Fort van de Knocke in (1712) 1997/2/59-61
Raf Seys Het Hollandse leger te Poperinge juist voor en na de Slag aan de Peene in 1677 1977/4/25-27

Guido Sedeyn

De Schutterij van Poperinge (1827-1830) 2011/3/3-14

Guido Sedeyn

Provenaar Jean-Baptiste Ryon - Chevalier de la Légion d'Honneur. 2012/ 1/3-36.
Guido Sedeyn Sedeyn Paul Oostvleterense piottenpakker van Napoleon 2012/3/14-19
Guido Sedeyn Het Westkwartier in De Gazette van Gent (1792-1794) 2013/2/22-32
Guido Sedeyn Poperinge en omgeving na de Slag van Cassel (1328) 2014/1/9-13
Guido Sedeyn Roeselarenaar Davaine verovert Poperinge op 22 oktober 1793 2014/2/13-24
Guido Sedeyn Provenaar Pierre Theeten (1791-1814) Slachtoffer van Napoléon 2014/3/11-24
Willy Tillie Poperingse soldaten onder Napoleon 1979/1/11-29. 1977/4/25-27
Willy Tillie Poperingenaars die de Herinneringsmedaille van St.-Helena ontvingen 1982/1/21-24

2.4.2. Eerste Wereldoorlog

Hubert Bal   Zes Franse soldaten gefusilleerd te Proven  2000/4/123-127
Roger Bottecaer Mieltje Zegher, dood of levend? 2004/4/111-113
Anouk Bruneel Jeugddelinquentie tijdens de Eerste Wereldoorlog in onbezet België 2015/3/2-20
Piet Chielens Het proces van Chinese Coolie N°.44753, Wang Jungzhi 1999/3/73-74
Stefaan Cossey Een compagnie Poperingnaars (1916-1917) 1989/2/46
Stefaan Cossey Zeppelin-aanval op Poperinge in 1915 1984/1/10-11
Stefaan Cossey Elie Cossey (1860-1938) een rasechte Poperingenaar! 1998/1/3-32
Stefaan Cossey Marie-Jeanne Van Mol 'Mon Journal' 2006/4/98-120
Stefaan Cossey Gelegenheidsspeech bij de inhuldiging van het Gingerbeeld op de Grote Markt te Poperinge

2015/4/2-4

Nestor Coutigny Belgische vrouw begraven op het New Military Cemetery te Poperinge 1997/3/77-87
Nestor Coutigny Lyssenthoek Cemetery en het zinken van de Lusitania. 2002/2/34-41
André Decrock  Brits Militair Kerkhof Lyssenthoek 1914-1918 1985/2/3-27 
 Jos Declerck  Engelse gefusilleerden te Poperinge  1997/2/64
J. Delamane Kort verslag van mijn wedervaren binst negen dagen offensief (sept.-okt.1918). 1972/3/3-10
Bertin Deneire Over Gwalia tijdens de Eerste Wereldoorlog 1993/4/120-128
Bertin Deneire De Queeste van het Kruis 2014/1/25-26
Bertin Deneire Poperinge New Military Cemetery

2015/3/21-32

Bertin Deneire De Ouderdom tijdens de Eerste Wereldoorlog 2016/3/9-16
Bertin Deneire De moord op de twee Chinezen 2017/2/28-30
Bertin Deneire Prostitutiehuizen in Poperinge? 2018/1/26-30
Emiel Denut Belgische auto-mitrailleusen in Rusland 1978/2/25-28
Christiaan Depoorter Verkeersperikelen te Poperinge in W.O. I. 1989/3/89-94
Christiaan Depoorter Hopwerktuig of wapen? 1981/1/17-18
Christiaan Depoorter Poperingse vliegvelden. 1914-18 1984/2/12-21
Christiaan Depoorter Het 7/13th Belgian Field Artillery 1988/1/25-31
Christiaan Depoorter Terechtgesteld bij het gloren van de dag 1998/3/66-71
Christiaan Depoorter Marcel Bulcke 1886 - 1918 In dienst van de Heer, voor Evenmens en Vaderland 1999/2/45-51
 Christiaan Depoorter  Militair hospitaal bij Kerkhof Remy  2000/3/67-87
Christiaan Depoorter Le corps des interprètes militaires belges 2011/1/12-14
Christiaan Depoorter Tsjoeks of Tsjings? 2012/3/28
Christiaan Depoorter Zonderlinge logés te Krombeke 2013/1/29-32
Christiaan Depoorter Een wereldoorlog curiositeit 2015/2/30-32
Koen De Ridder Een Ne Zha-Cultus in West-Vlaanderen? 2014/1/2-8

Johan Gheeraert

Westvleteren en de herinnering aan de Eerste Wereldoorlog 2011/2/18-29
Joseph Gheysens Oorlogsherinneringen uit W.O. 1914-1918. De evacuatie van Sint-Sixtus naar Sept-Fons in Frankrijk  1988/3/76-87
Joseph Gheysens Roesbrugge-Haringe: zijn belang in het geheel van wereldoorlog 1914-1918 1973/1/18-31
Michel Hardeman Het echt verhaal over de laffelijk doodgeschoten veldwachter Servaas Dauchy in Westouter 1980/4/17-19
André Hooreweghe & Paul Vandamme Worcestersaus tijdens de Eerste Wereldoorlog. 2002/1/20-22.
Herman Houwen Een vluchtroute in 1918 1991/3/93-96
Ernest Leeuwerck Het ontspanningsleven te Poperinge tijdens WO I. 1973/4/2-6
Ernest Leeuwerck De 'Kinderkolonies' in Frankrijk ook genaamd 'Les enfants de l'Yzer' (1915-1919). 1974/1/10-16
Ernest Leeuwerck Les petits réfugiés belges en Suisse 1974/3/2-9
Ernest Leeuwerck Poperinge "De wieg van de Toc H-beweging, Diamanten Jubileum 1915-1975 1975/2/1-50
Ernest Leeuwerck De molen in oorlogstijd 1975/4/2-12
Ernest Leeuwerck The Chinese Labour Corps te Poperinge (1917-1918) 1976/4/7-10
Ernest Leeuwerck S.R.D. 1977/4/17-18
Ernest Leeuwerck De 'bioscopen' te Poperinge tijdens de oorlog 1914-1918 1977/4/22-24
Ernest Leeuwerck Bijzondere gebeurtenissen tijdens 't begin van de oorlog 1914-1918 in Reningelst 1978/2/29-32
Ernest Leeuwerck De bloedige luchtaanval op 12 maart 1915 1978/4/1-6
Ernest Leeuwerck Een en ander over gefusilleerden in 1914-1918 1979/3/30-33
Ernest Leeuwerck De Slag van de Catsberg 1979/4/19-29
Ernest Leeuwerck De geruisloos dodende luchtpijltjes, flèchettes genaamd 1980/1/30-31
Ernest Leeuwerck De frontblaadjes 1915-1918 1980/2/30-32
Ernest Leeuwerck Koperen kruis gevonden na 63 jaar 1981/1/10-11
Ernest Leeuwerck Vluchten ... en paperassen 1914-1918 1981/2/27-32
Marcel Leeuwerck Een griezelige ontgraving te Reningelst in 1920. 2001/76-78.
José Lemahieu Poperinges laatste oud-strijder 1914 – 1918, Daniël Tuyten, werd 104 jaar 2000/2/35-48
José Lemahieu Drie foto's uit de oude doos.... 2009/3/21-28
Aurel Sercu Honderd Poperingnaars vergeten in een Noord-Franse weide met nog 500 andere westhoekvluchtelingen uit de Groote Oorlog

2015/2/11-29

 Willy Tillie Poperingse bakkers in 1918 1997/3/91
 Willy Tillie Nieuw-Zeelandse rugbylegende in Poperinge begraven 2001/1/26-27
Willy Tillie Ik was een spionne. 2001/3/67-75.
Willy Tillie Herinneringen aan 1914-1918 te Poperinge door Edouard-Jozef Vuylsteke 2013/1/3-27
Willy Tillie Britse soldaten in brouwerskuipen 2013/2/2-21
Willy Tillie Schreefje, That Was Me Last Night in Poper-in-Jee 2014/1/32
Willy Tillie Schreefjes, 'Poperinghe 1917' Een gedicht van W.W.E Ross 2014/2/30
Willy Tillie A la Puce qui tousse 2014/2/31
Willy Tillie Lijssenthoek Cemetery 2014/2/32
Willy Tillie Unieke communicatiebunker op wijk De Brabant gesloopt 2016/3/17-19
Willy Tillie Picanini 2016/3/20
Ivan Top Te voete, te paard, op wielen, over 't water en in de lucht. Verplaatsingen en transport gedurende de Eerste Wereldoorlog

2016/1/2-32

Philip Vanhaelemeersch Chinezen in Poperinge en omstreken in … 1917 2014/1/14-21
x Schreefje. Italianen begraven op de Belgische militaire begraafplaats van Houthulst. 2007/1/32.

2.4.3. Tweede Wereldoorlog

 Gerard Billiet Oproep: Oorlogsherinnering (1940). 1990/1/11
Nestor Coutigny Poperinge 4 september 1944. 2005/2/90-96
D. Decuypere Circus 157 en Couthof - 5 mei 1942. 1987/4/13-20

Bertin Deneire

Een Poperingse heldin. Het verhaal van Elaine Madden, het nichtje van 'Netje van Palace'. 2009/4/11-17
Bertin Deneire Poperingenaar Valère Lebbe getuigt van zijn dwangarbeid 2017/4/13-20
Franz Denys Overlevende uit de wezenkelder vertelt 1992/1/19-25
Robrecht De Gersem Het vliegveld van Poperinge tijdens de Tweede Wereldoorlog 1981/4/1-21
Christiaan Depoorter De bevrijding van Poperinge in september 1944 1984/3/3-37
Christiaan Depoorter De 9° S.S.-divisie te Poperinge 1986/4/24-28
Christiaan Depoorter Een bevrijdingsgedenkteken 1994/3/96
Christiaan Depoorter Lijkdienst voor een Oostfronter 1996/4/99-105
Christiaan Depoorter De ‘Tour de France’ van de Poperingse grenswacht 1997/2/35-41
Christiaan Depoorter Hitler in Poperinge. 2001/2/35-38
Christiaan Depoorter De GVCE te Poperinge. 2005/2/86-89
Christiaan Depoorter De Duitse Kriegsmarine te Poperinge. 2009/1/23-32
Christiaan Depoorter Van torrewachters gesproken! 2009/3/16-20
Christiaan Depoorter Het lokaal bestuur tijdens de bezetting te Poperinge 1940 - 1944 2010/2/23-31
Christiaan Depoorter Door de Duitsers verdacht. 2012/2/16-22
Christiaan Depoorter Servimus...De Passieve Luchtbescherming te Poperinge 2013/3/24-32
Christiaan Depoorter Twee maal oorlog en tweemaal gist 2014/3/25-29
Christiaan Depoorter De Technische Nothilfe te Proven en Poperinge 2016/3/2-8
Charles Denut Het avontuur van Jules Boudry met Veldmaarschalk Montgomery.  2003/3/95-96
Roland Doise De Tweede Wereldoorlog te Sint-Jan-ter-Biezen en in de streek van Poperinge. 2002/1/23-26.
Herman Houwen Een kistje van onvergelijkbare menselijke vriendelijkheid 1978/3/1-6
Herman Houwen Een Kempense dokter in mei 1940 te Reningelst 2004/1/29-30
Chantal Kesteloot De RCBL - CRAB, een vergeten generatie 1998/2/34-38
Ernest Leeuwerck 't Is nu een parking (St.-Vincentiusgesticht te Poperinge). 1976/3/2-7
Ernest Leeuwerck Verwoesting tijdens de Meidagen 1940 te Poperinge 1982/2/3-22
Ernest Leeuwerck Neergestorte vliegtuigen tijdens de oorlog 1940-45 te Poperinge en omgeving 1982/3/30-32
 Ernest Leeuwerck  Verhaal over "'t Fabriekje" te Poperinge  1982/4/27-30
Willy Tillie Schreefje: Dagboeken van de 2de wereldoorlog 1989/2/47.  1989/3/95
Willy Tillie Hoe we in de Westhoek het woord 'Ersatz' leerden kennen 2000/3/95-96
Willy Tillie Willy Dejonckheere naar Poperinge gerepatrieerd (1948). 2003/1/27-28
Willy Tillie Poperinge - Weer onbekend gebouw opgegraven 2012/2/23-24
Willy Tillie De Tweede Wereldoorlog - Het verhaal van Tillie Auguste 2014/2/2-12
Willy Tillie Tweede Wereldoorlog bij de Benedictinessen te Poperinge 2014/3/32
Frans Van Humbeek Der Flügplatz Peselhoek te Poperinge 2012/3/22-26
Roger Verbeke Stanislaw Maczek, bevelhebber van de Eerste Poolse Pantserdivisie 1984/3/38-39
William White De oorlogsjaren van Alfred White 2005/1/2-20
X De meidagen 1940 in de Westhoek 1996/2/35-48
X Verdinaso, Rex-Vlaanderen en V.N.V. verenigd - De Poperingenaar 1997/1/32
X De meidagen 1940 in de Westhoek 1997/4/117-123
X Dagboek: Herinnering aan de 14-daagse rit der 32 door Noord-Frankrijk 1998/2/38-64
X De Meidagen 1940 in de Westhoek  1998/4/107-113
X Doodelijk verkeersongeval te Poperinge - De Poperingenaar 11 augustus 1940 2006/4/127
X Vruchtbare huiszoekingen - Een reeks artikelen uit 'De Poperingenaar' van 1941. 2007/2/57-59.
X De Meidagen 1940 in de Westhoek - Een reeks artikelen uit 'De Poperingenaar' van 16 juni 1940. 2007/2/60-64.

2.5. Demografie

 Wilfried Beele J.B. Vandensteendam, vondeling Proven in 1790  1978/2/6-7
 Joseph Gheysens Oorlogsherinneringen uit W.O. 1914-1918. De evacuatie of de reis van Sint-Sixtus naar Sept-Fons in Frankrijk  1988/3/76-87
Ernest Leeuwerck De 'Kinderkolonies' in Frankrijk ook genaamd 'Les enfants de l'Yzer' (1915-1919) 1974/1/10-16
Ernest Leeuwerck Les petits réfugiés belges en Suisse 1974/3/2-9
Ernest Leeuwerck 't Is nu een parking (St.-Vincentiusgesticht te Poperinge). 1976/3/2-7
Ernest Leeuwerck Vluchten ... en paperassen 1914-1918 1981/2/27-32
José Lemahieu Drie Poperingenaars bij een vroege kolonisatiepoging ten tijde van Leopold I  Santo Tomas de Guatemala (1843 - 1854) 2006/2/35-55
José Lemahieu Charles Joseph Indedooze (1800 - 1862). 2009/3/32
Drs. Kristof Papin Poperingenaar Jean-Denis Brismaille kocht ooit het Gentse Gravensteen! 2006/1/17-22
Germain Schoonaert De familie De Buckere te Poperinge in de 16de eeuw 1987/3/20-28
Willy Tillie Honderdjarigen te Poperinge 1977/1/9-14
Willy Tillie Poperingse kiezers in 1858 1980/3/29-30
Willy Tillie Priesters in Poperinge omstreeks 1800 1983/4/30
 Willy Tillie Woningen en inwoners van Poperinge 1815 1984/1/17
 Willy Tillie Egyptenaren in Groot-Poperinge 1988/4/99-105
Henri Vandenberghe Wie trouwde in Poperinge in 1874? (1) 1974/2/21-26
 Henri Vandenberghe Wie trouwde in Poperinge in 1874? (2)  1974/3/10-13
 Henri Vandenberghe Metje Lie: Negenennegentig jaar en vier maanden  2001/1/6-10

2.6. Verkeer, communicatie en vervoer

Willy Tillie  Poperinge en de ruimtevaart  1992/1/3-13

2.6.1. Wegen en vervoer over de weg

 Karel Berquin Een Grimminck-route  1979/3/1-10
 Antoon Couttenye De Romeinse wegen te Poperinge  1982/2/24-32
 Antoon Couttenye De Romeinse wegen te Poperinge ... een vervolg  1988/2/51-53
Christiaen O. Depoorter Verkeersperikelen te Poperinge in W.O. I. 1989/3/89-94
M. Dewilde & F. Wyffels Archeologische activiteit in Poperinge 1999/2/63-64

Marcel Leeuwerck

Hoe een wereldberoemd professor bij ons zijn roeping ontdekte 2011/3/15-21
José Lemahieu De "Mallepost" aan het café "de Barriere" te Proven 1994/3/94-95
L.T.A Eversam: het 'straetjen' en de 'dycken'. 1980/4/6-14
Aurel Sercu Waar precies liep de vroegere Romeinse heerweg in de  Westhoek 1993/1/24-32
Willy Tillie De Grote Markt te Poperinge 1975/1/1-51
 Willy Tillie Stadsverlichting te Poperinge in donkere tijden 1980/1/18-24
Willy Tillie Pestwegels te Poperinge 2011/3/27-31
 Alfons Vanden Broucke Oude straten en dreven op St.-Sixtuswijk te Westvleteren 1975/3/13-23
 x Schreefjes: Romeins-Romaans 1982/4/32 

2.6.2. Spoorwegen

 Willy Tillie De spoorlijn Brugge - Poperinge 1845-1854  1985/1/3-11
Willy Tillie De stoomtram in de Westhoek tijdens de beginjaren. 2017/3/14-29
 x Schreefjes.  Van de diligence - tram  1984/1/11

2.6.3. Waterwegen

 Desmadryl De Speute (tekening)  1981/1
 Ernest Leeuwerck De Vleterbeek van bron tot monding  1981/3/1-9
 José Lemahieu Schreefjes. Vervuiling van de vaart  1987/1/21
 Willy Tillie De Poperingevaart  1986/1/1-32
 Willy Tillie De Schipvaarthoeve te Poperinge  1987/4/3-12
 x Schreefjes.  Overdracht van de Coppernolle wordt gesloopt (1702).  1983/3/7

2.6.4. Post, telefoon en telegraaf

 Roger-A. Blondeau De Posterij te Roesbrugge  1972/3/11-13
 Marc Lahaye Schreefje: telefoon  1984/2/32
 Willy Tillie De eerste telefoon en het eerste telegram te Poperinge  1978/3/7-9

2.7. Specifieke gebeurtenissen

Bertin Deneire Poperingse mijnwerkers 2018/2/3-7
Willy Tillie Aardbeving in Poperinge?  2000/3/88-90
Willy Tillie 'De grote droge nevel' 1783. 2003/1/29-30
Willy Tillie 100 jaar Het Wekelijks Nieuws 2005/4/98-127

Ivan Top

Brand in Proven 10 september 1961 2012/2/25
  Pijnlijk jachtongeval op het grondgebied Proven 2004/4/120-123

3. Oudheidkunde en kunstgeschiedenis

J. Declerck Kleine vondsten uit de opgravingen gedurende de eerste fase van de herstellingswerken aan de vieringstoren van de monumentale St.-Martinuskerk te Haringe (West-Vlaanderen) 1977/3/1-12
Joseph Gheysens Haringe: wat met de laatste oudheidkundige vondsten? 1987/2/3-6
Willy Tillie Labyrinten in de wereld en in de Westhoek 2016/3/23-32

3.1. Algemene architectuur

Luc Cleenewerck Het vestingbouwkundig patrimonium in Noord-Frankrijk: de huidige stand van zaken 1995/2/47-49
Franz Denys De Proostdij te Poperinge 1972/4/15-20
Franz Denys Hector Lebbe en de "Hoge Reke" 1990/1/5-11
Ernest Leeuwerck De woonplaats van de Poperingse kunstenaarsfamilie Boeys-Depuydt 1973/3/14
Willy Tillie De Grote Markt te Poperinge 1975/1/1-51
Willy Tillie Merkwaardige sluitsteen in de Coppernollebrug 1984/1/12
Willy Tillie Poperinges blunderboek (De kei op de Grote Markt). 2001/4/122-123.
Willy Tillie Poperinges blunderboek (Treuren om een weeuwhof). 2002/1/32.
X Schreefjes. Bouwkunst 1971/4/12

3.2. Kerken, kapellen en kloosters

Philippe Caeyseele Antwoord 3: Grafsteen te Reningelst 1972/4/24
Stefaan Cossey Middeleeuwse credens en Piscina in de St.-Janskerk 1984/1/15-16
Stefaan Cossey De kruisweg van een calvarieberg te Poperinge 1986/4/3-11
Stefaan Cossey 14de en 15de-eeuwse muurschilderingen in Poperinge 1987/4/29-32
Joris Declercq Kleine vondsten uit de opgravingen gedurende herstellingswerken aan de vieringstoren van de monumentale St.-Martinuskerk te Haringe 1977/3/1-12
Albert Decrock Geschiedkundige schets van de Onze-Lieve-Vrouwekerk 1990/2/35-38
Joseph Gheysens Haringe: Gheeraerts kapelleke 1971/1/13-16
Joseph Gheysens Haringe en zijn kapelletjes 1988/3/67-75
A. Roger Goussey Keizerskapel in Watou omstreeks 1910. 1981/1/20-21
Ernest Leeuwerck 't Een en 't ander over het oude Gasthuis te Poperinge 1984/2/27-29
Joseph Pouseele De kalvarieberg bij St.-Janskerk te Poperinge 1971/4/13
Freddy Rotsaert Aanzienlijke herstellingen in de Sint-Bertinuskerk en de O.-L.-Vrouwekerk te Poperinge tijdens het jaar 1569 1976/3/17-19
An Tillie Het Art Deco-graf van de familie Lebbe - Dufaux  2010/3/23-29
Willy Tillie De Gasthuiskapel te Poperinge 1971/1/6-11
Willy Tillie Schreefje 3: Grafsteen te Reningelst 1971/1/24-27
Willy Tillie De kapel op de Rodeberg en Pastoor Nollet 1971/1/19-20
Willy Tillie Een grot wordt opgericht te Westouter 1971/2/20-21
Willy Tillie Kapel Hogebruggestraat Oostvleteren 1974/1/29
Willy Tillie Kort geschiedkundig overzicht van het klooster en zijn gebouwen (Penitenten) 1975/1/52
Willy Tillie De kerk van Abele 1982/1/24
Willy Tillie De boodschapster van Poperinge? 2011/1/27-30
Djoos Uytendoale Bambeke (Oosthoek) 15.8.1976.  Inhuldiging kapelletje 1976/4/18-21
Henri Vandenberghe Rond het kerkhof van de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Poperinge 1990/2/39-53
Henri Vandenberghe Het koortskapelletje Ons Heeres Boompje 1991/1/3-10
Alfons Vandenbroucke Antwoord 3: Grafsteen te Reningelst (Corteville). 1971/2/15
Jean Veys De kapel van O.-L.-Vrouw van Benauwde te Boeschepe 1982/1/19-20

3.3. Stadhuizen, belforten en hallen

Antoon Couttenye Het stadhuis te Poperinge 1982/4/22-26
Kristof Papin De Halle van Poperinge 1988/2/54-57

3.4. Woonhuizen

Nestor Coutigny S.O.S. Kasteel de Lovie 1994/3/79-81
Isabel Decrock & Sophie Gruwez De Pluim 2018/2/20-24
Ernest Leeuwerck Vroegere openbare tuin in Poperinge 1985/4/3-5
M. Leeuwerck De Cafés "Au Damier de Comines" in de Gasthuisstraat 1993/3/66-75
Roger Ostyn Huis Casselstraat 46 Poperinge. 2001/4/127-128.
Kristof Papin 't Wethuys van Watou - Een huis een geschiedenis. 2007/3/66-87.
Germain Schoonaert De Wildeman, een dubieus geschenk (1561-1562). 1991/4/121-128
Willy Tillie Schreefje 6: Gevelstenen te Poperinge 1971/2/18-19
Willy Tillie Het Weeuwhof van Poperinge 1984/4/3-13
Willy Tillie Skindles in goede en kwade dagen 1987/1/2-18
Willy Tillie Poperinge in vuur en vlam, 350 jaar brandweer 1988/1/3-19
Willy Tillie Schreefje: Armoede en verkrotte woningen 1701 1982/3/20
Willy Tillie Deuren- of venstergeld 2016/3/21-22
Willy Tillie De stoomtram in de Westhoek tijdens de beginjaren 2017/3/14-29
Willy Tillie Gewijzigd stadsgezicht van de Grote Markt te Poperinge. De nieuwe Postiljon 2017/3/ 5-13
Willy Tillie Van Drukkerij Sansen naar Residentie 'De Drukkerij' 2018/1/ 3-19

3.5. Landelijke bewoning

Luc Ameel Open haard met leeuwetegels (type Poperingse 18° eeuw) in de achtergrond (Pentekening) 1976,1-2
Luc Ameel Oude hoeve Proven (Pentekening) 1976/3/31
Luc Ameel Oude hoeve Proven (Pentekening) 1977/2/33
Luc Ameel Kerk Watou (Pentekening) 1977/3/33
P. Boudry Hofstede Beddeleem (tekening) 1981/4
Stefaan Cossey Bossen en grof wild te Poperinge en omgeving 1985/4/16-21
Antoon Couttenye Ovenkot Werfstraat (Poperinge) (Tekening) 1980/1/33
Antoon Couttenye Hoeve Krombekestraat (Poperinge) (Tekening). 1980/2/33
Antoon Couttenye Hoevetje Diepenmeers (Tekening). 1980/3/33
Antoon Couttenye Gevel achtergebouw St.-Michielsgesticht (Tekening). 1980/4.
Antoon Couttenye Kanttekeningen bij de illustraties in de jg. 1980 1980/4/16
Joseph Gheysen Haringe: Wat met de laatste oudheidkundige vondsten? 1987/2/2-6
W. Ingelaere De landelijke vakwerkbouw in de Zuid-Westhoek 1993/1/2-20. 1993/2/48-59. 1993/3/84-95. 1993/4/105-115
M. Laenen Het woonhuis van de hofstede 'Het Paddekot' in Abele (1° deel) 1983/4/3-13
M. Laenen Het woonhuis van de hofstede 'Het Paddekot' in Abele (2 - slot) 1984/1/18-31
Willy Tillie De Schipvaarthoeve te Poperinge 1987/4/3-12
Willy Tillie De Groten Onzen Heere 1999/3/93-96
Mong Victoor Pareltje van Poperings bouwkundig erfgoed bedreigd, typisch vakwerkhuis, Woestensteenweg 25 1990/1/3-4

3.6. Molens

Johan Adriaen Schreefje 16: Iets over molens 1973/3/30
Luc Ameel Simpels Molen of de Mooie Molen te Roesbrugge-Haringe (Pentekening). 1977/1/31
Luc Ameel Landschap met molen Beveren-aan-de-IJzer (Pentekening) 1977/4/33
A. Roger Goussey De windmolens van Watou 1980/4/1-5
Ernest Leeuwerck De verdwenen Westouterse molens 1971/2/25
Ernest Leeuwerck De watermolen en de 15 windmolens te Poperinge ten jare 1850 1971/3/26.1971/4/8-9. 1972/1/14-16. 1972/2/25-29. 1972/3/19-21. 1972/4/28-30
Ernest Leeuwerck Steenakkersmolen of Dodenmolen 1974/2/13-14
Ernest Leeuwerck De verdwenen karnmolens aan de schreve 1974/2/17-20
Ernest Leeuwerck  De molen in oorlogstijd 1975/4/2-12
 Ernest Leeuwerck  Geschiedenis van de windmolens te Roesbrugge-Haringe 1978/1/21-28
 Ernest Leeuwerck  Poperingse molensprokkelingen  1978/3/30-32
 Ernest Leeuwerck  Beeuwsaerts, Bikschotes of 'Blauwe Molen' weldra 'Zwarte Molen' te Dranouter?  1981/4/22-24
 Ernest Leeuwerck  Twee molens te Proven  1973/2/2-7
 José Lemahieu  De Kapellemolen te Sint-Jan-ter-Biezen  1981/1/27-28

4. Kunstschatten

4.1. Beeldhouwkunst en meubilair

Luc Ameel Over een heel vroeg uurwerkje 1994/1/32
Johan Adriaen De St.-Michielsgilde te Poperinge en het beeld van haar patroonheilige 1974/3/17-24
Stefaan Cossey Middeleeuwse credens en Piscina in de St.-Janskerk 1984/1/15-16
Stefaan Cossey Een mysterieus beeldje... (St.-Bertinuskerk). 1988/4/128
Stefaan Cossey De kruisweg van een calvarieberg te Poperinge 1986/4/3-11
Maurits De Brie Het Mirakelbeeld van O.-L.-Vrouw in goede en kwade dagen 1989/2/19-33
Bertin Deneire Opmerkelijke vondst in Talbot House 1984/2/10-11
Stefaan Cossey De kruisweg van een calvarieberg te Poperinge 1986/4/3-11
Franz Denys Poperingse meubelkunst op het einde van de 18° eeuw? 1988/2/58-63
Antoon Deschrevel Het O.-L.-Vrouwealtaar in de St.-Bertinuskerk te Poperinge 1975/3/2-8
Ernest Leeuwerck De Odyssee van een predikstoel 1979/1/1-10
Kristof Papin Grafsteen van de 6de Bisschop van Brugge in de St.-Janskerk te Poperinge 1990/3/89-91
Joseph Pouseele De kalvarieberg bij St.-Janskerk te Poperinge 1971/4/13
Freddy Rotsaert Een kunstschat van onschatbare waarde: De Predikstoel van de Sint-Bertinuskerk te Poperinge 1981/2/1-13
An Tillie Twee pareltjes van Poperingse kunst 1991/1/19-30
Alfons Vandenbroucke Nog wat over de opmerkelijke vondst in het Talbot House 1984/4/21

4.2. Schilderkunst en grafische kunsten

Stefaan Cossey 14de en 15de-eeuwse muurschilderingen in Poperinge 1987/4/29-32
Antoon Couttenye Eric Kenningtons grafisch werk in Talbot House 1986/2/26-32
Albert Decrock Trilogie: Het altaar van de H. Drievuldigheid - 't Slavenbeeldje - H. Stefanus in de O.-L.-Vrouwekerk 1992/4/120-122
Joseph Gheysens Schilderijen in de monumentale kerk van Krombeke 1984/4/22-27
Ernest Leeuwerck Doodsprentje met abnormaal formaat 1976/3/20-21
Marcel Leeuwerck Daan Thulliez, een alhier vergeten kunstschilder 2018/1/20-25
Drs. Kristof Papin Ligt het paneel van de Rechtvaardige Rechters van de gebroeders Van Eyck in Watou? 2006/3/74-79
Willy Tillie Willem van Pontrowart, vergeten calligraaf en schilder 1976/3/25
Willy Tillie Wat staat op het titelblad van een oud boek? 1977/4/1-16
Willy Tillie Ceriez, Poperings schilder 1982/1/18
Willy Tillie Haarschilderijen 1989/1/12-14
Willy Tillie Henry Cleenewerck. Watou 1818 - Brussel 1901 1995/3/2-40
x Doodsprentje Joanna Brigitta Jengember 1995/4/136

4.3. Keramiek, edelsmeedkunst, textielkunst

Johan Adriaen Grijze middeleeuwse kan 1976/3/22-23
Stefaan Cossey Gedenkpenning voor een brand 1987/2/18
Paul De Knock Tegelnummer. Oude Westvlaamse tegels 1976/1-2
Ernest Leeuwerck 'La Chasse': kunstwerk van Boeys en zoon 1974/3/14-16
Ernest Leeuwerck De woonplaats van de Poperingse kunstenaarsfamilie Boeys-Depuydt 1973/3/14
Jan Pluis Brugse (?) tegels 1976/4/1-6
An Tillie De decoratie op faiencetegels 1990/1/24-31
An Tillie Tinglazuurtegels in Poperingse interieurs 1989/3/67-73
Willy Tillie Oudoore, befaamd edelsmid in Bretagne (18de e.). 1976/3/24
Willy Tillie Potten- en pijpenbakkers in Poperinge (16de - 20ste eeuw). 1983/1/2-56
Willy Tillie Faïence fine van Calais 1983/4/26-28

5. Muziek

5.1. Muziekkorpsen en koren

Kristof Papin Een remarquabel dirigent: Constant Moreau (1891-1975). 1997/1/31

5.2. Klokken en beiaarden

Albert Cappoen Wist u: hoe luiden de klokken? 1977/1/22
Walter Huys Klokken te Poperinge 1971/3/7-19
Joseph Pouseele Klokken van de St.-Janskerk 1972/2/11-14
Freddy Rotsaert De geschiedenis van de klok in Vlaanderen en de klokkenroof in het Poperingse 1976/4/11-17

5.3. Orgels en orgelbouwers

Kristof Papin Een muzikale geschiedenis met valse noten.  Het orgel van de St.-Janskerk 1988/4/106-109
 Freddy Rotsaert De geschiedenis van het kerkorgel en een terugblik op de historische instrumenten van het Hoppeland 1978/1/1-20
 Freddy Rotsaert Een historische muziekavond in de kapel der Zusters Benediktinessen te Poperinge 1978/4/33

6. Biografieën

  In memoriam: de heer Verdru, bestuurslid 'Aan de Schreve' 1972/4/31
  Pater Joris Declercq, heemkundige is van ons heengegaan 1981/4/32
  In memoriam Ere-Notaris Willem Impe, stichtend voorzitter van de Heemkring Aan de Schreve 1984/2/3
  In memoriam: Herman Houwen 2004/2/34-35
x Leven en werk van Deken De Bo (1826-1885) 1985/3
Stefaan Cossey Elie Cossey (1860-1938) een rasechte Poperingenaar! 1998/1/3-32
Annemie Declerck Van Peter Medards weide tot het 'Andrieshof' 2003/1/2-17
Joseph Declerck Neute, de laatste Poperingse clochard 1994/2/63-64
Franz Denys Louis Reijphins Roesbruggenaar, advocaat, politicus, Orangist en nog veel meer 1997/1/11-16
B. Meeus Lieven Bouteca 1973/3/5-10
Maurits Debrie Opdedrinck 1978/4/7-30
Maurits Debrie Opdedrinck: bijvoegsel 1979/1/32
Maurits Debrie J.B. Roens, begenadigde en apostel van O.-L.-Vrouw van Sint-Jan 1979/2/34-38
Maurits Debrie Pieter Wenis, zanger van O.-L.-V. van St.-Jan 1981/1/29-32
Maurits Debrie Makeblyde 1982/1/25-30
Maurits Debrie Grimminck en de Benedictinessen te Poperinge 1983/4/15
C. Denorme Kunstenaarsfamilie Boeys-Depuydt 1972/2/15-17
Franz Denys Biografie van Deken Karel Jozef Declerck 1977/1/15-21
Franz Denys Kroniekschrijver Guillaume Vandermeulen van Roesbrugge 2004/2/52-59
Christiaan Depoorter Galerij van beroemde, doch minder gekende Poperingenaars, vader en zoon De Puydt 1984/2/30-32
Joseph Gheysens Bij het eeuwfeest van Henri Vandersype, oud-Reningelst- en Haringenaar 1984/3/78-86
Georges Houwen Petrus Joannes Franciscus Caestryck 1984/3/82-93
Herman Houwen Eerwaarde Heer A. De Jaegher 1989/1/2-8
Marcel Leeuwerck De wortels van de oecumene reiken tot bij ons! 1994/1/2-8
José Lemahieu 'El Lione'  Jef Demuysere (1907 - 1969) 2004/2/36-45
Kristof Papin Jules van Merris (1831-1899). Biografie van een enfant terrible 1992/2-3/34-96
Kristof Papin Een onbekende mystica van Poperingse afkomst. Maria Petyt (1623-1677) 1994/2/48-50
Kristof Papin Een remarquabel dirigent: Constant Moreau (1891-1975). 1997/1/31. R. Parez Poperingse beroemdheden Benoit Maerten (1736-1811) Abt van de abdij te Waasten 1974/4/14
Germain Schoonaert Burgemeester Charles van Renynghe en de parlementsverkiezingen 1993/4/98-104; 1994/1/9-19; 1994/2/51-62; 1994/3/68-78; 1994/4/101-118 ; 1995/1/15-19; 1995/2/40-45. 1995/4/121-126; 1996/1/21-27; 1996/2/60-63; 1996/3/82-88; 1996/4/115-121; 1997/1/17-23; 1997/2/51-57; 1997/3/93-96; 1997/4/124-126; 1998/3/93-96; 1998/4/114-116
Guido Sedeyn Jean-Ambroise De Puydt (1758-1836) Van Poperingse arts tot Provinciegouverneur van Henegouwen

2016/2/17-29

Willy Tillie De kapel op de Rodeberg en Pastoor Nollet 1971/1/19-20
Willy Tillie Familie Adriaen en de Heemkunde 1971/4/3-4
Willy Tillie Zoon van Poperingenaar ontdekte de bronnen van de Niger 1973/4/7-13
Willy Tillie F.J. Masselis, horlogemaker te Poperinge 1976/3/22
Willy Tillie Grafschrift op Lanceloot Blondeel 1982/1/30
Willy Tillie Afscheid van Ernest Leeuwerck 1990/4/99-101
Willy Tillie 'Meester' Gheysens overleden 1991/3/70-71
Willy Tillie Karel Jozef Van de Poele (1864-1892). Vlaamse Edison 1992/1/26-32
Willy Tillie Anita Gerber: Een keikop in Californië 1999/4/100-107
Willy Tillie Een van de grootste Amerikaanse componisten Poperingenaar Noël Goemanne 2016/2/30-32
Henri Vandenberghe Valeriaan.  Een kruid voor wie gezond wil blijven. (Over Valerie Berat, 100-jarige) 1989/2/35-45
Roger Verbeke Stanislaw Maczek, bevelhebber van de Eerste Poolse Pantserdivisie 1984/3/38-39
Georges Verstraete Mijmeringen bij het heengaan van goeie vrienden 1982/4/20
X In Memoriam Georges Verstraete (1924-1994). 1994/3/67
X Schreefjes.  Benoit Vrambout 1972/1/30
X In memoriam Koning Boudewijn I 1993/3/96

7. Genealogie en heraldiek

Wilfried Beele J.B. Vandensteendam, vondeling Proven in 1790 1978/2/6-7
Joseph Gheysens De familie Mazeman (de Couthove) te Poperinge en te Proven 1974/1/17-27; 1974/2/2-12. 1974/3/25-33
Herman Houwen Familiekunde 1971/1/24-25
Herman Houwen Familiekunde 1971/2/27
Herman Houwen De familie Bafcop te Reningelst 1971/3/27
Herman Houwen Met een kwartierstaat kan je heel wat beleven 1971/4/33
Herman Houwen Kettinghuwelijken 1974/2/15-16
José Lemahieu Een stamboom van ‘één’ persoon te Poperinge 1996/1/32.
Germain Schoonaert De familie De Buckere te Poperinge in de 16de eeuw 1987/3/20-28
Willy Tillie Antwoord 13: Vrambout Benoit 1972/4/25-27
Willy Tillie Honderdjarigen te Poperinge 1977/1/9-14
Willy Tillie Potten- en pijpenbakkers in Poperinge (16de - 20ste eeuw) 1983/1/2-56
Willy Tillie Skindles in goede en kwade dagen 1987/1/2-18
Willy Tillie In Reningelst woonde familie van Lady Diana 1997/4/106-109
Willy Tillie Het wapen van Poperinge in Roeselare 2010/2/32
Henri Vandenberghe Wie trouwde in Poperinge in 1874? 1974/2/21-26
Henri Vandenberghe Wie trouwde in Poperinge in 1874? (slot) 1974/3/10-13
Henri Vandenberghe Ter gelegenheid van een familiebijeenkomst (Van Cayzeele). 1974/4/27-32
Henri Vandenberghe Boompje klimmen 1980/3/27-28
Henri Vandenberghe Carzeele Journaal VZW 10 jaar 1982/3/22-26

8. Cultuur, letterkunde, onderwijs, wetenschappen

8.1. Letterkunde en wijsbegeerte

Luc Aertsen Lustte Shakespeare Poperingse peren? 1977/1/7-8
Stefaan Cossey Schreefjes. Over Talbot House & Toc-H 1987/4/12
Willy Denolf Zij schreven over de hommelpluk 1987/3/29-32
Roland Doise Volksverhaaltjes, gezegden en liederen voor het volk 1998/3/90-92
Joseph Gheysens Nieuwjaarsbrief ten tijde van Napoleon 1972/3/22-26
Hans De Waard Lustte Shakespeare Poperingse peren? 1977/3/13-16
J. Huyghebaert Den Nieuwen Spiegel der Jonckheydt, ofte Gulden ABC, door Ferdinandus Loys (1718-1815). 1986/3/3-17
Ernest Leeuwerck De frontblaadjes 1915-1918 1980/2/30-32
José Lemahieu Brieven van Westvlaamse 'conscrits' 1975/3/33-35
José Lemahieu Over het blazoen, halsketting en Gildeboek van de oude Poperingse Rederijkerskamer Cruusbroeders of lichtgeladen 1977/1/23-24
José Lemahieu Zuid-Afrika en een brand in de Poperingse schouwburg 1998/3/72-81
Antoon Lowyck Rederijkers uit de 1986e eeuw 1977/1/26
Antoon Lowyck Twee rederijkers uit Poperinge 1990/4/117
Willy Tillie Sir Thopas: fictie of realiteit? 1972/3/14-17
Willy Tillie Wat staat op het titelblad van een oud boek? 1977/4/1-16
Willy Tillie Poëzie van Posteure Vader en Zoon Boertige rijmelaars uit Poperinge 1980/2/1-24
Willy Tillie Grootvader van Hugo Claus in Poperinge geboren 2011/3/32
Willy Tillie Spotdicht op Poperinge 2012/3/27
Willy Tillie Schreefjes, Poperingse peren 2014/2/29
Myriam Vandenberghe Robert Southey, Engelse Poet Laureate in Poperinge (1815). 1984/4/119-122
F. Verhack Nog meer over Sir Thopas 1973/4/25
R. Victoor Schreefjes. Poperingse eilanden 1989/3/77
x Appelschreefjes 1989/4/18
x Een vreemde Wereld

2014/2/30

8.2. Dialect

Albert Cappoen Ons dialect en het Middelnederlands 1977/1/27
Bertin Deneire De invloed van de Engelse taal op de plaatselijke bevolking 1987/2/30-32
Bertin Deneire Het Poperings dialect en parellellismen met het Engels 1990/4/115-117
Joseph Pouseele Aanvullende lijst: luiaard en werkzaamheid 1972/4/21-22
Jacquie Malbrancke – Urbain Osteux Superlatieven 2004/1/32
Auguste Tillie 't Puypegoaltje Aangezicht 1981/1/19
Auguste Tillie 't Puypegoaltje Aangezicht 1981/1/24
Auguste Tillie 't Puypegoaltje Mond - Oor 1981/2/24-26
Auguste Tillie 't Puypegoaltje Oog 1982/1/31
Auguste Tillie 't Puypegoaltje 1982/4/31
Auguste Tillie 't Puypegoaltje Neus 1983/4/32
Auguste Tillie 't Puypegoaltje Neus - Haar 1984/1/32
Auguste Tillie 't Puypegoaltje Tand 1984/2/11
Auguste Tillie 't Puypegoaltje Keel - Tong 1984/4/32
Auguste Tillie 't Puypegoaltje Hals - Nek 1985/2/27
Willy Tillie 't Puypegoaltje Geld - Portemonnees - Munten 1971/1/17-18
Willy Tillie Pamel 1971/2,19
Willy Tillie 't Puypegoaltje Rijkdom 1971/2/22-24
Willy Tillie 't Puypegoaltje Gierigheid 1971/3/20-21
Willy Tillie 't Puypegoaltje Armoe 1971/4/10
Willy Tillie 't Puypegoaltje Luiheid 1972/1/25
Willy Tillie 't Puypegoaltje Werkzaamheid 1972/2/24
Willy Tillie 't Puypegoaltje Hoogmoed en betweterij 1972/3/18
Willy Tillie Spreuken i.v.m. dorpen en gemeenten 1972/3/30
Willy Tillie 't Puypegoaltje Luiaard - Werkzaamheid - Leugen 1972/4/21-22
Willy Tillie 't Puypegoaltje Kleding 1973/2/28-30
Willy Tillie 't Puypegoaltje Koffie - Melk - Pap 1973/3/15-16
Willy Tillie 't Puypegoaltje Eten - voor het eten - bij het eten - na het eten 1977/1/28-29
Willy Tillie Vergelijkingen uit de Westhoek 1991/4/107-120
Willy Tillie Over pietje-kaduls en andere pieten 1993/1/35-42
Willy Tillie Ben jij ook je kluts kwijt? 1997/4/114-116
Willy Tillie Zo zwart lijk een nekker 1998/3/82-89
Willy Tillie Bargoens in Poperings hoppeveld 2000/3/91-94
Willy Tillie Sprak Joost van den Vondel Poperings dialect? 2001/3/88-92.
Willy Tillie Zijn frank is gevallen? Zijn euro is gevallen? Woorden en zegswijzen i.v.m. geld. 2002/2/42-57
Willy Tillie 't Is een karottrekker 2003/1/31-32
Willy Tillie Superlatieve zegswijzen 2003/3/91
Willy Tillie Kul en kullen 2010/3/18-22
Willy Tillie Zegswijzen met een Poperings toponiem 2012/3/29-30
Willy Tillie Geef maar katoen 2014/1/27-28
Willy Tillie 't Puypegoaltje, Thema : Vuur 2014/1/29-31
Willy Tillie 't Puypegoaltje, Thema : Vlam - warm -heet 2014/2/25-28
Willy Tillie 't Puypegoaltje Thema : bang zijn 2014/3/30-31
Willy Tillie 't Is een pleute! 2017/1/29-31
Willy Tillie Schreefje - Amme - lamme - damme 2017/4/25

8.3. Toponymie

  Foto uit de oude doos. Leerlingen Lagere Afdeling. St.-Stanislascollege Poperinge 1872. 2006/1/32
Luc Ameel Simpels Molen of de Mooie Molen te Roesbrugge-Haringe (Pentekening). 1977/1/31
J. Declerck Krotten uit de negentiende eeuw "Het plein Glorieux". 1994/1/20-22
Joseph Gheysens Haringe: Gheeraerts kapelleke 1971/1/13-16
Joseph Gheysens Wijknamen en de tribulaties daaromtrent 1982/1/14-15
A. Roger Goussey Keizerskapel in Watou omstreeks 1910 1981/1/20-21
M. Hardeman De Lappestraat 1982/1/29
Gerard Kestier De Helleketelbossen - Legenden en waarheden 1999/1/27-32
Gerard Kestier De Helleketelbossen 1999/3/86-92
Gerard Kestier De Helleketelbossen 1999/2/52-62
Gerard Kestier Van Werf en Cohemstraat tot Hellektelweg (1). 1999/4/120-132
Gerard Kestier Van Werf en Cohemstraat tot Hellektelweg (2). 2000/1/12-20
Gerard Kestier Op wandel naar de Helleketelbossen. De Wulfhulle en omgeving (3). 2000/2/57-62
Gerard Kestier Op wandel naar de Helleketelbossen. Van Werf en Cohemstraat tot Hellektelweg (4). 2000/4/114-122
Gerard Kestier Van Werf en Cohemstraat tot Hellektelweg (5). 2001/1/11-15
Gerard Kestier Van Werf en Cohemstraat tot Hellektelweg (6). 2001/2/51-61
Ernest Leeuwerck Steenakkersmolen of Dodenmolen 1974/2/13-14
Ernest Leeuwerck Cherf's hommelhof 1980/4/20-26
Ernest Leeuwerck Beeuwsaerts, Bikschotes of 'Blauwe Molen' weldra 'Zwarte Molen' te Dranouter? 1981/4/22-24
José Lemahieu De Kapellemolen te Sint-Jan-ter-Biezen 1981/1/27-28
Germain Schoonaert De Wildeman, een dubieus geschenk (1561-1562). 1991/4/121-128
Willy Tillie Wulfhille - Wulfhulle 1980/1/32
Willy Tillie Pamele 1971/3/28
Willy Tillie Het speelhof te Poperinge 1974/2/27. 1976/3/26-29
Willy Tillie De Grote Markt te Poperinge 1975/1/1-51
Willy Tillie De Magdalenaput te Poperinge. Eene spookgeschiedenis der 15de eeuw 1985/4/27-32
Willy Tillie De Schipvaarthoeve te Poperinge 1987/4/3-12
Willy Tillie Prentkaarten 1996/1/3-20
Willy Tillie De Paardenmarkt 1999/4/113-119
Willy Tillie Hoe ontstaat een straatnaam in Groot-Poperinge? 2001/1/16-25
Willy Tillie De Gasthuisstraat - Een straat met een bewogen geshiedenis. 2007/3/88-96.
Alfons Vandenbroucke Het ontstaan van onze Westvleterse bossen 1972/1/27-29
Henri Vandenberghe Heulhove te Westouter 1976/3/8-12
Henri Vandenberghe De Arendwegel - de Arendstraat 1977/2/23-27
Henri Vandenberghe Het koortskapelletje Ons Heeres Boompje 1991/1/3-10
Alfons Vandenbroucke Schreefjes. Kan een beuk een eik zijn ? 1984/4/27
Jean Veys De kapel van O.-L.-Vrouw van Benauwde te Boeschepe 1982/1/19-20
Bart Wemaere De Westhoek: Grondgebied van de Menapii of van de Morini? 1989/4/111-122
X Cherfs hommelhof 1971/1/20
X Schreefjes. Pamel 1971/2/19

8.4. Onderwijs

Stefaan Cossey Retro-rubriek. Foto externen college 1898 1982/4/21
Stefaan Cossey Retro-rubriek. Klasfoto &ste en 2de leerjaar college 1908 1982/2/23
Joseph Gheysens Het M.P.I. De Lovie te Proven 25 jaar jong: Wat voorafging en wat men in de toekomst ervan verwacht 1986/2/2-16
J. Huyghebaert Den Nieuwen Spiegel der Jonckheydt, ofte Gulden ABC, door Ferdinandus Loys (1718-1815). 1986/3/3-17
Ernest Leeuwerck 't Is nu een parking (St.-Vincentiusgesticht te Poperinge). 1976/3/2-7
José Lemahieu Spellewerkscholen te Poperinge in 1897 1985/1/18-23
Germain Schoonaert De Broeders Hiëronymieten te Poperinge 1980/3/1-26
Germain Schoonaert De St.-Gregoriusschool van de Sint-Jansparochie te Poperinge 1982/3/3-20
Germain Schoonaert De St.-Gregoriusschool van de Sint-Jansparochie te Poperinge 1982/4/3-19
Germain Schoonaert Onderwijsstructuren te Poperinge in de 16° eeuw, de cleene ende hooghere scoole 1984/2/4-9
Germain Schoonaert Onderwijsstructuren in de 16° eeuw te Poperinge, de Graeuwe susteren alleenelyck dochterkens leerende 1984/4/28-31
Germain Schoonaert Onderwijsstructuren te Poperinge in de 16de eeuw, de aerme schole 1985/1/12-17
Germain Schoonaert De ghemeene schoole vander stede (1568-...). 1985/2/28-36
Germain Schoonaert Onderwijsstructuren te Poperinge in de 16de eeuw. De ambachtelijke opleiding 1985/4/6-15
Germain Schoonaert Gezinscatechese, predikatie, zondagse lering en prereformatorische beïnvloeding (1500-1560). 1986/3/18-31
Germain Schoonaert Catechisatie in het slop en reformatorische opmars (1561-1568). 1987/2/7-16
Germain Schoonaert Onderwijsstructuren te Poperinge in de 16° eeuw. Oprichting van de zondagscholen (1569). 1988/3/88-96
Germain Schoonaert Zondagsscholen en verboden spelen (1573). 1988/4/117-124
Germain Schoonaert Zondagsscholen in de kiem gesmoord (1578). 1989/1/15-20
Germain Schoonaert Onderwijsstructuren te Poperinge in de 16de eeuw.  Katholieke restauratie (1584) en catechisatie van de Jezuïeten in de St.-Janskerk (+/-1590-  ? ). 1990/1/13-23
Germain Schoonaert Intellectueel netwerk in Poperinge in de 16de eeuw 1992/1/14-18
Germain Schoonaert Onderwijsstructuren te Poperinge in de 16de eeuw. Zangonderricht voor koorknapen en andere muzische expressies 1991/3/86-92
Willy Tillie Schreefje 22: Wollespinscholen te Poperinge 1974/4/23
Willy Tillie Matigheidsgenootschap Schoolbond tegen het alcoholisme 1982/1/16-18
Willy Tillie Schreefjes: talenkennis en afkomst 1984/2/21-24

8.5. Vlaamse beweging

Kristof Papin

Blauwvoeterie en de opkomst van een Vlaamsgezinde intelligentsia  te Poperinge (1889).

2003/3/67-90
Robrecht Samyn Poperingse verenigingen. De Vlaamsche vrienden 1971/4/20-29. 1972/1/2-13

8.6. Geneeskunde en gezondheidszorg

Bram Brutsaert De Magdalenaleprozerie te Poperinge. 2005/2/66-77
Bertin Deneire Hygiëne in de Sixties 2003/1/24-26
Ernest Leeuwerck 't Een en 't ander over het oude Gasthuis te Poperinge 1984/2/27-29
José Lemahieu Poperingse apothekerszoon op Java - 1856 1999/2/35-44
Hubert Ronse - De Craene Krankzinnigheid te Poperinge in de 17° en 18° eeuw 1988/2/35-50
Willy Tillie De Gasthuiskapel te Poperinge 1971/1/6-11
Willy Tillie De melaatsheid in Vlaanderen en haar terugslag te Poperinge 1973/1/1-17
Willy Tillie Bollaert’s Gasthuis 1997/4/110-113
Willy Tillie Hoe het Jan Ypermanziekenhuis aan zijn naam kwam 2017/1/32
Willy Tillie De pijnstiller bij uitstek - Mono Poeder 2017/4/21-24

9. Volkskunde

9.1. Het volksleven in al zijn aspecten

Stefaan Cossey Bedenkelijk nieuws! (Gazet van Poperinghe 1922 en 1937). 1984/2/22-24
Stefaan Cossey Schreefje: Het drama met de Brugsche manège 1991/4/120
Stefaan Cossey Theater Minnaert te Poperinge 1992/4/117-119
Antoon Couttenye Waerschouwinge (tegen commeren). 1983/4/29
Bertin Deneire Oh happy day, de kindervrienden. 2001/3/81-87
Bertin Deneire Het huis van wantrouwen. 2002/2/63-64
Herman Houwen Het Nieuwsblad van Poperinge van 22 december 1907 1986/2/17-20
Herman Houwen Het Nieuwsblad van Poperinge van 22 december 1907 1989/2/51-58
Ernest Leeuwerck Beelden uit 't verleden van Proven omstreeks 1905 1977/1/1-6
Marcel Leeuwerck Odyssee van een Poperings gezin 1994/4/123-127
José Lemahieu Commeren in Poperinge 1980/3/31-32
José Lemahieu Het stond in de krant... 60 jaar geleden 1987/1/32
José Lemahieu Groeten uit de Kamelotte! 2001/4/113-119
Willy Tillie Egyptenaren in Groot-Poperinge 1988/4/99-105
Willy Tillie Schreefjes. Nieuwsblad van Poperinghe 1989/1/21
Willy Tillie Schreefjes. Het Nieuwsblad van Poperinghe 1989/2/58
Willy Tillie Poperinge in zijn blootje 1991/4/99-106
Willy Tillie Foto uit de oude doos 2004/1/31
Willy Tillie Poperinge 1958 2008/4/98-128
Willy Tillie Poperinge 50 jaar geleden - 1959 2009/4/18-32
Willy Tillie Volkse en wetenschappelijke voorspellingen in een ver en nabij verleden 2017/2/2-12
Ivan Top - Willy Tillie 50 jaar geleden - Groot-Poperinge in 1967 2017/4/2-12
Henri Vandenberghe Mondelinge geschiedenis Poperinge - Zuid 1988/4/110-116
Henri Vandenberghe Bewaker verlaat zijn post 1996/4/114
x Dagboek van een oude juffer in 1908 2017/4/32

9.2. Lokale volksfiguren

Roger Bottecaer Mieltje Zegher, dood of levend? 2004/4/111-113
Roger-A. Blondeau Een Poperingse 'tandentrekker' te Roesbrugge van 1918 tot 1938 2006/3/87-93
Marc Clabau De zeven zonen van … 2004/1/24-28
Stefaan Cossey Elie Cossey (1860-1938) een rasechte Poperingenaar! 1998/1/3-32
Annemie Declerck Van Peter Medards weide tot het 'Andrieshof' 2003/1/2-17
Joseph Declerck Neute, de laatste Poperingse clochard 1994/2/63-64

Bertin Deneire

De vlucht van Bertha 2011/1/19-26
Bertin Deneire Poperingse bijnamen doorgelicht 2018/2/8-19
Herman Houwen De Maire van 't Heet 1973/3/11-12
Herman Houwen De inhuldiging van E.H. Alfons Duquesnoy als pastoor van de St.-Vedastusparochie te Reningelst op donderdag 14 januari 1909 1978/3/10-22
Marcel Leeuwerck Een sterke romanfiguur uit Poperinge 1988/1/20-21
Marcel Leeuwerck Heksentoeren in de jongste eeuwen 2003/4/109-115
Marcel Leeuwerck Heksentoeren in de jongste eeuwen (Deel 2) 2004/1/20-23
Marcel Leeuwerck Heksentoeren in de jongste eeuwen (Deel 3)  2004/2/46-51
Marcel Leeuwerck Heksentoeren in de jongste eeuwen (Deel 4) 2004/3/88
Marcel Leeuwerck Heksentoeren in de jongste eeuwen (Deel 5 en slot), 2005/2/78-85
Marcel Leeuwerck Een bewogen erfenisverhaal 2011/1/31-32
José Lemahieu Schreefje: Kon ze het maar nog eens vertellen! (101-jarige Maria Sperlaeken). 1991/1/18
Kristof Papin Toveresse Louise Hazebrouck 1992/4/123-125
Ivan Top René Matton Eerste fotograaf van Proven. 2009/1/3-23
Ivan Top Leonie Blanckaert 2010/3/14-17
Ivan Top Marcel D'Heere (Poperinge 1885 - Poperinge 1969) - Chef van De Provense Volksvreugd van 1922 tot 1956 2016/4/14-28
Ivan Top De familie Winnock ooit nog in Proven 2017/1, 12-22
Willy Tillie Poëzie van Posteure Vader en Zoon. Boertige rijmelaars uit Poperinge 1980/2/1-24
Willy Tillie Hotel A la Ville de Poperinghe in Brussel 2010/1/2-17
Willy Tillie Daniël Van Cayseele (1903 - 1969) 2010/2/3-22
Willy Tillie Théophile Ghillebaert (1860 -1920) Paardenkoopman in Rusland 2011/1/3-11
Willy Tillie Poperingse zanger Johnny Carton 2011/2/3-7
Willy Tillie Provenaar Joannes Baptista Blondeel. Jongman 103 jaar oud 2012/3/32
Willy Tillie Lucien De Gheus 1927 - 2013 2013/4/2-9
Willy Tillie Een andere visie op Meester Ghybe 2017/1/23-28
Willy Tillie Achille Theodoor Cornelius van Renynghe de Voxvrie 2017/2/13-27
Jean Veys Een reuzekerel te Watou 1981/3/32

9.3. Ambachten en beroepen

Leonce Catrycke Het touwslaan in het algemeen en de touwslagerij Catrycke in het bijzonder 1983/2/3-18
Daniel Debyser Schoenmaker blijf bij je leest 1983/3/3-7
Franz Denys Schreefje 18: De eerste fotograaf te Poperinge 1973/3/30-32
Christiaan Depoorter Bakkersterminologie uit de Westhoek 2006/2/56-60
Herman Houwen Brouwers te Reningelst 1992/4/99-106
Herman Houwen Brouwers te Reningelst (addenda). 1994/1/30
Ernest Leeuwerck Antwoord 18: De vroegste fotograaf te Poperinge 1973/4/29-30
Ernest Leeuwerck Antwoord 18: Fotografen te Poperinge 1974/2/27
Ernest Leeuwerck De verdwenen slachterij 'In de vette os' 1982/1/12-13
Willy Tillie Fotografen te Poperinge 1974/2/27
Willy Tillie Hondenslagers aan de schreve 1982/3/27-29
Willy Tillie Potten- en pijpenbakkers in Poperinge (16de - 20ste eeuw) 1983/1/1-52
Willy Tillie Poperingse bakkers in 1918 1997/3/91
Willy Tillie Wassen en plassen in grootmoeders tijd. 2007/2/34-48.

Ivan Top

René Matton Eerste fotograaf van Proven. 2009/1/1-32
X Schreefjes.  Beroepen 100 j. geleden 1984/1/14

9.4. Gebruiksvoorwerpen, huisraad en werktuigen

Johan Adriaen Aanvulling op 'Hoe maak ik een zonnewijzer?' 1974/4/24-26
Mark Adriaen Weefplankje uit de verzameling Adriaen te Poperinge 1977/1/25
Luc Ameel De Amadou 2006/4/126
Jos Declerck Boedelbeschrijving Anno 1910 1997/3/88-89
Joseph Gheysens & Willy Tillie Schatten op zolder (1). 1972/1/17-24
Joseph Gheysens & Ernest Leeuwerck & Willy Tillie Schatten op zolder (2) 1972/2/18-23
Ernest Leeuwerck S.R.D. 1977/4/17-18
Willy Tillie Antwoord 14: Pijp en tabak 1972/1/30
Willy Tillie Antwoord 14: Pijp en tabak 1972/3/27-30
Willy Tillie Antwoord 14: Pijp en tabak 1972/4/26-28
Willy Tillie Antwoord 14: De geboorte van de pijp 1973/2/13-14
Willy Tillie De voetverwarmer 1981/1/12-16
Willy Tillie Hoe maak ik mijn zonnewijzer? 1973/4/18-24
Willy Tillie Schreefjes: Heksendoosje 1989/2/50
Willy Tillie Winkel op de hoek van de Watoustraat (Poperinge) 2004/3/92
Willy Tillie Vloeipapier uit het Sint-Stanislascollege 2011/2/16-17
Willy Tillie De carbidlamp 2012/3/20-21

9.5. Volksgebruiken

  Nieuwjaarswensen 1988 1987/4/32
  Nieuwjaarsgroet 1989 1988/4/105
  Nieuwjaarsbrief 1996/4/128
  Nieuwjaarsbrief 1997/4/128
  Nieuwjaarsbrief 1998/4/128
  Nieuwjaarswens 1999/4/98-99
  Nieuwjaarswens 2000/4/128
  Nieuwjaarswens 2001/4/128
  Nieuwjaarswens 2006/4/128
  Nieuwjaarswens 2007/4/128.
Stefaan Cossey Schreefjes. Bewaren van bevroren appels 1987/1/27
Stefaan Cossey Schreefjes. Eijeren lange tijd bewaeren 1987/2/32
Stefaan Cossey Schreefjes. Reinigen van de handen 1987/4/22
Stefaan Cossey Om een boom of tooren te meten met 2 kleyne stokxkens of stroytjens 1988/2/64
Joseph Gheysens Nieuwjaarsbrief ten tijde van Napoleon 1972/3/22-26
Joseph Gheysens Schreefjes. Aflezen van ziekten of ongemakken bij dieren 1989/2/48-49
Frans Gythiel Raadgevingen van een peerdemeester 1990/1/12
Rik Sohier Schreefjes. Broodsnijden 1987/1/21
Willy Tillie Paasbriefjes: Waar nog? 1971/1/25
Willy Tillie Volksgebruiken rond Pasen 1991/1/11-17
Willy Tillie Op 1 april zend je de zotten waar je wil 1997/1/2-7
Willy Tillie Paasbriefjes 2004/3/91
Willy Tillie De klok als nieuwsbrenger 2012/3/31
Willy Tillie Remedies tegen donder en bliksem in de Westhoek

2016/2/2-16

9.6. Volksdevotie

Johan Adriaen Antwoord 5: Paasbriefjes 1973/3/32
Maurits De Brie Mirakel, Volksgeloof en Volksdevotie 1979/2/43-52
Albert Cappoen Paasnagel 1977/1/26
Karel De Lille Antwoord 1: Paasnagel 1971/2/18
Karel De Lille Antwoord 4: Gebruiken bij overlijden 1971/2/18
Karel De Lille Antwoord 5: Paasbriefjes 1971/2/18
Joseph Gheysens Antwoord 5: Paasbriefjes 1974/2/28-29
J.L. Hosten Bewogen geschiedenis van de H.Kruisreliek te Haringe 1985/1/24-32
Pierre Impe Poperingse 'doodzantjes' uit het einde van de vorige eeuw 1987/4/23-28
Ernest Leeuwerck Een speldewerkkantendoodsprentje 1983/4/14
Ernest Leeuwerck Schreefjes 'Het nieuwe Onze Vader' 1988/1/21
Kristof Papin Zilveren ex-voto’s in de St.-Bertinuskerk 1996/4/106
Freddy Rotsaert O.-L.-Vrouw van Foy, 350 jaar vereerd in het Poperingse 1978/2/1-5
Valère Sansen Antwoord 4: Gebruiken bij overlijdens 1972/3/27
Willy Tillie Schreefje 1: Paasnagel 1971/1/11
Willy Tillie Schreefje 4: Gebruiken bij overlijden (strokruisen). 1971/1/12. 1972/3/27-30
Willy Tillie Antwoord 1: Paasnagel 1971/2/18
Willy Tillie Wist u? Paaspenning - doodsprentje 1976/3/20
Willy Tillie Paasbriefje 1976/3/29
Willy Tillie Vasten in een ver verleden 1987/1/22-25
Willy Tillie Haast en spoed zijn zelden goed 1987/4/27
Willy Tillie Haarschilderijen 1989/1/12-14
Sabine Top Geloof en religie. Vormsel en Plechtige Communie 2001/1/3-5
Henri Vandenberghe Bidprentjes - doodsanctjes - doodsbeeldekens 1976/4/22-29
Henri Vandenberghe Bidprentjes (II) 1977/2/28-32
Henri Vandenberghe Bidprentjes (1973) 1977/3/29-32
Henri Vandenberghe Bidprentjes (IV) 1977/4/28-32
Henri Vandenberghe Bidprentjes (slot) 1978/1/29-32
Henri Vandenberghe Devote zielen, gelovige zielen 2002/4/103-108
Henri Vandenberghe Gebeden om af te lezen 2006/2/61-64
H. Vandommele Schreefje: Wetenswaardigheden over de patroonheilige van onze stad: Sint-Niklaas 1989/2/49

9.7. Sagen, legenden, sprookjes, verhalen, e.a.

Christiaan Depoorter Een oude Poperingse legende 'Hoe een herberg aan zijn naam kwam' 1987/2/17
Michel Deschrijver Doodshoofd komt eten op een kasteel 1971/3/21
Roland Doise Volksverhaaltjes, gezegden en liederen voor het volk 1998/3/90-92
Gerard Kestier Hoe Jan de Houtkapper de Noormannen uit onze contreien hield 1993/2/60-64
Gerard Kestier De Helleketelbossen -Legenden en waarheden 1999/1/27-32
Kristof Papin Toveresse Louise Hazebrouck 1992/4/123-125
Kristof Papin Lotgevallen van een Poperingenaar ingetreden bij de Ieperse Tempeliers 1991/2/57-68
Rik Sohier De Witte Katte van de Nekkerpit 2004/3/94
Willy Tillie De Magdalenaput te Poperinge. Eene spookgeschiedenis der 15de eeuw 1985/4/27-32
Willy Tillie Zo zwart lijk een nekker 1998/3/82-89
Willy Tillie Aard- en Vuurgeesten langs de Schreve 2000/2/49-56
Ivan Top Prijskamp voor de grootste leugen te Proven 1998/4/106

9.8. Volksgeneeskunde en bijgeloof

Kristof Papin Toveresse Louise Hazebrouck 1992/4/123-125
Germain Schoonaert Toen blinden zagen en doven hoorden (Dr. De Vey). 1992/4/113-116
An Tillie Tovenares actief in Poperinge? 1987/4/21-22
Willy Tillie Donkere zes weken 1971/4/7
Willy Tillie Lotdagen Goede raad voor jonggehuwden 1971/4/9
Willy Tillie Recept tegen cholera 1976/3/22
Willy Tillie Volkse voorspellingen in Groot-Poperinge 1997/3/67-76
Willy Tillie Geneesmiddelen in grootmoeders tijd 2001/4/99-112
X Geneeskundige tips uit 1906 en 1921 1997/1/10

9.9. Liederen en gedichten

Antoon Couttenye Twee dikke vrienden 1980/4/15
Franz Denys Schreefje 17: Poperingse kantwerkstersliederen 1973/3/30
Franz Denys Gedigt op den gemisten brand van Poperinge Anno 1694. 2002/1/9-19
Roland Doise Volksverhaaltjes, gezegden en liederen voor het volk 1998/3/90-92
Herman Houwen Een lied gezongen van Reninghelst 2004/3/96
Ernest Leeuwerck Schreefjes 20: 'O Mexico'. Wie kan dit liedje aanvullen? 1974/4/23
Ernest Leeuwerck Over het liedje van de Poperingenaars naar Parijs 1977/2/19-22
Urbain Osteux Ballade van de Vleterbeek 1994/1/31
Kristof Papin Over marktzangers van en marktliederen uit Poperinge (16e - 20e eeuw). 2000/1/3-11
Willy Tillie Van schunnige liedjes gesproken 1976/3/13-16
Willy Tillie Schrikkelijke moord gepleegd op den Zwijnhoek te Poperinge 2011/2/13-15
Willy Tillie Installatie van Pastoor Banckaert 1902 – Inhuldigingsgedichten 2017/4/31
Bart Wemaere De Heemkundige familie 1995/2/46
X Lied 'Schrikkelijke misdaad gepleegd te Poperinghe op den Zwijnhoek, den 15 November 1892' 1975/3/36
X Dagboek van een oude juffer in 1908 2017/4/32

9.10. Kermissen, feesten, stoeten en processies

Stefaan Cossey Retro-rubriek. Groep paardenmarkt (foto) 1989/3/88
Maurits Debrie Bedevaartvaantje O.-L.-Vrouw van St.-Jan 1979/2/51
Maurits Debrie Memoriaal van Reningelst en O.-L.-Vrouw van St.-Jan 1979/1/30-31
Maurits Debrie Speciaal nummer: O.-L.-Vrouw van St.-Jan 1979/2
Maurits Debrie Kanttekeningen bij publicaties over O.-L.-Vrouw van St.-Jan 1981,3,10
Jos Declerck De Poperingse vrijheidsboom 1996/4/113

Herman Degryse

Een halve eeuw hoppestoet. 2008/2-3/1-64
Paul de Vloo Retro-rubriek. Groep paardenmarkt. (foto) 1989/3/88
Herman Houwen De inhuldiging van E.H. Alfons Duquesnoy als pastoor van de St.-Vedastusparochie te Reningelst op donderdag 14 januari 1909 1978/3/10-22
Paul Huys Een viering van de Brabantse omwenteling (1790) in Poperinge 1990/4/109-111
Ernest Leeuwerck Hoog bezoek te Poperinge in beeld 1983/3/8-13
Sabine Top Kermis in het dorp (begin 20e eeuw). 2001/3/79-80
Willy Tillie Proones 2002/4/121
Willy Tillie Poperingse carnavalstoet vanaf 1868 2006/1/2-16
Willy Tillie Aanvulling bij gepubliceerde foto 2006/3/94-95
Willy Tillie Feestelijke intrede te Poperinge van Gouverneur Baron Ruzette.  2008/1/1-32.
Willy Tillie De eerste cinematografen in de Westhoek 2015/2/3-10
Willy Tillie Installatie van Pastoor Banckaert 1902 - Inhuldigingsgedichten 2017/4/31-32
Georges Verstraete Het Gouden Bruiloftsfeest van bestuurslid Ernest, ook een hoogdag voor de Heemkring 1984/1/13-14

9.11. Verenigingsleven en cafés

Johan Adriaen De St.-Michielsgilde te Poperinge en het beeld van haar patroonheilige 1974/3/17-24
Daniel Bruynooghe Over de Poperingse keikoppen 1984/2/25-26
Albert Cappoen Poperingse Turnkring: Vlug en Vroom (1921-1933). 1977/1/22
Stefaan Cossey Retro. A l'Epee - in 't Zweerd (café in de Krombeekseweg). 1982/3/21. 1983/4/25
Franz Denys Toneelzolder en Geuzentempel 1971/3/21-23
Bertin Deneire Mee op café in de Sixties. 2001/2/62-64
Pieter Demaeght Ontstaan en teleurgang van de cinema in Poperinge 1911 - 1975. 2007/1/2-31.
Herman Houwen Geschiedenis van de cafés en de herbergiers te Reningelst 1995/1/2-14; 1995/2/50-64; 1995/4/127-134; 1986/1/28-31; 1996/2/49-59; 1996/3/89-95; 1996/4/122-125; 1997/1/24-30; 1997/2/42-50
Herman Houwen Geschiedenis van cafés en herbergiers van De Klijte 1999/1/3-26
Herman Houwen Geschiedenis van de cafés en de herbergen te Reningelst. Aanvulling 1999/3/79-85
Ernest Leeuwerck Het ontspanningsleven te Poperinge tijdens WO I. 1973/4/2-6
Ernest Leeuwerck Toc H-beweging 1976/2/1-50.
Ernest Leeuwerck Lijst der verdwenen Poperingse boltra's 1977/3/27-28
Ernest Leeuwerck De 'bioscopen' te Poperinge tijdens de oorlog 1914-1918 1977/4/22-24
Marcel Leeuwerck De Cafés "Au Damier de Comines" in de Gasthuisstraat 1993/3/66-75
Marcel Leeuwerck Het Sint-Jorishof in recentere tijden 1998/4/99-105
José Lemahieu Over het blazoen, halsketting en Gildeboek van de oude Poperingse Rederijkerskamer Cruusbroeders of 'Lichtghelaeden' 1977/1/23-24
José Lemahieu De Koninklijke Rederijkerskamer Langhoirs Victorinen van Poperinge bestaat 500 jaar (1491-1991). 1991/2/35-56
José Lemahieu Zuid-Afrika en een brand in de Poperingse schouwburg 1998/3/72-81
José Lemahieu De Onvermoeibaren 2016/4/11-13
Antoon Lowyck Twee rederijkers uit Poperinge 1990/4/117
Maeckelberghe Willy Het Sint-Joorishof Gildehof van de kruisboogschutters 1997/2/62-63
Robrecht Samyn Poperingse verenigingen De Vlaamsche vrienden 1971/4/20-29
Robrecht Samyn Vlug en vroom, Poperingse turnkring 1972/4/3-14; 1972/3/8-12
Robrecht Samyn Kringleven 1971/2/16
Willy Tillie Matigheidsgenootschap Schoolbond tegen het alcoholisme 1982/1/16-18
Willy Tillie Poperinge in vuur en vlam, 350 jaar brandweer 1988/1/3-19
Willy Tillie Hamlet in Poperinge. 2007/2/49-53.
Willy Tillie De Congrie van Poperinge 2016/4/29-31

9.12. Sport en spel

Stefaan Cossey Retro-rubriek.  50 j. geleden (turnfeesten 12.6.1927). 1987/2/29
Stefaan Cossey Een geldstuk doen verdwijnen 1988/4/109
Luc - Annick Deprez Hanenkamp in Le Tahiti te Abele 2004/4/99-109
Remi Gruwez Het Flessenchieten 1999/4/108-112
Ernest Leeuwerck Zeventigjarig bestaan van Football-club Poperinge 1978/3/23-25
Germain Schoonaert Zondagsscholen en verboden spelen (1573). 1988/4/117-124
C. Therry Maais. 1987/1/30-31
Willy Tillie Daniël Van Cayseele (1903 - 1969) 2010/2/3-22
X Schreefjes. Wie speelde ooit agijs ? 1983/3/24

9.13. Hoppe

  Hoppepluk Poperinge (Prentkaart) 1979/1/33
  Hoppepluk Tjechoslovakije (Prentkaart) 1979/3/33
  Hoppepluk Poperinge (Hector Lebbe, 1910) Prentkaart 1979/4/33
Antoon Couttenye Over hoppe, hoppescheuten en ...bier 1984/1/3-9
Herman Degryse Poperingse hopplukmachines. Allaeys en Themilco zetten Poperinge op de wereldkaart. 2009/2/1-64

Herman Degryse

Een halve eeuw hoppestoet. 2008/2-3/1-64
B. Deneire Hoppepluk in Kent 1989/3/74-75
Willy Denolf Zij schreven over de hommelpluk 1987/3/29-32
Christiaan Depoorter Hopwerktuig of wapen? 1981/1/17-18
Georges Houwen De Hommelbouw - Een gedicht van E.H. Pierre Tahon. 2001/3/93-96
José Lemahieu Alweer verdween een stukje hopfolklore te Poperinge 1992/4/126-128

Johan Martin

Het verhaal van het Poperings Hommelbier 2012/2/30-32
Kristof Papin De stichting van de Hoporde door hertog Jan zonder Vrees in 1409 2003/4/99-108

Willy Tillie

Gebruiken rond de zomervakantie en de hoppepluk in Poperinge tussen 1950 en 1960 2014/3/3-10

Ivan Top

Hop in de Nazi-tijd 2011/3/22-26
Guido Vandermarliere Waarom hommel 'hommel' noemt 2002/4/109-120
Claude Vanhoucke Hophandel en misbruiken 1971/3/3-6
Jean Veys In het land van de hop (1894). 1974/2/2-13
Jan Wemaere Mijmerend bij de hoppepluk 1987/3/3-19

10. De eigen vereniging

Willem Impe Editoriaal 1971/1/2
Willy Tillie Enkele bedenkingen bij de enquête 1984/4/14-20
Willy Tillie 20 jaar Heemkring Aan de Schreve 1990/4/120-128
Willy Tillie Onze heemkring ontvangt de cultuurtrofee 1991/3/66-69
Willy Tillie Spijskaart door Djoos Uytendoale 2000/2/63-64
Willy Tillie Werking Heemkring juli - december 1999 2000/1/31-32
Willy Tillie Werking Heemkring 2000 2001/1/29-32
Willy Tillie Gouden Huwelijksjubileum Nestor Coutigny & Godelieve Uzeel. 2001/4/122-123
Willy Tillie Activiteitenverslag Aan de Schreve januari - september 2001. 2001/4/124-126
Willy Tillie Activiteitenverslag Aan de Schreve september 2001 - september 2002 2002/4/122-125.
Willy Tillie Activiteitenverslag Aan de Schreve september 2003 - september 2004 2004/4/115-119
Willy Tillie Nieuwjaarswens.  2002/4/128
Willy Tillie Spijskaarten 2003/4/120-127
Willy Tillie Nieuwjaarswens 2003/4/128
Willy Tillie Nieuwjaarswens 2004/4/128
Willy Tillie Activiteitenverslag Aan de Schreve september 2004 - december 2005 2006/1/23-31
Willy Tillie Activiteitenverslag Aan de Schreve januari 2006 - september 2006 2006/4/121-125
Willy Tillie In memoriam - Gerard Kestier 1935 – 2016 2016/4/32
Willy Tillie Extra muros activiteiten januari - maart 2017 2017/2/32
Willy Tillie Extra muros activiteiten april - juni 2017 2017/3/30-32
Willy Tillie Extra muros activiteiten juli - september 2017 2017/4/26-30
X Ledenlijst heemkring 'aan de schreve' 1971/1/3-5; 1971/2/2; 1971/3/2; 1971/4/2; 1972/3/2
X Mijmeringen over 't een en 't ander 1975/4/13-14
X In een hoekje met een boekje 1975/4/15
X Reis 1996 1996/2/64
X Ereleden en steunende leden 1996/3/96
X Lijst van de ereleden en steunende leden 1998/4/126-127
X Stedelijke Cultuurtrofee 2003 voor Nestor Coutigny 2004/4/110
X In memoriam Nestor Coutigny (Poperinge 1926 - Poperinge 2009) 2010/1/31-32
 

Extra muros activiteiten. Heemkring Aan de Schreve 2015

2015/4/30-32
  Extra muros activiteiten oktober – december 2017 2018/1/31-32
  Extra muros activiteiten oktober 2017 – maart 2018 2018/2/29-32