ONS BOEKENAANBOD

Momenteel zijn volgende boeken nog verkrijgbaar:

Poperinge in puin (1990) € 25
1970 Poperinge in woord en beeld (1995) € 5
Henry Cleenewerck (1818 - 1901) Romantische landschapschilder € 5
Poperinghe. Het Klooster der Zusters Penitenten (1913) € 5
De Kroniek van Groot-Poperinge (1987) € 20
De Poperingse Keikop (1917-1919) € 9
De oorlog achter het front (1999) € 25
Religieuze kunst in het Hoppeland (1979) 5
Van alle markten thuis 800 jaar vrijdagmarkt - Poperinge (1988) 20
Bij de duivel te biecht gaan. Dialect uit de wereld van godsdienst en kerk (2008) 12
Van de wieg tot het graf. Spreekwoorden en zegswijzen uit de Westhoek
12

Deze prijzen zijn te verhogen met de verzendingskosten, voor wie een exemplaar toegestuurd wil krijgen.
Voor meer informatie of eventuele bestellingen, neem contact op met ‘aandeschreve@pandora.be