Hoe word je lid van de Heemkring Aan de Schreve?

De Heemkring Aan de Schreve is een vereniging die zich in het bijzonder inzet voor het behoud van de volkscultuur in Poperinge en omgeving. Om dit doel te bereiken worden lezingen, diamontages, uitstappen, meerdaagse reizen, tentoonstellingen, prijskampen, enz.. georganiseerd. Hét middel bij uitstek om de band tussen de leden te vergroten is het tijdschrift dat viermaal per jaar aan de leden wordt toegestuurd en dat een gevarieerde reeks onderwerpen bespreekt en op een passende wijze illustreert. Zo komen volgende aspecten van de heemkunde regelmatig aan bod: de lokale geschiedenis, de folklore, de volksgebruiken, de monumenten uit eigen streek, de volkskunst, het plaatselijk dialect, de wereldoorlogen, enz...

Maar omdat we, als modern denkende vereniging, ons niet alleen voor lokale maar ook voor vreemde levensvormen en gebruiken interesseren, verleggen we regelmatig onze grenzen en trekken naar het buitenland.

Wie lid van onze vereniging wenst te worden zal zich beslist niet eenzaam voelen, want momenteel telt onze vereniging 475 leden, die behoren tot alle mogelijke standen, rangen en beroep.

Hoe kun je lid worden van de Heemkring Aan de Schreve?

Er bestaan drie mogelijkheden van lidmaatschap.

1. Je betaalt 25 : Je bent lid.

Je ontvangt viermaal het tijdschrift, zoals dat nu al meer dan 30 jaar het geval is. Voor de lezingen betaal je 3 ; niet-leden betalen 5. Voor reizen en uitstappen krijg je vermindering!

2. Je betaalt 30 : Je bent steunend lid.

Je ontvangt viermaal het tijdschrift, persoonlijk krijg je gratis toegang tot de verschillende lezingen. Voor reizen en uitstappen krijg je vermindering!

3. Je betaalt 35 : Je bent erelid.

Je ontvangt viermaal het tijdschrift, jij en je partner krijgen gratis toegang tot de verschillende lezingen. Voor reizen en uitstappen krijg je vermindering!

We verzoeken je vriendelijk om het gekozen bedrag (25 / 30 / 35 ) over te schrijven op rek. van Aan de Schreve, Poperinge. IBAN BE 5906 8240 6084 26BIC   GKCCBEBB.

Wens je bijkomende informatie, neem dan contact op met:

Willy Tillie, Voorzitter, Korte Werf 3, 8970 Poperinge Tel. 057/334474

Pierre Impe, Penningmeester ,Boeschepestraat 15, 8970 Poperinge  Tel. 057/337824

Heemkundige groeten,

De Raad van Bestuur
Heemkring Aan de Schreve