fotos
actviteiten
krant
reactiepagina
   
   

 

Geachte,
Nog nooit tevoren werd er zo vaak gepraat over milieu en natuurbehoud.
De politici hebben er hun mond vol van. Maar als puntje bij paaltje komt kiest men vaak voor de
'interessantste' oplossing.

De grote keuzes voor ruimtelijke ordening zijn gemaakt op Vlaams niveau : "Vlaanderen moet open en
stedelijk zijn.
In onze dichtbevolkte streken moeten we zuinig zijn met de open ruimte.
De stedelijke gebieden moeten een groter deel van de nodige woningen en bedrijvigheid opvangen.
In het buitengebied zijn landbouw, natuur en recreatie de belangrijkste functies!"

Het klinkt werkelijk als muziek in de oren . tot je het nieuwe ruimtelijk structuurplan van Regio Kortrijk
inkijkt .

Rijsel en Kortrijk groeien naar elkaar toe.
Het gebied ten zuiden van de LAR is de enige open ruimte tussen beide steden.
Tijdens het weekend is het er vaak een gezellige drukte van wandelaars, fietsers en ruiters.
Tijdens de week een geliefkoosd parcours voor joggers. Landschappelijk is dit gebied zeer waardevol.
Buiten-gewone vogels en andere dieren zoals de boerenzwaluw, de eikelmuis, de steenuil, de hermelijn,
de vleermuis en vele andere vertoeven in dit gebied.

Om al deze redenen vragen wij met aandrang dat de LAR niet uitgebreid wordt naar het zuiden en dat de
huidige LAR optimaal gebruikt wordt!!!

* * Meer dan 10 hectare is nog niet bebouwd! Verschillende blokken staan te koop of te huur.