Abattoir Fermé heeft een nieuwe URL:
www.abattoirferme.be